גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 047-2018

פיצויים לענף התיירות בצפון ובעוטף עזה בשל הסלמת המצב הביטחוני

הסלמה בצפון – בתאריך 8.5.2018 בשל חשש מהסלמה ביטחונית בצפון פורסמו הנחיות מטעם פיקוד העורף לרשויות המקומיות על פתיחת מקלטים.

הסלמה בדרום - ביום 29.5.2018 חלה הסלמה ביטחונית באזור דרום הארץ. בשל כך, פורסמה ביום 29 למאי 2018, הנחיית פיקוד העורף ולפיה קיימות הגבלות מסוימות ביישובי עוטף עזה, בהתייחס להתקהלויות והתכנסויות, לימודים ועבודה חקלאית.

לאור האמור, הנהלת רשות המסים החליטה בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973(להלן: "התקנות"), כי ניזוק מיישוב ספר כהגדרתו בתקנות, שעיסוקו בענף המלונאות ויחידות אירוח, יהא זכאי בכפוף לתנאים המצטברים הבאים לתבוע פיצויים בשל נזק עקיף בגין ביטולי הזמנות.

להלן התנאים (מצטברים):

1. הניזוק הינו עוסק שעיסוקו בענף המלונאות ויחידות אירוח ומקום עסקו בישוב ספר כהגדרתו בתקנות.
2. העסק נמצא בישוב ספר כהגדרתו בסעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961.

3. הישוב בו נמצא העסק כלול בהנחיה לפתיחת מקלטים ברשויות רמת הגולן מיום 8.5.2018 ובמדיניות התגוננות לאוכלוסייה מיום 10.5.2018, שהוצאו מטעם פיקוד העורף, ומצוי בטווח האזעקות ונפילת הרקטות שארעו ולחילופין היישוב בו נמצא העסק כלול ברשימת יישובי עוטף עזה בהתאם להנחיות פיקוד העורף מיום 29.5.2018.

4. הנזק נגרם בשל ביטולי הזמנות קיימות, החל מיום 8.5.2018 של חדרי מלון ו/או חדרי אירוח ו/או בתי מרגוע ו/או פנסיון בהתייחס ליישובי הצפון כאמור בסעיף 3 שלעיל, או בשל ביטולי הזמנות קיימות ביישובי עוטף עזה, כאמור בסעיף 3 שלעיל, והביטולים נגרמו כתוצאה מקשר סיבתי ישיר למצב הביטחוני ובכפוף להמצאת אסמכתאות להתקיימות תנאי זה.

הפיצויים יינתנו אך ורק בגין ביטולים באזור הצפון המתייחסים לסוף השבוע שחל בתאריכים 10.5.2018 ועד 12.5.2018 (כולל) וביטולים ביישובי עוטף עזה המתייחסים לתאריכים 29.5.2018 ועד 2.6.2018 כולל.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לשרונה שחר במשרדנו בעפולה.