גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 045-2005

אישור מייצג בביטוח לאומי

בתאריך 15 למאי 2005, הופיעו במחשב מערכת המייצגים של המוסד לביטוח לאומי הודעות לקיבוצים ולמושבים שיתופיים להם יותר ממייצג אחד. בהודעות נאמר כי על הקיבוץ לבחור במייצג אחד בלבד ולהחזיר את תשובתו למוסד לא יאוחר מ- 30 יום מיום קבלת ההודעה. בנוסף נאמר כי במידה ולא תתקבל תשובה במועד, יבוטלו כל יפויי הכוח שניתנו למייצגים.

בתאריך 15 למאי 2005, הופיעו במחשב מערכת המייצגים של המוסד לביטוח לאומי הודעות לקיבוצים ולמושבים שיתופיים להם יותר ממייצג אחד. בהודעות נאמר כי על הקיבוץ לבחור במייצג אחד בלבד ולהחזיר את תשובתו למוסד לא יאוחר מ- 30 יום מיום קבלת ההודעה. בנוסף נאמר כי במידה ולא תתקבל תשובה במועד, יבוטלו כל יפויי הכוח שניתנו למייצגים.

חשיבות הייצוג הנוסף בקיום מערכת ביקורת שוטפת אצל מעסיקים גדולים ו/או מורכבים ע"י מומחים מקצועיים .

מברור שערכנו במוסד לביטוח לאומי עולה כי הסיבה לשינוי במדיניות קשורה להרשאה לתשלום דו"חות ולהקטנת מקדמות.

בעקבות פנייתנו למוסד לביטוח לאומי נמסר לנו כי מהלך ביטול המייצגים הנוספים נמצא עדיין בבחינה מקצועית ולפיכך אין צורך להשיב להודעות הנושאות תאריך 15.05.2005. בקרוב ישלחו הודעות מעודכנות לרישום שני מייצגים. משרדינו יעביר אליכם המלצות לרישום הנדרש בהודעות המעודכנות מייד לאחר הגעתן.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.