גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 112-2016

שינוי מיסוי וביטוח לאומי לקיבוץ/למושב שיתופי ולחבריהם

ההצעה לשינויי מיסוי וביטוח לאומי לקיבוץ ולחבריו אושרה ב- 15.12.2016 בוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בכנסת.

להלן הודעה הועדה כלשונה:

" הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בראשות ח"כ מיקי זוהר (הליכוד) אישרה לפני זמן קצר פה אחד את פרק ח' (מסים), סעיפים 98 עד 101 – מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.

משמעות ההחלטה היא שלעניין תשלומי מס הכנסה יחושב המס בידי הקיבוץ לא באופן יחסי שווה על פני כל החברים, אלא בהתאם להכנסה שהעמיד הקיבוץ לכל חבר.

השינוי לעניין מס הכנסה יכנס לתוקף ב-1.1.17, ואילו השינוי לעניין הביטוח הלאומי יכנס לתוקף ב-1.7.17.

השווי המוערך של השינוי עומד על כ-420 מיליון שקלים בשנה.

הרפורמה התאפשרה בעקבות סיכומים אליהם הגיעו משרד האוצר, רשות המיסים והביטוח הלאומי עם התנועה הקיבוצית.

יו"ר הוועדה לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי ח"כ מיקי זוהר (הליכוד): "מטרת החוק אינה לפגוע בקיבוצים ובערך השיתופיות אלא להביא לצדק חלוקתי והיסטורי במיסוי אזרחי מדינת ישראל. הנטל הכלכלי על תשלומי המיסים חייב להיות שווה והוגן עבור כולם. לעניות דעתי, הפשרה שהושגה עם האוצר גם לא מעקרת את הרעיון הקיבוצי מחד וגם מאפשרת חלוקה שווה של הנטל בנושאי מיסים לכלל האזרחים". "

 

לנוסח הצעת התיקון שאושר בועדה ב- 15.12.2016 והוגש לקריאה שניב ושלישית בכנסת לחצו כאן.

 

להערכות מיטבית לשינויים בעקבות החקיקה הן במישור מס הכנסה והן במישור ביטוח לאומי, ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א ולרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן