גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 008-2015

תמיכות בפעולות לפיתוח הכפר לשנים 2015-2017

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם נוהל המודיע על האפשרות לקבל, תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר במגוון נושאים: תכניות במרחב הכפרי, הקמה ופיתוח מוקדי משיכה תיירותיים במרחב הכפרי, קורסים והדרכות בתחום פיתוח הכפר, קידום מכירות / פסטיבלים
בנושא תיירות כפרית חקלאית, מרכזי מבקרים לתיירות כפרית וחקלאית ועסקים קטנים במרחב הכפרי.

את הבקשות לתמיכות יש להגיש עד ליום 1.3.2015.


מצ"ב קישור: משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רקע לתמיכה ומטרתה

בשנת 2014 גיבש משרד החקלאות ופיתוח הכפר תכנית לפיתוח הכפר לשנים.2015-2020 המדיניות המנחה משלבת בין פיתוח חקלאות, פיתוח כפרי, עידוד תעסוקה יזמית ומגוונת בדגש על תיירות כפרית וחקלאית, שיקום תשתיות בישובים כפריים, עידוד הצמיחה באזורי הפריפריה ושמירת משאבי הטבע והסביבה.

להלן קישורים לנהלי התמיכה:

א. הכנת תכניות במרחב הכפרי- תמיכות אלו יכללו: תכניות כוללניות, תכניות אזוריות, תכניות יישוביות ותכנית נקודתיות. היקף התקציב הצפוי לצורך התמיכה בהכנת תכניות הינו כ- 6.5 מיליון ש"ח בשנה, כ 19.5- מיליון ש"ח בשלוש שנים.

לנוהל לחצו כאן

ב. פיתוח מוקדי משיכה במרחב הכפרי- תמיכות אלו יכללו: מוקדי משיכה תיירותיים במרחב הכפרי, שימור מורשת חקלאית כפרית ושיפור חזות הישוב.

לנוהל לחצו כאן

ג. קורסים והדרכות- התמיכה תינתן לקורסים המבוצעים ברמה המקומית, ברמה האזורית וברמה הארצית.

לנוהל לחצו כאן

ד. קידום מכירות/פסטיבלים בנושא תיירות כפרית חקלאית- פסטיבלים ואירועים כאמצעים חיוניים התורמים להגדלת מספר הביקורים במשק ובענף החקלאי וכרוכים במתן הסברים למבקרים, הצגת מצגים על הגידול החקלאי. התמיכה תינתן לפסטיבלים ואירועים ציבוריים בלבד.

לנוהל לחצו כאן

ה. מרכזי מבקרים לתיירות כפרית חקלאית ותמיכה בעסקים קטנים- "מרכז מבקרים" הינו מוקד התכנסות לקהל מבקרים במשק חקלאי, בתוך או בצמוד לפעילות המתקיימת בו. התמיכה ב"עסקים קטנים" באה לתת מענה לפיתוח כלכלי עסקי במשק החקלאי בתחומים שונים, כגון פעילות נלווית לפעילות חקלאית, תיירות ונופש, עיבוד תוצרת חקלאית, פעילויות חינוך לחקלאות ומורשת הכפר.

לנוהל לחצו כאן

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדינו בתל אביב.