גרסת הדפסה
מושבים מספר: 011-2016

החזר עלויות קבורה במגזר הכפרי - עדכון

בתאריך 25 בינואר 2016, תקיים ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת דיון בתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשע"ו- 2015. תקנות אלו מגדילות את דמי הקבורה במגזר הכפרי ובמועצות המקומיות בתקופה מ-1 ביולי 2013 עד 31 בדצמבר 2017.

דיון זה מתקיים במסגרת הטיפול המתמשך שראשיתו בעתירה לבג"צ שהוגשה בשנת 2004 באמצעות עו"ד רון רוגין ובלווי מקצועי של משרדנו, לביטול מלא ומוחלט של אפליית קיבוצים, מושבים ומועצות מקומיות בתעריפי דמי קבורה ביחס לחברות קבורה במרחב העירוני. בעקבות העתירה, ערך המוסד לביטוח לאומי בדיקה מחודשת של תעריפי דמי הקבורה.

בדיקה זו העלתה כי יש לקבוע תעריף אחיד לכלל חברות הקבורה (העלאת דמי הקבורה לישובים הקטנים והפחתתם בערים הגדולות). יישום חלקי של המסקנות בוצע באמצעות "הוראת שעה", שהגדילה את דמי הקבורה למגזר הכפרי ולמועצות המקומיות למפרע מאפריל 2005. הוראת השעה האחרונה בנושא פקעה ב-1 ביולי 2013.

 

להלן תעריפי דמי הקבורה במגזר הכפרי, לפי ההצעה להוראת השעה המעודכנת (ש"ח):

 

תקופה לפני התיקון לאחר התיקון תוספת הערות
7-12/2013 3,542 4,267 725 בשנים 2015,2016 אין גידול בסכום דמי הקבורה, כיוון שמדד המחירים על פיו מעדכנים את הסכומים הבסיסיים ירד.
2014 3,609 4,348 739
2015 3,609 4,348 739
2016 3,609 4,348 739

 

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אורן אור במשרדנו בעפולה.