גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 047-2005

מענק עבודה מועדפת לחיילים משוחררים בקיבוץ

סעיף 174א לחוק הביטוח הלאומי קובע כי חייל משוחרר חבר קיבוץ או מושב שיתופי, העובד בקיבוץ או במושב, שהשתחרר משרות סדיר ביום 01.04.1995 או לאחריו, זכאי למענק עבודה מועדפת ככל חייל משוחרר אחר.

סעיף 174א לחוק הביטוח הלאומי קובע כי חייל משוחרר חבר קיבוץ או מושב שיתופי, העובד בקיבוץ או במושב, שהשתחרר משרות סדיר ביום 01.04.1995 או לאחריו, זכאי למענק עבודה מועדפת ככל חייל משוחרר אחר.

המוסד לביטוח לאומי דחה את התביעות למענק שהגישו חיילים משוחררים חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים שעבדו בקיבוץ או במושב אשר השתחררו בתקופה שקדמה ל – 01.04.1995 בטענה כי אינם מבוטחים בביטוח אבטלה מתוקף היותם חברי קיבוץ או מושב שיתופי. בנוסף, טען המוסד לביטוח לאומי, כי בין החייל המשוחרר לקיבוץ לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.

משרדנו, באמצעות עו"ד עודד שמעון, סבר כי אין במועד התחולה של החוק בכדי לגרוע מזכאותם של חיילים משוחררים בקיבוצים ובמושבים, המועמדים לחברות, לקבל את המענק גם לפני ה – 01.04.1995 והנחה את החיילים שפנו למשרדנו להגיש ערעור כנגד ההחלטה לבתי הדין האזוריים לעבודה.

עמדתנו התקבלה ע"י בתי הדין האזוריים לעבודה, אך המוסד לביטוח לאומי החליט שלא לקבל את עמדת בתי הדין וערער על החלטתם בפני בית הדין הארצי לעבודה.

בית הדין הארצי לעבודה, בפסק דינו מיום 26.05.05,המוסד לביטוח לאומי נ' הילה דוידסקו עב"ל 137/99, קיבל באופן ברור וחד משמעי את עמדת משרדנו, ופסק כי חיילים משוחררים בקיבוצים ובמושבים שיתופים שעבדו בקיבוץ או במושב, זכאים למענק עבודה מועדפת גם אם השתחררו בתקופה שקדמה ל – 01.04.1995.

אנו פועלים למימוש זכויותיהם של כל החיילים שהשתחררו לפני 01.04.1995 והגישו התביעה באמצעות משרדנו ותביעתם נדחתה.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.