גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 061-2005

מכירת והקצאת מגרשים בהרחבה לפי 737 - עדכון

בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 27.07.2005 להלן עדכון מועדי הוראות המעבר למכירה ו/או להקצאת מגרשים על פי החלטה 737

בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 27.07.2005 להלן עדכון מועדי הוראות המעבר למכירה ו/או להקצאת מגרשים על פי החלטה 737:

 1. מגרשים המיועדים לכיסוי חובות בחוק גל-

  נקבע כי את הבקשות לביצוע עסקאות יש להגיש עד 30.11.2005 וכי יש להשלים ביצוע עסקאות עד 31.12.2005.

  כמו כן נידונה בחיוב בקשת רשם האגודות וחברי מועצת מקרקעי ישראל ביניהם מר יוסי ישי מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מר איתן ברושי ראש מ.א. עמק יזרעאל, מר נחום איצקוביץ ראש מ.א. עמק חפר, לדחות מועד אחרון לביצוע עסקאות עד 31.12.2006 והועברה לחוו"ד של היועץ המשפטי לממשלה .

  הבקשה לדחות המועד עד 31.12.2006 מסתכמת על החלטת הממשלה והחלטת הכנסת בחוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 ( תיקוני החקיקה ) התשס"ה-2005 להאריך את התקופה בה ניתן פטור ממס במכירת מגרשים המיועדים לכיסוי חובות עד 31.12.2006 וזאת במטרה לממש את ביצוע הסדרי החובות עפ"י חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי התשנ"ב-1992 ("חוק גל").

 2. הקצאת מגרשים לפי הוראות המעבר להחלטה 737 סעיף א1, א2, א3 להחלטה 972-

  הוחלט להאריך המועד לביצוע עסקאות במגרשים אלו עד 31.12.2005 ובלבד שהבקשות לביצוע יוגשו עד 8.08.2005.

 3. מגרשים בישובי קו עימות במתחם התפר באזור עדיפות א' –

המועד האחרון לביצוע עסקאות לרבות המגרשים הנמכרים לכיסוי חובות הוא 5.02.2007.