גרסת הדפסה
מושבים מספר: 036-2015

עדכון שכר המינימום מאפריל 2015

החל מ- 1 באפריל 2015 יעודכן שכר המינימום באופן הבא:

שכר מינימום למבוגר (ש"ח)

 

לחודש

(עד 43 שעות שבועיות)

לשעה

יומי - לעובד 6 ימים בשבוע

(חלוקת השכר החודשי ל-25)

יומי – לעובד 5 ימים בשבוע (חלוקת השכר החודשי ל-21.66)

ולא פחות משכר המינימום אילו חושב על בסיס השכר לשעה

4,650

25

186

214.62

שכר מינימום לנוער (ש"ח)

 

גיל

אחוז משכר המינימום

חודש (עד 40 שעות שבועיות)

שעה

עד 16

70%

3,255.0

18.81

עד 17

75%

3,487.5

20.15

עד 18

83%

3,859.5

22.30

חניך

60%

2,790.0

16.12

שכר מינימום לעובדים עם מוגבלויות (ש"ח)

 

שיעור יכולת עבודה

אחוז משכר המינימום

שכר חודשי

שכר שעתי

19%-30%

30%

1,395

7.5

30%-40%

40%

1,860

10.0

40%-50%

50%

2,325

12.5

50%-60%

60%

2,790

15.0

60%-70%

70%

3,255

17.5

70%-80%

80%

3,720

20.0

הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף הוא – 1,163 ש"ח (25% משכר המינימום).

עובד בחופשה ללא תשלום - על המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי בשיעור 3.47% וביטוח בריאות בשיעור 3.1% בעבור העובד/ת בשני החודשים הראשונים של החופשה. התשלום מחושב לפי הכנסה בגובה שכר המינימום. סכום התשלום הוא 306 ש"ח לחודש.

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.