גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 119-2020

הנחיות ביטוח לאומי למעסיקים להוצאת עובדים לחל"ת

בעקבות ההחלטה של הממשלה על סגר שלישי מיום, 27.12.2020, פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות למעסיקים בעניין דיווח לפיטורי עובדים או הוצאת עובדים לחל"ת:
מעסיק שנאלץ לפטר עובדים או להוציא עובדים לחל"ת ראשון או חל"ת חוזר לתקופה של 14 יום לפחות - צריך לבצע 2 פעולות: 

1. לדווח למוסד לביטוח לאומי על העובדים שעבודתם הופסקה.
2. ליידע את העובדים על זכויותיהם לדמי אבטלה.

ראו הנחיות המוסד לביטוח לאומי - לאופן הדיווח על עובדים שעבודתם הופסקה.

גם העובדים צריכים לדווח על הפסקת עבודה/חזרה באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.

 

לפרטים נוספים ולהברות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.