גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 043-2015

הארכת מועדי דיווח על ניכויים לשנת 2014

ביום 12 באפריל, 2015, פרסמה רשות המיסים הודעה על דחיית מועד הדיווח השנתי על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה (126) וניכויים מתשלומים שאינם ממשכורת או משכר עבודה (856) לשנת 2014 עד לתאריך 31 במאי, 2015.

דוח נחשב כדוח שהוגש רק שהוגש באופן מקוון ולאחר הגשת טופס ההצהרה למחלקת תפעול של מוקד הניכויים כשהוא חתום ע"י המעביד או מייצגו.

את טופס ההצהרה ניתן לשלוח למחלקת התפעול באחת מהדרכים הבאות:
1. בדואר (מחלקת תפעול, מוקד הניכויים, ת.ד. 2648, בית דניאל, ירושלים, מיקוד 91026).
2. במשרדי השומה.
3. בדואר אלקטרוני (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
4. בפקס (02-5019418).

לשידור דוח נוסף, ביטול דוח ששודר, שחזור טופס הצהרה ושידור דוח מחליף יש לפנות למחלקת תפעול בחטיבת שירות הלקוחות בטלפון 02-6301000 בימים א' – ה' בשעות 8:30-14:00.

לאור המורכבות של ביצוע תיקונים לאחר שידור הדוח, אנו ממליצים לבדוק את התאמת הדיווחים החודשיים לדוח השנתי טרם ביצוע הדיווח. דוח על הדיווחים שנקלטו ניתן לקבל באמצעות משרדנו (לקוחות מיוצגים בלבד).

לתשומת לבכם כי מוטל עיצום כספי בסך 1,760 ש"ח בגין כל חודש מלא של פיגור בהגשת הדוח. אנו ממליצים להגיש את הדוחות בזמן על מנת להימנע מחיוב זה.

 

לפרטים נוספים ולבהרות ניתן לפנות לרו"ח מוריה טייכמן, במשרדנו בת"א.