גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 062-2020

דיווחי מעסיקים ועובדים לביטוח לאומי בתקופת הקורנה - עדכון ורענון

עם התפרצות מגפת הקורנה עובדים רבים הוצאו על ידי המעסיקים לחל"ת והיו זכאים לדמי אבטלה או מענק הסתגלות מהמוסד לביטוח לאומי.
בעקבות הגל השני של התפרצות הנגיף, החליטה הממשלה על הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולמתן מענק ההסתגלות עד ליום 30.06.2021, גם למי שנגמרו ימי הזכאות לדמי אבטלה.
עובד שהופסקה עבודתו לראשונה, הוצא לחל"ת, פוטר או התפטר – המעסיק ידווח בשני קבצים:

א. טופס 100 - בהפסקת העבודה לראשונה . הטופס ידווח ישירות מתוכנת השכר .

ב. קובץ "הפסקת עבודה" - לכל עובד בנפרד. הטופס ישודר באמצעות לשכות השכר או באתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי.
לא ניתן לדווח רטרואקטיבית על עובד שיצא לחל"ת או פוטר לפני ה 1.6.2020 ולא דווח עד כה.
אחריות העובד להירשם בלשכת התעסוקה ולהגיש תביעה לדמי אבטלה או בקשה למענק הסתגלות (לבני 67 ומעלה) למוסד לביטוח לאומי.

חזרה לעבודה מחל"ת - המעסיק ידווח על חזרה לעבודה בקובץ ביטול/סיום חל”ת. אחריות העובד לעדכן את לשכת התעסוקה ואת המוסד לביטוח לאומי .

עובד שחזר לעבודה ויצא שוב לחל"ת ,פוטר, התפטר - המעסיק ידווח בקובץ "הפסקת עבודה", (טופס 100 משודר בהפסקת העבודה לראשונה). אחריות העובד לעדכן את לשכת התעסוקה ואת המוסד לביטוח לאומי.

הארכת חל"ת – המעסיק נותן לעובד מכתב על הארכת החל"ת ותקופת החל"ת הצפויה. המעסיק לא מדווח על הארכת החל"ת למוסד לביטוח לאומי.

פיטורי עובד לאחר חל"ת כפוי – המעסיק והעובד צריכים לעדכן את המצב התעסוקתי , לרבות תקופת הודעה מוקדמת.

1. דיווח ותשלום חודשי לעובדים שיצאו לחל"ת טופס 613 – נדחה ליום 15.8.2020

2. דיווח רבעוני על עובדים שיצאו לחל"ת – המעסיק ידווח פעם ברבעון דיווח ממוכן של פרטיהם האישיים של העובדים .

להלן קישורים רלבנטיים :

מעסיק -

לקובץ פרטי חשבון בנק /הפסקת עבודה/ביטול סיום חל"ת /דיווח חל"ת רבעוני - באתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי

עובד –

לאתר לשכת התעסוקה

לרישום בלשכת התעסוקה

להגשת תביעה לדמי אבטלה באתר המוסד לביטוח לאומי

לטופס דיגיטלי ביטוח לאומי- עדכון מצב תעסוקה למובטלים (כולל חזרה לעבודה, פיטורין, התפטרות)

להורדת בקשה למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה – טופס 489

לטופס בקשה למענק הסתגלות מקוון

לעדכון מקוון של תאריך חזרה לעבודה לבני 67 ומעלה

 

לפרטים נוספים ולהברות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.