גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 072-2005

מועד אחרון לעסקאות במתחם התפר עפ"י 737

1) על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין הארכת המועד לביצוע עסקאות הרחבה למגורים על פי החלטה 737 (החלטות מס': 972,1003 ). ניתן לבצע עסקאות עפ"י החלטה 737 ביישובי מתחם התפר עד 5.2.2007 . עסקאות אלו כוללות גם מכירת מגרשים לכיסוי חובות על פי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב -1992.
  1. על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין הארכת המועד לביצוע עסקאות הרחבה למגורים על פי החלטה 737 (החלטות מס': 972,1003 ). ניתן לבצע עסקאות עפ"י החלטה 737 ביישובי מתחם התפר עד 5.2.2007 .

  2. עסקאות אלו כוללות גם מכירת מגרשים לכיסוי חובות על פי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב -1992.

  3. בהחלטה 972 נקבע כי יישובי מתחם התפר "הינם יישובים המוגדרים ככאלה ע"י ממשלת ישראל ביום אישור הוראות מעבר אלה במועצת מקרקעי ישראל ."

  4. החלטה 972 אושרה ב-2.10.2003 והחלטה 1003 אושרה ביום 15.06.2004.

  5. נדגיש כי 40 מיישובי קו התפר אליהם מתייחסות החלטות 1058, 925 "הנחות בהקצאת קרקע למגורים ביישובי קו התפר" הם רק חלק מכלל היישובים המוגדרים על ידי ממשלת ישראל כיישובי מתחם התפר, שמספרם מגיע ל-149 יישובים.

  6. נציין כי גם בהחלטה 959 בעניין ההרחבה למגורים, שבאה במקום 737, נקבע מעמד מיוחד ליישובי מתחם התפר לפיו בדומה לישובים באזורי עדיפות א' ו-ב' גודל המגרש יהיה עד 500 מ"ר (לעומת 350 מ"ר במרכז הארץ).

  7. אנו עומדים לרשותכם למיצוי מלא של זכויותיהם על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל המחייבות את מינהל מקרקעי ישראל בפעולותיו.