גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 017-2005

קצבת שארים ותוספת תלויים מיוני 1999

בקובץ התקנות מס' 6367 מתאריך 03/02/2005 פורסם כי תקנה 5א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), התשל"ז –1976 – בטלה ותקנה 1א לתקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), התשל"ו- 1975 תוקנה.

בקובץ התקנות מס' 6367 מתאריך 03/02/2005 פורסם כי תקנה 5א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), התשל"ז –1976 – בטלה ותקנה 1א לתקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), התשל"ו- 1975 תוקנה.

פרסום התקנות האמורות מאפשר לאלמנים ולנכים חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים לממש את זכאותם לקצבת שארים / תלויים לתקופה החל מיוני 99 בתנאי שהאלמן / בן הזוג של הנכה עובדים פחות מעשרים וארבע שעות שבועיות והכנסותיהם נמוכות מ-3,969 ₪ שהם 57% מהשכר הממוצע במשק (ראה חוזר מספר 101/2004 מתאריך 13/12/2004).

המשמעות הכספית עבור חבר שהיה אלמן מיוני 1999 היא תשלום למפרע של כ- 25,000 ₪ בממוצע. (סכום התשלום משתנה בהתאם לוותק שצברה אשת האלמן )

למרות ההישג המשמעותי של אישור הגמלאות למפרע החל מיוני 1999, משרדנו ממשיך בפעילותו על מנת לאשר זכאות על כל ארבע השנים למפרע גם לגבי אלו שהגישו את התביעה בתקופה שבין ינואר למאי 2003 .

בהתאם להסכמות שהגענו אליהם עם המוסד לביטוח לאומי חברים מבוגרים שאינם עובדים כבר מספר רב של שנים ואין להם הכנסות יקבלו את תשלום קצבת השארים למפרע החל מיוני 1999 ללא צורך בהצגת מסמכים או אישורים נוספים.

ביחס חברים שבתאריכים יוני 1999 ועד מאי 2002 עדיין עבדו ו/או הנם בעלי הכנסות, סוכם כי יש להגיש עבורם הצהרה על שעות עבודה והכנסות כפי שנדרשו בעת אישור זכאותם לראשונה.

לעניין תביעות לתוספת תלויים עבור בני זוג של נכים עמדת המוסד היא כי בעת תביעה לתוספת תלויים תיבחן בשנית זכאותו של הנכה לקצבה .

לאור האמור, מומלץ לפנות למשרדנו לפני הגשת התביעות לתוספת תלויים בגין בן זוג של נכה ולקצבת שארים לצורך בחינת הזכאות וההשלכות האפשריות של התביעה.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.