גרסת הדפסה
מושבים מספר: 013-2016

סוגיות במע״מ במכירת פירות וירקות

להלן החלטת מיסוי מס' 7784/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע״מ של מכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי - החלטת מיסוי בהסכם".


"העובדות:
בתאריך 30 בדצמבר 2015 פורסמה על ידי רשות המיסים הוראת פרשנות מס' 6/2015 בדבר החבות במע״מ במכירת פירות וירקות (להלן: ״ההוראה״).

הבקשה:
הבהרה בדבר בחבות במס במכירת חצאי אבטיח ודלעת וכן מכירת קנאביס רפואי.

תמצית הסדר המס ותנאיו:
להלן עמדתנו-

1. מכירת חצאי אבטיח וחלקי דלעת הנמכרת לפי משקל:
ככלל, וכפי שהובהר בהוראה, יש לראות בפעולת החיתוך של פירות וירקות כפעולת עיבוד, המהווה סייג למכירת פירות וירקות בשיעור אפס בהתאם לסעיף 30(א)(13) לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975 (להלן- ״החוק״).
עם זאת, אין לראות במכירת חצי אבטיח או מכירת חלקי דלעת לפי משקל כפעולת עיבוד, שכן מכירה כזו מגשימה את תכלית סעיף 30(א)(13) לחוק ומטרותיו, היות שעקב גודלם הפיזי של הירקות הנ״ל נהוג גם לקנות ולצרוך אותם שלא בשלמותם.

לאור זאת, על פי עמדתנו, מכירת חצאי אבטיח ומכירת חלקי דלעת הנמכרת לפי משקל תהייה חייבת במע״מ בשיעור אפס.
2. אתרוג:

אתרוג הינו פרי הדר אשר מופיע בתוספת השנייה לחוק ומכירתו חייבת במס בשיעור אפס, הן אם הוא נמכר בנפרד, והן אם הוא נמכר במארז כחלק מארבעת המינים.
יובהר כי יתר מכירת המרכיבים האחרים של ארבעת המינים (לולב, ערבה והדס) חייבת במס בשיעור מלא.
3. קנאביס רפואי:

צמחי מרפא אשר מכירתם חייבת במס בשיעור אפס בהתאם לסעיף 30(א)(13) לחוק הינם הצמחים המפורטים בהודעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שינוי התוספת), התשמ״ח - 1988 (להלן: ״ההודעה״).
קנאביס רפואי אינו מופיע בהודעה ועל כן מכירתו חייבת במס מלא."