גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 006-2005

תחילת יישום התיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)

בהתאם לתיקון לצו כפי שפורט בחוזר המשרד מספר 78/2004 תחולת התיקון לצו נדחתה ליום 1 בינואר 2005.

בהתאם לתיקון לצו כפי שפורט בחוזר המשרד מספר 78/2004 תחולת התיקון לצו נדחתה ליום 1 בינואר 2005.

בשל המבוכה הגדולה השוררת בשל הוראות הצו והעדר דברי הסבר והנחיות מטעם משרד הפנים פנו מר איתן בן דוד, מזכ"ל תנועת המושבים ומר דודו קוכמן המזכיר הכללי של תנועת האיחוד החקלאי לשר הפנים מר אופיר פינס בבקשה לדחות בשלב הראשון את יישום הוראות הצו ליום 1 בינואר 2006 ובהמשך להקים צוות שיבחן אפשרות תיקון הוראות הצו כל זאת על מנת לשמר את עיקרון הניהול המקומי של הישובים הכפריים.

אנו ממליצים לישובים אשר בהם פועל הועד המקומי במסגרת עיקרון זהות הועדים (עם אגודת הישוב או האגודה הקהילתית) להמתין בשלב זה עם פיצול הפעילות עד אשר תתקבל תשובת שר הפנים אשר אנו מאמינים כי תהיה חיובית, ביחס לישובים בהם מתקיים עיקרון זהות הוועדים.

נזכיר עוד כי דרישות הוראות המס מהועדים מקומיים שונות מדרישות המס מהאגודות. פירוט הדרישות הנ"ל מובא בחוזרנו מספר 58/2003.

במספר רב של וועדים מקומיים מצאנו כי הועד המקומי לא קיים את מלוא הוראות החוק, ובמיוחד ביחס לפתיחת תיקים אצל רשויות המס, ניכויי מס במקור ועוד.

מוצע למנהלי החשבונות של הוועד המקומי לרענן את נוהלי העבודה בעניין זה.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.