גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 006-2000

עלות עגלים ליום 31.12.99

המחיר לממוצע לק"ג בשר בשנת המס היה 8.32 ש"ח/ק"ג ירידה נומינלית בת 6% לעומת שנה קודמת, אולם מחיר הבשר ירד מתחילת השנה עד סופה ב - 13%.

1. כללי

המחיר לממוצע לק"ג בשר בשנת המס היה 8.32 ש"ח/ק"ג ירידה נומינלית בת 6% לעומת שנה קודמת, אולם מחיר הבשר ירד מתחילת השנה עד סופה ב - 13%.

2. העגלים כגורמי ייצור-מלאי בסיסי

במהלך הדיונים עם נציבות מס הכנסה חזרנו והדגשנו את עמדתנו משכבר הימים:

א) במחיר העגלים הצעירים (הוולדות) נכלל "פוטנציאל ייצור בשר" ועל כן יש לראותם כ - "מכונות לייצור בשר."

ב) ההשקעה בגידול העגלים מרתקת את מרבית הונו של החקלאי ודומה בסדרי הגודל שלה והיחס בינה לבין המחזור להשקעות בגורמי ייצור (נכסים) בעסק ייצרני-תעשייתי.

ג) באם החקלאי ישלם מס על התייקרות במחירי הוולדות המתבטאים במחיר הסופי של העגל לשחיטה יאלץ אותו חקלאי לצמצם את מספר גורמי הייצור (הוולדות) שברשותו.

ד) הגישה החשבונאית הנכונה לראות את גורמי הייצור-העגלים כ"מלאי בסיסי" ולהחיל לעניין מס הכנסה את עקרונות ההוראות החלה על תחלופה של גורמי ייצור (נכסים - סעיף 96 לפקודה) כלומר קיזוז הרווח הנובע מהעלייה במחיר הוולד הגלום בעגל לשחיטה, ממחיר הוולד החדש לחילוף העגל שנשחט להמשך ייצור הבשר.

3. סיכומים עם נציבות מס הכנסה

1. הסכומים הנורמטיביים כפי שיפורטו להלן הם אותם סכומים שסוכמו עם מר מיכאל גל,

מנהל תחום החקלאות בנציבות מס הכנסה, ויחידת המיסוי הבין מושבית. במהלך הדיון

שקדם לסיכום הדגישה יחידת המיסוי כי יש לראות הסכומים הנורמטיביים כעלות "המלאי

הבסיסי של העגלים" ליום 31.12.99.

2. מחירי העגלים שסוכמו הינם מחירים סופיים ללא קשר למחירי הקנייה של הוולדות במהלך

שנת המס.

3. גיל העגל המעורב / האדום יקבע לפי משקלו בעת הקנייה ובהתאם לטבלת ההשואה בין משקל עגל לגיל לצורך קביעת סכום העלות הנורמטיבית.

4. שווים הנורמטיבי של עגלים שגודלו בתנאי מרעה הוא 70% מהשווי הנורמטיבי שלהלן בהתאם לסוגי העגלים.

4. שווי נורמטיבי של עגלים מעדר בקר לחלב : ( גזע שחור לבן)

גיל העגל (חודשים)

החודש בו נולד העגל

עגלים שנולדו בעדר חלב

עגלים קנויים מעדר חלב

עגלות קנויות מעדר חלב

ש"ח

ש"ח

ש"ח

עד 15 יום

600

1

דצמבר

350

830

480

2

נובמבר

550

1,150

640

3

אוקטובר

710

1,310

720

4

ספטמבר

820

1,420

800

5

אוגוסט

980

1,580

910

6

יולי

1,090

1,690

990

7

יוני

1,200

1,800

1,090

8

מאי

1,320

1,920

1,160

9

אפריל

1,440

2,040

1,250

10

מרס

1,550

2,150

1,320

11

פברואר

1,670

2,270

1,430

12

ינואר

1,790

2,390

1,520

5. שווי נורמטיבי של עגלים קנויים מעדרי המרעה: (גזעים “אדומים ומעורבים”)

משקל העגל

גיל (חודשים)

עלות נורמטיבית עגלים

משקל

העגלה

גיל

(חודשים)

עלות נורמטיבית עגלות

ק"ג

ש"ח

ק"ג

ש"ח

90

3

1,260

75

3

700

125

4

1,410

105

4

840

160

5

1,550

130

5

930

195

6

1,680

160

6

1,010

230

7

1,810

190

7

1,100

265

8

1,930

210

8

1,180

300

9

2,060

240

9

1,260

335

10

2,150

270

10

1,350

370

11

2,310

300

11

1,440

405

12

2,410

330

12

1,530