גרסת הדפסה
מושבים מספר: 088-2016

תחולת ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים – הבהרות

להלן הבהרות בעניין תחולת ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים באזורי עדיפות לאומית:

תקופת ההנחות הקיימות טרם נקצבה בזמן

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1480 אשר בתוקף מיום 12.9.2008 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" כמו קודמתה החלטה 1443 אשר הייתה בתוקף מ- 8.11.2015 מפרטת את הישובים הנכללים באזורי העדיפות הלאומית ללא מגבלת זמן.

 

ההצעה לקציבת תקופת ההנחות בקרקע

בהצעה אשר הועלתה לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 5.9.2016 בעניין "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" הוצע כי "מפת העדיפות לסעיפים 1, 2.2, 4.1 בהחלטה זו בתוקפה של החלטת ממשלה מס' 1527".

ראו חוזרנו מס' 83/2016 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – שינויים ועדכונים".

 

בהחלטת הממשלה מס' 1527 בעניין "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" נקבע כי תוקפה יהיה עד 31.12.2017.

ראו חוזרנו מס' 57/2016 "הטבות בתחום הבינוי והשיכון לפי אזורי עדיפות לאומית" ובו פירוט הישובים הזכאים להנחות.

 

בסופו של דבר, ההצעה לקציבת תקופת ההנחה עפ"י החלטת הממשלה 1527, לא נדונה ונדחתה לישיבה הבאה שתתקיים כנראה ב- 10.10.2016.

ראו חוזרנו מס' 86/2016 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע - החלטה 1480".

 

אנו מעריכים כי הטבות משרד הבינוי והשיכון שתקופתם נקצבה בכל אזורי העדיפות עד 31.12.2017 - יוארכו.

 

כמו כן, נפנה תשומת הלב כי ביחס לישובים שעלולים להיפגע בסיווג אזור העדיפות הוצעה תקופת מעבר של מעל 3 חודשים.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב.

 

 

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן