גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 063-2020

מענק חד פעמי לקיבוץ ולחבריו

בעקבות האישור במליאת הכנסת של חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד פעמי) (הוראת השעה ותיקוני חקיקה) התש"ף – 2020 הודיע המוסד לביטוח לאומי, לקיבוצים למושבים השיתופיים ולחבריהם כדלקמן:

 " בימים אלה משלם הביטוח הלאומי את המענקים לכל אזרח.

למשפחות עם ילדים אנו משלמים 500 ש"ח לכל ילד עד הילד הרביעי ו- 300 ש"ח נוספים לילד החמישי ומעלה.

המענק יצורף לתשלום החודשי ב- 20.8.20 ביחד עם התשלום השוטף של קצבת הילדים.
רשימות מרוכזות יועברו אליכם כרגיל על ידינו.

שימו לב,

המענקים בגין הבוגרים יועברו בנפרד לחשבונות הבנק שיעודכנו בביטוח לאומי.

ניתן לעדכן את חשבונות הבנק של הבוגרים באחד מהערוצים הבאים:

1. אתר הביטוח הלאומי.

2. במענה הטלפני 6050 *

3. במענה הקולי 02-5393733"

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים