כותרת מאמר מספר מאמר
081-2017

מיסוי במהלך יישום ומימוש החלטה 1470 - פיצויי נטילת קרקע

משרדנו מלווה עשרות קיבוצים, מושבים וחוכרים חקלאים אחרים בייעוץ וטיפול בהיבטי המס במהלך יישום מימוש החלטת מועצת מקרקעי ישראל (וקודמותיה) 1470 בדבר "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה" (ההחלטות הקודמות - 1222, 1259 , 1285 ו- 1426) (להלן: "ההחלטה").
01-10-2017
משרדנו מלווה עשרות קיבוצים, מושבים וחוכרים חקלאים אחרים בייעוץ וטיפול בהיבטי המס במהלך יישום מימוש החלטת מועצת מקרקעי ישראל (וקודמותיה) 1470 בדבר "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה" (ההחלטות הקודמות - 1222, 1259 , 1285 ו- 1426) (להלן: "ההחלטה").
061-2017

"התר אגודות מוטה" – תשע"ח

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
25-09-2017
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
080-2017

"התר אגודות מוטה" - תשע"ח

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
25-09-2017
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
060-2017

אורכות וחריגים בהתאם להחלטת מועצה 1513 - החלטת הנהלת רמ"י 4198

סעיף 6 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1513 "ביטול עסקאות ומתן ארכות" קובע כי "הנהלת רשות מקרקעי ישראל רשאית לקבוע מקרים (כללים ופרטניים) בהם ניתן לחרוג מכללי החלטה 1513".
24-09-2017
סעיף 6 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1513 "ביטול עסקאות ומתן ארכות" קובע כי "הנהלת רשות מקרקעי ישראל רשאית לקבוע מקרים (כללים ופרטניים) בהם ניתן לחרוג מכללי החלטה 1513".
079-2017

אורכות וחריגים בהתאם להחלטת מועצה 1513 - החלטת הנהלת רמ"י 4198

סעיף 6 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1513 "ביטול עסקאות ומתן ארכות" קובע כי "הנהלת רשות מקרקעי ישראל רשאית לקבוע מקרים (כללים ופרטניים) בהם ניתן לחרוג מכללי החלטה 1513".
24-09-2017
סעיף 6 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1513 "ביטול עסקאות ומתן ארכות" קובע כי "הנהלת רשות מקרקעי ישראל רשאית לקבוע מקרים (כללים ופרטניים) בהם ניתן לחרוג מכללי החלטה 1513".
059-2017

העברת בעלות במקרקעי ישראל- עדכון

ביום 11.9.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 702 לתיקון החלטה מועצת מקרקעי ישראל 1478 "העברת בעלות במקרקעי ישראל".
20-09-2017
ביום 11.9.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 702 לתיקון החלטה מועצת מקרקעי ישראל 1478 "העברת בעלות במקרקעי ישראל".
078-2017

העברת בעלות במקרקעי ישראל- עדכון

ביום 11.9.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 702 לתיקון החלטה מועצת מקרקעי ישראל 1478 "העברת בעלות במקרקעי ישראל".
20-09-2017
ביום 11.9.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 702 לתיקון החלטה מועצת מקרקעי ישראל 1478 "העברת בעלות במקרקעי ישראל".
058-2017

הארכת הסכמי פיתוח והמרתם לחוזים לדורות - החלטת הנהלת רמ"י

הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) רשאית בהתאם לסמכותה בסעיף 6 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1513 "ביטול עסקאות ומתן אורכות" "לקבוע מקרים (כלליים ופרטניים) בהם ניתן לחרוג מכללי החלטה זו". ביום 16.8.2017 ניתנה החלטת הנהלה מספר 4198 בנושא אורכות וחריגים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1513 "ביטול עסקאות ומתן אורכות". בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 4198 נקבעו בין השאר ארכות וחריגים המתייחסים לעסקות במגזר החקלאי כדלקמן:
18-09-2017
הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) רשאית בהתאם לסמכותה בסעיף 6 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1513 "ביטול עסקאות ומתן אורכות" "לקבוע מקרים (כלליים ופרטניים) בהם ניתן לחרוג מכללי החלטה זו". ביום 16.8.2017 ניתנה החלטת הנהלה מספר 4198 בנושא אורכות וחריגים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1513 "ביטול עסקאות ומתן אורכות". בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 4198 נקבעו בין השאר ארכות וחריגים המתייחסים לעסקות במגזר החקלאי כדלקמן:
077-2017

הארכת הסכמי פיתוח והמרתם לחוזים לדורות - החלטת הנהלת רמ"י

הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) רשאית בהתאם לסמכותה בסעיף 6 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1513 "ביטול עסקאות ומתן אורכות" "לקבוע מקרים (כלליים ופרטניים) בהם ניתן לחרוג מכללי החלטה זו". ביום 16.8.2017 ניתנה החלטת הנהלה מספר 4198 בנושא אורכות וחריגים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1513 "ביטול עסקאות ומתן אורכות". בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 4198 נקבעו בין השאר ארכות וחריגים המתייחסים לעסקות במגזר החקלאי כדלקמן:
18-09-2017
הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) רשאית בהתאם לסמכותה בסעיף 6 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1513 "ביטול עסקאות ומתן אורכות" "לקבוע מקרים (כלליים ופרטניים) בהם ניתן לחרוג מכללי החלטה זו". ביום 16.8.2017 ניתנה החלטת הנהלה מספר 4198 בנושא אורכות וחריגים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1513 "ביטול עסקאות ומתן אורכות". בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 4198 נקבעו בין השאר ארכות וחריגים המתייחסים לעסקות במגזר החקלאי כדלקמן:
057-2017

פס"ד צפריה - פיצוי עבור גריעת שטחי נחלות לצורך הרחבה למגורים

בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י כבוד השופטים אליקים רובנישטיין, חנן מלצר וענת ברון, מושב צפריה, מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית בע"מ (להלן: "המערער ו/או מושב צפריה") נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י"), ע"א 2149/15, נדחה ערעורו של המערער בעניין קבלת סעד הצהרתי, לפיו, זכאי המערער להגיש תביעת פיצויים לוועדת הפיצויים של רמ"י, בגין גריעת שטח מקרקעין ממשבצת נחלות אגודת המושב, לטובת הרחבה למגורים.
10-09-2017
בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י כבוד השופטים אליקים רובנישטיין, חנן מלצר וענת ברון, מושב צפריה, מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית בע"מ (להלן: "המערער ו/או מושב צפריה") נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י"), ע"א 2149/15, נדחה ערעורו של המערער בעניין קבלת סעד הצהרתי, לפיו, זכאי המערער להגיש תביעת פיצויים לוועדת הפיצויים של רמ"י, בגין גריעת שטח מקרקעין ממשבצת נחלות אגודת המושב, לטובת הרחבה למגורים.
076-2017

בחינה מחודשת של חיבור ישיר ופרטני של צרכני המשנה בקיבוץ לחברת החשמל

  רוב רובם של הקיבוצים בישראל (ומקבץ של מושבים שיתופיים) קונים חשמל באופן מרוכז, בדרך כלל מחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - חברת החשמל). לאחר הרכישה המרוכזת של החשמל הם מחלקים ומספקים את החשמל לצרכני המשנה בקיבוץ - הן במגזר הצרכני בישוב (חברי הקיבוץ, תושבי הקיבוץ, מתקנים משותפים), והן במגזר העסקי (עסקים השוכנים בתחום הקיבוץ). הסדר זה של מכירה מרוכזת (להבדיל מאספקה פרטנית או חיבור פרטני) חל מקדמת דנא, שעה שהקיבוץ נתפס, כולו, כצרכן יחיד.
07-09-2017
  רוב רובם של הקיבוצים בישראל (ומקבץ של מושבים שיתופיים) קונים חשמל באופן מרוכז, בדרך כלל מחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - חברת החשמל). לאחר הרכישה המרוכזת של החשמל הם מחלקים ומספקים את החשמל לצרכני המשנה בקיבוץ - הן במגזר הצרכני בישוב (חברי הקיבוץ, תושבי הקיבוץ, מתקנים משותפים), והן במגזר העסקי (עסקים השוכנים בתחום הקיבוץ). הסדר זה של מכירה מרוכזת (להבדיל מאספקה פרטנית או חיבור פרטני) חל מקדמת דנא, שעה שהקיבוץ נתפס, כולו, כצרכן יחיד.
075-2017

קיזוז הנחת הגביה המרוכזת מחוב אגרות לרשות השידור

1. בחודש האחרון יצאה רשות השידור בהודעה לפיה יערך מבצע ארצי לגביית חובות אגרות לרשות השידור .
03-09-2017
1. בחודש האחרון יצאה רשות השידור בהודעה לפיה יערך מבצע ארצי לגביית חובות אגרות לרשות השידור .
056-2017

מכסת הקצאת קרקע לתעשייה באזורי עדיפות

בסעיף 2 להחלטה 1455 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" נקבע השטח המרבי של הקצאת קרקע (60/80/120) למטרות תעסוקה בהתאם לאזורי העדיפות.
04-09-2017
בסעיף 2 להחלטה 1455 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" נקבע השטח המרבי של הקצאת קרקע (60/80/120) למטרות תעסוקה בהתאם לאזורי העדיפות.
074-2017

מכסת הקצאת קרקע לתעשייה באזורי עדיפות

בסעיף 2 להחלטה 1455 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" נקבע השטח המרבי של הקצאת קרקע (60/80/120) למטרות תעסוקה בהתאם לאזורי העדיפות.
31-08-2017
בסעיף 2 להחלטה 1455 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" נקבע השטח המרבי של הקצאת קרקע (60/80/120) למטרות תעסוקה בהתאם לאזורי העדיפות.
055-2017

חתימה חוזה לדורות לחלקה א' וליתרת משבצת האגודה - התייחסות רמ"י

להלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) המובאת באתר רמ"י "חתימת חוזה לדורות לחלקה א' של נחלה, חוזה ליתרת המשבצת החקלאית וחוזה הרשאה זמני במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים"
26-08-2017
להלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) המובאת באתר רמ"י "חתימת חוזה לדורות לחלקה א' של נחלה, חוזה ליתרת המשבצת החקלאית וחוזה הרשאה זמני במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים"
073-2017

שיוך מגרשים לפי החלטות 692 ו-751 - התייחסות רמ"י

להלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) המובאת באתר רמ"י להליך שיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופים ובקיבוצים לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 692 ו-751:
26-08-2017
להלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) המובאת באתר רמ"י להליך שיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופים ובקיבוצים לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 692 ו-751:
054-2017

הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית - עדכון

להלן החלטת ממשלה מס' 2975 מישיבתה ביום שישי, י״ ט באב התשע״ ז (11 באוגוסט 2017) :
24-08-2017
להלן החלטת ממשלה מס' 2975 מישיבתה ביום שישי, י״ ט באב התשע״ ז (11 באוגוסט 2017) :
072-2017

הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית - עדכון

להלן החלטת ממשלה מס' 2975 מישיבתה ביום שישי, י״ ט באב התשע״ ז (11 באוגוסט 2017) :
24-08-2017
להלן החלטת ממשלה מס' 2975 מישיבתה ביום שישי, י״ ט באב התשע״ ז (11 באוגוסט 2017) :
053-2017

העברת מפעל מים

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (העברת רישיון)(הוראת שעה) התשע"ז – 2017.
20-08-2017
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (העברת רישיון)(הוראת שעה) התשע"ז – 2017.
071-2017

העברת מפעל מים

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (העברת רישיון)(הוראת שעה) התשע"ז – 2017.
20-08-2017
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (העברת רישיון)(הוראת שעה) התשע"ז – 2017.
052-2017

חוזים לדורות בהתיישבות - התייחסות רשות מקרקעי ישראל

להלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל המובאת באתר רמ"י להליך ההסדרה של חוזים לדורות בהתיישבות:
16-08-2017
להלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל המובאת באתר רמ"י להליך ההסדרה של חוזים לדורות בהתיישבות:
070-2017

חוזים לדורות בהתיישבות - התייחסות רשות מקרקעי ישראל

להלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל המובאת באתר רמ"י להליך ההסדרה של חוזים לדורות בהתיישבות:
16-08-2017
להלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל המובאת באתר רמ"י להליך ההסדרה של חוזים לדורות בהתיישבות:
069-2017

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בקיבוץ המתחדש - עדכון

ב- 26 ליוני 2017, התקיימה ישיבה במוסד לביטוח לאומי עם מייצגים ובתי תוכנה שלאחריה הוציא המוסד לביטוח לאומי הנחיות לדיווח ותשלום בקיבוץ המתחדש (ראו פרטים בחוזרנו 65/2017 ו- 68/2017).
13-08-2017
ב- 26 ליוני 2017, התקיימה ישיבה במוסד לביטוח לאומי עם מייצגים ובתי תוכנה שלאחריה הוציא המוסד לביטוח לאומי הנחיות לדיווח ותשלום בקיבוץ המתחדש (ראו פרטים בחוזרנו 65/2017 ו- 68/2017).
068-2017

הנחיות לדיווחי ביטוח לאומי בקיבוץ מתחדש

סעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי שינה את שיטת הדיווח בקיבוץ מתחדש מחודש יולי 2017 (להגשה עד 31 באוגוסט 2017) לדוחות במתכונת החדשה - טופסי 102 ו - 8105 במקום טופס 623א.
30-07-2017
סעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי שינה את שיטת הדיווח בקיבוץ מתחדש מחודש יולי 2017 (להגשה עד 31 באוגוסט 2017) לדוחות במתכונת החדשה - טופסי 102 ו - 8105 במקום טופס 623א.
051-2017

מס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח במכרזי רשות מקרקעי ישראל

להלן הנחיות שהוצאו לאחרונה על ידי הנהלת רשות המיסים בעניין חיוב במס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח הקיימים בפועל במכרזי רשות מקרקעי ישראל:
11-07-2017
להלן הנחיות שהוצאו לאחרונה על ידי הנהלת רשות המיסים בעניין חיוב במס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח הקיימים בפועל במכרזי רשות מקרקעי ישראל:
067-2017

הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2009-2012 – עדכון

ב-11.7.2017 הזין המוסד לביטוח לאומי לחשבונות הקיבוצים והמושבים שיתופיים השיתופיים את סכום הפרשי דמי הביטוח המתוקנים לשנים 2009-2012 (תוקן חישוב הפרשי ההצמדה).
12-07-2017
ב-11.7.2017 הזין המוסד לביטוח לאומי לחשבונות הקיבוצים והמושבים שיתופיים השיתופיים את סכום הפרשי דמי הביטוח המתוקנים לשנים 2009-2012 (תוקן חישוב הפרשי ההצמדה).
066-2017

מס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח במכרזי רשות מקרקעי ישראל

להלן הנחיות שהוצאו לאחרונה על ידי הנהלת רשות המיסים בעניין חיוב במס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח הקיימים בפועל במכרזי רשות מקרקעי ישראל:
11-07-2017
להלן הנחיות שהוצאו לאחרונה על ידי הנהלת רשות המיסים בעניין חיוב במס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח הקיימים בפועל במכרזי רשות מקרקעי ישראל:
065-2017

הנחיות לדיווח לביטוח לאומי בקיבוץ המתחדש

ב- 26 ליוני 2017, התקיימה ישיבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי בירושלים. בפגישה נכחו בתי תוכנה, רו"ח אבנר עופר ומייצגים אחרים ועלו שאלות ובקשות הבהרה בנוגע לאופן הדיווח החל מיולי 2017. להלן עיקרי ההבהרות שניתנו בישיבה:
10-07-2017
ב- 26 ליוני 2017, התקיימה ישיבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי בירושלים. בפגישה נכחו בתי תוכנה, רו"ח אבנר עופר ומייצגים אחרים ועלו שאלות ובקשות הבהרה בנוגע לאופן הדיווח החל מיולי 2017. להלן עיקרי ההבהרות שניתנו בישיבה:
050-2017

דמי מים למפיקים על פי הכללים המעודכנים

רשות המים פרסמה בעקבות השימועים שנערכו, מכלול כללים ליישום תיקון 27 לחוק המים בין היתר, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז – 2017, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס' 3) התשע"ז – 2017 ו כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה)(תיקון) התשע"ז – 2017.
09-07-2017
רשות המים פרסמה בעקבות השימועים שנערכו, מכלול כללים ליישום תיקון 27 לחוק המים בין היתר, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז – 2017, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס' 3) התשע"ז – 2017 ו כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה)(תיקון) התשע"ז – 2017.
064-2017

דמי מים למפיקים על פי הכללים המעודכנים

רשות המים פרסמה בעקבות השימועים שנערכו, מכלול כללים ליישום תיקון 27 לחוק המים בין היתר, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז – 2017, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס' 3) התשע"ז – 2017 ו כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה)(תיקון) התשע"ז – 2017.
09-07-2017
רשות המים פרסמה בעקבות השימועים שנערכו, מכלול כללים ליישום תיקון 27 לחוק המים בין היתר, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז – 2017, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס' 3) התשע"ז – 2017 ו כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה)(תיקון) התשע"ז – 2017.
063-2017

שימוש משולב ושימוש חברתי במחנה הקיבוץ – יישום החלטה 1472

ביום 7.6.2017 אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את החלטת הנהלה מס' 4152 בנושא "יישום החלטת מועצה 1472 - שימוש משולב ושימוש חברתי במחנה הקיבוץ". להלן ההחלטה כלשונה:
03-07-2017
ביום 7.6.2017 אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את החלטת הנהלה מס' 4152 בנושא "יישום החלטת מועצה 1472 - שימוש משולב ושימוש חברתי במחנה הקיבוץ". להלן ההחלטה כלשונה:
049-2017

תעריפי מים החל מ- 1.6.2017

בעקבות תיקון 27 לחוק המים שנכנס לתוקפו ב 1 ליולי 2017, נקבע כי ההפחתות בתעריפי המים לצרכנים, חקלאים וספקים יחולו החל מיום 1.6.2017, לעומת זאת עליית התעריפים למפיקים, תחול מיום 1.7.2017.
30-06-2017
בעקבות תיקון 27 לחוק המים שנכנס לתוקפו ב 1 ליולי 2017, נקבע כי ההפחתות בתעריפי המים לצרכנים, חקלאים וספקים יחולו החל מיום 1.6.2017, לעומת זאת עליית התעריפים למפיקים, תחול מיום 1.7.2017.
062-2017

תעריפי מים החל מ- 1.6.2017

בעקבות תיקון 27 לחוק המים שנכנס לתוקפו ב 1 ליולי 2017, נקבע כי ההפחתות בתעריפי המים לצרכנים, חקלאים וספקים יחולו החל מיום 1.6.2017, לעומת זאת עליית התעריפים למפיקים, תחול מיום 1.7.2017.
30-06-2017
בעקבות תיקון 27 לחוק המים שנכנס לתוקפו ב 1 ליולי 2017, נקבע כי ההפחתות בתעריפי המים לצרכנים, חקלאים וספקים יחולו החל מיום 1.6.2017, לעומת זאת עליית התעריפים למפיקים, תחול מיום 1.7.2017.
048-2017

עידוד הקצאת קרקע לתיירות - עדכון

א. סעיף 3.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובע את ההנחות בדמי חכירה מהוונים הניתנות על הקצאת קרקע לתיירות כדלהלן:
25-06-2017
א. סעיף 3.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובע את ההנחות בדמי חכירה מהוונים הניתנות על הקצאת קרקע לתיירות כדלהלן:
061-2017

עידוד הקצאת קרקע לתיירות - עדכון

א. סעיף 3.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובע את ההנחות בדמי חכירה מהוונים הניתנות על הקצאת קרקע לתיירות כדלהלן:
25-06-2017
א. סעיף 3.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובע את ההנחות בדמי חכירה מהוונים הניתנות על הקצאת קרקע לתיירות כדלהלן:
060-2017

קבלת החלטה לבחירת מסלול לשיוך דירות לחברי קיבוץ

ההחלטה לבחירת המסלול למתווה שיוך דירות לחברים בקיבוץ הינה החלטה מורכבת ותלויה במשתנים רבים רבת סיכונים וחוסר ודאות ובחלקם דינמיים ומשתנים במהירות על ציר הזמן.
21-06-2017
ההחלטה לבחירת המסלול למתווה שיוך דירות לחברים בקיבוץ הינה החלטה מורכבת ותלויה במשתנים רבים רבת סיכונים וחוסר ודאות ובחלקם דינמיים ומשתנים במהירות על ציר הזמן.
047-2017

אין להוסיף מע"מ על היטלי הפקת מים - עדכון

במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים.
20-06-2017
במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים.
059-2017

אין להוסיף מע"מ על היטלי הפקת מים - עדכון

במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים.
20-06-2017
במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים.
046-2017

הגדרת משבצת הקבע - החלטת הנהלת רמ"י מס' 4134

ביום 20.04.2017 התקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 4134 בנושא "הגדרת משבצת קבע", ראו חוזרינו מס' 43/2017 "הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי".
19-06-2017
ביום 20.04.2017 התקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 4134 בנושא "הגדרת משבצת קבע", ראו חוזרינו מס' 43/2017 "הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי".
058-2017

הגדרת משבצת הקבע - החלטת הנהלת רמ"י מס' 4134

ביום 20.04.2017 התקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 4134 בנושא "הגדרת משבצת קבע", ראו חוזרינו מס' 55/2017 "הגדרת משבצת קרקע לישוב חקלאי".
19-06-2017
ביום 20.04.2017 התקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 4134 בנושא "הגדרת משבצת קבע", ראו חוזרינו מס' 55/2017 "הגדרת משבצת קרקע לישוב חקלאי".
045-2017

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל"). בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
18-06-2017
בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל"). בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
057-2017

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל"). בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
18-06-2017
בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל"). בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
044-2017

בעל שליטה באגודה שיתופית

בהתאם לחוות דעת האגף לאיגוד שיתופי (רשם האגודות השיתופיות) במשרד הכלכלה מיום 12 יולי, 2015 –
16-06-2017
בהתאם לחוות דעת האגף לאיגוד שיתופי (רשם האגודות השיתופיות) במשרד הכלכלה מיום 12 יולי, 2015 –
056-2017

בעל שליטה באגודה שיתופית

בהתאם לחוות דעת האגף לאיגוד שיתופי (רשם האגודות השיתופיות) במשרד הכלכלה מיום 12 יולי, 2015 –
16-06-2017
בהתאם לחוות דעת האגף לאיגוד שיתופי (רשם האגודות השיתופיות) במשרד הכלכלה מיום 12 יולי, 2015 –
043-2017

הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי

להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מיום 26.4.2017 בנושא הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי אשר פורסמה באתר רמ"י ביום 15.6.2017:
15-06-2017
להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מיום 26.4.2017 בנושא הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי אשר פורסמה באתר רמ"י ביום 15.6.2017:
055-2017

הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי

להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מיום 26.4.2017 בנושא הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי אשר פורסמה באתר רמ"י ביום 15.6.2017:
15-06-2017
להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מיום 26.4.2017 בנושא הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי אשר פורסמה באתר רמ"י ביום 15.6.2017:
042-2017

אין להוסיף מע"מ להיטלי הפקת מים עבור שימוש שאינו עסקי

במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים מיום 1 ליוני 2017 ואילך.
12-06-2017
במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים מיום 1 ליוני 2017 ואילך.
054-2017

אין להוסיף מע"מ להיטלי הפקת מים עבור שימוש שאינו עסקי

במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים מיום 1 ליוני 2017 ואילך.
12-06-2017
במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים מיום 1 ליוני 2017 ואילך.
041-2017

חידוש חכירת יובל בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני

ביום 7.6.2017 פורסם באתר רמ"י נוהל ל"חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני" (לצרף לינק לנוהל). הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור. מהות העדכון בנוהל הוא חידוש חכירה בתנאי דח"ש 40% תוקן ל-39% ומעלה (מערך הקרקע) ו-41% תוקן ל-40% ומעלה (מערך הקרקע). כמו כן, נוסף סעיף המתייחס לתנאים להארכת חוזה לתקופת חכירה שניה בנכס לצרכי ציבור שהוקצה לרשות המקומית.
08-06-2017
ביום 7.6.2017 פורסם באתר רמ"י נוהל ל"חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני" (לצרף לינק לנוהל). הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור. מהות העדכון בנוהל הוא חידוש חכירה בתנאי דח"ש 40% תוקן ל-39% ומעלה (מערך הקרקע) ו-41% תוקן ל-40% ומעלה (מערך הקרקע). כמו כן, נוסף סעיף המתייחס לתנאים להארכת חוזה לתקופת חכירה שניה בנכס לצרכי ציבור שהוקצה לרשות המקומית.
053-2017

חידוש חכירת יובל בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני

ביום 7.6.2017 פורסם באתר רמ"י נוהל ל"חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני" (לצרף לינק לנוהל). הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור. מהות העדכון בנוהל הוא חידוש חכירה בתנאי דח"ש 40% תוקן ל-39% ומעלה (מערך הקרקע) ו-41% תוקן ל-40% ומעלה (מערך הקרקע). כמו כן, נוסף סעיף המתייחס לתנאים להארכת חוזה לתקופת חכירה שניה בנכס לצרכי ציבור שהוקצה לרשות המקומית.
08-06-2017
ביום 7.6.2017 פורסם באתר רמ"י נוהל ל"חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני" (לצרף לינק לנוהל). הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור. מהות העדכון בנוהל הוא חידוש חכירה בתנאי דח"ש 40% תוקן ל-39% ומעלה (מערך הקרקע) ו-41% תוקן ל-40% ומעלה (מערך הקרקע). כמו כן, נוסף סעיף המתייחס לתנאים להארכת חוזה לתקופת חכירה שניה בנכס לצרכי ציבור שהוקצה לרשות המקומית.
040-2017

הקצאת קרקע בפטור ממכרז לתאגידים מסויימים

נוהל רמ"י "הקצאת קרקע בפטור ממרכז- לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק, לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת" מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות הנהלת רמ"י בעניין.
28-05-2017
נוהל רמ"י "הקצאת קרקע בפטור ממרכז- לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק, לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת" מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות הנהלת רמ"י בעניין.
052-2017

הקצאת קרקע בפטור ממכרז לתאגידים מסויימים

נוהל רמ"י "הקצאת קרקע בפטור ממרכז- לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק, לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת" מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות הנהלת רמ"י בעניין.
28-05-2017
נוהל רמ"י "הקצאת קרקע בפטור ממרכז- לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק, לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת" מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות הנהלת רמ"י בעניין.
039-2017

הרשאה לשימוש בקרקע למגורי עובדים זרים

ביום 22.5.2017 פורסם נוהל B37.07 "מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים". הנוהל מתייחס, בין השאר, להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1448 מיום 27.1.2017 "מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים זרים באגודות חקלאיות".
26-05-2017
ביום 22.5.2017 פורסם נוהל B37.07 "מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים". הנוהל מתייחס, בין השאר, להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1448 מיום 27.1.2017 "מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים זרים באגודות חקלאיות".
051-2017

הרשאה לשימוש בקרקע למגורי עובדים זרים

ביום 22.5.2017 פורסם נוהל B37.07 "מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים". הנוהל מתייחס, בין השאר, להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1448 מיום 27.1.2017 "מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים זרים באגודות חקלאיות".
26-05-2017
ביום 22.5.2017 פורסם נוהל B37.07 "מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים". הנוהל מתייחס, בין השאר, להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1448 מיום 27.1.2017 "מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים זרים באגודות חקלאיות".
038-2017

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען - החלטה חדשה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 10.5.2017, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 17.05.2017 ומספרה החדש הוא 1513.
19-05-2017
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 10.5.2017, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 17.05.2017 ומספרה החדש הוא 1513.
050-2017

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען - החלטה חדשה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 10.5.2017, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 17.05.2017 ומספרה החדש הוא 1513.
19-05-2017
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 10.5.2017, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 17.05.2017 ומספרה החדש הוא 1513.
037-2017

תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה-עדכון

ביום 14.05.2017 פורסם עדכון לנוהל "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה", הנוהל מעדכן את הנוהל שפורסם ביום 07.11.2016. על פי העדכון בחלק א' של סעיף נוסף סעיף 7.2 בנושא הפרדה בין מבנה חקלאי לשימוש נלווה. כמו כן, תוקנה הטבלה בשרות השימוש נלווה שהוא "עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית" בעמודת "היקף בניה ומיקום חנות ממכר".
17-05-2017
ביום 14.05.2017 פורסם עדכון לנוהל "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה", הנוהל מעדכן את הנוהל שפורסם ביום 07.11.2016. על פי העדכון בחלק א' של סעיף נוסף סעיף 7.2 בנושא הפרדה בין מבנה חקלאי לשימוש נלווה. כמו כן, תוקנה הטבלה בשרות השימוש נלווה שהוא "עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית" בעמודת "היקף בניה ומיקום חנות ממכר".
036-2017

חישוב הפרשי הצמדה בגביית כספים ע"י רמ"י

רשות מקרקעי ישראל (להלן: ' רמ"י ') פרסמה ב-14.5.2017 באתר שלה את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד במסגרת תביעה ייצוגית (ת.צ. 23465-05-15 כהן נ' רשות מקרקעי ישראל, להלן: ' התביעה הייצוגית ') נגד רמ"י, בה נידונה השאלה האם הנוהג של רמ"י לגבות הפרשי הצמדה בגין חיובים כספיים שהוא מטיל על חוכרים בגין שיעור עליית המדד המחירים לצרכן (להלן: ' המדד ') נכון או שמא היה על רמ"י להקטין את החיובים במקרה של ירידה במדד.
15-05-2017
רשות מקרקעי ישראל (להלן: ' רמ"י ') פרסמה ב-14.5.2017 באתר שלה את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד במסגרת תביעה ייצוגית (ת.צ. 23465-05-15 כהן נ' רשות מקרקעי ישראל, להלן: ' התביעה הייצוגית ') נגד רמ"י, בה נידונה השאלה האם הנוהג של רמ"י לגבות הפרשי הצמדה בגין חיובים כספיים שהוא מטיל על חוכרים בגין שיעור עליית המדד המחירים לצרכן (להלן: ' המדד ') נכון או שמא היה על רמ"י להקטין את החיובים במקרה של ירידה במדד.
049-2017

חישוב הפרשי הצמדה בגביית כספים ע"י רמ"י

רשות מקרקעי ישראל (להלן: ' רמ"י ') פרסמה ב-14.5.2017 באתר שלה את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד במסגרת תביעה ייצוגית (ת.צ. 23465-05-15 כהן נ' רשות מקרקעי ישראל, להלן: ' התביעה הייצוגית ') נגד רמ"י, בה נידונה השאלה האם הנוהג של רמ"י לגבות הפרשי הצמדה בגין חיובים כספיים שהוא מטיל על חוכרים בגין שיעור עליית המדד המחירים לצרכן (להלן: ' המדד ') נכון או שמא היה על רמ"י להקטין את החיובים במקרה של ירידה במדד.
15-05-2017
רשות מקרקעי ישראל (להלן: ' רמ"י ') פרסמה ב-14.5.2017 באתר שלה את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד במסגרת תביעה ייצוגית (ת.צ. 23465-05-15 כהן נ' רשות מקרקעי ישראל, להלן: ' התביעה הייצוגית ') נגד רמ"י, בה נידונה השאלה האם הנוהג של רמ"י לגבות הפרשי הצמדה בגין חיובים כספיים שהוא מטיל על חוכרים בגין שיעור עליית המדד המחירים לצרכן (להלן: ' המדד ') נכון או שמא היה על רמ"י להקטין את החיובים במקרה של ירידה במדד.
035-2017

הגדלת נקודות זיכוי להורים

בתאריך 10 במאי 2015, התקבל בכנסת חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז- 2017 (להלן – החוק).
14-05-2017
בתאריך 10 במאי 2015, התקבל בכנסת חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז- 2017 (להלן – החוק).
048-2017

הגדלת נקודות זיכוי להורים

בתאריך 10 במאי 2015, התקבל בכנסת חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז- 2017 (להלן – החוק).
14-05-2017
בתאריך 10 במאי 2015, התקבל בכנסת חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז- 2017 (להלן – החוק).
047-2017

הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2013-2015

בתאריך 10 במאי 2015, שלח המוסד לביטוח לאומי לקיבוצים בקשה להשלמת נתונים לצורך עריכת הפרשי דמי ביטוח לשנים 2013-2015.
12-05-2017
בתאריך 10 במאי 2015, שלח המוסד לביטוח לאומי לקיבוצים בקשה להשלמת נתונים לצורך עריכת הפרשי דמי ביטוח לשנים 2013-2015.
034-2017

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען – תיקון החלטה 1481

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההצעה אושרה ביום 10.5.2017 ע"י מועצת מקרקעי ישראל.
11-05-2017
ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההצעה אושרה ביום 10.5.2017 ע"י מועצת מקרקעי ישראל.
046-2017

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען – תיקון החלטה 1481

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההצעה אושרה ביום 10.5.2017 ע"י מועצת מקרקעי ישראל.
11-05-2017
ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההצעה אושרה ביום 10.5.2017 ע"י מועצת מקרקעי ישראל.
033-2017

הקצאת שטחי ציבור בנויים במשבצת אגודה חקלאית

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 686 בעניין "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת האגודה החקלאית".
10-05-2017
ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 686 בעניין "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת האגודה החקלאית".
045-2017

הקצאת שטחי ציבור בנויים במשבצת אגודה חקלאית

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 686 בעניין "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת האגודה החקלאית".
10-05-2017
ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 686 בעניין "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת האגודה החקלאית".
032-2017

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען - עדכון

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען" (להלן: "ההצעה"). מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור הצעת ההחלטה נקבע ליום 10.5.2017.
03-05-2017
ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען" (להלן: "ההצעה"). מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור הצעת ההחלטה נקבע ליום 10.5.2017.
044-2017

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען - עדכון

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען" (להלן: "ההצעה"). מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור הצעת ההחלטה נקבע ליום 10.5.2017.
03-05-2017
ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען" (להלן: "ההצעה"). מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור הצעת ההחלטה נקבע ליום 10.5.2017.
031-2017

דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר על פי החלטה 1464

ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1464 , " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית". על פי ההודעה כל בעל זכויות בנחלה המעוניין להצטרף להסדר ע"פ החלטה 1464 , וכל מושב המעוניין להצטרף להחלטה 823 שבמושבו קיימת פרצלציה לפיה חלקה א' רשומה כיחידת רישום נפרדת, ימציא לרשות את המסמכים הבאים:
03-05-2017
ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1464 , " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית". על פי ההודעה כל בעל זכויות בנחלה המעוניין להצטרף להסדר ע"פ החלטה 1464 , וכל מושב המעוניין להצטרף להחלטה 823 שבמושבו קיימת פרצלציה לפיה חלקה א' רשומה כיחידת רישום נפרדת, ימציא לרשות את המסמכים הבאים:
043-2017

דרישות תכנון להצטרפות להסדר על פי החלטה 1488

ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1488 "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי". על פי ההודעה קיבוץ/מושב שיהיה מעוניין להצטרף להסדר ימציא לרמ"י רשימת מסמכים אשר תפורט להלן.
03-05-2017
ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1488 "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי". על פי ההודעה קיבוץ/מושב שיהיה מעוניין להצטרף להסדר ימציא לרמ"י רשימת מסמכים אשר תפורט להלן.
042-2017

דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר על פי החלטה 1456

ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1456, "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המוגרים בישובים חקלאים שהם קיבוץ או מושב שיתופי". על פי ההודעה קיבוץ/מושב שיהיה מעוניין להצטרף להסדר ימציא לרמ"י רשימת מסמכים אשר תפורט להלן.
03-05-2017
ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1456, "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המוגרים בישובים חקלאים שהם קיבוץ או מושב שיתופי". על פי ההודעה קיבוץ/מושב שיהיה מעוניין להצטרף להסדר ימציא לרמ"י רשימת מסמכים אשר תפורט להלן.
030-2017

שינויים בתקופת חופשת לידה ובתנאי זכאות לבן הזוג

בתיקון 193 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק), נקבעו ההוראות הבאות:
30-04-2017
בתיקון 193 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק), נקבעו ההוראות הבאות:
041-2017

שינויים בתקופת חופשת לידה ובתנאי זכאות לבן הזוג

בתיקון 193 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק), נקבעו ההוראות הבאות:
30-04-2017
בתיקון 193 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק), נקבעו ההוראות הבאות:
029-2017

אפליה בתעריפי עלויות להפקה ולהולכה של מים

עם אישור תיקון 27 לחוק המים פורסמו טיוטת כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז -2017 לשימוע הציבור, בתיקון לחוק נקבע כי כללים אלו יתבססו על עקרונות אחידים..... ,זאת ועוד בדברי ההסבר למפיקים הפרטיים נרשם כי תעריפי ההולכה נקבעו במתכונת הדומה לזו הקבועה בכללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתיות) -2011 בשינויים מסוימים.בחנו את אמות המידה והתעריפים של הכללים המוצעים לעיל בהשוואה לתעריפונים המקובלים כיום ברשות המים -
24-04-2017
עם אישור תיקון 27 לחוק המים פורסמו טיוטת כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז -2017 לשימוע הציבור, בתיקון לחוק נקבע כי כללים אלו יתבססו על עקרונות אחידים..... ,זאת ועוד בדברי ההסבר למפיקים הפרטיים נרשם כי תעריפי ההולכה נקבעו במתכונת הדומה לזו הקבועה בכללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתיות) -2011 בשינויים מסוימים.בחנו את אמות המידה והתעריפים של הכללים המוצעים לעיל בהשוואה לתעריפונים המקובלים כיום ברשות המים -
040-2017

אפליה בתעריפי עלויות להפקה ולהולכה של מים

עם אישור תיקון 27 לחוק המים פורסמו טיוטת כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז -2017 לשימוע הציבור, בתיקון לחוק נקבע כי כללים אלו יתבססו על עקרונות אחידים..... ,זאת ועוד בדברי ההסבר למפיקים הפרטיים נרשם כי תעריפי ההולכה נקבעו במתכונת הדומה לזו הקבועה בכללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתיות) -2011 בשינויים מסוימים.בחנו את אמות המידה והתעריפים של הכללים המוצעים לעיל בהשוואה לתעריפונים המקובלים כיום ברשות המים -
24-04-2017
עם אישור תיקון 27 לחוק המים פורסמו טיוטת כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז -2017 לשימוע הציבור, בתיקון לחוק נקבע כי כללים אלו יתבססו על עקרונות אחידים..... ,זאת ועוד בדברי ההסבר למפיקים הפרטיים נרשם כי תעריפי ההולכה נקבעו במתכונת הדומה לזו הקבועה בכללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתיות) -2011 בשינויים מסוימים.בחנו את אמות המידה והתעריפים של הכללים המוצעים לעיל בהשוואה לתעריפונים המקובלים כיום ברשות המים -
028-2017

פגיעה באלמנים ניצולי שואה בקבלת קצבת שאירים

זכאות אלמן לקצבת שאירים מותנית בכך שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק. הכנסות האלמן שיש לקחת בחשבון, נקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז -1976, והן כוללות הכנסות של ניצולי שואה ממדינות חוץ (רנטות) והכנסות ניצולי שואה ממדינת ישראל. זאת בניגוד לאלמנה עליה לא חלים מבחני הכנסה כלשהם.
20-04-2017
זכאות אלמן לקצבת שאירים מותנית בכך שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק. הכנסות האלמן שיש לקחת בחשבון, נקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז -1976, והן כוללות הכנסות של ניצולי שואה ממדינות חוץ (רנטות) והכנסות ניצולי שואה ממדינת ישראל. זאת בניגוד לאלמנה עליה לא חלים מבחני הכנסה כלשהם.
039-2017

פגיעה באלמנים ניצולי שואה בקבלת קצבת שאירים

זכאות אלמן לקצבת שאירים מותנית בכך שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק. הכנסות האלמן שיש לקחת בחשבון, נקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז -1976, והן כוללות הכנסות של ניצולי שואה ממדינות חוץ (רנטות) והכנסות ניצולי שואה ממדינת ישראל. זאת בניגוד לאלמנה עליה לא חלים מבחני הכנסה כלשהם.
18-04-2017
זכאות אלמן לקצבת שאירים מותנית בכך שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק. הכנסות האלמן שיש לקחת בחשבון, נקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז -1976, והן כוללות הכנסות של ניצולי שואה ממדינות חוץ (רנטות) והכנסות ניצולי שואה ממדינת ישראל. זאת בניגוד לאלמנה עליה לא חלים מבחני הכנסה כלשהם.
027-2017

הארכת המועד לרכישת בעלות על פי ההחלטה המיטיבה - 1370

ביום 6.4.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") תיקון להוראת המעבר לשיעורי התשלום שיחלו על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" וכן במקרים אחרים שעליהם יחולו התשלומים של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1478 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
06-04-2017
ביום 6.4.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") תיקון להוראת המעבר לשיעורי התשלום שיחלו על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" וכן במקרים אחרים שעליהם יחולו התשלומים של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1478 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
026-2017

נוהל הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים - עדכון

בתאריך 02.04.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") עדכון לנוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים". הנוהל המקורי פורסם בתאריך 09.06.2016.
04-04-2017
בתאריך 02.04.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") עדכון לנוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים". הנוהל המקורי פורסם בתאריך 09.06.2016.
025-2017

עלויות ותעריפים להפקה ולהולכת מים

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) התשע"ז- 2017.
03-04-2017
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) התשע"ז- 2017.
038-2017

הארכת המועד לרכישת בעלות על פי ההחלטה המיטיבה - 1370

ביום 6.4.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") תיקון להוראת המעבר לשיעורי התשלום שיחלו על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" וכן במקרים אחרים שעליהם יחולו התשלומים של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1478 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
06-04-2017
ביום 6.4.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") תיקון להוראת המעבר לשיעורי התשלום שיחלו על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" וכן במקרים אחרים שעליהם יחולו התשלומים של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1478 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
037-2017

נוהל הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים - עדכון

בתאריך 02.04.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") עדכון לנוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים". הנוהל המקורי פורסם בתאריך 09.06.2016.
04-04-2017
בתאריך 02.04.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") עדכון לנוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים". הנוהל המקורי פורסם בתאריך 09.06.2016.
036-2017

עלויות ותעריפים להפקה ולהולכת מים

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) התשע"ז- 2017.
03-04-2017
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) התשע"ז- 2017.
024-2017

המרת הסכם פיתוח לתעסוקה בחוזה חכירה לדורות

טרם פורסמו נוהלים ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1481"ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוע", אשר חייבה המרת הסכם הפיתוח לחוזה חכירה לדורות עד 31.12.2016 בתשלומי הפרשי ערך בסכומים גבוהים.
02-04-2017
טרם פורסמו נוהלים ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1481"ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוע", אשר חייבה המרת הסכם הפיתוח לחוזה חכירה לדורות עד 31.12.2016 בתשלומי הפרשי ערך בסכומים גבוהים.
035-2017

המרת הסכם פיתוח לתעסוקה בחוזה חכירה לדורות

טרם פורסמו נוהלים ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1481 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוע", אשר חייבה המרת הסכם הפיתוח לחוזה חכירה לדורות עד 31.12.2016 בתשלומי הפרשי ערך בסכומים גבוהים.
02-04-2017
טרם פורסמו נוהלים ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1481 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוע", אשר חייבה המרת הסכם הפיתוח לחוזה חכירה לדורות עד 31.12.2016 בתשלומי הפרשי ערך בסכומים גבוהים.
034-2017

פטורים ואישורים לניכוי מס במקור לקיבוצים שיתופים

להלן הנחיות שהוצאו לפקידי השומה על ידי רו"ח גדי הילמן מנהל תחום קיבוצים וחקלאות ברשות המיסים:
29-03-2017
להלן הנחיות שהוצאו לפקידי השומה על ידי רו"ח גדי הילמן מנהל תחום קיבוצים וחקלאות ברשות המיסים:
033-2017

תאומי מס לחברים בקיבוצים מתחדשים

להלן הנחיות שהוצאו לפקידי השומה על ידי רו"ח גדי הילמן מנהל מחלקת קיבוצים וחקלאות ברשות המיסים:
28-03-2017
להלן הנחיות שהוצאו לפקידי השומה על ידי רו"ח גדי הילמן מנהל מחלקת קיבוצים וחקלאות ברשות המיסים:
032-2017

הנחיות המוסד לביטוח לאומי - דיווח בקיבוץ המתחדש

בתאריך 27 למרץ 2017, פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות בדבר אופן הדיווח למוסד לביטוח לאומי עבור חברי הקיבוץ המתחדש, עובדים שאינם חברים ומקבלי ערבות הדדית. משרדנו מסיים להכין בימים אלה קובץ ממוחשב לדיווח בהתאם לפורמט שנדרש על ידי המוסד לביטוח לאומי.
27-03-2017
בתאריך 27 למרץ 2017, פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות בדבר אופן הדיווח למוסד לביטוח לאומי עבור חברי הקיבוץ המתחדש, עובדים שאינם חברים ומקבלי ערבות הדדית. משרדנו מסיים להכין בימים אלה קובץ ממוחשב לדיווח בהתאם לפורמט שנדרש על ידי המוסד לביטוח לאומי.
023-2017

הצעת חוק לביטול "איחוד עוסקים" במע"מ

בתאריך 15 למרס 2017, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז, לביטול סעיף 56 וסעיף 71א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן-החוק).
22-03-2017
בתאריך 15 למרס 2017, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז, לביטול סעיף 56 וסעיף 71א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן-החוק).
022-2017

זקיפת שווי רכב לעובדים – פס"ד

ביום 15 במרץ, 2017, ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ נ' פקיד השומה חיפה לפיו הוראות פקודת מס הכנסה ותקנות שווי רכב קובעות כללי חישוב נוקשים שאינם בבחינת חזקה הניתנת לסתירה.
16-03-2017
ביום 15 במרץ, 2017, ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ נ' פקיד השומה חיפה לפיו הוראות פקודת מס הכנסה ותקנות שווי רכב קובעות כללי חישוב נוקשים שאינם בבחינת חזקה הניתנת לסתירה.
031-2017

הצעת חוק לביטול "איחוד עוסקים" במע"מ

בתאריך 15 למרס 2017, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז, לביטול סעיף 56 וסעיף 71א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן-החוק).
22-03-2017
בתאריך 15 למרס 2017, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז, לביטול סעיף 56 וסעיף 71א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן-החוק).
030-2017

זקיפת שווי רכב לעובדים – פס"ד

ביום 15 במרץ, 2017, ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ נ' פקיד השומה חיפה לפיו הוראות פקודת מס הכנסה ותקנות שווי רכב קובעות כללי חישוב נוקשים שאינם בבחינת חזקה הניתנת לסתירה.
16-03-2017
ביום 15 במרץ, 2017, ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ נ' פקיד השומה חיפה לפיו הוראות פקודת מס הכנסה ותקנות שווי רכב קובעות כללי חישוב נוקשים שאינם בבחינת חזקה הניתנת לסתירה.
021-2017

הצעת חוק להסדרת כתבי שיפוי בגין תכנית

ביום 6.3.17 פורסמה הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון 114)  שתכליתה לקבוע באופן מפורש כי ועדה תכנונית תהיה רשאית לדרוש מיזם או קבלן להפקיד כתב שיפוי. הצעת החוק באה בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון, פרחי ביקל ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ואח', בו נקבע כי מוסד תכנון אינו רשאי לדרוש כתב שיפוי לעניין תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
10-03-2017
ביום 6.3.17 פורסמה הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון 114)  שתכליתה לקבוע באופן מפורש כי ועדה תכנונית תהיה רשאית לדרוש מיזם או קבלן להפקיד כתב שיפוי. הצעת החוק באה בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון, פרחי ביקל ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ואח', בו נקבע כי מוסד תכנון אינו רשאי לדרוש כתב שיפוי לעניין תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
020-2017

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל").בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
05-03-2017
בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל").בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
029-2017

דיווח לביטוח לאומי על ידי קיבוץ מתחדש - עדכון

בתיקון 186 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, נקבע כי החל מ-1 ביולי 2017, תחושב ההכנסה החייבת של חבר קיבוץ מתחדש על בסיס ההכנסה החייבת למס ולא על בסיס הוצאות המחיה ראו פירוט והסברים בחוזרנו 3/2017 " תיקון חוק הביטוח הלאומי - חברי קיבוץ מתחדש").
12-03-2017
בתיקון 186 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, נקבע כי החל מ-1 ביולי 2017, תחושב ההכנסה החייבת של חבר קיבוץ מתחדש על בסיס ההכנסה החייבת למס ולא על בסיס הוצאות המחיה ראו פירוט והסברים בחוזרנו 3/2017 " תיקון חוק הביטוח הלאומי - חברי קיבוץ מתחדש").
028-2017

הצעת חוק להסדרת כתבי שיפוי בגין תכנית

ביום 6.3.17 פורסמה הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון 114) שתכליתה לקבוע באופן מפורש כי ועדה תכנונית תהיה רשאית לדרוש מיזם או קבלן להפקיד כתב שיפוי. הצעת החוק באה בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון, פרחי ביקל ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ואח', בו נקבע כי מוסד תכנון אינו רשאי לדרוש כתב שיפוי לעניין תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
10-03-2017
ביום 6.3.17 פורסמה הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון 114) שתכליתה לקבוע באופן מפורש כי ועדה תכנונית תהיה רשאית לדרוש מיזם או קבלן להפקיד כתב שיפוי. הצעת החוק באה בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון, פרחי ביקל ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ואח', בו נקבע כי מוסד תכנון אינו רשאי לדרוש כתב שיפוי לעניין תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
027-2017

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל").בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
05-03-2017
בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל").בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
019-2017

דיווח עלויות הפקת מים - הבהרות

בעקבות פניות רשות המים בבקשה לקבלת נתונים ממפיקי המים, להלן הבהרות:
01-03-2017
בעקבות פניות רשות המים בבקשה לקבלת נתונים ממפיקי המים, להלן הבהרות:
026-2017

דיווח עלויות הפקת מים - הבהרות

בעקבות פניות רשות המים בבקשה לקבלת נתונים ממפיקי המים, להלן הבהרות:
01-03-2017
בעקבות פניות רשות המים בבקשה לקבלת נתונים ממפיקי המים, להלן הבהרות:
018-2017

אישורי מיסים לרישום נחלות בטאבו ולמימוש זכויות החלטה 1464 - עדכון

משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים וליישום החלטה 1464 בעניין הזכויות בחלקת המגורים, ובכלל זה לבעלי נחלות במושבים ששילמו בעבר באופן מרוכז מס רכישה עבור הזכויות בנחלה.
28-02-2017
משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים וליישום החלטה 1464 בעניין הזכויות בחלקת המגורים, ובכלל זה לבעלי נחלות במושבים ששילמו בעבר באופן מרוכז מס רכישה עבור הזכויות בנחלה.