גרסת הדפסה
מושבים מספר: 002-2016

תעריפי מים לשנת 2016

רשות המים פרסמה את התיקונים לכללי המים לעניין תעריפי המים לשנת 2016, להלן התעריפים :

1. תעריפי רכישה ממקורות (תעריפים ללא מע"מ בש"ח למ"ק)

מים שפירים לחקלאות                    2.506
כמות נחרגת עד 30%                 2.757

שפד"ן

כמות בהקצאה                           1.094
כמות נחרגת עד 10%               1.454

קולחין להשקיה בלתי מוגבלת

כמות בהקצאה                          1.133
כמות נחרגת עד 8%                1.416

מי קולחין באיכות נמוכה

כמות בהקצאה                        0.974
כמות נחרגת עד 8%               1.218

מים מליחים לחקלאות

1.488

מים למטרות בית

כמות מוכרת                          1.775
כל כמות נוספת                       5.566
גינון ציבורי                            4.155 *

* מותנה באישור הקצאה לגינון ציבורי

2. תעריפי ספקים מקומיים (בש"ח למ"ק כולל מע"מ)

כמות מוכרת                           4.708
כל כמות נוספת                       9.211
גינון ציבורי                            7.143
תעריף לצרכן גדול
(מעל 15,000 מ"ק בשנה) 8.509

• תעריף קרן שיקום                0.427
(כלול בתעריף לצרכן הקצה)

3. היטל הפקה לבית– מערכת ארצית

הפקה בסיסית לבית                 1.241
הפקה אחידה לבית                  3.257
הפקה חורגת לבית                  6.181

4. היטלי הפקה לחקלאות – מערכת ארצית

הפקה ראשונה                      0.0574
הפקה נוספת                        1.0906
הפקה משלימה                      1.6072

נציין כי פורסם תזכיר חוק לשינוי תעריפי ההיטלים לחקלאות. משרדנו יעביר עדכון באם החקיקה תאושר.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות מר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.