גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 101-2004

תשלום קצבאות שאירים ארבע שנים לאחור

כתוצאה מפעילות משרדנו יחד עם משרד עו"ד רון רוגין ומשרד עו"ד אטיאס פרוכטר למיצוי מלוא הזכויות של אלמנים חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים ולקבלת תוספת תלויים לבני זוג של נכים (הפעילות בוצעה הן בבג"צ והן באופן ישיר מול המוסד לביטוח לאומי), החליטה ביום 13/12/04 ועדת העבודה הרווחה והבריאות לבטל את תקנה 5א ולשנות את תקנה 1א החל מ- 1 ביוני 1999.

כתוצאה מפעילות משרדנו יחד עם משרד עו"ד רון רוגין ומשרד עו"ד אטיאס פרוכטר למיצוי מלוא הזכויות של אלמנים חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים ולקבלת תוספת תלויים לבני זוג של נכים (הפעילות בוצעה הן בבג"צ והן באופן ישיר מול המוסד לביטוח לאומי), החליטה ביום 13/12/04 ועדת העבודה הרווחה והבריאות לבטל את תקנה 5א ולשנות את תקנה 1א החל מ- 1 ביוני 1999.

בנוסף להחלטה האמורה, קבעה הועדה כי על מועצת המוסד לביטוח לאומי לשוב ולדון בתביעת משרדנו לאשר לאלמנים חברי הקיבוצים והמושבים השיתופיים לממש את זכאותם ארבע שנים לאחור מיום הגשת התביעה בדומה לכל אלמן אחר במדינה שהגיש את תביעתו לקצבה לפני 1 ביולי 2003. לדוגמה במידה ותתקבל תביעתנו אלמן שהגיש את בקשתו במרץ 2003 יהיה זכאי לקבל את הקצבה החל ממרץ 2003 ולא מיוני 2003.

תיקון זה התאפשר הודות לערנות משרדנו לתיקון סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי. סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי קובע את המועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה תשולם. עד הראשון ביולי 2003 קבע הסעיף כי ניתן לשלם קצבה לכל היותר ארבע שנים לאחור מיום הגשת התביעה. בעקבות חוק ההסדרים תוקן חוק הביטוח הלאומי (תיקון 60) ונקבע כי ניתן לקבל קצבה לכל היותר שנה לאחור. משרדנו שהיה ער לשינוי החקיקה האמור הנחה את חברי הקיבוצים להגיש את התביעות לקצבת שארים לפני 01/07/03 ובכך הבטיח את זכותם לתבוע את התשלום ארבע שנים לאחור.

תיקון התקנות האמורות יאפשר לאלמנים ולנכים חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים לממש את זכאותם לקצבת שאירים/ תלויים לתקופה החל מיוני 99 בתנאי שהאלמן/ בן הזוג של הנכה עובדים פחות מעשרים וארבע שעות שבועיות והכנסותיהם (לא כולל "הכנסת" חבר הקיבוץ לצורך ביטוח לאומי) נמוכות מ 3,969 ₪ שהם 57% מהשכר הממוצע במשק.

ע"פ עמדת המוסד לביטוח הלאומי הכנסת חבר קיבוץ לעניין הזכאות לקצבת שארים תכלול כל מקור הכנסה כגון רנטה, פנסיה, שכ"ד, קצבאות נכי רדיפות נאצים, תגמולים ממשרד הביטחון, קצבת זקנה במידה והחבר אינו עובד וכדומה בין אם היא מועברת לקיבוץ ובין אם היא מתקבלת ישירות ע"י החבר.

בנושא זה עמדת משרדנו היא שבקיבוץ שבו מועברות ההכנסות ישירות לקופת הקיבוץ ולא לחבר באופן אישי יש לבחון את זכאות החבר ע"פ שעות העבודה בלבד ולא ליחס לו הכנסות שאינו מקבל בפועל. לאור חילוקי הדעות הנ"ל הגיש משרדנו באמצעות עו"ד רון רוגין ערעור לבית הדין לעבודה כנגד המוסד לביטוח לאומי.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.