גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 068-2016

בג"צ דחה את העתירה כנגד החלטה 1447- "חלופת האגודה"

בפסק דין שניתן ביום 6.7.2016 בבית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, ע"י כבוד השופטים ניל הנדל, נעם סולברג ואורי שהם נדחתה עתירתם של האגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית המזרחית ואח' ( להלן: "העותרים") כנגד מועצת מקרקעי ישראל ואח' (בג"צ 2608/16), בעניין בקשתם לביטול החלטה 1447 של מועצת מקרקעי ישראל "רכישת זכויות למגורים ע"י אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי".

החלטה 1447 אושרה במועצת מקרקעי ישראל בחודש ינואר האחרון ונחתמה ע"י שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל.

משמעות דחיית העתירה הוא יישום "חלופת האגודה" למתן אפשרות רכישת זכויות החכירה המלאות בקרקע שבשטח המחנה בקיבוץ.

 

רקע והחלטה:

ביום 30.3.2016 הגישו העותרים בקשה לבג"צ לביטול החלטה 1447 ובקשה להוציא צו ביניים לרמ"י המורה לרמ"י להימנע מביצוע כל פעולה שהתקבלה בהחלטה.

על פי החלטה 1447 ניתנת לקיבוצים אפשרות לרכוש את מלוא הזכויות הבניה למגורים על ידי האגודה וזאת בנוסף למסלולי השיוך כפי שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 692, 751 ו-1411 (כיום 1456).

יודגש כי האגודה רשאית לרכוש את זכויות המגורים במשבצת לצורך מגורי חבריה.

להרחבה ראו חוזרנו 22/2016 "שיוך דירות במסלול חלופת האגודה".

בעתירה טענו העותרים כי יש לבטל את החלטה 1447 , המעניקה לטענתם הטבה ופטור יקרי-ערך למעטים בקרקע ציבורית על-חשבון משאבי הקופה הציבורית, ובניגוד לדין ולעקרונות השוויון, הצדק החלוקתי והמנהל התקין.

מנגד טענו המשיבים כי ההבדל בין ההחלטה 1447 להחלטות 751,692 ו-1411 שבמקום לשלם לרמ"י עבור מימוש זכויות בניה פרטני לחברים, משלם הקיבוץ מראש במרוכז עבור מלוא זכויות הבניה הפוטנציאליות במקרקעין.

בנוסף טענו המשיבים כי ההחלטה עוסקת אך ורק באפשרות של בניית יחידות דיור לחברי קיבוץ, ללא אפשרות למסחור של זכויות אלה וכי התשלומים הקבועים בהחלטה נגזרו מהחלטה 1155
(כיום 1456) שכבר אושרה בבג"ץ.

לאחר שבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ שמע את טענות הצדדים, באת כוח העותרים קיבלה את המלצת השופטים וחזרה מן העתירה ועל כן נדחתה העתירה.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.