גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 027-2018

דוח הקיבוץ למס הכנסה לשנת 2017

רשות המיסים פרסמה את טופס 1228 הרצ"ב, שעל הקיבוץ להגיש במסגרת דו"ח המס השנתי לשנת 2017.

טופס זה מתייחס הן לקיבוץ השיתופי והן לקיבוץ המתחדש.

בהמשך יפורסם טופס 1229 המתייחס לקיבוץ המתחדש בלבד.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.