גרסת הדפסה
מושבים מספר: 102-2016

תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה - עדכונים בנוהל

ביום 6.10.2015 פורסם נוהל "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה" (להלן: "הנוהל הקודם") להרחבה ראו חוזרנו מס' 092/2015 "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה".

ביום 7.11.2016 פורסם הנוהל המעדכן את הנוהל הקודם "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה" (להלן: "הנוהל העדכני") שבא בין היתר בעקבות החלטה מועצת מקרקעי ישראל מספר 1458 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה". להרחבה ראו חוזרנו מספר 100/2016 "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה".

בעקבות פניות שהתקבלו במשרדנו לאחר פרסום הנוהל העדכני, להלן ההוראות שנוספו בנוהל:

 

תקופת ההקצאה

4.2 "בבקשה להסבת מבנה קיים לפל"ח בהתאם לתוכנית תקפה ניתן יהיה לאשר עסקה לתקופה הפחותה מ-49 שנה אך לא פחות מ-10 שנים וזאת בהתאם לבקשת בעל הזכויות."

 

כלים לתכנון והיקפי הבניה לפל"ח

בסיפא של סעיף 6.1 נוסף:

6.1 "... היקף הבניה הכולל לתעסוקה לא חקלאית לא יעלה על 500 מ"ר מבונה, וזאת אף אם מוסדות התכנון אישרו זכויות בניה מעבר לשטח זה. במכסה זו יכללו גם שימושים לפל"ח שאושרו בעבר כדין לחוכר ושולמו בגינם דמי חכירה מהוונים, מחוץ לחלקת המגורים. השטח המבונה לפל"ח יכלול את כל השטחים הנלווים שבגינם נדרש היתר בניה וכן שטחי דק ומרוצף מעל 150 מ"ר המשמשים כשטח נילווה למסעדה . שטח עד 150 מ"ר לא יכלל במניין השטח לפל"ח"

6.2 בבקשה לאחסנה פתוחה שטח הקרקע ייחשב כשטח מבונה לעניין היקף הבנייה המותר בפל"ח"

 

תוספת בניה לעסקת פל"ח קיימת

12. "בבקשה לתוספת בניה לעסקת פל"ח קיימת יש לבצע שינויים בעסקה המקורית במערכת כוכב.

התשלום בגין תוספת הזכויות יהיה 91% מערך הקרקע לפי שומה לזכויות המבוקשות."

 

חובת הפעלה עצמית

בסיפא של סעיף 13 נוסף:
"למרות האמור לעיל בשימושים הבאים ניתן יהיה לבצע השכרה:אחסנה ומכירה של תוצרת חקלאית ומיכון חקלאי, מרכז מבקרים ומוזיאון הקשור לעולם החקלאי, משתלה, מבשלת בירה, חוות תבלינים, חנות ממכר לתוצרת חקלאית, מחלבה, מגבנה, יקב, רדית דבש, בית בד,ייצור בשמים וסבונים מצמחים, ייבוש פרחים, פירות מיובשים, הכנת מיצים, לימוד רכיבה על סוסים, גידול, טיפול אחסנה וממכר בעלי חיים, וטרינר, מסגריה/מוסך לכלים חקלאיים, בריכה חקלאית".

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.