גרסת הדפסה
מושבים מספר: 032-2015

דיווח לרשות המים על הנתונים הכספיים של מפעל המים במושב לשנת 2014

ע"פ הודעת רשות המים מסתמן כי בשלב זה המועד להגשת הדיווחים יוארך ל- 30.6.2015.


לאור שאלות שהועלו, נבהיר כי אין חובה בעריכת סקר נכסים לשם הגשת הדיווח, הגשת נתונים לפי סקר נכסים היא וולנטרית, ולדעתנו מיותרת.

 

המסמכים הראשוניים הנדרשים לשם הגשת הדיווח לרשות המים על פעילות הספקת המים במושב כוללים:

1. קובץ הדיווח על כמויות המים בשנת 2014 כפי שדווח לרשות המים בגרסת HTML .


2. חשבון שנתי מרכז ממקורות לשנת 2014.

 

טיפולנו בהגשת הדו"ח הכספי על פעילות מפעל המים במושב בהתאם לכללים הקבועים בכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014, כולל:

א. ריכוז הנתונים הנדרשים מתוך מערכת הנהלת החשבונות ומערכת התמחיר של האגודה לדיווח השנתי.

ב. הנחיות והמלצות להתאמה אופטימלית של מערכת הנהלת החשבונות לפורמט הנדרש לדיווח לרשות המים.

ג. מתן חוות דעת רואי חשבון כנדרש.

 

לפרטים נוספים ולקבלת הצעת התקשרות, יש לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב, 03-7773555, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..