גרסת הדפסה
מושבים מספר: 054-2020

דיווח מעסיקים לביטוח לאומי על חל"ת/פיטורין/התפטרות

בעקבות הגל השני של התפרצות נגיף הקורונה במדינת ישראל ובהמשך להחלטת הממשלה להאריך את תקופת הזכאות לגמלת אבטלה, להלן ההנחיות המוסד לביטוח לאומי מיום 12.7.2020 :

א. דווח על הפסקת עבודה

לעובד שיוצא בפעם הראשונה לחל"ת או פוטר, או התפטר- יש לדווח טופס 100 וכן על הפסקת עבודה כולל סיבה ותאריך הפסקת העבודה , יש לדווח את היום האחרון שבו עבד העובד.
העובד צריך להתייצב בשירות התעסוקה ולהגיש תביעה באתר הביטוח הלאומי.
לעובד שחזר לעבודה ויצא שוב לחל"ת/ פוטר/התפטר - יש לדווח בקובץ "הפסקת עבודה" בלבד, הכולל סיבת הפסקת עבודה ותאריך הפסקת עבודה (היום האחרון שבו עבד העובד).
העובד צריך להתייצב בשירות התעסוקה.

 

ב. תיקון דיווח על עובד שחזר מחל"ת

• אם חזר העובד במועד אחר ממה שדווח – יש לדווח את המועד הנכון לחזרה מחל"ת .
• אם דווח בטעות על עובד שחזר לעבודה וטרם חזר לעבודה – יש לדווח את תאריך התחלת העבודה הראשון.

 

ג. דווח על עובד שיצא לחל"ת או פוטר לפני ה- 01.6.2020 ולא דווח עד כה - לא ניתן לדווח רטרואקטיבית.

 

ד. דיווח והתשלום החודשי על עובדים שיצאו לחל"ת (בטופס 613) - נדחה ל-15.08.2020.

 

ה. דיווח רבעוני על עובדים שיצאו לחל"ת – קיימת חובת שידור דיווח רבעוני. הדיווח כולל פירוט העובדים שיצאו לחל"ת. את הדיווח לרבעון 4-6/2020 ניתן לשדר באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי. מצ"ב לינק - https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/TMekuvanInfo.aspx

 

**אין בהנחיות הנ"ל הסרת חובה של העובד לדווח עפ"י בקשת אגף האבטלה.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.