גרסת הדפסה
מושבים מספר: 116-2015

עדכון מפת הטבות המס ליישובים

ביום 24.11.2015 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מפת הטבות המס ליישובים בפריפריה. מפת ההטבות החדשה תיכנס לתוקף החל מה- 1 בינואר 2016.
עפ"י המתווה 403 רשויות בצפון ובדרום יזכו להטבות מס בשיעורים משתנים.

להלן עיקריי המתווה:
יישוב זכאי להטבה צריך למנות פחות מ- 75 אלף תושבים.
• מבחינה גיאוגרפית, היישובים הזכאים להטבות המס הם אלו שנמצאים צפונה מקו רוחב: 750, דרומה מקו רוחב: 610 ומזרחה מקו אורך 250. בנוסף, יישובי הנגב המערבי ועוטף עזה, לגביהם יפורט בהמשך. כמו-כן, אילת איננה במפת הטבות המס, שכן היא נהנית מהטבת מס מכוח חוק אזור סחר חופשי.
• אשכול סוציו-אקונומי 8 ומטה.
• יישוב סמוך לגבול.
• שיעור הזכאות לכל יישוב ייקבע עפ"י ניקוד שייעשה ע"י שקלול כל הפרמטרים המזכים בהטבה. הניקוד הכולל של היישוב יהיה לפחות 25 נקודות מתוך 100 סה"כ. על-מנת שתושביו יוכלו לקבל את הטבת המס.
• יישוב סמוך לגבול – מוגדר יישוב עד 7 ק"מ מגבולות ירדן, סוריה, מצרים ועזה ו- 9 ק"מ מגבול לבנון (הכל בקו אווירי(
• יישוב עירוני בנגב – בהתאם למפת המחוזות והנפות.
• יישוב צמוד לגבול עימות צפון – יישובים צמודי גדר, קרי עד 2 ק"מ מגבול סוריה או לבנון. פרמטר זה, מגדיל את שיעור הזכאות בצורה משמעותית ועל-כן נקבע שהוא יתקיים ככל שהיישוב אינו עולה על מדרג סוציו-אקונומי 6.
• מדד הפריפריאליות – בהתאם לפרסומי הלמ"ס לגבי כל יישוב (עפ"י המרחק ממרכז הארץ)
• מדד סוציו-אקונומי – גם זה בהתאם לפרסומי הלמ"ס.

להלן פירוט אופן חישוב הניקוד לחישוב שיעורי הזכאות להטבה:

הניקוד הכולל של יישוב נעשה ע"י חיבור הניקוד החברתי-כלכלי, הפריפריאליות והסמיכות לגבול .
• ניקוד מדרג חברתי-כלכלי: 35% - כל אשכול מ- 1 (100 נקודות) עד 7 (0 נקודות) בסדר יורד.
• ניקוד הפריפריאליות: 40% - אשכולות 1+2 (100 נקודות) עד אשכול 7 (0 נקודות) בסדר יורד.
• ניקוד הסמיכות לגבול: 25% - סמיכות לגבול (100 נקודות), יישוב אחר (0 נקודות)

להלן 3 מסלולי ההטבה לתושבי היישובים:

1. ביישוב עם ניקוד כולל 25 עד 49 נקודות – 7% זיכוי במס עד תקרת שכר שנתית של 132 אלף ש"ח.

2. ביישוב עם ניקוד של 50 עד 59 נקודות – 10% זיכוי במס עד תקרת שכר שנתית של 162 אלף ש"ח.

3. ביישוב עם ניקוד של 60 ומעלה – 12% זיכוי במס עד תקרת שכר שנתית של 192 אלף ש"ח.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב.