גרסת הדפסה
מושבים מספר: 105-2016

תחולת החלטות היוון זכויות חלקת המגורים - ערעור רמ"י

ביום 30.10.2016 הוגש ערעור ע"י רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) לבית המשפט העליון, על פסק דין שניתן ביום 18.8.2016 בין " רשות מקרקעי ישראל נגד שירה גרא ואח' " (22744-03-14), על החלטת בית המשפט המחוזי אשר קבע כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין היוון הזכויות בחלקת המגורים (979), יחולו ממועד אישורן כדין, כלומר ממעוד חתימת שר האוצר עליהן (26.6.2007).

רקע:

ביום 18.8.2016 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי בו נקבע כי על עסקת מכר שנחתמה ביום 29.5.2011 חלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 979, שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית", כפי שעודכנה בהחלטות מאוחרות יותר, לעניין תשלום דמי רכישה בהעברת זכויות בנחלה חקלאית.

 

חשיבות פסק הדין וההשלכות הכספיות והכלליות:

חשיבותו של פסק הדין בהנחה כי הוא יעמוד בביקורת ערעורית בבית המשפט העליון היא רבה.

בצד העקרוני - פסק הדין מבטל, למעשה, הוראה בהחלטת הנהלת רמ"י הנוגעת לנחלות רבות בישראל החלטת הנהלת רמ"י מס' 3139, ראו חוזרינו מס' 37/2012 "סוגיות ביישום החלטה 1155 בחלקת המגורים במושב".

בצד הכספי - פסק הדין משליך באופן מיוחד על מכר נחלות, ביישובי קו העימות ואזורי עדיפות לאומית, שהעבירו זכויות בין חודש ספטמבר 2008 לחודש יוני 2011 . כמו כן, פסק הדין משליך על רוכשי זכויות בנחלות אשר ביצעו תוספות בניה תמורת תשלום של 91% מערך הקרקע בכפוף להנחות אזורי עדיפות לאומית, וזאת במקום 33% מערך הקרקע בכפוף להנחות אזורי עדיפות לאומית.

לבסוף, מקום בו מדובר על העברת זכויות בנחלות בתקופה הנדונה (חודש ספטמבר 2008 ולשיטתנו אף יוני 2007 , בכפוף להתיישנות ועד יוני 2011) שעה שבעבר כבר הועברו זכויות בנחלה, הרי שיש יתרון מובהק במסלול של החלטה 979 על גלגוליה ( דמי רכישה) במקום החלטה 534 (דמי הסכמה).

במסלול של החלטה 979 (כיום החלטה 1464 ), אם שולמו בעבר דמי הסכמה עבור הנחלה, יידרש בעל הזכויות לשלם כרגיל רק 20% מערך חלקת המגורים בתור דמי רכישה ולא 33% מערך חלקת המגורים.

זאת במקום דמי ההסכמה של 33% לפי הנוסחה הקבועה בהחלטה 534 ובנוסף יהנה מהיוון כל זכויותיו בחלקת המגורים.

 

השלכות פסק הדין בקיבוצים:

על פי פסק הדין אנו למדים כי משפחות וחברים בקיבוצים ששילמו בין 26.6.2007 לבין 9.6.2011 עבור תוספת בנייה מעבר להיקף הבנייה של 120/160 מ"ר ושילמו 91% מערך הקרקע בכפוף להנחת אזור, יהיו זכאים להחזר כספי מרמ"י שכן על פי החלטה 1456 ידרשו לשלם 33% בהתאמה להנחות אזור.

להרחבה ראו חוזרנו מס' 80/2016 "תחולת החלטות היוון הזכויות חלקת המגורים-ממועד אישורן כדין".

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.