גרסת הדפסה
מושבים מספר: 094-2016

מדיניות אחידה למתן הנחות קרקע - עדכון נוסף

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתהייה ב- 9.11.2016 להלן ריכוז ההצעות לשינויים ולעדכונים להחלטות מס' 1443 ו- 1480 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".

להלן עיקרי הצעת השינויים והעדכונים המתייחסים למגזר הכפרי עפ"י הצעה שהונחה על שולחן המועצה (ראו נוסח מלא באתר רמ"י).

 

תוקף מפת אזורי העדיפות לעניין מגורים מסחר ותעסוקה בהתיישבות

נקבע כי תוקף מפת אזורי העדיפות לעניין מגורים מסחר ותעסוקה בהתיישבות יהיה על פי תוקפה של החלטת ממשלה מס' 1527, בשלב זה עד 31.12.2017.

 

שינויים בסיווג איזורי עדיפות למגורים

הצעת החלטה מבוססת על החלטת ממשלה מס' 1527 בעניין "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" מיום 19.6.2016 (ראו חוזרינו מספר 57/2016 "הטבות בתחום הבינוי והשיכון לפי אזורי עדיפות לאומית").

כתוצאה מכך, 53 ישובים יעלו מב' לא', ו-28 ישובים ירדו מא' לב'.

יובהר כי לא יחול שינוי במעמד יישובי קו העימות רמת הגולן ויישובי עוטף עזה.

ישובים אשר סיווגם נפגע ביחס להחלטה 1443, ימשיכו להנות מהנחה עפ"י החלטה 1443 עד 31.12.2016.

 

הקצאת מקרקעין לתעסוקה בהתיישבות עפ"י החלטה 1455

בהקצאת מקרקעין לתעסוקה בהתאם להחלטת מועצה מס' 1455 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים", ישולמו דמי חכירה מופחתים לפי השיעורים שנקבעו באותו אזור למגורים (כפי שנקבע בהקצאה למסחר וליחידות קיט).

 

הנחה בהקצאת מקרקעין לתיירות ולמסחר באזורי עדיפות בטווח של עד 1 ק"מ מרצועת חוף

עד כה חל תשלום דמי חכירה מהוונים מלאים בהקצאת מקרקעין לתיירות ולמסחר באזורי עדיפות בטווח של 1 ק"מ מרצועת החוף (למעט בקווי העימות).

הוראה זו תבוטל ויחולו הנחות אזורי עדיפות גם בטווח של 1 ק"מ מרצועת החוף.

 

פטור מלא מדמי חכירה מהוונים בחידוש חוזה יובל חכירה - בקווי עימות

הובהר כי באזורי קווי עימות רמת הגולן ועוטף עזה יחול פטור מדמי חכירה מהוונים בחידוש במסגרת יובל חכירה.

 

 

לפרטים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות למר אילן כהן, במשרדנו בתל אביב.