גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 105-2016

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – החלטה 1490

ביום 20.11.2016 נחתמה ע"י שר האוצר החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" ההחלטה מסווגת אזורי עדיפות לעניין ההנחות בהקצאת קרקע.


להלן עיקרי השינויים בהחלטה 1490:

 

תוקף מפת אזורי העדיפות לעניין מגורים מסחר ותעסוקה בהתיישבות

נקבע כי תוקף מפת אזורי העדיפות לעניין מגורים מסחר ותעסוקה בהתיישבות יהיה על פי תוקפה של החלטת ממשלה מס' 1527, בשלב זה לפחות עד 31.12.2017.

 

שינויים בסיווג איזורי עדיפות למגורים

הוחלט להצמיד את רשימת אזורי העדיפות של רמ"י לזו של משרד הבינוי והשיכון החלטת ממשלה מס' 1527 בעניין "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" מיום 19.6.2016. ראו חוזרינו מספר 58/2016 "הטבות בתחום הבינוי והשיכון לפי אזורי עדיפות לאומית".

• קבוצות א1 ו-א2 על פי החלטה 1527 - יסווגו כאזור עדיפות לאומית א'.

• קבוצה ב' על פי החלטה 1527 - תסווג כאזור עדיפות לאומית ב'.

• לא יחול שינוי במעמד יישובי קו העימות רמת הגולן ויישובי עוטף עזה.

כתוצאה מכך, 53 ישובים יעלו מב' לא', ו-28 ישובים ירדו מא' לב'.

ישובים אשר סיווגם נפגע ביחס להחלטה 1443, ימשיכו להנות מהנחה עפ"י החלטה 1443 עד 31.12.2016.

יובהר כי, יישובי עמק יזרעאל ימשיכו להנות מהטבה מלאה של אזורי עדיפות לאומית לפחות עד 31.12.2017, למרות שלאחרונה עלה המדד הכלכלי חברתי של הלמ"ס ביחס למועצה האיזורית עמק יזרעאל ל-8.

יודגש כי בהחלטה 1480 הועלה התקרה למתן הנחה ל-450,000 ש"ח (ליח"ד או מ"ר קרקע).

 

הקצאת מקרקעין לתעסוקה בהתיישבות עפ"י החלטה 1455

בהקצאת מקרקעין לתעסוקה בהתאם להחלטת מועצה מס' 1455 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים", ישולמו דמי חכירה מופחתים לפי השיעורים שנקבעו באותו אזור למגורים (כפי שנקבע בהקצאה למסחר וליחידות קיט).

אזורי תעשייה ומלאכה אשר עמדו בתנאי הוראת המעבר 6ב בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1273 (אזורי תעשייה ומלאכה שבמועד קבלת החלטה 1273 היו בעלי תכנית בתוקף אשר שילבה חלקים מאזור תעשייה בקו עימות וחלקים באיזורי עדיפות אחרים (מינימום 20% באזור קו עימות) - תחושב ההנחה כנהוג בקו עימות לכל המתחם המאושר באותה התכנית.

 

הנחה בהקצאת מקרקעין לתיירות ולמסחר באזורי עדיפות בטווח של עד 1 ק"מ מרצועת החוף

עד כה חל תשלום דמי חכירה מהוונים מלאים בהקצאת מקרקעין לתיירות ולמסחר באזורי עדיפות בטווח של 1 ק"מ מרצועת החוף (למעט בקווי עימות).
הוראה זו בוטלה ויחולו הנחות אזורי עדיפות בהקצאת מקרקעין לתיירות ולמסחר גם בטווח של 1 ק"מ מרצועת החוף.

 

פטור מלא מדמי חכירה מהוונים בחידוש חוזה יובל חכירה – בקווי עימות

באזורי קווי עימות רמת הגולן ועוטף עזה יחול פטור מדמי חכירה מהוונים בחידוש חוזה במסגרת יובל חכירה.

 

לפרטים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות למר אילן כהן, במשרדנו בתל אביב.