גרסת הדפסה
מושבים מספר: 018-2017

אישורי מיסים לרישום נחלות בטאבו ולמימוש זכויות החלטה 1464 - עדכון

משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים וליישום החלטה 1464 בעניין הזכויות בחלקת המגורים, ובכלל זה לבעלי נחלות במושבים ששילמו בעבר באופן מרוכז מס רכישה עבור הזכויות בנחלה.

התשלומים שולמו בהסדר מיוחד שנערך בשנות השבעים באמצעות הסוכנות היהודית.

לקראת החתימה על חוזי החכירה לדורות עם המושבים וחבריהם ומימוש זכויות בחלקת המגורים בנחלה על פי החלטה 1464, קיימת חשיבות רבה לאישורי המיסים הדרושים ליישום הפעולות דלעיל.

 

רשות מקרקעי ישראל חייבת בדיווח למיסוי מקרקעין

בכוונת רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) לדווח למיסוי מקרקעין הן על ביצוע עסקאות חוזי החכירה לדורות עם המושב וכל אחד מחבריו, והן על הקצאת הזכויות בחלקת המגורים בכל אחד ממסלולי החלטה 1464.

על אף האמור לעיל, כיום, רשות מקרקעי ישראל אינה מדווחת על חלק מעסקאות הקצאת זכויות במקרקעין, עובדה שאינה פוטרת את בעל הזכויות בנחלה מלדווח על עסקת הקצאת הזכויות במקרקעין.

יודגש כי חובת הדיווח על רכישת זכויות נוספת לאלו שכבר קיימות בנחלה חלה בראש ובראשונה על בעל הזכות בנחלה, אשר יחוייב בקנסות באם הדיווח לא יבוצע במועד.

לפיכך קיימת חשיבות רבה לאישורי המיסים על מכלול הזכויות הנרכשות בנחלה.

 

אישורי מיסים תנאי לרישום בטאבו

על פי החוק, על מנת לבצע את הרישום בטאבו, בין השאר, אישור תשלום מס רכישה על הנחלה.

רשות המיסים הבהירה את עמדתה באופן חד משמעי שמתיישבים שלא שילמו מס רכישה לא יוכלו לרשום את זכויותיהם בפנקסי המקרקעין, הנחיה זו הועברה על ידם גם לרמ"י.

 

הסדר לתשלום אגרה מופחתת

בעקבות טיפולנו, אושר ברשות המיסים הסדר במסגרתו ידרש תשלום אגרה של 54 ש"ח בלבד לצורך הנפקת אישורי מס שבח ומס רכישה.

יישום ההסדר מוגבל לתקופה המסתיימת ב- 31.12.2017 ומותנה בקיומם של מס' תנאים.

פרוט והרחבה בחוזרינו מס' 89/2016 "אישורי מיסים לרישום נחלות בטאבו ולמימוש זכויות החלטה 1464".

ראו גם חוזרנו מס' 20/2016 "אישורי מיסים הדרושים למימוש הזכויות בנחלה ובחלקת המגורים".

וחוזרנו מס' 118/2015 "אישורי מס רכישה לרישום הנחלות בטאבו – מהלכה למעשה".

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א, או למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.

 

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן