גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 108-2016

שינוי מיסוי וביטוח לאומי קיבוצים ומושבים שיתופיים - עדכון

בתאריך 7 בדצמבר 2016, קיימה ועדת הכספים של הכנסת ישיבה בנוגע לשינויים במיסוי קיבוצים, מושבים שיתופיים וחבריהם. בישיבה נמסר כי הצדדים הגיעו להסכמות ולכן הם מוכנים לקיים הצבעה בנדון.

על דעת חברי הוועדה, הודיע יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, כי לאור מורכבות הנושא, בכוונתו לפצל מחוק ההסדרים את החוק העוסק במיסוי חברי קיבוצים ולקיים בו דיון מעמיק על מנת למנוע פגיעה קשה בחברי הקיבוצים.

אנו ממשיכים לעקוב אחר תיקוני החקיקה ונעדכן אתכם בהערכות הנדרשת לצורך יישום השינויים שיחולו באופן מיסוי הקיבוץ וחבריו ותשלומי דמי הביטוח הלאומי.

להלן הודעת ועדת הכספים של הכנסת במלואה:

 

" מחשש לטעויות שייפגעו בקיבוצים ובכפרים שיתופיים:

 

על דעת חברי הוועדה, הודיע יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, כי בכוונתו לפצל מחוק ההסדרים את החוק העוסק במיסוי חברי קיבוצים

 

גפני: "מדובר בחוק מורכב ועשויות להתעורר בו בעיות לא צפויות ועל-כן על-מנת למנוע פגיעה קשה בחברי קיבוצים, נקיים בו דיון יסודי ונפרד"

 

ועדת הכספים תפצל, כפי הנראה, מחוק ההסדרים, חוק שעוסק בכוונת רשות המיסים לשנות את שיטת המיסוי על קיבוצים והתיישבות שיתופית, כך שהמיסוי יחול על כל חברי הקיבוצים. כך הודיע הערב (ד'), יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה). עד היום שיטת המיסוי של הקיבוצים היתה כך שכל ההכנסה החייבת של הקיבוץ כוללת את כל ההכנסות של כל חברי הקיבוץ, לרבות אלו העובדים מחוץ לקיבוץ ואלו שאינם עובדים כלל. בכך לדעת האוצר ורשות המיסים, מסבסדים אלו שכן עובדים את אלו שלא עובדים והמס השולי שהם שילמו, בייחוד עובדי החוץ, אף אם הם משתכרים שכר גבוה, הוא נמוך מאוד ומשמעות הדבר – פחות תקבולי מס למדינה. זאת מכיוון שהנישום עצמו הוא הקיבוץ כולו. עתה בהצעת החוק שנכללה בחוק ההסדרים ל- 2017-2018, הוצע להבחין בין קיבוץ שיתופי וקיבוץ מתחדש, המייצג את רוב הקיבוצים כיום. ההבחנה הינה כך שהסדרי המס הקיימים ימשיכו לחול רק על קיבוצים שיתופיים בלבד שרוב מוחלט של חבריהם הם עובדי הקיבוץ למעט מס' קטן ושולי של חברים העובדים מחוצה לו. לגבי קיבוץ מתחדש תהיה שומה על כל חבר בנפרד ורק הכנסות הקיבוץ מנכסיו המשותפים ימוסו בנפרד. האוצר מעריך את השלכות בשינוי החקיקה הזה בתוספת מאות מיליוני שקלים לאוצר המדינה.

יו"ר הוועדה, ח"כ גפני אמר בתחילת הישיבה שהחלה בשעות אחר הצהריים היום: "שמתי את הנושא הזה על סדר היום, אך התברר לי שנציגי הקיבוצים ורשות המיסים לא הגיעו להסכמות אלא אתמול בלילה. אלא שהיום זו הפעם הראשונה שהיינו אמורים לדון בחוק הזה וההסכמות והנוסח החדש שונה לחלוטין מהנוסח שאושר בקריאה הראשונה ועל-כן מתוך הכרה במורכבות החוק והשלכותיו מרחיקות הלכת, החלטתי לפצל את החוק הזה מחוק ההסדרים. מדובר בהסדר חדש ובחוק מורכב ואנחנו חברי ועדת הכספים חייבים ללמוד את החוק. זה לא דבר שניתן לעשות ביום-יומיים. אנחנו חייבים למצות את הדיון בחוק בטרם נאשר אותו". יחד עם זאת, הודיע גפני: "אני מודיע לפרוטוקול, שאני מחוייב להסדר אליו הגיעו והחוק יחוקק כחוק נפרד ברוח ההסדר הנ"ל. זה חוק גדול, לא משהו פשוט ולא נגענו בו עד עכשיו ולכן לא יתכן שנאשר אותו כלאחר יד".

ח"כ חיים ילין (יש עתיד): "אני קצת שמח קצת עצוב, כי אחרי ששני הצדדים עבדו כל הלילה חשבתי שהחוק יגיע בשעה טובה לדיון בוועדה ונצביע עליו עוד במסגרת חוק ההסדרים. אמנם מלכתחילה, דברים כאלה לא צריכים להגיע לחקיקה, בוודאי לא תוך כדי התקציב ובמסגרת חוק ההסדרים אלא בתקנות. נדרש לשבת לדון ולא לקדם במחטף. אך לא כך קרה, כי פועלים בדרך של כיבוי שריפות. אכן אי אפשר לחוקק דבר כזה בחוק ההסדרים. אבל הסכנה שממנה אני חושש, שתוך כדי הדיונים על החוק בעוד מספר שבועות, ישונו דברים שלא היו בהסכמה שהושגה. אני מבקש להיות צמודים להסכמות מאמש".

ח"כ מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני): "מברך על עצם העובדה שהגיעו להסכם. זה נוגע למהותו של הקיבוץ, אחת מיצירות הפאר של הציונות והתחדשות היהדות בארץ ישראל במאה וחמישים השנים האחרונות, ודבר כזה לא עושים בכפייה. אני מברך על ההסכם גם אם הגיעו אליו בדקה התשעים. מכיוון שההסכם לא בא לעולם בקלות ואנחנו חרדים מה יהיה בהמשך ואף שיו"ר הוועדה אמר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, שהוועדה תדון בחוק כלשון ההסכם, אני מבקש ששני הצדדים יאמרו לפרוטוקול שהם עומדים מאחורי ההסכם הזה ולא ישנו אותו בעת שיובא לוועדה. הוועדה כמובן תהיה רשאית לדון ולשנות אך שני הצדדים מחויבים להסכמות".

ח"כ עמר בר לב (המחנה הציוני): "אנחנו ישראלים שיודעים שרק כשיש 'דד-ליין' חייבים להגיע להסכמות והחשש שברגע שיידחה, יעלו עוד ועוד נושאים כולל מגורמים אחרים. אני סומך על היושרה של יו"ר ועדת הכספים גפני ועל ההתחייבות שלו אני סומך, אך אני 4.5 שנים כאן בכנסת ולא בטוח שאני יכול לומר את זה על כל החברים והחברות וגם על כל הגורמים המקצועיים. אני מצטרף לבקשת ששני הצדדים יתחייבו לכבד את ההסכמות לפרוטוקול. אחרת אני כן ממליץ לגמור עם הנושא הזה תוך לחץ זמן".

ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני): "אני מודה ליו"ר הכנסת וליו"ר ועדת הכספים על עזרתם והבנתם את הבעייתיות של העלאת חוק מורכב שכזה במסגרת חוק דרקוני כמו חוק ההסדרים. יש לנו אמון מלא ביכולתו ויושרתו של ח"כ גפני לדון בחוק לפי שיקולי הוועדה ולוודא שלא יוכנסו בו שינויים חד-צדדיים. מלכתחילה חוק מורכב כזה עם כל ההשלכות הכבדות שלו, לא היה צריך להידון בהליך מזורז במסגרת חוק ההסדרים, ותוך שהוא מובא ללא הידברות עם הקיבוצים וללא דיון מעמיק. יחד עם זאת, אני מברך על ההסכמות שהושגו בזכות הנחישות שגילתה הנהגת הקיבוצים ומטריית המגן שזכינו לה מיו"ר הכנסת ויו"ר ועדת הכספים וגורמים נוספים בכנסת. כעת נדרשת הכנה רצינית על-מנת להעביר את החוק ללא חריגות מההסכמה שהושגה. יש לנצל את הזמן הקרוב כדי להכין את הקיבוצים לשינויים הנגזרים מהחוק, הן מהבחינה הכספית והפיננסית והן מהבחינה החברתית".                   ח"כ מיכל בירן (המחנה הציוני): "נושא כה מורכב של קהילות ואין צורך להיחפז ממש ברגעים האחרונים. לא יקרה דבר אם יוצא מסד הזמנים הזה".

נציג רשות המיסים, עפרי שלו, הגיב על הודעת הפיצול: "השקענו הרבה מאוד שעות יחד עם נציגי הקיבוצים והגענו אליו אתמול בערב אחרי המון שעות דיונים ומחשבות על החוק והתוצאה טובה לשני הצדדים ולכן חשוב להמשיך בזה". גם נציג אגף התקציבים באוצר, ניר אמסל, הגיב וניסה לשכנע את הוועדה לדון בכל-זאת בחוק במסגרת הנוכחית: "אנחנו בהחלט אומרים שהחוק הזה הוא פיסקאלי ויש חשיבות שיעבור עם אישור תקציב המדינה על אף עמדת חברי ועדת הכספים".

מנכ"ל התנועה הקיבוצית , ניר מאיר: "לא היינו מגיעים לתוצאה ללא ה'דד-ליין', למרות הקשיים. אנחנו חוששים שאם החוק לא יאושר היום, לא יתקבל ההסכם ככתבו וכלשונו. זה מסתמך על 4 חודשים של מו"מ ואלמלא ההינו מתכנסים כאן עכשיו, עוד היינו ממשיכים להתווכח כפי שהתווכחנו 4 חודשים. אנחנו מחויבים לכל פסיק בנוסח הזה".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, סיכם לאחר ששמע את עמדת חברי הכנסת ואת נציגי האוצר, רשות המיסים והקיבוצים ואמר: "אני מתחייב ששום דבר לא ישתנה שלא בהסכמה. יש הסכם ואני מברך עליו אנחנו לא דנים על הסכם אלא על 18 עמודים של חוק שהגישה רשות המיסים. זה דברים מורכבים ועשויים להיות כל מיני דברים ובעיות. המציאות הזו שעד לרגע זה אנחנו לא מכירים לעומק את פרטיי הנוסח החדש של החוק לא מאפשרים שנאשר אותו במסגרת חוק ההסדרים. נדרש דיון מעמיק. אני מתחייב שנעשה את זה מיד כשהוועדה תוכל להתכנס לדון בכך וביום אחד שלם של דיונים נסיים את העבודה על החוק". "

 

לפרטים ולהסברים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדינו בת"א או לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן.