כותרת מאמר מספר מאמר
076-2014

דוח כספי לפעילות המים בשנת 2013 - עדכון

בעקבות חוסר הבהירות השורר ביחס לאופן הדיווח הנדרש לרשות המים על פעילות 2013 פרסמה רשות המים הבהרה באתר האינטרנט כדלקמן:
08-08-2014
בעקבות חוסר הבהירות השורר ביחס לאופן הדיווח הנדרש לרשות המים על פעילות 2013 פרסמה רשות המים הבהרה באתר האינטרנט כדלקמן:
085-2014

דוח כספי לפעילות המים בשנת 2013 - עדכון

בעקבות חוסר הבהירות השורר ביחס לאופן הדיווח הנדרש לרשות המים על פעילות 2013 פרסמה רשות המים הבהרה באתר האינטרנט כדלקמן:
08-08-2014
בעקבות חוסר הבהירות השורר ביחס לאופן הדיווח הנדרש לרשות המים על פעילות 2013 פרסמה רשות המים הבהרה באתר האינטרנט כדלקמן:
075-2014

התקנות לפיצויי נזק עקיף כתוצאה ממבצע "צוק איתן"

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ב- 3 לאוגוסט 2014 את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ד-2014. מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני החל מיום 8 ביולי 2014 ועד ל-31 לאוגוסט 2014, או עד למועד סיום מבצע 'צוק איתן', לפי המוקדם ביניהם. הנחיות הנוגעות להליך הגשת התביעה ומנגנון הפיצויים יפורסמו על ידי רשות המסים. להלן מסלולי הפיצוי שנקבעו בתקנות:
04-08-2014
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ב- 3 לאוגוסט 2014 את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ד-2014. מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני החל מיום 8 ביולי 2014 ועד ל-31 לאוגוסט 2014, או עד למועד סיום מבצע 'צוק איתן', לפי המוקדם ביניהם. הנחיות הנוגעות להליך הגשת התביעה ומנגנון הפיצויים יפורסמו על ידי רשות המסים. להלן מסלולי הפיצוי שנקבעו בתקנות:
074-2014

החזרת דמי היתר ששולמו בטעות

בפסק-דין שניתן לאחרונה מפי כב' השופטת אביב מלכה בביהמ"ש השלום בירושלים, קיבל ביהמ"ש תביעה להשבת דמי היתר ששולמו לרשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י" או "הנתבעת"), בניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל. התביעה התקבלה למרות שהוגשה לאחר תקופת ההתיישנות, עקב התנהלות מטעה וחסרת שקיפות מצד רמ"י. (ת"א 7140/09 אהוד אלקין נ' ממ"י).
01-08-2014
בפסק-דין שניתן לאחרונה מפי כב' השופטת אביב מלכה בביהמ"ש השלום בירושלים, קיבל ביהמ"ש תביעה להשבת דמי היתר ששולמו לרשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י" או "הנתבעת"), בניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל. התביעה התקבלה למרות שהוגשה לאחר תקופת ההתיישנות, עקב התנהלות מטעה וחסרת שקיפות מצד רמ"י. (ת"א 7140/09 אהוד אלקין נ' ממ"י).
084-2014

התקנות לפיצויי נזק עקיף כתוצאה ממבצע "צוק איתן"

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ב- 3 לאוגוסט 2014 את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ד-2014. מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני החל מיום 8 ביולי 2014 ועד ל-31 לאוגוסט 2014, או עד למועד סיום מבצע 'צוק איתן', לפי המוקדם ביניהם. הנחיות הנוגעות להליך הגשת התביעה ומנגנון הפיצויים יפורסמו על ידי רשות המסים. להלן מסלולי הפיצוי שנקבעו בתקנות:
04-08-2014
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ב- 3 לאוגוסט 2014 את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ד-2014. מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני החל מיום 8 ביולי 2014 ועד ל-31 לאוגוסט 2014, או עד למועד סיום מבצע 'צוק איתן', לפי המוקדם ביניהם. הנחיות הנוגעות להליך הגשת התביעה ומנגנון הפיצויים יפורסמו על ידי רשות המסים. להלן מסלולי הפיצוי שנקבעו בתקנות:
083-2014

החזרת דמי היתר ששולמו בטעות

בפסק-דין שניתן לאחרונה מפי כב' השופטת אביב מלכה בביהמ"ש השלום בירושלים, קיבל ביהמ"ש תביעה להשבת דמי היתר ששולמו לרשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י" או "הנתבעת"), בניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל. התביעה התקבלה למרות שהוגשה לאחר תקופת ההתיישנות, עקב התנהלות מטעה וחסרת שקיפות מצד רמ"י. (ת"א 7140/09 אהוד אלקין נ' ממ"י).
01-08-2014
בפסק-דין שניתן לאחרונה מפי כב' השופטת אביב מלכה בביהמ"ש השלום בירושלים, קיבל ביהמ"ש תביעה להשבת דמי היתר ששולמו לרשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י" או "הנתבעת"), בניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל. התביעה התקבלה למרות שהוגשה לאחר תקופת ההתיישנות, עקב התנהלות מטעה וחסרת שקיפות מצד רמ"י. (ת"א 7140/09 אהוד אלקין נ' ממ"י).
073-2014

הרחבת הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל – החלטה 1370

ביום 28.7.2014 חתם שר האוצר על החלטה 1370 בעניין "רפורמה במקרקעי ישראל". ההחלטה החדשה מרחיבה את ההחלטות הקודמות 1299ו-1185 ומעניקה הטבות ענק לחוכרי מגרשים צמודי קרקע בעיקר במרכז הארץ. ראו פירוט והרחבה על הרחבת הרפורמה בחוזרנו מס' 78/2014 "הרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל מגורים – עדכון והבהרות".
31-07-2014
ביום 28.7.2014 חתם שר האוצר על החלטה 1370 בעניין "רפורמה במקרקעי ישראל". ההחלטה החדשה מרחיבה את ההחלטות הקודמות 1299ו-1185 ומעניקה הטבות ענק לחוכרי מגרשים צמודי קרקע בעיקר במרכז הארץ. ראו פירוט והרחבה על הרחבת הרפורמה בחוזרנו מס' 78/2014 "הרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל מגורים – עדכון והבהרות".
072-2014

טיפול בקבלת פיצויי נזק עקיף בתקופת מבצע "צוק איתן"

בתאריך 30 ביולי 2014, דנה לראשונה ועדת הכספים של הכנסת בנוסח תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף) (דיון נוסף צפוי ביום ראשון 3 באוגוסט 2014). מטרת התקנות היא מתן פיצוי עבור הנזקים העקיפים בעקבות מבצע "צוק איתן", לעסקים שבטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.
30-07-2014
בתאריך 30 ביולי 2014, דנה לראשונה ועדת הכספים של הכנסת בנוסח תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף) (דיון נוסף צפוי ביום ראשון 3 באוגוסט 2014). מטרת התקנות היא מתן פיצוי עבור הנזקים העקיפים בעקבות מבצע "צוק איתן", לעסקים שבטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.
082-2014

הרחבת הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל – החלטה 1370

ביום 28.7.2014 חתם שר האוצר על החלטה 1370 בעניין "רפורמה במקרקעי ישראל". ההחלטה החדשה מרחיבה את ההחלטות הקודמות 1299ו-1185 ומעניקה הטבות ענק לחוכרי מגרשים צמודי קרקע בעיקר במרכז הארץ. ראו פירוט והרחבה על הרחבת הרפורמה בחוזרנו מס' 78/2014 "הרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל מגורים – עדכון והבהרות".
31-07-2014
ביום 28.7.2014 חתם שר האוצר על החלטה 1370 בעניין "רפורמה במקרקעי ישראל". ההחלטה החדשה מרחיבה את ההחלטות הקודמות 1299ו-1185 ומעניקה הטבות ענק לחוכרי מגרשים צמודי קרקע בעיקר במרכז הארץ. ראו פירוט והרחבה על הרחבת הרפורמה בחוזרנו מס' 78/2014 "הרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל מגורים – עדכון והבהרות".
081-2014

טיפול בקבלת פיצויי נזק עקיף בתקופת מבצע "צוק איתן"

בתאריך 30 ביולי 2014, דנה לראשונה ועדת הכספים של הכנסת בנוסח תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף) (דיון נוסף צפוי ביום ראשון 3 באוגוסט 2014). מטרת התקנות היא מתן פיצוי עבור הנזקים העקיפים בעקבות מבצע "צוק איתן", לעסקים שבטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.
07-03-2014
בתאריך 30 ביולי 2014, דנה לראשונה ועדת הכספים של הכנסת בנוסח תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף) (דיון נוסף צפוי ביום ראשון 3 באוגוסט 2014). מטרת התקנות היא מתן פיצוי עבור הנזקים העקיפים בעקבות מבצע "צוק איתן", לעסקים שבטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.
080-2014

השבת דמי ביטוח ששולמו עבור עובדי חוץ שלא עבדו בקיבוץ – פס"ד

בפס"ד מיום 27 ביולי 2014, דחתה כבוד השופטת אורית יעקבס, מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, את תביעת הקיבוצים והמושבים השיתופיים שיוצגו ע"י עו"ד עומר כהן ועו"ד קרן ויינברג - אייל ממשרד עו"ד שלמה כהן ושות', להשבת דמי ביטוח בגין עובדי חוץ שלא עבדו בקיבוץ בתקופה שקדמה ל-1 בינואר 2009. (קיבוץ אלומות ו- 58 נוספים נגד המוסד לביטוח לאומי, ב"ל 1018-1706/08)
29-07-2014
בפס"ד מיום 27 ביולי 2014, דחתה כבוד השופטת אורית יעקבס, מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, את תביעת הקיבוצים והמושבים השיתופיים שיוצגו ע"י עו"ד עומר כהן ועו"ד קרן ויינברג - אייל ממשרד עו"ד שלמה כהן ושות', להשבת דמי ביטוח בגין עובדי חוץ שלא עבדו בקיבוץ בתקופה שקדמה ל-1 בינואר 2009. (קיבוץ אלומות ו- 58 נוספים נגד המוסד לביטוח לאומי, ב"ל 1018-1706/08)
071-2014

עדכונים מביטוח לאומי ומרשות המיסים - מבצע "צוק איתן"

להלן עדכונים נוספים מהמוסד לביטוח לאומי ומרשות המיסים במטרה להקל על פגיעה כלכלית בתקופת מבצע "צוק איתן".
27-07-2014
להלן עדכונים נוספים מהמוסד לביטוח לאומי ומרשות המיסים במטרה להקל על פגיעה כלכלית בתקופת מבצע "צוק איתן".
070-2014

הרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל למגורים – עדכון והבהרות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 22.6.2014 אושרה, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות. (ההחלטה תיכנס לתוקפה במועד חתימת שר האוצר).
24-07-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 22.6.2014 אושרה, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות. (ההחלטה תיכנס לתוקפה במועד חתימת שר האוצר).
079-2014

עדכונים מביטוח לאומי ומרשות המיסים - מבצע "צוק איתן"

להלן עדכונים נוספים מהמוסד לביטוח לאומי ומרשות המיסים במטרה להקל על פגיעה כלכלית בתקופת מבצע "צוק איתן".
27-07-2014
להלן עדכונים נוספים מהמוסד לביטוח לאומי ומרשות המיסים במטרה להקל על פגיעה כלכלית בתקופת מבצע "צוק איתן".
078-2014

הרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל למגורים – עדכון והבהרות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 22.6.2014 אושרה, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות. (ההחלטה תיכנס לתוקפה במועד חתימת שר האוצר).
24-07-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 22.6.2014 אושרה, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות. (ההחלטה תיכנס לתוקפה במועד חתימת שר האוצר).
069-2014

הערכות לקבלת פיצויי נזק עקיף - מבצע "צוק איתן"

בהתאם להנחיית שר האוצר, החלו הדיונים על מתווה פיצויים עקיפים לתושבי הדרום כתוצאה ממבצע "צוק איתן". על מנת לתת מענה מידי לתושבי הדרום יינתנו פיצויים בשלב זה על נזקים עקיפים בגין חודש יולי על פי מתווה הפיצויים העקיפים שניתנו במבצע "עמוד ענן".
20-07-2014
בהתאם להנחיית שר האוצר, החלו הדיונים על מתווה פיצויים עקיפים לתושבי הדרום כתוצאה ממבצע "צוק איתן". על מנת לתת מענה מידי לתושבי הדרום יינתנו פיצויים בשלב זה על נזקים עקיפים בגין חודש יולי על פי מתווה הפיצויים העקיפים שניתנו במבצע "עמוד ענן".
077-2014

הערכות לקבלת פיצויי נזק עקיף - מבצע "צוק איתן"

בהתאם להנחיית שר האוצר, החלו הדיונים על מתווה פיצויים עקיפים לתושבי הדרום כתוצאה ממבצע "צוק איתן". על מנת לתת מענה מידי לתושבי הדרום יינתנו פיצויים בשלב זה על נזקים עקיפים בגין חודש יולי על פי מתווה הפיצויים העקיפים שניתנו במבצע "עמוד ענן".
20-07-2014
בהתאם להנחיית שר האוצר, החלו הדיונים על מתווה פיצויים עקיפים לתושבי הדרום כתוצאה ממבצע "צוק איתן". על מנת לתת מענה מידי לתושבי הדרום יינתנו פיצויים בשלב זה על נזקים עקיפים בגין חודש יולי על פי מתווה הפיצויים העקיפים שניתנו במבצע "עמוד ענן".
076-2014

תביעת הקיבוצים כנגד חברת החשמל - עדכון

מאז שנת 2010 מתנהל הליך משפטי, בו מיוצגים 150 קיבוצים ומושבים שיתופיים ע"י עו"ד רון רוגין שעניינו סיווג התעריף המדויק שעל קיבוצים ומושבים שיתופיים (להלן - הישובים השיתופיים או הקיבוצים), הרוכשים במרוכז את החשמל מחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - חברת החשמל או חח"י), לשלם לחברת החשמל, וזאת עבור התקופה שלאחר ה-1 בינואר 2006.
18-07-2014
מאז שנת 2010 מתנהל הליך משפטי, בו מיוצגים 150 קיבוצים ומושבים שיתופיים ע"י עו"ד רון רוגין שעניינו סיווג התעריף המדויק שעל קיבוצים ומושבים שיתופיים (להלן - הישובים השיתופיים או הקיבוצים), הרוכשים במרוכז את החשמל מחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - חברת החשמל או חח"י), לשלם לחברת החשמל, וזאת עבור התקופה שלאחר ה-1 בינואר 2006.
067-2014

דחית מועד תשלומי ביטוח לאומי, מס הכנסה ומע"מ בעקבות מבצע "צוק איתן"

להלן הודעות המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים בעניין דחית תשלומים עקב מבצע "צוק איתן":
10-07-2014
להלן הודעות המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים בעניין דחית תשלומים עקב מבצע "צוק איתן":
074-2014

דחית מועד תשלומי ביטוח לאומי, מס הכנסה ומע"מ בעקבות מבצע "צוק איתן"

להלן הודעות המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים בעניין דחית תשלומים עקב מבצע "צוק איתן":
10-07-2014
להלן הודעות המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים בעניין דחית תשלומים עקב מבצע "צוק איתן":
068-2014

קביעת הזכויות למגורים במושב או בכפר שיתופי – החלטה 1355

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1355 בעניין "קביעת הזכויות למגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית", המחליפה את החלטה 1155, נכנסה לתוקפה עם חתימת שר האוצר עליה ביום 29.6.2014.
16-07-2014
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1355 בעניין "קביעת הזכויות למגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית", המחליפה את החלטה 1155, נכנסה לתוקפה עם חתימת שר האוצר עליה ביום 29.6.2014.
075-2014

קביעת הזכויות בחלקת המגורים בקיבוץ או במושב שיתופי – החלטה 1366

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1366 בעניין "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי", המחליפה את החלטה 1155, נכנסה לתוקפה עם חתימת שר האוצר עליה ביום 1.7.2014 .
16-07-2014
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1366 בעניין "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי", המחליפה את החלטה 1155, נכנסה לתוקפה עם חתימת שר האוצר עליה ביום 1.7.2014 .
066-2014

חובת בעל רישיון להגשת דוח כספי והצהרה על פעילות המים

בעקבות פגישות שנתקיימו בין נציגי משרדנו, התאחדות חקלאי ישראל ואחרים עם רשות המים, פרסם מנהל רשות המים ביום 7.7.2014 הודעה לספקי המים בדבר הגשת דוח שנתי על המצב הכספי והגשת הצהרות הנדרשות מבעל הרישיון בהתאם ל כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד - 2014. להלן בתמצית עיקרי הדרישות:
08-07-2014
בעקבות פגישות שנתקיימו בין נציגי משרדנו, התאחדות חקלאי ישראל ואחרים עם רשות המים, פרסם מנהל רשות המים ביום 7.7.2014 הודעה לספקי המים בדבר הגשת דוח שנתי על המצב הכספי והגשת הצהרות הנדרשות מבעל הרישיון בהתאם ל כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד - 2014. להלן בתמצית עיקרי הדרישות:
065-2014

דרישת דו"ח כספי מבתי עלמין בהתישבות

בהתאם להודעת המשרד לשירותי דת, החל משנת 2013 על חברות לענייני הקבורה לערוך דוחות כספיים בהתאם למתכונת אחידה ללא יוצא מן הכלל. הרינו להביא לידיעתכם כי לבקשתנו נתקבלה הבהרתה של גב' רחל נוסבכר, רו"ח מרכזת בכירה פיקוח ובקרה באגף הסדרה, פיקוח ובקרה במשרד לשרותי דת לפיה:
03-07-2014
בהתאם להודעת המשרד לשירותי דת, החל משנת 2013 על חברות לענייני הקבורה לערוך דוחות כספיים בהתאם למתכונת אחידה ללא יוצא מן הכלל. הרינו להביא לידיעתכם כי לבקשתנו נתקבלה הבהרתה של גב' רחל נוסבכר, רו"ח מרכזת בכירה פיקוח ובקרה באגף הסדרה, פיקוח ובקרה במשרד לשרותי דת לפיה:
073-2014

חובת בעל רישיון להגשת דוח כספי והצהרה על פעילות המים

בעקבות פגישות שנתקיימו בין נציגי משרדנו, התאחדות חקלאי ישראל ואחרים עם רשות המים, פרסם מנהל רשות המים ביום 7.7.2014 הודעה לספקי המים בדבר הגשת דוח שנתי על המצב הכספי והגשת הצהרות הנדרשות מבעל הרישיון בהתאם ל כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד - 2014. להלן בתמצית עיקרי הדרישות:
08-07-2014
בעקבות פגישות שנתקיימו בין נציגי משרדנו, התאחדות חקלאי ישראל ואחרים עם רשות המים, פרסם מנהל רשות המים ביום 7.7.2014 הודעה לספקי המים בדבר הגשת דוח שנתי על המצב הכספי והגשת הצהרות הנדרשות מבעל הרישיון בהתאם ל כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד - 2014. להלן בתמצית עיקרי הדרישות:
072-2014

דרישת דו"ח כספי מבתי עלמין בהתישבות

בהתאם להודעת המשרד לשירותי דת, החל משנת 2013 על חברות לענייני הקבורה לערוך דוחות כספיים בהתאם למתכונת אחידה ללא יוצא מן הכלל. הרינו להביא לידיעתכם כי לבקשתנו נתקבלה הבהרתה של גב' רחל נוסבכר, רו"ח מרכזת בכירה פיקוח ובקרה באגף הסדרה, פיקוח ובקרה במשרד לשרותי דת לפיה:
03-07-2014
בהתאם להודעת המשרד לשירותי דת, החל משנת 2013 על חברות לענייני הקבורה לערוך דוחות כספיים בהתאם למתכונת אחידה ללא יוצא מן הכלל. הרינו להביא לידיעתכם כי לבקשתנו נתקבלה הבהרתה של גב' רחל נוסבכר, רו"ח מרכזת בכירה פיקוח ובקרה באגף הסדרה, פיקוח ובקרה במשרד לשרותי דת לפיה:
064-2014

הערכות להסדר לקבלת אישורי מיסים לרישום הנחלות בטאבו

משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים.
30-06-2014
משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים.
063-2014

תוספת הפרשי הצמדה וריבית על כספים המוחזרים על ידי רמ"י

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בת"א (מפי כב' סגן הנשיא יצחק ענבר), אושר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה הדרישה לשערוך כדין של כספים המוחזרים ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).
27-06-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בת"א (מפי כב' סגן הנשיא יצחק ענבר), אושר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה הדרישה לשערוך כדין של כספים המוחזרים ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).
071-2014

הסדרי בניה בקיבוץ שלא קיבל החלטה על שיוך דירות - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (ב- 9.7.2014 ) תעלה, בנוסף להצעת ההחלטה שכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ", הצעה נוספת, בעניין היתרי בניה בקיבוץ בו לא נערך הסכם שיוך כלשהו, שכותרתה: "העמדת פיקדון ו/או השקעה בהון אגודה לטובת מימון בניה לאגודה שלא קיבלה ו/או ביטלה החלטה על שיוך דירות".
30-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (ב- 9.7.2014 ) תעלה, בנוסף להצעת ההחלטה שכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ", הצעה נוספת, בעניין היתרי בניה בקיבוץ בו לא נערך הסכם שיוך כלשהו, שכותרתה: "העמדת פיקדון ו/או השקעה בהון אגודה לטובת מימון בניה לאגודה שלא קיבלה ו/או ביטלה החלטה על שיוך דירות".
070-2014

היוון זכויות המגורים באגודת הקיבוץ - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (9.7.2014) תעלה לאישור המועצה, בין השאר, הצעת החלטה שעניינה היוון זכויות המגורים בקיבוץ וכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ". ההצעה מעדכנת את נוסח ההצעה שהועלתה לישיבה ב- 22.6.2014 שהדיון בה נדחה.
29-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (9.7.2014) תעלה לאישור המועצה, בין השאר, הצעת החלטה שעניינה היוון זכויות המגורים בקיבוץ וכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ". ההצעה מעדכנת את נוסח ההצעה שהועלתה לישיבה ב- 22.6.2014 שהדיון בה נדחה.
069-2014

תוספת הפרשי הצמדה וריבית על כספים המוחזרים על ידי רמ"י

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בת"א (מפי כב' סגן הנשיא יצחק ענבר), אושר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה הדרישה לשערוך כדין של כספים המוחזרים ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).
27-06-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בת"א (מפי כב' סגן הנשיא יצחק ענבר), אושר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה הדרישה לשערוך כדין של כספים המוחזרים ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).
068-2014

הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2009-2012

בתאריך 25 ביוני 2014, שלח המוסד לביטוח לאומי בקשה להשלמת נתונים לצורך עריכת הפרשי דמי ביטוח לשנים 2009-2012.
26-06-2014
בתאריך 25 ביוני 2014, שלח המוסד לביטוח לאומי בקשה להשלמת נתונים לצורך עריכת הפרשי דמי ביטוח לשנים 2009-2012.
067-2014

הפרשי דמי ביטוח לאומי 2008 – 2003 – עדכון

בתאריך 24 ביוני 2014, הזין המוסד לביטוח לאומי לחשבונות הקיבוצים והמושבים השיתופיים את הפרשי דמי הביטוח לשנים 2003-2008. הודעות בנוגע להפרשי החובה/זכות נשלחו בדואר על ידי המוסד לביטוח לאומי.
25-06-2014
בתאריך 24 ביוני 2014, הזין המוסד לביטוח לאומי לחשבונות הקיבוצים והמושבים השיתופיים את הפרשי דמי הביטוח לשנים 2003-2008. הודעות בנוגע להפרשי החובה/זכות נשלחו בדואר על ידי המוסד לביטוח לאומי.
062-2014

ההצעה להרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המרחיבה את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
20-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המרחיבה את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
061-2014

כללי דיווח על הפקה ואספקת מים

בכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014 (קובץ התקנות 7341 שפורסם ביום 13 פברואר, 2014) נקבעו כללים לדיווח על הכנסות והוצאות מפעילות הפקה ואספקה של מים לרשות המים כדלקמן
18-06-2014
בכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014 (קובץ התקנות 7341 שפורסם ביום 13 פברואר, 2014) נקבעו כללים לדיווח על הכנסות והוצאות מפעילות הפקה ואספקה של מים לרשות המים כדלקמן
060-2014

ההצעה להרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל לתעסוקה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל". במסגרת הצעה זו תעניק רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הטבות בסכומי עתק בהנחות ובפטורים מתשלום דמי חכירה מהוונים והן בתשלום דמי היתר, כתמריץ להעברת בעלות במגרשי תעסוקה ("תעסוקה" – כהגדרתה בחוק מקרקע ישראל, התש"ך-1960).
17-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל". במסגרת הצעה זו תעניק רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הטבות בסכומי עתק בהנחות ובפטורים מתשלום דמי חכירה מהוונים והן בתשלום דמי היתר, כתמריץ להעברת בעלות במגרשי תעסוקה ("תעסוקה" – כהגדרתה בחוק מקרקע ישראל, התש"ך-1960).
059-2014

ההצעה להרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל למגורים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות.
15-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות.
066-2014

ההצעה להרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המרחיבה את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
20-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המרחיבה את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
065-2014

כללי דיווח על הפקה ואספקת מים

בכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014 (קובץ התקנות 7341 שפורסם ביום 13 פברואר, 2014) נקבעו כללים לדיווח על הכנסות והוצאות מפעילות הפקה ואספקה של מים לרשות המים כדלקמן:
18-06-2014
בכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014 (קובץ התקנות 7341 שפורסם ביום 13 פברואר, 2014) נקבעו כללים לדיווח על הכנסות והוצאות מפעילות הפקה ואספקה של מים לרשות המים כדלקמן:
064-2014

ההצעה להרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל לתעסוקה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל". במסגרת הצעה זו תעניק רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הטבות בסכומי עתק בהנחות ובפטורים מתשלום דמי חכירה מהוונים והן בתשלום דמי היתר, כתמריץ להעברת בעלות במגרשי תעסוקה ("תעסוקה" – כהגדרתה בחוק מקרקע ישראל, התש"ך-1960).
17-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל". במסגרת הצעה זו תעניק רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הטבות בסכומי עתק בהנחות ובפטורים מתשלום דמי חכירה מהוונים והן בתשלום דמי היתר, כתמריץ להעברת בעלות במגרשי תעסוקה ("תעסוקה" – כהגדרתה בחוק מקרקע ישראל, התש"ך-1960).
063-2014

ההצעה להרחבת הרפורמה במקרקעי ישראל למגורים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות.
15-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 22.6.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה, המתקנת את החלטה 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ומפחיתה, משמעותית, את התשלומים הנדרשים להעברת בעלות.
062-2014

חובת דיווח שנתי על מפעל המים

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד- 2014, היה על בעל רישיון כהגדרתו בכללים ( מרבית הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים) , למסור ע"פ סעיף 26 לכללים דו"ח כספי מבוקר על פעילות מפעל המים בישוב לשנים 2012 ו- 2013 לא יאוחר מ-30 באפריל 2014.
12-06-2014
בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד- 2014, היה על בעל רישיון כהגדרתו בכללים ( מרבית הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים) , למסור ע"פ סעיף 26 לכללים דו"ח כספי מבוקר על פעילות מפעל המים בישוב לשנים 2012 ו- 2013 לא יאוחר מ-30 באפריל 2014.
061-2014

הסדרי בניה בקיבוץ שלא קיבל החלטה על שיוך דירות

בנוסף להצעת ההחלטה שכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ" הועלתה הצעה נוספת לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (22.6.2014), בעניין היתרי בניה בקיבוץ בו לא נערך הסכם שיוך כלשהו, שכותרתה: "העמדת פיקדון לטובת מימון בניה לאגודה שלא קיבלה ו/או ביטלה החלטה על שיוך דירות". הצעה זו קובעת תנאים לפיהם תוכל אגודת הקיבוץ, העומדת בתנאי ההחלטה, לממן בנית יח' מגורים, באמצעות פיקדון שיעמיד לטובתה חבר אגודה חדש.
09-06-2014
בנוסף להצעת ההחלטה שכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ" הועלתה הצעה נוספת לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (22.6.2014), בעניין היתרי בניה בקיבוץ בו לא נערך הסכם שיוך כלשהו, שכותרתה: "העמדת פיקדון לטובת מימון בניה לאגודה שלא קיבלה ו/או ביטלה החלטה על שיוך דירות". הצעה זו קובעת תנאים לפיהם תוכל אגודת הקיבוץ, העומדת בתנאי ההחלטה, לממן בנית יח' מגורים, באמצעות פיקדון שיעמיד לטובתה חבר אגודה חדש.
060-2014

היוון זכויות המגורים באגודת הקיבוץ

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (22.6.2014) תעלה לאישור המועצה, בין השאר, הצעת החלטה שעניינה היוון זכויות המגורים בקיבוץ וכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ". הצעה זו קובעת קווים כללים למסלול חלופי למסלולי השיוך בהתאם להחלטות המועצה 751 ו- 1155, לפיו, יוכל הקיבוץ להוון במרוכז את זכויות המגורים בקיבוץ מבלי לבצע שיוך פרטני לחבריו.
08-06-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (22.6.2014) תעלה לאישור המועצה, בין השאר, הצעת החלטה שעניינה היוון זכויות המגורים בקיבוץ וכותרתה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ". הצעה זו קובעת קווים כללים למסלול חלופי למסלולי השיוך בהתאם להחלטות המועצה 751 ו- 1155, לפיו, יוכל הקיבוץ להוון במרוכז את זכויות המגורים בקיבוץ מבלי לבצע שיוך פרטני לחבריו.
059-2014

הוספת תניית שינוי יעוד בחידוש חוזי חכירה הסטוריים

בפס"ד תקדימי שניתן בביהמ"ש העליון (בפני כב' השופטים: רובינשטיין, הנדל וברק-ארז) נותן ביהמ"ש פרשנות תכליתית לחוזי חכירה היסטוריים וקובע כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תוכל להוסיף תניית שינוי יעוד בעת הארכת חוזה חכירה, למרות הבטחה שלטונית סותרת, לפיה, חוזה החכירה יחודש "באותם תנאים". (ע"א 8325/12 מינהל מקרקעי ישראל נ' מהדרין בע"מ).
06-06-2014
בפס"ד תקדימי שניתן בביהמ"ש העליון (בפני כב' השופטים: רובינשטיין, הנדל וברק-ארז) נותן ביהמ"ש פרשנות תכליתית לחוזי חכירה היסטוריים וקובע כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תוכל להוסיף תניית שינוי יעוד בעת הארכת חוזה חכירה, למרות הבטחה שלטונית סותרת, לפיה, חוזה החכירה יחודש "באותם תנאים". (ע"א 8325/12 מינהל מקרקעי ישראל נ' מהדרין בע"מ).
058-2014

חובת דיווח שנתי על מפעל המים

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד- 2014, היה על בעל רישיון כהגדרתו בכללים ( מרבית הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים) , למסור ע"פ סעיף 26 לכללים דו"ח כספי מבוקר על פעילות מפעל המים בישוב לשנים 2012 ו- 2013 לא יאוחר מ-30 באפריל 2014.
12-06-2014
בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד- 2014, היה על בעל רישיון כהגדרתו בכללים ( מרבית הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים) , למסור ע"פ סעיף 26 לכללים דו"ח כספי מבוקר על פעילות מפעל המים בישוב לשנים 2012 ו- 2013 לא יאוחר מ-30 באפריל 2014.
057-2014

הוספת תניית שינוי יעוד בחידוש חוזי חכירה הסטוריים

בפס"ד תקדימי שניתן בביהמ"ש העליון (בפני כב' השופטים: רובינשטיין, הנדל וברק-ארז) נותן ביהמ"ש פרשנות תכליתית לחוזי חכירה היסטוריים וקובע כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תוכל להוסיף תניית שינוי יעוד בעת הארכת חוזה חכירה, למרות הבטחה שלטונית סותרת, לפיה, חוזה החכירה יחודש "באותם תנאים". (ע"א 8325/12 מינהל מקרקעי ישראל נ' מהדרין בע"מ).
06-06-2014
בפס"ד תקדימי שניתן בביהמ"ש העליון (בפני כב' השופטים: רובינשטיין, הנדל וברק-ארז) נותן ביהמ"ש פרשנות תכליתית לחוזי חכירה היסטוריים וקובע כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תוכל להוסיף תניית שינוי יעוד בעת הארכת חוזה חכירה, למרות הבטחה שלטונית סותרת, לפיה, חוזה החכירה יחודש "באותם תנאים". (ע"א 8325/12 מינהל מקרקעי ישראל נ' מהדרין בע"מ).
056-2014

השבת דמי היתר לחוכרים במגזר העירוני

ביום 1.6.2014 פרסמה דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שכותרתה:
01-06-2014
ביום 1.6.2014 פרסמה דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שכותרתה:
055-2014

חיוב דמי שימוש למגורים בנחלה

ביום 14.1.2014 קיבלה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) החלטה שעניינה "חיוב דמי שימוש למגורים בנחלה בגין אי דיווח". לפי ההחלטה, הרקע לדיון בנושא זה הוא אי בהירות הקיימת לעצם החיוב בדמי שימוש עבור בניה ו/או תוספת בניה עד ל 160 מ"ר בנחלות הן לגבי יח"ד הראשונה והן לגבי יח"ד השניה.
30-05-2014
ביום 14.1.2014 קיבלה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) החלטה שעניינה "חיוב דמי שימוש למגורים בנחלה בגין אי דיווח". לפי ההחלטה, הרקע לדיון בנושא זה הוא אי בהירות הקיימת לעצם החיוב בדמי שימוש עבור בניה ו/או תוספת בניה עד ל 160 מ"ר בנחלות הן לגבי יח"ד הראשונה והן לגבי יח"ד השניה.
054-2014

פטור ממיסוי מקרקעין במכירה לקיום מצוות שמיטה

ההסמכה למכירת מקרקעין לשם קיום מצוות שמיטה ניתנה בהחלטה מס' 1114 של מועצת מקרקעי ישראל "מכירת קרקעות לשם קיום מצוות שמיטה" אשר קובעת:
29-05-2014
ההסמכה למכירת מקרקעין לשם קיום מצוות שמיטה ניתנה בהחלטה מס' 1114 של מועצת מקרקעי ישראל "מכירת קרקעות לשם קיום מצוות שמיטה" אשר קובעת:
053-2014

הערכות לשנת השמיטה תשע"ה

שנת תשע"ה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שמיטה (13.9.2015 – 25.9.2014).
27-05-2014
שנת תשע"ה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שמיטה (13.9.2015 – 25.9.2014).
058-2014

היתרי בניה בקיבוצים - הבהרות

להלן הבהרות הנהלת רשות מקרקעי ישראל אשר הוצאו לאחרונה בעניין היתרי בניה בקיבוצים:
02-06-2014
להלן הבהרות הנהלת רשות מקרקעי ישראל אשר הוצאו לאחרונה בעניין היתרי בניה בקיבוצים:
057-2014

השבת דמי היתר לחוכרים במגזר העירוני

ביום 1.6.2014 פרסמה דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שכותרתה: "במסגרת הרפורמה תשיב רשות מקרקעי ישראל עשרות מיליוני שקלים לחוכרים הזכאים לבעלות על הנכס שלהם ואשר שילמו דמי היתר על תוספות בנייה"
01-06-2014
ביום 1.6.2014 פרסמה דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שכותרתה: "במסגרת הרפורמה תשיב רשות מקרקעי ישראל עשרות מיליוני שקלים לחוכרים הזכאים לבעלות על הנכס שלהם ואשר שילמו דמי היתר על תוספות בנייה"
056-2014

חיוב דמי שימוש למגורים בנחלה

ביום 14.1.2014 קיבלה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) החלטה שעניינה "חיוב דמי שימוש למגורים בנחלה בגין אי דיווח". לפי ההחלטה, הרקע לדיון בנושא זה הוא אי בהירות הקיימת לעצם החיוב בדמי שימוש עבור בניה ו/או תוספת בניה עד ל 160 מ"ר בנחלות הן לגבי יח"ד הראשונה והן לגבי יח"ד השניה.
30-05-2014
ביום 14.1.2014 קיבלה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) החלטה שעניינה "חיוב דמי שימוש למגורים בנחלה בגין אי דיווח". לפי ההחלטה, הרקע לדיון בנושא זה הוא אי בהירות הקיימת לעצם החיוב בדמי שימוש עבור בניה ו/או תוספת בניה עד ל 160 מ"ר בנחלות הן לגבי יח"ד הראשונה והן לגבי יח"ד השניה.
055-2014

פטור ממיסוי מקרקעין במכירה לקיום מצוות שמיטה

ההסמכה למכירת מקרקעין לשם קיום מצוות שמיטה ניתנה בהחלטה מס' 1114 של מועצת מקרקעי ישראל "מכירת קרקעות לשם קיום מצוות שמיטה" אשר קובעת:
29-05-2014
ההסמכה למכירת מקרקעין לשם קיום מצוות שמיטה ניתנה בהחלטה מס' 1114 של מועצת מקרקעי ישראל "מכירת קרקעות לשם קיום מצוות שמיטה" אשר קובעת:
054-2014

הערכות לשנת השמיטה תשע"ה

שנת תשע"ה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שמיטה (13.9.2015 – 25.9.2014).
27-05-2014
שנת תשע"ה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שמיטה (13.9.2015 – 25.9.2014).
052-2014

קביעת תנאים ברשיון לחברת מקורות

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) התשע"ב 2014.
25-05-2014
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) התשע"ב 2014.
051-2014

החמרה במדיניות הארכת הסכמי פיתוח לתעסוקה ולמגורים

ביום 31.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1326, אשר לה השלכות כבדות משקל על מתן אורכות להסכמי פיתוח של שטחי תעסוקה ומגורים במגזר החקלאי. המדיניות לגבי מתן אורכות וביטול עסקאות, כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטות הקודמות (ראו החלטה 1229) חלה על עסקאות בפטור ממכרז שהוקצו למטרת תעשיה ותיירות בהתאם להמלצת משרד התמ"ת או משרד התיירות.
22-05-2014
ביום 31.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1326, אשר לה השלכות כבדות משקל על מתן אורכות להסכמי פיתוח של שטחי תעסוקה ומגורים במגזר החקלאי. המדיניות לגבי מתן אורכות וביטול עסקאות, כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטות הקודמות (ראו החלטה 1229) חלה על עסקאות בפטור ממכרז שהוקצו למטרת תעשיה ותיירות בהתאם להמלצת משרד התמ"ת או משרד התיירות.
050-2014

אזהרה מהחלטה חפוזה ליישום 1155 המתעלמת מהנחלות שטרם אויישו

ביום 12.2.2014, לאחר יותר מעשור של הקפאת איוש הנחלות (בחוסר סמכות!) על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), נכנסה לתוקף, החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1317 שעניינה "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים", אשר קבעה תנאים ומספר מתווים אופציונאליים, בקשר לאיוש הנחלות.
20-05-2014
ביום 12.2.2014, לאחר יותר מעשור של הקפאת איוש הנחלות (בחוסר סמכות!) על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), נכנסה לתוקף, החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1317 שעניינה "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים", אשר קבעה תנאים ומספר מתווים אופציונאליים, בקשר לאיוש הנחלות.
049-2014

אספקת כמויות מים נוספות לחקלאות בשנת 2014

רשות המים פנתה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו להצעתה לתיקון כללי המים (בשימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד – 2014.
18-05-2014
רשות המים פנתה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו להצעתה לתיקון כללי המים (בשימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד – 2014.
053-2014

קביעת תנאים ברשיון לחברת מקורות

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) התשע"ב 2014. הכוונה לקבוע לחברת מקורות אמות מידה אחידות מחייבות לתנאי אספקת המים לצרכני המשנה שלה (בעלי רישיון המספקים מים לאחרים וחקלאים) בין היתר, התאמה לתוכניות, שאושרו לצרכנים, מיקום נקודות החיבור לחצי המים אמינות אספקה ועוד.
25-05-2014
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) התשע"ב 2014. הכוונה לקבוע לחברת מקורות אמות מידה אחידות מחייבות לתנאי אספקת המים לצרכני המשנה שלה (בעלי רישיון המספקים מים לאחרים וחקלאים) בין היתר, התאמה לתוכניות, שאושרו לצרכנים, מיקום נקודות החיבור לחצי המים אמינות אספקה ועוד.
052-2014

החמרה במדיניות הארכת הסכמי פיתוח לתעסוקה ולמגורים

ביום 31.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1326, אשר לה השלכות כבדות משקל על מתן אורכות להסכמי פיתוח של שטחי תעסוקה ומגורים במגזר החקלאי.
22-05-2014
ביום 31.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1326, אשר לה השלכות כבדות משקל על מתן אורכות להסכמי פיתוח של שטחי תעסוקה ומגורים במגזר החקלאי.
051-2014

אספקת כמויות מים נוספות לחקלאות בשנת 2014

רשות המים פנתה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו להצעתה לתיקון כללי המים (בשימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד – 2014.
18-05-2014
רשות המים פנתה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו להצעתה לתיקון כללי המים (בשימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד – 2014.
047-2014

דמי היתר בגין תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש- עדכון

ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת, בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014.
12-05-2014
ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת, בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014.
049-2014

קביעת יום מנוחה קבוע לעובד שאינו יהודי

בפסק דין מיום 5 בפברואר 2014, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי על עובד שאינו יהודי לבחור יום מנוחה שבועי קבוע.
14-05-2014
בפסק דין מיום 5 בפברואר 2014, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי על עובד שאינו יהודי לבחור יום מנוחה שבועי קבוע.
048-2014

קביעת יום מנוחה קבוע לעובד שאינו יהודי

בפסק דין מיום 5 בפברואר 2014, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי על עובד שאינו יהודי לבחור יום מנוחה שבועי קבוע.
14-05-2014
בפסק דין מיום 5 בפברואר 2014, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי על עובד שאינו יהודי לבחור יום מנוחה שבועי קבוע.
050-2014

קביעת הזכויות בחלקת המגורים בקיבוץ – החלטה 1366

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.3.2014 נדונה הצעת החלטה לתיקון החלטה 1155 בכל הקשור לקביעת זכויות בחלקת המגורים בקיבוץ. ראו חוזרנו 39/2014 "קביעת זכויות בחלקת המגורים בקיבוץ – תיקון החלטה 1155".
16-05-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.3.2014 נדונה הצעת החלטה לתיקון החלטה 1155 בכל הקשור לקביעת זכויות בחלקת המגורים בקיבוץ. ראו חוזרנו 39/2014 "קביעת זכויות בחלקת המגורים בקיבוץ – תיקון החלטה 1155".
048-2014

דמי היתר בגין תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש- עדכון

ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת, בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014.
12-05-2014
ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת, בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014.
044-2014

דיווח ספק שרותי המים לספק שרותי הביוב

בהתאם לסעיף 6(ב) לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו 1976, חלה חובה על ספק המים להעביר את נתוני כמויות המים שסופקו לכל צרכן וצרכן לפי שם וכתובת הצרכן, על פי דרישת ספק הביוב -המועצה האזורית.
05-01-2014
בהתאם לסעיף 6(ב) לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו 1976, חלה חובה על ספק המים להעביר את נתוני כמויות המים שסופקו לכל צרכן וצרכן לפי שם וכתובת הצרכן, על פי דרישת ספק הביוב -המועצה האזורית.
046-2014

שינוי כללי פריסת שכר לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי וגמלאות

תקנה 5 תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה- 1995 (להלן-התקנה), קובעת את כללי פריסת השכר כאשר משולם לעובד תשלום בנוסף לשכר הרגיל (בונוס, משכורת 13, דמי הבראה וכו').
08-05-2014
תקנה 5 תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה- 1995 (להלן-התקנה), קובעת את כללי פריסת השכר כאשר משולם לעובד תשלום בנוסף לשכר הרגיל (בונוס, משכורת 13, דמי הבראה וכו').
047-2014

שינוי כללי פריסת שכר לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי וגמלאות

תקנה 5 תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה- 1995 (להלן-התקנה), קובעת את כללי פריסת השכר כאשר משולם לעובד תשלום בנוסף לשכר הרגיל (בונוס, משכורת 13, דמי הבראה וכו').
08-05-2014
תקנה 5 תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה- 1995 (להלן-התקנה), קובעת את כללי פריסת השכר כאשר משולם לעובד תשלום בנוסף לשכר הרגיל (בונוס, משכורת 13, דמי הבראה וכו').
046-2014

ועדת ההשגות על ועדות הקבלה בישובים בנגב ובגליל

ביום 30.4.14 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שעניינה "ועדת ההשגות על החלטות קבלה בישובים בנגב ובגליל", לפיה:
05-05-2014
ביום 30.4.14 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שעניינה "ועדת ההשגות על החלטות קבלה בישובים בנגב ובגליל", לפיה:
045-2014

ועדת ההשגות על ועדות הקבלה בישובים בנגב ובגליל

ביום 30.4.14 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שעניינה "ועדת ההשגות על החלטות קבלה בישובים בנגב ובגליל", לפיה:
01-05-2014
ביום 30.4.14 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הודעה שעניינה "ועדת ההשגות על החלטות קבלה בישובים בנגב ובגליל", לפיה:
045-2014

דיווח ספק שרותי המים לספק שרותי הביוב

בהתאם לסעיף 6(ב) לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו 1976, חלה חובה על ספק המים להעביר את נתוני כמויות המים שסופקו לכל צרכן וצרכן לפי שם וכתובת הצרכן, על פי דרישת ספק הביוב -המועצה האזורית.
01-05-2014
בהתאם לסעיף 6(ב) לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו 1976, חלה חובה על ספק המים להעביר את נתוני כמויות המים שסופקו לכל צרכן וצרכן לפי שם וכתובת הצרכן, על פי דרישת ספק הביוב -המועצה האזורית.
043-2014

פיצוי בגין נזק למקרקעין ימוסה כרווח הון ולא כשבח מקרקעין

במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה חידד ביהמ"ש העליון את העובדה שפיצויים, המשולמים בגין נזק רכוש שנגרם ל'מקרקעין', ימוסו במס רווח הון ולא במס שבח. אמנם, פסק הדין הינו נרחב ומתייחס למספר סוגיות, אולם ברשימה זו אעסוק בסוגיה המרכזית והיא מיסוי פיצויים המתקבלים בגין נזקי רכוש. (ע"א 3721/12 תופאפ תעשיות נ' פקיד השומה)
28-04-2014
במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה חידד ביהמ"ש העליון את העובדה שפיצויים, המשולמים בגין נזק רכוש שנגרם ל'מקרקעין', ימוסו במס רווח הון ולא במס שבח. אמנם, פסק הדין הינו נרחב ומתייחס למספר סוגיות, אולם ברשימה זו אעסוק בסוגיה המרכזית והיא מיסוי פיצויים המתקבלים בגין נזקי רכוש. (ע"א 3721/12 תופאפ תעשיות נ' פקיד השומה)
044-2014

פיצוי בגין נזק למקרקעין ימוסה כרווח הון ולא כשבח מקרקעין

במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה חידד ביהמ"ש העליון את העובדה שפיצויים, המשולמים בגין נזק רכוש שנגרם ל'מקרקעין', ימוסו במס רווח הון ולא במס שבח. אמנם, פסק הדין הינו נרחב ומתייחס למספר סוגיות, אולם ברשימה זו אעסוק בסוגיה המרכזית והיא מיסוי פיצויים המתקבלים בגין נזקי רכוש. (ע"א 3721/12 תופאפ תעשיות נ' פקיד השומה)
28-04-2014
במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה חידד ביהמ"ש העליון את העובדה שפיצויים, המשולמים בגין נזק רכוש שנגרם ל'מקרקעין', ימוסו במס רווח הון ולא במס שבח. אמנם, פסק הדין הינו נרחב ומתייחס למספר סוגיות, אולם ברשימה זו אעסוק בסוגיה המרכזית והיא מיסוי פיצויים המתקבלים בגין נזקי רכוש. (ע"א 3721/12 תופאפ תעשיות נ' פקיד השומה)
042-2014

חוזרים חקלאים בנושא ערכי מלאי בחקלאות לשנת 2013

ביום 24 באפריל 2014, פורסמה באתר רשות המיסים פנייה לציבור המייצגים והנישומים בעניין "חוזרים חקלאים בנושא ערכי מלאי בחקלאות לשנת 2014".
24-04-2014
ביום 24 באפריל 2014, פורסמה באתר רשות המיסים פנייה לציבור המייצגים והנישומים בעניין "חוזרים חקלאים בנושא ערכי מלאי בחקלאות לשנת 2014".
041-2014

מדיניות הקצאת קרקע לנכי צה"ל להפעלת תחנות דלק

לאחרונה החליטה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על עדכון מדיניות הקצאת הקרקע לתחנות דלק לנכים מומלצי אגף השיקום. מדיניות ההקצאה עודכנה בנוגע לתקופת החכירה ולעניין העברת הזכויות בקרקע (החלטת הנהלת רמ"י מס' 3473 מיום 24.12.2013).
21-04-2014
לאחרונה החליטה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על עדכון מדיניות הקצאת הקרקע לתחנות דלק לנכים מומלצי אגף השיקום. מדיניות ההקצאה עודכנה בנוגע לתקופת החכירה ולעניין העברת הזכויות בקרקע (החלטת הנהלת רמ"י מס' 3473 מיום 24.12.2013).
040-2014

עדכוני ביטוח לאומי

הכנסות ניצולי שואה שאינן באות בחשבון במבחן הכנסה לגמלת סיעוד אחד התנאים לקבלת גמלת סיעוד היא עמידת המבוטח במבחן הכנסה. להלן נתוני ההכנסות ושיעורי הגמלה הנגזרים מהן:
18-04-2014
הכנסות ניצולי שואה שאינן באות בחשבון במבחן הכנסה לגמלת סיעוד אחד התנאים לקבלת גמלת סיעוד היא עמידת המבוטח במבחן הכנסה. להלן נתוני ההכנסות ושיעורי הגמלה הנגזרים מהן:
043-2014

חוזרים חקלאים בנושא ערכי מלאי בחקלאות לשנת 2013

ביום 24 באפריל 2014, פורסמה באתר רשות המיסים פנייה לציבור המייצגים והנישומים בעניין "חוזרים חקלאים בנושא ערכי מלאי בחקלאות לשנת 2014".
24-04-2014
ביום 24 באפריל 2014, פורסמה באתר רשות המיסים פנייה לציבור המייצגים והנישומים בעניין "חוזרים חקלאים בנושא ערכי מלאי בחקלאות לשנת 2014".
042-2014

מדיניות הקצאת קרקע לנכי צה"ל להפעלת תחנות דלק

לאחרונה החליטה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על עדכון מדיניות הקצאת הקרקע לתחנות דלק לנכים מומלצי אגף השיקום. מדיניות ההקצאה עודכנה בנוגע לתקופת החכירה ולעניין העברת הזכויות בקרקע (החלטת הנהלת רמ"י מס' 3473 מיום 24.12.2013).
21-04-2014
לאחרונה החליטה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על עדכון מדיניות הקצאת הקרקע לתחנות דלק לנכים מומלצי אגף השיקום. מדיניות ההקצאה עודכנה בנוגע לתקופת החכירה ולעניין העברת הזכויות בקרקע (החלטת הנהלת רמ"י מס' 3473 מיום 24.12.2013).
041-2014

עדכוני ביטוח לאומי

הכנסות ניצולי שואה שאינן באות בחשבון במבחן הכנסה לגמלת סיעוד אחד התנאים לקבלת גמלת סיעוד היא עמידת המבוטח במבחן הכנסה. להלן נתוני ההכנסות ושיעורי הגמלה הנגזרים מהן:
18-04-2014
הכנסות ניצולי שואה שאינן באות בחשבון במבחן הכנסה לגמלת סיעוד אחד התנאים לקבלת גמלת סיעוד היא עמידת המבוטח במבחן הכנסה. להלן נתוני ההכנסות ושיעורי הגמלה הנגזרים מהן:
039-2014

תיקון אמות מידה להקצאת מים לחקלאות 2014

משרד החקלאות פרסם לשימוע הציבור הצעה לתיקון תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות ) (הוראת שעה) התשע"ד – 2014.
13-04-2014
משרד החקלאות פרסם לשימוע הציבור הצעה לתיקון תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות ) (הוראת שעה) התשע"ד – 2014.
040-2014

תיקון אמות מידה להקצאת מים לחקלאות 2014

משרד החקלאות פרסם לשימוע הציבור הצעה לתיקון תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות ) (הוראת שעה) התשע"ד – 2014.
13-04-2014
משרד החקלאות פרסם לשימוע הציבור הצעה לתיקון תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות ) (הוראת שעה) התשע"ד – 2014.
038-2014

קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב – תיקון החלטה 1155

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, אשר התקיימה ביום 31.3.2014, אושרה, ביו היתר, הצעת החלטה, אשר מתקנת את החלטת מועצה 1155 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית".
04-04-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, אשר התקיימה ביום 31.3.2014, אושרה, ביו היתר, הצעת החלטה, אשר מתקנת את החלטת מועצה 1155 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית".
039-2014

קביעת הזכויות בחלקת המגורים בקיבוץ - תיקון החלטה 1155

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, אשר התקיימה ביום 31.3.2014, אושרה, ביו היתר, הצעת החלטה, אשר מתקנת את החלטת מועצה 1155 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית".
04-04-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, אשר התקיימה ביום 31.3.2014, אושרה, ביו היתר, הצעת החלטה, אשר מתקנת את החלטת מועצה 1155 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית".
037-2014

דמי היתר בגין תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש- עדכון

ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014. בנוסף, בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, הקבועה ליום 31.3.2014, תוצג, בין היתר, הצעת החלטה, אשר נועדה לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' (1318) 1245 במספר סעיפים.
28-03-2014
ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014. בנוסף, בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, הקבועה ליום 31.3.2014, תוצג, בין היתר, הצעת החלטה, אשר נועדה לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' (1318) 1245 במספר סעיפים.
036-2014

דמי היתר בגין תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש- עדכון

ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014. בנוסף, בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, הקבועה ליום 31.3.2014, תוצג, בין היתר, הצעת החלטה, אשר נועדה לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' (1318) 1245 במספר סעיפים.
28-03-2014
ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014. בנוסף, בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, הקבועה ליום 31.3.2014, תוצג, בין היתר, הצעת החלטה, אשר נועדה לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' (1318) 1245 במספר סעיפים.
037-2014

שינויים צפויים בהיטל השבחה

במסגרת תזכיר חוק לתיקון חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן "הצעת חוק"), הוכנסו, בין השאר, מספר שינויים הנוגעים להפקעות, לפיצויים בגין ירידת ערך ולהיטל השבחה. בנוסך הוכנסו סעיפים המסדירים את תהליך התכנון וההקמה של מתקנים ביטחוניים. להלן עיקר השינויים בתוספת השלישית לחוק, שעניינה היטל השבחה:
30-03-2014
במסגרת תזכיר חוק לתיקון חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן "הצעת חוק"), הוכנסו, בין השאר, מספר שינויים הנוגעים להפקעות, לפיצויים בגין ירידת ערך ולהיטל השבחה. בנוסך הוכנסו סעיפים המסדירים את תהליך התכנון וההקמה של מתקנים ביטחוניים. להלן עיקר השינויים בתוספת השלישית לחוק, שעניינה היטל השבחה:
038-2014

שינויים צפויים בהיטל השבחה

במסגרת תזכיר חוק לתיקון חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן "הצעת חוק"), הוכנסו, בין השאר, מספר שינויים הנוגעים להפקעות, לפיצויים בגין ירידת ערך ולהיטל השבחה. בנוסך הוכנסו סעיפים המסדירים את תהליך התכנון וההקמה של מתקנים ביטחוניים. להלן עיקר השינויים בתוספת השלישית לחוק, שעניינה היטל השבחה:
30-03-2014
במסגרת תזכיר חוק לתיקון חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן "הצעת חוק"), הוכנסו, בין השאר, מספר שינויים הנוגעים להפקעות, לפיצויים בגין ירידת ערך ולהיטל השבחה. בנוסך הוכנסו סעיפים המסדירים את תהליך התכנון וההקמה של מתקנים ביטחוניים. להלן עיקר השינויים בתוספת השלישית לחוק, שעניינה היטל השבחה:
035-2014

עלות עדר בקר לחלב ליום 31.12.2013

להלן הסכומים הנורמטיביים להערכת עדר בקר לחלב שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
26-03-2014
להלן הסכומים הנורמטיביים להערכת עדר בקר לחלב שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
033-2014

עלות בעלי כנף ליום 31.12.2013

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
24-03-2014
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
032-2014

הוצאות מראש בענפים צמחיים ליום 31.12.2013

מצ"ב הסכומים הנורמטיביים להוצאות מראש בענפים צמחיים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים. עפ"י הסיכום עם רשות המיסים ניתן להתאים סכומים נורמטיביים אלו לאחוז השיווק עד תום השנה לעומת העונה כולה באם יוכיח החקלאי כי הוא גבוה מאחוז השיווק על פיו נקבע הסכום הנורמטיבי.
23-03-2014
מצ"ב הסכומים הנורמטיביים להוצאות מראש בענפים צמחיים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים. עפ"י הסיכום עם רשות המיסים ניתן להתאים סכומים נורמטיביים אלו לאחוז השיווק עד תום השנה לעומת העונה כולה באם יוכיח החקלאי כי הוא גבוה מאחוז השיווק על פיו נקבע הסכום הנורמטיבי.
031-2014

הוצאות מראש בענפי המטעים ליום 31.12.2013

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים וסכומי ההוצאות מראש שיש לתאם בגין מטעים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
20-03-2014
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים וסכומי ההוצאות מראש שיש לתאם בגין מטעים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
030-2014

מחירים נורמטיביים בענפי החקלאות ליום 31.12.2013

רשות המיסים העלתה את המחירים הנורמטיביים ליום 31.12.2013 לעומת השנה הקודמת בשיעורים שלהלן בענפי החקלאות השונים:
19-03-2014
רשות המיסים העלתה את המחירים הנורמטיביים ליום 31.12.2013 לעומת השנה הקודמת בשיעורים שלהלן בענפי החקלאות השונים:
036-2014

עלות עדר בקר לחלב ליום 31.12.2013

להלן הסכומים הנורמטיביים להערכת עדר בקר לחלב שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
26-03-2014
להלן הסכומים הנורמטיביים להערכת עדר בקר לחלב שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
035-2014

עלות נורמטיבית לעגלים ליום 31.12.2013

להלן הסכומים הנורמטיביים להערכה של עלות עגלים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
25-03-2014
להלן הסכומים הנורמטיביים להערכה של עלות עגלים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
034-2014

עלות בעלי כנף ליום 31.12.2013

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
24-03-2014
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
033-2014

עלות תבלינים ירוקים ליום 31.12.2013

הסכומים הנורמטיביים לתבלינים ירוקים המופיעים ברשימה שלהלן פורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן מנהל תחום חקלאות ברשות המסים ומהווים את סה"כ עלות הגידול לדונם, למעט עלות הקטיף והשיווק.
23-03-2014
הסכומים הנורמטיביים לתבלינים ירוקים המופיעים ברשימה שלהלן פורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן מנהל תחום חקלאות ברשות המסים ומהווים את סה"כ עלות הגידול לדונם, למעט עלות הקטיף והשיווק.
032-2014

הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2013

רשות המיסים העלתה את המחירים הנורמטיביים ליום 31.12.2013 לעומת השנה הקודמת בשיעורים שלהלן:
19-03-2014
רשות המיסים העלתה את המחירים הנורמטיביים ליום 31.12.2013 לעומת השנה הקודמת בשיעורים שלהלן: