גרסת הדפסה
מושבים מספר: 022-2016

מועד אחרון לתביעת פיצויים עבור הפקעה מלפני שבע שנים

בהתאם לפס"ד שניתן לפני שלוש שנים בבית משפט העליון ובדיון הנוסף שהתקיים לאחר מכן, (דנ"א 1595/06 ), עזבון המונח רדוארד ארידור ז"ל נגד עיירית פתח תקווה, בראשותו של כבוד נשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, נקבע בין היתר כי החל מיום 22.3.2016 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה.

בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.2016 לפיצוי הפקעה בקרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לטעון להתיישנות הזכות.

רקע:

בפסק דין ע"א 5964/03 בפני כבוד השופטים מישאל חשין, אשר גרוניס ועדנה ארבל, נקבע כי חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 חל על תביעות לקבלת פיצוי הפקעה.

בין השופטים נחלקו דעותיהם באשר לשאלה מהו מועד תחילתו של מירוץ ההתיישנות בתביעות אלה, ועל כך נסב דיון נוסף.

בדיון הנוסף שהתקיים בבימ'ש העליון, בראשותו של כבוד השופט אשר גרוניס, נפסק בדעת הרוב פסיקה כי עילת התביעה בגין פיצויי הפקעה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, נולדת, לכל המאוחר, במועד בו תפסה הרשות חזקה במקרקעין.

עוד פסקה דעת הרוב, כי הלכה זו תיכנס לתוקף בעוד שלוש שנים ממועד פסק דין זה, כלומר ההלכה לא תחול על תובענות לפיצויי הפקעה התלויות ועומדות לעת הזו ושטרם ניתן בהן פסק דין חלוט.

כמו כן, הלכה לא תחול אף לגבי תובענות שתוגשנה בשלוש שנים הבאות. עם זאת, הנתבעים בתובענות שההלכה החדשה לא תחול לגביהן כאמור, רשאים להעלות כנגד התובענות טענת שיהוי.

יצוין כי המשנה לנשיא בית משפט העליון דאז, הנשיאה דהיום, מרים נאור, סברה כי יש לקבוע כי תביעות לפיצויי הפקעה אינן נתונות להתיישנות, למעט הסדר ההתיישנות הספציפי הקבוע בסעיפים 9 ו-16 לפקודת הקרקעות. היינו, לדעתה חוק ההתיישנות אינו חל על תביעות לפיצוי הפקעה.

הודעת דוברות רמ"י:

בהתאם לכך ביום 16.2.2016 הוציאה דוברות רמ"י הודעה בדבר תחולת פסק הדין, להלן ההודעה במלואה:

1. "הרינו להביא לידיעת הציבור כי בהתאם להלכה שנפסקה בבית המשפט העליון בפס"ד ארידור - דנ"א 1595/06 עזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עיריית פתח תקווה, שניתן ביום 21.3.13, הרי שהחל מיום 22.3.16 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה.

2. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.16 לפיצויי הפקעה בגין קרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל הרשות לטעון להתיישנות הזכות.

3. מי שפנה בבקשה לפיצויי הפקעה ופנייתו התקבלה עד ליום 21.3.16, פנייתו תיבדק, ובעניינו תיעצר תקופת ההתיישנות עד לקבלת תשובת עמדת הרשות."

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.