גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 109-2020

הארכת הפטור מהיטל השבחה להתקנת גגות סולאריים

בישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת מיום 30.11.2020 אושרה כתיקון עקיף לחוק ההסדרים לשנים 2017-2018. הארכת הפטור מהיטל השבחה על גגות סולאריים בשטח של עד 7,000 מ"ר.

הפטור, שניתן במקור החל מ-2017, היה אמור להסתיים בסוף השנה, והוארך בחמש שנים נוספות, והינו חלק ממדיניות הממשלה להגיע לייצור 30% מהחשמל מאנרגיה מתחדשת עד שנת 2030.

בשל התנגדות משרד הפנים הפטור לא חל על מתקנים פוטו-וולטאים מעל מאגרי מים, מאגרי קולחין ובריכות דגים.
משרד הפנים מסר כי ירחיב הפטור בהתאם להמלצת צוות מקצועי שהוקם לבחינת נושא זה.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר ניר מקלר במשרדנו בת"א.