גרסת הדפסה
מושבים מספר: 020-2016

אישורי מיסים הדרושים למימוש הזכויות בנחלה ובחלקת המגורים

לקראת החתימה על חוזי החכירה לדורות עם המושבים וחבריהם ומימוש זכויות בחלקת המגורים בנחלה על פי החלטה 1399, קיימת חשיבות רבה לקבלת אישורי המיסים הדרושים ליישום הפעולות דלעיל.

רשות מקרקעי ישראל חייבת בדיווח למיסוי מקרקעין

מאחר ורשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) תדווח למיסוי מקרקעין הן על ביצוע עסקאות חוזי החכירה לדורות עם המושב וכל אחד מחבריו והן על הקצאת הזכויות בחלקת המגורים (החלטה 1399) קיימת חשיבות לקבלת אישורי המיסים הנדרשים מכל אחד מהמושבים וכל אחד מחבריהם.
מסקרים שביצענו בקרב בעלי נחלות במעל שישים מושבים בכל רחבי הארץ, עולה כי ל-75% מחברי המושבים זכאות לאישורי מיסים ללא תוספת תשלום מס רכישה.
לגבי 25% מבעלי הנחלות לא מצאנו דיווח ברשויות מיסוי המקרקעין, מהסיבה הנובעת מכך שבמועד רכישתם לא חלה חובת דיווח לחוק מס שבח מקרקעין(שבח ורכישה) תשכ"ג 1963 על בר רשות בנחלה.

הסדר מס רכישה

רשות המיסים (מיסוי מקרקעין) מגבשים בימים אלו הסדר מקיף לפיו ניתן יהיה לדווח ולשלם את מס הרכישה (באותם מקרים שטרם שולם) בתנאי מבצע לזמן מוגבל.
ראו הרחבה בנושא זה ונושאים קשורים בחוזרנו מס' 119/2015 "מימוש זכויות בחלקת המגורים בנחלה – סוגיות מיסוי".
אנו מציעים לערוך בדיקה מקצועית ומקיפה לאיתור בעלי הנחלות שיש לפעול עבורם מול רשות מיסוי מקרקעין ולהסדיר את אישורי המיסים הדרושים למימוש זכויותיהם בנחלות.
לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדו בת"א או למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.

 

 


לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן