גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 088-2016

עדכון איזורי העדיפות לענף התיירות

ועדת הכספים אישרה ב- 6 לספטמבר 2016 את הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעל תיירות) (הוראת שעה), התשע"ו - 2016, המגדיר מפת עדיפות חדשה לענף התיירות.

תוקפו של הצו החדש עד יום ג' בטבת התש"פ (31 בדצמבר 2019).

 

כללי

במפת "מתקני התיירות" החדשה נכללים רוב אזורי הארץ, למעט תל אביב - יפו והרצליה. זאת על מנת לעודד מיזמי תיירות, גם בפאתי או בסמיכות הערים הגדולות וכן בסמיכות לשדה התעופה בן-גוריון.

מטרת הצו להגדיל את היצע חדרי האירוח בישראל, בעיקר של מלונאות עממית, כגון אכסניות, מה שבין השאר, עשוי לסייע להורדת המחירים בענף התיירות. בעשור האחרון מספר החדרים הפעילים בבתי המלון עלה במתינות, בעוד מספר התיירים הכפיל את עצמו. חוסר הגידול בהיצע חדרי אירוח הוא אחד הגורמים לעליית מחירי הלינה.

עפ"י הצו, ייהנו יזמים בתחום התיירות באזורים הנכללים במפת העדיפות החדשה ממענק של עד 20% מערך ההשקעה.

משרד התיירות מעוניין להרחיב ולגוון את המוצר התיירותי ולא רק בערים הגדולות, ובכך להגביר את התחרות, לעודד פיזור גיאוגרפי של בתי המלון לכל רחבי הארץ, ולעודד כניסת יזמים חדשים לענף ובמקומות שלא הייתה אליהם התייחסות עד כה במפה.

 

עידוד מתקני תיירות ללינה

"מיתקן תיירותי ללינה" - מבנה הכולל 11 חדרים או יותר, המספק, בתמורה, שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי.

אזור פיתוח א' של מיתקן תיירות ללינה, יהיה כל הארץ, למעט שטח השיפוט העירוני של עיריות הרצליה ותל אביב - יפו.

 

עידוד אטרקציות תיירותיות

"אטרקציה" - מיזם תיירותי ייחודי שאינו מתקן תיירותי ללינה, המספק, בתמורה, פעילויות נופש, תרבות או פנאי, ומהווה מוקד משיכה תיירותי באזור שבו הוא ממוקם.

אזורי פיתוח א' של אטרקציה, יהיו במפה ובאזורים המפורטים:

מחוז צפון: קילומטר מזרחית מחוף הים מאזור עמק זבולון עד ראש הנקרה, גבול הצפון, רמת הגולן, סובב כנרת, דרומה עד קיבוץ טירת צבי, לאורך הקו הירוק עד צומת מגידו, כביש 65, עפולה (כולל עפולה) לאורך שרידי רכבת העמק, עד מפגש כביש 722, כביש 75, צומת יגור כביש 70 (והשטחים ממערב לכביש כמתוחם במפה), צומת אבלים, עמק זבולון.

אזור חיפה: חיפה קילומטר מזרחית מחוף הים לאורך כביש 70, צומת העמקים, צומת יקנעם, צומת אליקים, זכרון יעקב (היישוב), קילומטר מזרחית מחוף הים צפונה לחיפה.

מחוזות ירושלים והמרכז: ירושלים, פרוזדור ירושלים, אזור שפלת יהודה ממערב לכביש מס' 1 עד איזור כפר דניאל (נ"צ 193220, 647748), רמלה, פתחיה, חולדה, יסודות, בית חלקיה, חפץ חיים, בני ראם, גפו, לוזית, מזרחית לבית ניר (לא כולל), דרומה לאזור נחושה ולאורך הקו הירוק לירושלים.

מחוז הדרום: כל אזור הדרום למעט אלה: מדרום לקיבוץ עין גדי מנ"צ 236849, 594679ודרומה לאורך כביש 90 עד אזור נאות הכיכר.

 

השלכות על הקצאת קרקע לתיירות במגזר הכפרי

עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1480 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" יחולו באזורי עדיפות לאומית על פי הצו לעידוד השקעות הון, שיעורי דמי חכירה מופחתים של 51% למעט ישובי קו העימות בהם יינתן פטור מלא מדמי חכירה מהוונים.

להוראת הצו השלכות על היקף שטחי התעסוקה לתיירות באזור פיתוח א' 120 דונם נטו, (עפ"י החלטה 1455 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים"). וכמן כן, בקביעת דמי שימוש בקרקע לצרכי תיירות באזורי עדיפות בשיעור שנתי של 3%.

לעניין הקצאת קרקעות למבני קייט (צימרים) תחולנה הנחות האזור הניתנות להקצאת מקרקעין מגרשים צמודי קרקע באותו אזור.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.

ועדת הכספים אישרה ב- 6 לספטמבר 2016 את הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעל תיירות) (הוראת שעה), התשע"ו - 2016, המגדיר מפת עדיפות חדשה לענף התיירות.

תוקפו של הצו החדש עד יום ג' בטבת התש"פ (31 בדצמבר 2019).

כללי

במפת "מתקני התיירות" החדשה נכללים רוב אזורי הארץ, למעט תל אביב - יפו והרצליה. זאת על מנת לעודד מיזמי תיירות, גם בפאתי או בסמיכות הערים הגדולות וכן בסמיכות לשדה התעופה בן-גוריון.

מטרת הצו להגדיל את היצע חדרי האירוח בישראל, בעיקר של מלונאות עממית, כגון אכסניות, מה שבין השאר, עשוי לסייע להורדת המחירים בענף התיירות. בעשור האחרון מספר החדרים הפעילים בבתי המלון עלה במתינות, בעוד מספר התיירים הכפיל את עצמו. חוסר הגידול בהיצע חדרי אירוח הוא אחד הגורמים לעליית מחירי הלינה.

עפ"י הצו, ייהנו יזמים בתחום התיירות באזורים הנכללים במפת העדיפות החדשה ממענק של עד 20% מערך ההשקעה.

משרד התיירות מעוניין להרחיב ולגוון את המוצר התיירותי ולא רק בערים הגדולות, ובכך להגביר את התחרות, לעודד פיזור גיאוגרפי של בתי המלון לכל רחבי הארץ, ולעודד כניסת יזמים חדשים לענף ובמקומות שלא הייתה אליהם התייחסות עד כה במפה.

עידוד מתקני תיירות ללינה

"מיתקן תיירותי ללינה" - מבנה הכולל 11 חדרים או יותר, המספק, בתמורה, שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי.

אזור פיתוח א' של מיתקן תיירות ללינה, יהיה כל הארץ, למעט שטח השיפוט העירוני של עיריות הרצליה ותל אביב - יפו.

עידוד אטרקציות תיירותיות

"אטרקציה" - מיזם תיירותי ייחודי שאינו מתקן תיירותי ללינה, המספק, בתמורה, פעילויות נופש, תרבות או פנאי, ומהווה מוקד משיכה תיירותי באזור שבו הוא ממוקם.

אזורי פיתוח א' של אטרקציה, יהיו במפה ובאזורים המפורטים:

מחוז צפון: קילומטר מזרחית מחוף הים מאזור עמק זבולון עד ראש הנקרה, גבול הצפון, רמת הגולן, סובב כנרת, דרומה עד קיבוץ טירת צבי, לאורך הקו הירוק עד צומת מגידו, כביש 65, עפולה (כולל עפולה) לאורך שרידי רכבת העמק, עד מפגש כביש 722, כביש 75, צומת יגור כביש 70 (והשטחים ממערב לכביש כמתוחם במפה), צומת אבלים, עמק זבולון.

אזור חיפה: חיפה קילומטר מזרחית מחוף הים לאורך כביש 70, צומת העמקים, צומת יקנעם, צומת אליקים, זכרון יעקב (היישוב), קילומטר מזרחית מחוף הים צפונה לחיפה.

מחוזות ירושלים והמרכז: ירושלים, פרוזדור ירושלים, אזור שפלת יהודה ממערב לכביש מס' 1 עד איזור כפר דניאל (נ"צ 193220, 647748), רמלה, פתחיה, חולדה, יסודות, בית חלקיה, חפץ חיים, בני ראם, גפו, לוזית, מזרחית לבית ניר (לא כולל), דרומה לאזור נחושה ולאורך הקו הירוק לירושלים.

מחוז הדרום: כל אזור הדרום למעט אלה: מדרום לקיבוץ עין גדי מנ"צ 236849, 594679ודרומה לאורך כביש 90 עד אזור נאות הכיכר.

השלכות על הקצאת קרקע לתיירות במגזר הכפרי

עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1480 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" יחולו באזורי עדיפות לאומית על פי הצו לעידוד השקעות הון, שיעורי דמי חכירה מופחתים של 51% למעט ישובי קו העימות בהם יינתן פטור מלא מדמי חכירה מהוונים.

להוראת הצו השלכות על היקף שטחי התעסוקה לתיירות באזור פיתוח א'  120 דונם נטו, (עפ"י החלטה 1455 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים"). וכמן כן, בקביעת דמי שימוש בקרקע לצרכי תיירות באזורי עדיפות בשיעור שנתי של 3%.

לעניין הקצאת קרקעות למבני קייט (צימרים) תחולנה הנחות האזור הניתנות להקצאת מקרקעין מגרשים צמודי קרקע באותו אזור.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.