גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 055-2005

היבטי מיסוי ביישום החלטה 979 בקיבוץ

להלן טבלה שהוגשה על ידי משרד האוצר "לועדת הבר" ובה היבטי מיסוי ביישום החלטה 979 בקיבוץ. נציין כי טרם התקבל אישור מרשות המסים לתוצאות המס שבטבלה.

להלן טבלה שהוגשה על ידי משרד האוצר "לועדת הבר" ובה היבטי מיסוי ביישום החלטה 979בקיבוץ. נציין כי טרם התקבל אישור מרשות המסים לתוצאות המס שבטבלה.

פעולה

מהות הפעולה

מיסוי שחל

היוון על ידי האגודה

פעולה מימונית שאין בצידה כל שינוי מהותי במצבו של בעל הנחלה

אין חבות במס

שיוך לחבר ותיק

מכירה

· מס שבח – אין חבות במס.

· מס מכירה – אין חבות במס.

· מס רכישה על הנכס כתפוס (שווי קטן ב- 1/3 משווי הנכס)

שיוך לחבר חדש

מכירה

· יש מס שבח, למעט המקרים בהם הכספים ישמשו לשירות חוב.

· יש מס מכירה, למעט המקרים בהם הכספים ישמשו לשירות חוב.

· מס רכישה (אגודה) – תשלום מס רכישה רגיל על שווי הנכס שקיבלה (נבחן על פי התשלום לממ"י – 31% מערך הקרקע בפיצול לצד ג').

· חבר חדש – מס רכישה רגיל על מגרש או על מגרש מבונה

שיוך לחבר חדש שהוא בן לחבר קיים

מכירה

כמו בשיוך לחבר חדש

היוון מפעל קיים

רכישת זכויות

מס רכישה – תשלום מס רכישה על שווי הנכס שקיבלה האגודה (נבחן על פי התשלום לממ"י 41% מערך הקרקע בהיוון לתעסוקה)

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדנו בת"א .