גרסת הדפסה
מושבים מספר: 026-2021

הארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת

ביום 23.5.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים בנוגע להארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת גם עבור חודשים מאי ויוני 2021, בנוסף לפטור שהיה בתקופה אפריל 2020 עד אפריל 2021.


הפטור הוא מתשלום ולא מדיווח.

להודעת המוסד לביטוח לאומי

הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2020 יעשה באמצעות טופס 126 דיווח סופי, משרה 22.

הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2021 יעשה באמצעות טופס 126 דיווח מס' 1, משרה 22.

 

ראו לעניין זה חוזרנו מס' 018/2021 "פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות בתקופת החל"ת"

וחוזרנו מס' 021/2021 "פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות בתקופת החל"ת- עדכון"

 

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה 04-6484775.