גרסת הדפסה
מושבים מספר: 028-2021

דיווח מקוון ודיווח פרטני חודשי למעסיקים ולמשלמי פנסיה מוקדמת

ביום 14.6.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים לפיה החל מהדיווח לחודש מאי 2021, מי שמעסיק מעל 180 עובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת (סך כל חוזי הדיווח) מחויב בדיווח כללי מקוון ובדיווח חודשי פרטני עבור על כל העובדים השכירים/מקבלי פנסיה מוקדמת.


הדיווח החדש הוא בעקבות תיקון בסעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי שנוסף בחודש 11/2020, שבו הורחבה חובת הדיווח למוסד לביטוח לאומי ומחייב את המעסיק בשני דיווחים מקוונים:

א. דיווח כללי - דיווח טופס 102 חודשי (למעסיקים) וכן טופס 617 חודשי (למשלמי פנסיה מוקדמת) באופן מקוון ביחס לכלל העובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת.

אין לדווח באמצעות טופס נייר. תשלום באמצעות המחאה ניתן לבצע בטופס הדיווח בציון קוד דיווח 12.

ב. דיווח פרטני – דיווח קובץ 100 חודשי עבור כל העובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת .

הדיווח יכלול את פרטי השכר/הפנסיה המוקדמת של כל העובדים כולל עובדים המוגדרים עפ"י צו סיווג מבוטחים המדווחים בטופס 102 וכן על כל מקבלי פנסיה מוקדמת המדווחים בטופס 617 חודשי.

בהעדר דיווח, כאמור, המוסד לביטוח לאומי יערוך קביעה בתיק המעסיק.

 

תחילת הדיווח

מעסיק מעל 180 עובדים צריך לדווח החל מחודש 5/2021 (בתאריך 15.6.2021).

מעסיק עד 180 עובדים צריך לדווח החל מחודש 10/2021 (בתאריך 15.11.2021).

הדיווח יבוצע באמצעות מערכת השכרWCF , קשרים עסקייםB2B או במערכת ייצוג לקוחות.

 

להודעת המוסד לביטוח לאומי

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.