גרסת הדפסה
מושבים מספר: 036-2021

הסרת מכשולים תכנוניים לשיווק מגרשים ללא מכרז במרכז

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1445 (פרק משנה 8.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל) שהתקבלה לאחר דיוני צוות בין משרדי והמלצותיו מאפשרת שיווק מגרשי מגורים במרכז הארץ ע"י אגודות המושבים ללא צורך במכרז חלף נחלות שטרם אוישו הנכללות בחוזי החכירה של האגודות.

קיימים שני מכשולים תכנוניים עיקריים המונעים תכנון שיווק ומימוש מגרשי חלף הנחלות:

א. ועדות התכנון מאפשרת לשווק אך ורק מגרשי חלף נחלות מתוכננות (שיש להם תב"ע).

מוצע – להתאים את מדיניות התכנון להחלטות מדיניות המקרקעין (1445) ולאפשר המרת נחלות הנכללות בחוזי משבצת האגודה שטרם אוישו (גם כאלו שלא תוכננו) עד 3 מגרשים לנחלה.

 

ב. במקרים רבים בהם הגיע המושב למכסת הבתים בתמ"א 35 נמנע ממנו ליישם החלטת 1445.
להערכתנו סך הכל המגרשים החסומים במרכז הוא כ – 480 - לפי 3 מגרשים לנחלה שטרם אוישה.

מוצע – לאפשר שיווק כל מגרשי חלף הנחלות גם אם המושב הגיע למלוא מכסת הבתים בתמ"א 35.

נדגיש כי על פי סעיף 8.5.2(8) לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל "המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים במושבים" ניתן לממש מגרשי חלף הנחלות שטרם אוישו עד 31.12.2024.


לפיכך יש לפעול בהקדם כבר בישיבה הקרובה של הולנת"ע הצפויה ב ספטמבר שתדון בתמ"א 35 כדי להסיר המגבלות התכנוניות ולאפשר תכנון מתאים של מגרשים אלו.