גרסת הדפסה
מושבים מספר: 012-2020

ניהול אגודה שיתופית במגבלות הקורונה

להלן הנחיות שהוציאו רשם האגודות השיתופיות ב 15.3.2020:
"בעקבות ההגבלות החדשות של משרד הבריאות למלחמה בנגיף הקורונה, האוסרת על התכנסויות של מעל ל-10 אנשים בחלל אחד, להלן הנחיותינו:

אסיפות כלליות

1. אגודות שיתופיות בהן תמה תקופת כהונת הוועד הנבחר, אין לכנס אסיפה כללית שעל סדר יומה בחירות לוועד האגודה. הוועד הנבחר ימשיך בתפקידו למשך שלושה חודשים נוספים (בלא צורך באישור הרשם) בהתאם לאמור בתקנה 28(א) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה- 1975. (להלן: "תקנות רשויות האגודה").

2. אגודות אשר כבר מצויות בתקופת הארכה כאמור, ייפנו אלינו חודש ימים קודם לסיום תקופה זו ואנו נאריך את כהונת הוועד בשלושה חודשים נוספים, כפי סמכותנו בתקנה 28(ב) לתקנות רשויות האגודה.

3. אגודות שיתופיות הנדרשות לכנס אסיפה כללית שנתית או אחרת, יידחה מועד האסיפה ככל הניתן עד לביטול ההנחיות האוסרות על התכנסות, כאמור לעיל.

ישיבות ועד
4. באגודות שיתופיות שלאור הנחיות אלו אין ביכולתן לכנס ישיבות ועד פרונטליות, יתאפשר קיום הישיבה באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference) בו יתאפשר זיהוי, דיון והצבעה באופן ראוי של כלל המשתתפים. ניהול ההצבעות יעשה כך שהצבעתם של כלל המשתתפים תהיה ודאית ותתועד בפרוטוקול הישיבה.

הצבעות חשאיות
5. אגודות שיתופיות הנדרשות לקיים הצבעה חשאית ונוכח המגבלות האמורות אין ביכולתן לעשות כן, נדרשות לפנות אלינו באמצעות טופס הפניה המקוון לצורך מתן הנחיות."

וב- 22.3.2020 הוציא רשם האגודות את ההודעה הבאה:
"פעילות משרד רשם האגודות השיתופיות נוכח תקנות לשעת חירום שאישרה ממשלת ישראל
לכל חברי האגודות השיתופיות, נושאי משרה ועורכי דין מייצגים, לאור החלטת הממשלה על צמצום העבודה בשירות הציבורי ומעבר למתכונת חירום בלבד, החל מהיום 22.3.2020 ועד לאחר חג הפסח יעבוד האגף במתכונת מצומצמת.
במקרים דחופים בלבד יש לפנות באמצעות המערכת המקוונת (בטופס המקוון הנמצא באתר, או בהיעדר אפשרות לעשות כן, באמצעות פנייה לתא הדואר של האיגוד השיתופי) ואנו נעשה מאמץ לסייע ככל יכולתנו. לצערנו, בתקופה זו לא יפעל מוקד טלפוני ולא יתקבלו פניות באמצעות הדואר או הפקס."

 

איחולי בריאות ובתקווה לימים טובים.