גרסת הדפסה
מושבים מספר: 004-2021

דחייה נוספת לתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת

המוסד לביטוח לאומי פרסם ב 13.1.2021 הודעה לפיה מועד הדיווח והתשלום דמי ביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל עד דצמבר 2020 ידחה ל- 15.2.2021.

אין דחייה לדווח לתשלום הדוחות השוטפים.

ראו הודעת המוסד לביטוח לאומי

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה טל' 04-6484785.