גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 061-2017

עידוד הקצאת קרקע לתיירות - עדכון

א. סעיף 3.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובע את ההנחות בדמי חכירה מהוונים הניתנות על הקצאת קרקע לתיירות כדלהלן:

"
3.1 בהקצאת מקרקעין לתיירות, ישולמו לרשות דמי חכירה מופחתים, בהתאם למפות אזורי עדיפות בתיירות למלונאות, מלוניות ואטרקציות, עפ"י החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959, כפי שתעודכנה מעת לעת, כלהלן:

ישובי קו עימות - פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים לתקופת חכירה מלאה ולחידוש במסגרת יובל חכירה ומדמי חכירה שנתיים (לא כולל היוון יתרת שנות חכירה)
שאר היישובים במפות תיירות בהתאם לחוק עידוד השקעות הון- 51% מערך הקרקע."

ב. צו עידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעל תיירות)(הוראה שעה) התשע"ז - 2016

1. ב- 6 לספטמבר 2016 אישרה ועדת הכספים את הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעל תיירות) (הוראת שעה), התשע"ו - 2016, המגדיר מפת עדיפות חדשה לענף התיירות. תוקפו של הצו החדש עד יום ג' בטבת התש"פ (31 בדצמבר 2019).

2. הצו מבחין בין מפעלי התיירות הבאים:

א. מתקן תיירות ללינה
ב. אטרקציה תיירותית

3. מטרת הצו להגדיל את היצע חדרי האירוח בישראל, בעיקר של מלונאות עממית, כגון אכסניות, מה שבין השאר, עשוי לסייע להורדת המחירים בענף התיירות. בעשור האחרון מספר החדרים הפעילים בבתי המלון עלה במתינות, בעוד מספר התיירים הכפיל את עצמו. חוסר הגידול בהיצע חדרי אירוח הוא אחד הגורמים לעליית מחירי הלינה.

עפ"י הצו, ייהנו יזמים בתחום התיירות באזורים הנכללים במפת העדיפות החדשה ממענק של עד 20% מערך ההשקעה.

משרד התיירות מעוניין להרחיב ולגוון את המוצר התיירותי ולא רק בערים הגדולות, ובכך להגביר את התחרות, לעודד פיזור גיאוגרפי של בתי המלון לכל רחבי הארץ, ולעודד כניסת יזמים חדשים לענף ובמקומות שלא הייתה אליהם התייחסות עד כה במפה.

4. עידוד מתקני תיירות ללינה

להלן הגדרת "מתקן תיירותי ללינה" בהתאם לסעיף 40 (א) לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959:

"מיתקן תיירותי ללינה" - מבנה הכולל 11 חדרים או יותר, המספק, בתמורה, שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי.

אזור פיתוח א' של מיתקן תיירות ללינה, יהיה כל הארץ, למעט שטח השיפוט העירוני של עיריות הרצליה ותל אביב - יפו.

5. עידוד אטרקציות תיירותיות

להלן הגדרת "אטרקציה" בהתאם לסעיף 40 (א) לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959:

"אטרקציה" - מיזם תיירותי ייחודי שאינו מתקן תיירותי ללינה, המספק, בתמורה, פעילויות נופש, תרבות או פנאי, ומהווה מוקד משיכה תיירותי באזור שבו הוא ממוקם.

אזורי פיתוח א' של אטרקציה, יהיו במפה ובאזורים המפורטים שלהלן:

מחוז צפון: קילומטר מזרחית מחוף הים מאזור עמק זבולון עד ראש הנקרה, גבול הצפון, רמת הגולן, סובב כנרת, דרומה עד קיבוץ טירת צבי, לאורך הקו הירוק עד צומת מגידו, כביש 65, עפולה (כולל עפולה) לאורך שרידי רכבת העמק, עד מפגש כביש 722, כביש 75, צומת יגור כביש 70 (והשטחים ממערב לכביש כמתוחם במפה), צומת אבלים, עמק זבולון.

אזור חיפה: חיפה קילומטר מזרחית מחוף הים לאורך כביש 70, צומת העמקים, צומת יקנעם, צומת אליקים, זכרון יעקב (היישוב), קילומטר מזרחית מחוף הים צפונה לחיפה.

מחוזות ירושלים והמרכז: ירושלים, פרוזדור ירושלים, אזור שפלת יהודה ממערב לכביש מס' 1 עד איזור כפר דניאל (נ"צ 193220, 647748), רמלה, פתחיה, חולדה, יסודות, בית חלקיה, חפץ חיים, בני ראם, גפו, לוזית, מזרחית לבית ניר (לא כולל), דרומה לאזור נחושה ולאורך הקו הירוק לירושלים.

מחוז הדרום: כל אזור הדרום למעט אלה: מדרום לקיבוץ עין גדי מנ"צ 236849, 594679ודרומה לאורך כביש 90 עד אזור נאות הכיכר.

ג. הגדלת האפשרויות הקצאת קרקע למפעלי תיירות בישובי המרכז

1. בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1455 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" ניתן להקצות קרקע לתיירות באזור עדיפות א' עד למכסת קרקע של 120 דונמים נטו.

לפיכך יתווספו 60 דונמים נטו למכסת הקרקע בת 60 הדונמים נטו לתעסוקה אחרת באזור המרכז.

2. על הקצאת הקרקע למתקני תיירות ו/או אטרקציה תיירותית יחול באזורי עדיפות לאומית שעור דמי חכירה מהוונים של 51% מערך הקרקע.

בישובי קו עימות ינתן פטור מלא מדמי חכירה מהוונים.

ד. דגשים נוספים

1. יודגש כי תוקף הנחות מדמי חכירה מהוונים בהקצאת קרקע בכל רחבי הארץ יפוג ב- 31.12.2017 וצפוי להתעדכן בהתאם להחלטת ממשלה חדשה שתאריך תוקף אזורי העדיפות הנוכחיים או תשנה אותם.

2. יובהר כי החל מהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1490 מתאריך 20.11.2016 הנחות בהקצאת קרקע לתיירות ולמסחר ינתנו גם באזורים המרוחקים עד 1 ק"מ מרצועת החוף.

3. לעניין הקצאת קרקע למבני קייט (צימרים) שאינם עונים על הגדרות משרד התיירות "למלונית, מלון או אטרקציה" יחולו ההנחות הניתנות להקצאת קרקע למגרשים צמודי קרקע באותו אזור.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים