גרסת הדפסה
מושבים מספר: 114-2015

עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים – תיקון לתמ"א 35

בישיבה מיום 1.12.2015 אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה, את התיקון לתמ"א 35 המאפשר בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).

 

להלן נוסח הודעת המועצה הארצית:


"התיקון, כפי שהומלץ ע"י ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) מישיבתה בתאריך 10.11.15 קובע כי במושבים תתאפשר בנייתה של יחידת דיור שלישית ב-2.5 דונם שבראש הנחלה, מבלי שתחייב הכנת תכנית כוללת ליישוב, ומבלי שתיספר במניין יחידות הדיור ביישוב (ע"פ לוח 2). באזורי הביקוש, בכללם מחוז מרכז, חיפה וירושלים, תותר תוספת יחידת דיור שלישית בכל הנחלות במושב, כאשר זו תגרע ממניין יחידות הדיור הקבוע ליישוב. כמו כן, במסגרת העדכון הוצע לערוך תיקונים פרטניים לגביי חלק מהקיבוצים.
משמעות ההחלטה על הוספת יחידת דיור שלישית בנחלה שבמושב הינה הגדלת מספר יחידות הדיור והגדלת צפיפות המגורים ביישוב, ללא הרחבה של תחום הבינוי וללא פגיעה בשטחים הפתוחים והחקלאיים שבו.
תיקון התמ"א מהווה איזון בין הצורך בתוספת יחידות דיור, ייעול השימוש בקרקע והגדלת הצפיפות ביישובים, ובין הרצון לשמור על אופי היישוב הכפרי במדינת ישראל."

להחלטת ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) ראו חוזרינו: 105/2015- החלטת הולנת"ע בנושא תמ"א 35.

מועצות אזוריות מחוז צפון של משרד הפנים: מרום הגליל, הגלבוע, מעלה יוסף, גולן, מטה אשר, גליל עליון, גליל תחתון, עמק הירדן, עמק יזרעאל, מב. חרמון, מגידו, משגב ועמק המעיינות. (סה"כ 247 קיבוצים, מושבים ומושבים שיתופיים)
סה"כ פוטנציאל ל- 8,734 יח"ד במושבים.

מועצות אזוריות מחוז דרום של משרד הפנים: באר טוביה, אשכול, שער הנגב, לכיש, חבל אילות, שפיר, מרחבים, רמת נגב, יואב, שדות נגב, בני שמעון, חוף אשקלון, ערבה תיכונה ותמר. (סה"כ 175 קיבוצים, מושבים ומושבים שיתופיים)
סה"כ פוטנציאל ל- 9,489 יח"ד במושבים.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים