גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 024-2005

מבצע להסדר חובות מיסוי מקרקעין

בימים אלה מקיימת רשות המיסים מבצע אכיפה כלל ארצי לגביית כל חובות מיסי המקרקעין (מס שבח, מס רכישה, מס מכירה ומס רכוש) אשר יימשך כחודשיים ובמהלכן תבוצענה פעילויות אכיפה מוגברות לרבות הוצאה לפועל, רישום עיקולים וביצועם בפועל על רכבים, מטלטלין ונכסי נדל"ן.

בימים אלה מקיימת רשות המיסים מבצע אכיפה כלל ארצי לגביית כל חובות מיסי המקרקעין (מס שבח, מס רכישה, מס מכירה ומס רכוש) אשר יימשך כחודשיים ובמהלכן תבוצענה פעילויות אכיפה מוגברות לרבות הוצאה לפועל, רישום עיקולים וביצועם בפועל על רכבים, מטלטלין ונכסי נדל"ן.

בעקבות המבצע, נשלחה בימים אלה הודעה לכל החייבים על אפשרות הסדרת החוב לשלטונות המס תוך מתן הקלות בביטולי קנסות והפחתת הפרשי הצמדה וריבית.

על אף האטרקטיביות של ההצעה השלטונית אנו ממליצים לבדוק, טרם ביצוע ההסדר, מהו מקור החוב והאפשרות להשיג עליו.

מניסיון העבר עולה כי לעיתים נשלחו הודעות חוב שאינן נכונות ובעקבות טיפול מול רשויות המס בוטל החוב כולו או חלקו.

לפיכך, מומלץ לערוך בדיקה כוללת של כל חובות המס ומקור החיובים בטרם ביצוע ההסדר עם שלטונות המס.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדנו בת"א או לשמעון גדיש במשרדנו בעפולה.