כותרת מאמר מספר מאמר
036-2016

חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון זכויות במגזר העירוני

ביום 30.3.2016 פורסם באתר רמ"י ע"י אריאל מזוז מנהל אגף בכיר בעסקאות, אפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים ומשה פופיק סגן מנהל חטיבת השירות, נוהל מעודכן ל"חידוש חוזה חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני". הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגזר המגורים, מס' 1090 ,1145 במגזר התעסוקתי מס' 851, 968 ,1370 ,1443 ובמגזר הציבורי 539.
05-04-2016
ביום 30.3.2016 פורסם באתר רמ"י ע"י אריאל מזוז מנהל אגף בכיר בעסקאות, אפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים ומשה פופיק סגן מנהל חטיבת השירות, נוהל מעודכן ל"חידוש חוזה חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני". הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגזר המגורים, מס' 1090 ,1145 במגזר התעסוקתי מס' 851, 968 ,1370 ,1443 ובמגזר הציבורי 539.
037-2016

חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון זכויות במגזר העירוני

ביום 30.3.2016 פורסם באתר רמ"י ע"י אריאל מזוז מנהל אגף בכיר בעסקאות, אפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים ומשה פופיק סגן מנהל חטיבת השירות, נוהל מעודכן ל"חידוש חוזה חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני". הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגזר המגורים, מס' 1090 ,1145 במגזר התעסוקתי מס' 851, 968 ,1370 ,1443 ובמגזר הציבורי 539.
05-04-2016
ביום 30.3.2016 פורסם באתר רמ"י ע"י אריאל מזוז מנהל אגף בכיר בעסקאות, אפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים ומשה פופיק סגן מנהל חטיבת השירות, נוהל מעודכן ל"חידוש חוזה חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני". הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגזר המגורים, מס' 1090 ,1145 במגזר התעסוקתי מס' 851, 968 ,1370 ,1443 ובמגזר הציבורי 539.
034-2016

ביטוח לאומי - עדכונים

להלן עדכונים בנושאי ביטוח לאומי:
30-03-2016
להלן עדכונים בנושאי ביטוח לאומי:
035-2016

ביטוח לאומי - עדכונים

להלן עדכונים בנושאי ביטוח לאומי:
30-03-2016
להלן עדכונים בנושאי ביטוח לאומי:
035-2016

דו"ח על פעילות המים בשנת 2015 - הבהרה

בהתאם ל כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד – 2014 על בעל רישיון להגיש דוח כספי על פעילות המים עד 30 לאפריל של כל שנה.
03-04-2016
בהתאם ל כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד – 2014 על בעל רישיון להגיש דוח כספי על פעילות המים עד 30 לאפריל של כל שנה.
036-2016

דו"ח על פעילות המים בשנת 2015 - הבהרה

בהתאם ל כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד – 2014 על בעל רישיון להגיש דוח כספי על פעילות המים עד 30 לאפריל של כל שנה.
03-04-2016
בהתאם ל כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד – 2014 על בעל רישיון להגיש דוח כספי על פעילות המים עד 30 לאפריל של כל שנה.
032-2016

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה)(תיקון) התשע"ו – 2016.
22-03-2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה)(תיקון) התשע"ו – 2016.
033-2016

מועד הגשת ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה

בהחלטה שניתנה לאחרונה, בועדת ערר לתכנון ובנייה פיצויים והיטל השבחה במחוז תל אביב (ערר מס' אז/85109/12), קרן תורה ועבודה נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה אור יהודה נקבע כי לא ניתן להגיש ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה לאחר סיום ההליך בפני השמאי המכריע וכי אין כל הוראה בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה המאפשרת זאת.
25-03-2016
בהחלטה שניתנה לאחרונה, בועדת ערר לתכנון ובנייה פיצויים והיטל השבחה במחוז תל אביב (ערר מס' אז/85109/12), קרן תורה ועבודה נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה אור יהודה נקבע כי לא ניתן להגיש ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה לאחר סיום ההליך בפני השמאי המכריע וכי אין כל הוראה בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה המאפשרת זאת.
034-2016

מועד הגשת ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה

בהחלטה שניתנה לאחרונה, בועדת ערר לתכנון ובנייה פיצויים והיטל השבחה במחוז תל אביב (ערר מס' אז/85109/12), קרן תורה ועבודה נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה אור יהודה נקבע כי לא ניתן להגיש ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה לאחר סיום ההליך בפני השמאי המכריע וכי אין כל הוראה בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה המאפשרת זאת.
25-03-2016
בהחלטה שניתנה לאחרונה, בועדת ערר לתכנון ובנייה פיצויים והיטל השבחה במחוז תל אביב (ערר מס' אז/85109/12), קרן תורה ועבודה נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה אור יהודה נקבע כי לא ניתן להגיש ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה לאחר סיום ההליך בפני השמאי המכריע וכי אין כל הוראה בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה המאפשרת זאת.
033-2016

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה)(תיקון) התשע"ו – 2016.
22-03-2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה)(תיקון) התשע"ו – 2016.
031-2016

היטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות - הבהרות

בספר החוקים 2530 מיום 11.2.2016, פורסם חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004) (תיקון מס׳ 18 והוראת שעה), התשע״ו־2016.
18-03-2016
בספר החוקים 2530 מיום 11.2.2016, פורסם חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004) (תיקון מס׳ 18 והוראת שעה), התשע״ו־2016.
032-2016

היטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות - הבהרות

בספר החוקים 2530 מיום 11.2.2016, פורסם חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2014) (תיקון מס׳ 18 והוראת שעה), התשע״ו־2016.
18-03-2016
בספר החוקים 2530 מיום 11.2.2016, פורסם חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2014) (תיקון מס׳ 18 והוראת שעה), התשע״ו־2016.
030-2016

תיקון ההחלטה בדבר קביעת זכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1399 " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית".
15-03-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1399 " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית".
029-2016

תעסוקה לא חקלאית בחלקת מגורים של נחלה במושב

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1265 " שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה".
15-03-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1265 " שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה".
028-2016

הרחבה למגורים של ישוב חקלאי – הצעה לתיקון החלטה 1315

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1315 " בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית ".
15-03-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1315 " בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית ".
031-2016

שיוך דירות בקיבוץ – הצעה לתיקון החלטה 1411

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1411 בעניין " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי".
15-03-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1411 בעניין " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי".
030-2016

תעסוקה לא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעת החלטה חדשה בעניין " התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ ".
15-03-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעת החלטה חדשה בעניין " התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ ".
029-2016

הרחבה למגורים של ישוב חקלאי – הצעה לתיקון החלטה 1315

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1315 " בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית ".
15-03-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1315 " בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית ".
025-2016

הצעה לתיקון החלטת הרפורמה 1370 -תעסוקה

ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה").מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 16.3.2016.
29-02-2016
ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה").מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 16.3.2016.
026-2016

קביעת כמות מים מוכרת - סקר נפשות

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו 2016.כללים אלו הוצגו לשימוע הציבור בחודש אפריל 2015 בעקבות השימוע בוצעו בהם מספר שינויים.
04-03-2016
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו 2016.כללים אלו הוצגו לשימוע הציבור בחודש אפריל 2015 בעקבות השימוע בוצעו בהם מספר שינויים.
027-2016

נוהל איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל על פי החלטה 1445

להלן נוהל מעודכן לאיוש נחלות פנויות על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1445 כפי שפורסם באתר רמ"י ב- 9.3.2016 ע"י אסף רפלד, מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים ואפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים:
09-03-2016
להלן נוהל מעודכן לאיוש נחלות פנויות על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1445 כפי שפורסם באתר רמ"י ב- 9.3.2016 ע"י אסף רפלד, מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים ואפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים:
028-2016

קביעת כמות מים מוכרת - סקר נפשות

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו 2016.כללים אלו הוצגו לשימוע הציבור בחודש אפריל 2015 בעקבות השימוע בוצעו בהם מספר שינויים.
04-03-2016
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו 2016.כללים אלו הוצגו לשימוע הציבור בחודש אפריל 2015 בעקבות השימוע בוצעו בהם מספר שינויים.
027-2016

הצעה לתיקון החלטת הרפורמה 1370 -תעסוקה

ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה").מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 16.3.2016.
29-02-2016
ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה").מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 16.3.2016.
024-2016

שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016

בימים האחרונים אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת השנייה לחוק המים בה נקבעים היטלי ההפקה כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק)התשע"ו-2016.
24-02-2016
בימים האחרונים אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת השנייה לחוק המים בה נקבעים היטלי ההפקה כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק)התשע"ו-2016.
026-2016

שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016

בימים האחרונים אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת השנייה לחוק המים בה נקבעים היטלי ההפקה כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק)התשע"ו-2016.
24-02-2016
בימים האחרונים אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת השנייה לחוק המים בה נקבעים היטלי ההפקה כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק)התשע"ו-2016.
022-2016

מועד אחרון לתביעת פיצויים עבור הפקעה מלפני שבע שנים

בהתאם לפס"ד שניתן לפני שלוש שנים בבית משפט העליון ובדיון הנוסף שהתקיים לאחר מכן, (דנ"א 1595/06 ), עזבון המונח רדוארד ארידור ז"ל נגד עיירית פתח תקווה, בראשותו של כבוד נשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, נקבע בין היתר כי החל מיום 22.3.2016 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.2016 לפיצוי הפקעה בקרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לטעון להתיישנות הזכות.
17-02-2016
בהתאם לפס"ד שניתן לפני שלוש שנים בבית משפט העליון ובדיון הנוסף שהתקיים לאחר מכן, (דנ"א 1595/06 ), עזבון המונח רדוארד ארידור ז"ל נגד עיירית פתח תקווה, בראשותו של כבוד נשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, נקבע בין היתר כי החל מיום 22.3.2016 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.2016 לפיצוי הפקעה בקרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לטעון להתיישנות הזכות.
021-2016

מחירים נורמטיביים בענפי החקלאות ליום 31.12.2015

בשנת 2015 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1% ומדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.7% . על בסיס הסכומים הנורמטיביים שפורסמו עם רשות המיסים בשנים קודמות, עדכנו את הסכומים הנורמטיביים כדלקמן:
12-02-2016
בשנת 2015 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1% ומדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.7% . על בסיס הסכומים הנורמטיביים שפורסמו עם רשות המיסים בשנים קודמות, עדכנו את הסכומים הנורמטיביים כדלקמן:
023-2016

הצעה לתיקון החלטת הרפורמה - 1370

ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 14.3.2016.
21-02-2016
ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 14.3.2016.
025-2016

הצעה לתיקון החלטת הרפורמה - 1370

ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 14.3.2016.
21-02-2016
ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 14.3.2016.
024-2016

מועד אחרון לתביעת פיצויים עבור הפקעה מלפני שבע שנים

בהתאם לפס"ד שניתן לפני שלוש שנים בבית משפט העליון ובדיון הנוסף שהתקיים לאחר מכן, (דנ"א 1595/06 ), עזבון המונח רדוארד ארידור ז"ל נגד עיירית פתח תקווה, בראשותו של כבוד נשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, נקבע בין היתר כי החל מיום 22.3.2016 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.2016 לפיצוי הפקעה בקרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לטעון להתיישנות הזכות.
17-02-2016
בהתאם לפס"ד שניתן לפני שלוש שנים בבית משפט העליון ובדיון הנוסף שהתקיים לאחר מכן, (דנ"א 1595/06 ), עזבון המונח רדוארד ארידור ז"ל נגד עיירית פתח תקווה, בראשותו של כבוד נשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, נקבע בין היתר כי החל מיום 22.3.2016 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.2016 לפיצוי הפקעה בקרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לטעון להתיישנות הזכות.
023-2016

הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2015

בשנת 2015 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1% ומדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.7% . על בסיס הסכומים הנורמטיביים שפורסמו עם רשות המיסים בשנים קודמות, עדכנו את הסכומים הנורמטיביים כדלקמן:
12-02-2016
בשנת 2015 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1% ומדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.7% . על בסיס הסכומים הנורמטיביים שפורסמו עם רשות המיסים בשנים קודמות, עדכנו את הסכומים הנורמטיביים כדלקמן:
022-2016

שיוך דירות במסלול חלופת האגודה - החלטה 1447

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1447 בעניין "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי" אושרה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 13.1.2016 ונכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב- 8.2.2016. להלן נוסח ההחלטה:
09-02-2016
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1447 בעניין "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי" אושרה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 13.1.2016 ונכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב- 8.2.2016. להלן נוסח ההחלטה:
021-2016

רכיבי הפיצוי על השבת קרקע חקלאית

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו (ת"א 1774-06), טישלר ישראלה ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") ואח', מפי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, נקבע כי רמ"י רשאי להתנות הארכת תקופת חכירה בתנייה המאפשרת לו לבטל את החכירה, במקרה של שינוי יעוד הקרקע. בסיפא של פס"ד מתייחסת השופטת לרכיבי הפיצוי הראויים של השבת קרקע חקלאית אשר ישקפו את "תרומתו של החוכר לשמירה על הקרקע ואת הפוטנציאל החדש – ולו באופן חלקי – הגלום בה, עם הפיכתה לקרקע לבניה או לתעשייה ביוזמת המינהל או רמ"י".
07-02-2016
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו (ת"א 1774-06), טישלר ישראלה ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") ואח', מפי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, נקבע כי רמ"י רשאי להתנות הארכת תקופת חכירה בתנייה המאפשרת לו לבטל את החכירה, במקרה של שינוי יעוד הקרקע. בסיפא של פס"ד מתייחסת השופטת לרכיבי הפיצוי הראויים של השבת קרקע חקלאית אשר ישקפו את "תרומתו של החוכר לשמירה על הקרקע ואת הפוטנציאל החדש – ולו באופן חלקי – הגלום בה, עם הפיכתה לקרקע לבניה או לתעשייה ביוזמת המינהל או רמ"י".
020-2016

אישורי מיסים הדרושים למימוש הזכויות בנחלה ובחלקת המגורים

לקראת החתימה על חוזי החכירה לדורות עם המושבים וחבריהם ומימוש זכויות בחלקת המגורים בנחלה על פי החלטה 1399, קיימת חשיבות רבה לקבלת אישורי המיסים הדרושים ליישום הפעולות דלעיל.
09-02-2016
לקראת החתימה על חוזי החכירה לדורות עם המושבים וחבריהם ומימוש זכויות בחלקת המגורים בנחלה על פי החלטה 1399, קיימת חשיבות רבה לקבלת אישורי המיסים הדרושים ליישום הפעולות דלעיל.
019-2016

רכיבי הפיצוי על השבת קרקע חקלאית

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו (ת"א 1774-06), טישלר ישראלה ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") ואח', מפי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, נקבע כי רמ"י רשאי להתנות הארכת תקופת חכירה בתנייה המאפשרת לו לבטל את החכירה, במקרה של שינוי יעוד הקרקע. בסיפא של פס"ד מתייחסת השופטת לרכיבי הפיצוי הראויים של השבת קרקע חקלאית אשר ישקפו את "תרומתו של החוכר לשמירה על הקרקע ואת הפוטנציאל החדש – ולו באופן חלקי – הגלום בה, עם הפיכתה לקרקע לבניה או לתעשייה ביוזמת המינהל או רמ"י".
07-02-2016
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו (ת"א 1774-06), טישלר ישראלה ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") ואח', מפי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, נקבע כי רמ"י רשאי להתנות הארכת תקופת חכירה בתנייה המאפשרת לו לבטל את החכירה, במקרה של שינוי יעוד הקרקע. בסיפא של פס"ד מתייחסת השופטת לרכיבי הפיצוי הראויים של השבת קרקע חקלאית אשר ישקפו את "תרומתו של החוכר לשמירה על הקרקע ואת הפוטנציאל החדש – ולו באופן חלקי – הגלום בה, עם הפיכתה לקרקע לבניה או לתעשייה ביוזמת המינהל או רמ"י".
018-2016

לא ניתן למכור מוניטין אישיים

ביהמ"ש העליון קבע לאחרונה כי הגם שעסקה הוכתרה כמכירת מוניטין הרי שלא בהכרח במכירת מוניטין עסקינן, שכן לא ניתן למכור מוניטין אישיים, וכי הנכס שנמכר הוא זכות בשותפות. ע"א 5118/13 משה בנימין ניסים נ' פקיד שומה גוש דן.
05-02-2016
ביהמ"ש העליון קבע לאחרונה כי הגם שעסקה הוכתרה כמכירת מוניטין הרי שלא בהכרח במכירת מוניטין עסקינן, שכן לא ניתן למכור מוניטין אישיים, וכי הנכס שנמכר הוא זכות בשותפות. ע"א 5118/13 משה בנימין ניסים נ' פקיד שומה גוש דן.
017-2016

ביטול היטל מעסיקים החל מ- 1.1.2016

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה מיום 3.2.2016 את הצעת חוק לפיה שיעור ההיטל על עובדים זרים יהיה 0% מ- 1.1.2016 ועד 31.12.2020.
03-02-2016
ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה מיום 3.2.2016 את הצעת חוק לפיה שיעור ההיטל על עובדים זרים יהיה 0% מ- 1.1.2016 ועד 31.12.2020.
020-2016

לא ניתן למכור מוניטין אישיים

ביהמ"ש העליון קבע לאחרונה כי הגם שעסקה הוכתרה כמכירת מוניטין הרי שלא בהכרח במכירת מוניטין עסקינן, שכן לא ניתן למכור מוניטין אישיים, וכי הנכס שנמכר הוא זכות בשותפות. ע"א 5118/13 משה בנימין ניסים נ' פקיד שומה גוש דן.
05-02-2016
ביהמ"ש העליון קבע לאחרונה כי הגם שעסקה הוכתרה כמכירת מוניטין הרי שלא בהכרח במכירת מוניטין עסקינן, שכן לא ניתן למכור מוניטין אישיים, וכי הנכס שנמכר הוא זכות בשותפות. ע"א 5118/13 משה בנימין ניסים נ' פקיד שומה גוש דן.
019-2016

ביטול היטל מעסיקים החל מ- 1.1.2016

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה מיום 3.2.2016 את הצעת חוק לפיה שיעור ההיטל על עובדים זרים יהיה 0% מ- 1.1.2016 ועד 31.12.2020.
03-02-2016
ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה מיום 3.2.2016 את הצעת חוק לפיה שיעור ההיטל על עובדים זרים יהיה 0% מ- 1.1.2016 ועד 31.12.2020.
016-2016

מע"מ על מענקים לעידוד פרישה של רפתנים

להלן החלטת מיסוי 6058/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע"מ של תקבולים המתקבלים בידי עוסקים במסגרת תכנית התייעלות בענף יצרני החלב- החלטת מיסוי שאינה בהסכם"
31-01-2016
להלן החלטת מיסוי 6058/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע"מ של תקבולים המתקבלים בידי עוסקים במסגרת תכנית התייעלות בענף יצרני החלב- החלטת מיסוי שאינה בהסכם"
015-2016

שינויים במדיניות החכרת קרקע למטרות תעסוקה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושרה ההצעה לשינויים בהחלטה מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים".
28-01-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושרה ההצעה לשינויים בהחלטה מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים".
014-2016

ידועים בציבור - זכויות וחובות בביטוח לאומי

קביעת פקיד ביטוח וגביה או פקיד תביעות הבטחת הכנסה ביחס למבוטח/ת מעמד של ידוע/ה בציבור, תיתכן השפעה למפרע על זכאות לגמלאות ועל דמי ביטוח לזכות או חובה (מועד תחולת המעמד נקבע לפי ההוכחות ללא הגבלת זמן).
26-01-2016
קביעת פקיד ביטוח וגביה או פקיד תביעות הבטחת הכנסה ביחס למבוטח/ת מעמד של ידוע/ה בציבור, תיתכן השפעה למפרע על זכאות לגמלאות ועל דמי ביטוח לזכות או חובה (מועד תחולת המעמד נקבע לפי ההוכחות ללא הגבלת זמן).
013-2016

סוגיות במע״מ במכירת פירות וירקות

להלן החלטת מיסוי מס' 7784/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע״מ של מכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי - החלטת מיסוי בהסכם".
24-01-2016
להלן החלטת מיסוי מס' 7784/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע״מ של מכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי - החלטת מיסוי בהסכם".
018-2016

מע"מ על מענקים לעידוד פרישה של רפתנים

להלן החלטת מיסוי 6058/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע"מ של תקבולים המתקבלים בידי עוסקים במסגרת תכנית התייעלות בענף יצרני החלב- החלטת מיסוי שאינה בהסכם"
31-01-2016
להלן החלטת מיסוי 6058/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע"מ של תקבולים המתקבלים בידי עוסקים במסגרת תכנית התייעלות בענף יצרני החלב- החלטת מיסוי שאינה בהסכם"
017-2016

שינויים במדיניות החכרת קרקע למטרות תעסוקה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושרה ההצעה לשינויים בהחלטה מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים". נוסח ההצעה שאושר מופיע בחוזרנו מס' 4/2016 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים – עדכון".
28-01-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושרה ההצעה לשינויים בהחלטה מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים". נוסח ההצעה שאושר מופיע בחוזרנו מס' 4/2016 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים – עדכון".
016-2016

ידועים בציבור - זכויות וחובות בביטוח לאומי

קביעת פקיד ביטוח וגביה או פקיד תביעות הבטחת הכנסה ביחס למבוטח/ת מעמד של ידוע/ה בציבור, תיתכן השפעה למפרע על זכאות לגמלאות ועל דמי ביטוח לזכות או חובה (מועד תחולת המעמד נקבע לפי ההוכחות ללא הגבלת זמן).
26-01-2016
קביעת פקיד ביטוח וגביה או פקיד תביעות הבטחת הכנסה ביחס למבוטח/ת מעמד של ידוע/ה בציבור, תיתכן השפעה למפרע על זכאות לגמלאות ועל דמי ביטוח לזכות או חובה (מועד תחולת המעמד נקבע לפי ההוכחות ללא הגבלת זמן).
015-2016

סוגיות במע״מ במכירת פירות וירקות

להלן החלטת מיסוי מס' 7784/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע״מ של מכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי - החלטת מיסוי בהסכם".
24-01-2016
להלן החלטת מיסוי מס' 7784/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע״מ של מכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי - החלטת מיסוי בהסכם".
012-2016

הבהרות לבקשה לתעריף מים מופחת לגינון ציבורי במגזר הכפרי

בעקבות פניות רבות של קיבוצים ומושבים למשרדנו, נבקש להפנות תשומת ליבכם לנוהל (הפשוט) לקבלת אישור להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי:
22-01-2016
בעקבות פניות רבות של קיבוצים ומושבים למשרדנו, נבקש להפנות תשומת ליבכם לנוהל (הפשוט) לקבלת אישור להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי:
014-2016

הבהרות לבקשה לתעריף מים מופחת לגינון ציבורי במגזר הכפרי

בעקבות פניות רבות של קיבוצים ומושבים למשרדנו, נבקש להפנות תשומת ליבכם לנוהל (הפשוט) לקבלת אישור להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי:
22-01-2016
בעקבות פניות רבות של קיבוצים ומושבים למשרדנו, נבקש להפנות תשומת ליבכם לנוהל (הפשוט) לקבלת אישור להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי:
011-2016

החזר עלויות קבורה במגזר הכפרי - עדכון

בתאריך 25 בינואר 2016, תקיים ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת דיון בתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשע"ו- 2015. תקנות אלו מגדילות את דמי הקבורה במגזר הכפרי ובמועצות המקומיות בתקופה מ-1 ביולי 2013 עד 31 בדצמבר 2017.
20-01-2016
בתאריך 25 בינואר 2016, תקיים ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת דיון בתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשע"ו- 2015. תקנות אלו מגדילות את דמי הקבורה במגזר הכפרי ובמועצות המקומיות בתקופה מ-1 ביולי 2013 עד 31 בדצמבר 2017.
013-2016

החזר עלויות קבורה במגזר הכפרי - עדכון

בתאריך 25 בינואר 2016, תקיים ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת דיון בתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשע"ו- 2015. תקנות אלו מגדילות את דמי הקבורה במגזר הכפרי ובמועצות המקומיות בתקופה מ-1 ביולי 2013 עד 31 בדצמבר 2017.
20-01-2016
בתאריך 25 בינואר 2016, תקיים ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת דיון בתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשע"ו- 2015. תקנות אלו מגדילות את דמי הקבורה במגזר הכפרי ובמועצות המקומיות בתקופה מ-1 ביולי 2013 עד 31 בדצמבר 2017.
010-2016

"בן ממשיך" יפצה את אחיו במחצית שוויה של הנחלה

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה ע"י כבוד השופטת, מרים קראוס, הוחלט כי "בן הממשיך" אשר מתגורר בנחלה במושב צפריה יוכל להשלים את העברת הזכויות במשק על שמו ברשות מקרקעי ישראל (להלן" רמ"י), רק לאחר שיפצה את אחיו בשווי של 50% מהשווי הריאלי של המשק נטו.
17-01-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה ע"י כבוד השופטת, מרים קראוס, הוחלט כי "בן הממשיך" אשר מתגורר בנחלה במושב צפריה יוכל להשלים את העברת הזכויות במשק על שמו ברשות מקרקעי ישראל (להלן" רמ"י), רק לאחר שיפצה את אחיו בשווי של 50% מהשווי הריאלי של המשק נטו.
009-2016

הנחות ממס בישובים מסוימים בשנת 2016

ביום 9 בדצמבר 2015 פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה, בנוגע להנחה ממס בישובים מסוימים. תחולת התיקון מיום 1/1/2016. החוק קבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על הקריטריונים שנקבעו מוגדר כ- "ישוב מוטב".
15-01-2016
ביום 9 בדצמבר 2015 פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה, בנוגע להנחה ממס בישובים מסוימים. תחולת התיקון מיום 1/1/2016. החוק קבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על הקריטריונים שנקבעו מוגדר כ- "ישוב מוטב".
012-2016

הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי לשנת 2016

1. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.
18-01-2016
1. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.
011-2016

שיוך דירות במסלול חלופת האגודה – עדכון החלטה 1380

מועצת מקרקעי ישראל, בראשות שר האוצר משה כחלון, החליטה בישיבתה מיום 13.1.2016 על תיקון החלטה 1380, "רכישת זכויות למוגרים על ידי האגודה החקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי, מושב שיתופי".
17-01-2016
מועצת מקרקעי ישראל, בראשות שר האוצר משה כחלון, החליטה בישיבתה מיום 13.1.2016 על תיקון החלטה 1380, "רכישת זכויות למוגרים על ידי האגודה החקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי, מושב שיתופי".
010-2016

הנחות ממס בישובים מסוימים בשנת 2016

ביום 9 בדצמבר 2015 פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה, בנוגע להנחה ממס בישובים מסוימים. תחולת התיקון מיום 1/1/2016. החוק קבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על הקריטריונים שנקבעו מוגדר כ- "ישוב מוטב".
15-01-2016
ביום 9 בדצמבר 2015 פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה, בנוגע להנחה ממס בישובים מסוימים. תחולת התיקון מיום 1/1/2016. החוק קבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על הקריטריונים שנקבעו מוגדר כ- "ישוב מוטב".
008-2016

ביטוח לאומי - עדכוני גמלאות וגביה לשנת 2016

להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גמלאות וגביה לשנת 2016:
12-01-2016
להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גמלאות וגביה לשנת 2016:
009-2016

פריסת שבח מקרקעין לחברי קיבוץ

יחיד חייב במס על השבח הריאלי לפי שיעור המס השולי שלו ועד 25%. בהתאם לסעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, מוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו הוא נבע בחלקים שנתיים שווים, תוך תקופה שאינה עולה על 4 שנות מס (כולל שנת המס בה נמכרים המקרקעין) או על תקופת הבעלות בנכס – לפי הקצרה שבהן, כך שבכל שנת פריסה חלק השבח הריאלי יצורף להכנסה החייבת הקובעת של המוכר באותה שנת מס וחישוב המס ייעשה בהתחשב בשיעור המס השולי וביתרת נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן בכל אחת משנות המס.
13-01-2016
יחיד חייב במס על השבח הריאלי לפי שיעור המס השולי שלו ועד 25%. בהתאם לסעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, מוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו הוא נבע בחלקים שנתיים שווים, תוך תקופה שאינה עולה על 4 שנות מס (כולל שנת המס בה נמכרים המקרקעין) או על תקופת הבעלות בנכס – לפי הקצרה שבהן, כך שבכל שנת פריסה חלק השבח הריאלי יצורף להכנסה החייבת הקובעת של המוכר באותה שנת מס וחישוב המס ייעשה בהתחשב בשיעור המס השולי וביתרת נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן בכל אחת משנות המס.
008-2016

ביטוח לאומי - עדכוני גמלאות וגביה לשנת 2016

להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גמלאות וגביה לשנת 2016:
12-01-2016
להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גמלאות וגביה לשנת 2016:
007-2016

מע"מ במכירת פירות וירקות – הוראת פרשנות הנהלת מע"מ

ביום 30 בדצמבר 2015, פרסם מר גל גרינברג רו"ח/ משפטן מנהל המחלקה המקצועית במע"מ את הוראת פרשנות מס' 6/2015 – החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות (להלן – "הפרשנות").
10-01-2016
ביום 30 בדצמבר 2015, פרסם מר גל גרינברג רו"ח/ משפטן מנהל המחלקה המקצועית במע"מ את הוראת פרשנות מס' 6/2015 – החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות (להלן – "הפרשנות").
006-2016

השלמת תקבולי "חלף היטל השבחה" מהקצאת קרקע בהנחה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה ב- 13.1.2016 תעלה לדיון הצעה המתייחסת לרשויות מקומיות בהן ניתנה הנחה בהקצאת קרקע במסלול "מחיר למשתכן" וכתוצאה מכך יופחתו תקבולי הרשות מחלף היטל השבחה בשיעור 12% מסכומי ההנחה.
10-01-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה ב- 13.1.2016 תעלה לדיון הצעה המתייחסת לרשויות מקומיות בהן ניתנה הנחה בהקצאת קרקע במסלול "מחיר למשתכן" וכתוצאה מכך יופחתו תקבולי הרשות מחלף היטל השבחה בשיעור 12% מסכומי ההנחה.
005-2016

קביעת תנאים ברישיון להקצאת מים

רשות המים פרסמה את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה 2015, בהם התנאים ברישיון לזכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי וכן שינויים במתכונת הדיווח הכספי השנתי.
08-01-2016
רשות המים פרסמה את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה 2015, בהם התנאים ברישיון לזכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי וכן שינויים במתכונת הדיווח הכספי השנתי.
007-2016

מע"מ במכירת פירות וירקות – הוראת פרשנות הנהלת מע"מ

ביום 30 בדצמבר 2015, פרסם מר גל גרינברג רו"ח/ משפטן מנהל המחלקה המקצועית במע"מ את הוראת פרשנות מס' 6/2015 – החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות (להלן – "הפרשנות"). להלן עיקרי הוראת הפרשנות:
10-01-2016
ביום 30 בדצמבר 2015, פרסם מר גל גרינברג רו"ח/ משפטן מנהל המחלקה המקצועית במע"מ את הוראת פרשנות מס' 6/2015 – החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות (להלן – "הפרשנות"). להלן עיקרי הוראת הפרשנות:
006-2016

השלמת תקבולי "חלף היטל השבחה" מהקצאת קרקע בהנחה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה ב- 13.1.2016 תעלה לדיון הצעה המתייחסת לרשויות מקומיות בהן ניתנה הנחה בהקצאת קרקע במסלול "מחיר למשתכן" וכתוצאה מכך יופחתו תקבולי הרשות מחלף היטל השבחה בשיעור 12% מסכומי ההנחה.
10-01-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה ב- 13.1.2016 תעלה לדיון הצעה המתייחסת לרשויות מקומיות בהן ניתנה הנחה בהקצאת קרקע במסלול "מחיר למשתכן" וכתוצאה מכך יופחתו תקבולי הרשות מחלף היטל השבחה בשיעור 12% מסכומי ההנחה.
005-2016

קביעת תנאים ברישיון להקצאת מים

רשות המים פרסמה את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה 2015, בהם התנאים ברישיון לזכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי וכן שינויים במתכונת הדיווח הכספי השנתי.
08-01-2016
רשות המים פרסמה את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה 2015, בהם התנאים ברישיון לזכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי וכן שינויים במתכונת הדיווח הכספי השנתי.
004-2016

החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתערך בתאריך 13.1.2016 תעלה הצעה לשינויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" (שהחליפה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 949). להלן נוסח השינויים המוצעים:
07-01-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתערך בתאריך 13.1.2016 תעלה הצעה לשינויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" (שהחליפה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 949). להלן נוסח השינויים המוצעים:
003-2016

עדכוני ביטוח לאומי - גביה

להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גביה – סכומים ושיעורים:
06-01-2016
להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גביה – סכומים ושיעורים:
004-2016

החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתערך בתאריך 13.1.2016 תעלה הצעה לשינויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" (שהחליפה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 949). להלן נוסח השינויים המוצעים:
07-01-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתערך בתאריך 13.1.2016 תעלה הצעה לשינויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" (שהחליפה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 949). להלן נוסח השינויים המוצעים:
003-2016

עדכוני ביטוח לאומי - גביה

להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גביה – סכומים ושיעורים:
06-01-2016
להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גביה – סכומים ושיעורים:
001-2016

מיסוי פדיון זכויות באגודת אחזקות

רשות המיסים פרסמה באתר האינטרנט את החלטת המיסוי בעניין "פידיון זכויות באגודת אחזקות אגודה שיתופית חקלאית" להלן החלטת המיסוי:
03-01-2016
רשות המיסים פרסמה באתר האינטרנט את החלטת המיסוי בעניין "פידיון זכויות באגודת אחזקות אגודה שיתופית חקלאית" להלן החלטת המיסוי:
001-2016

מיסוי פדיון זכויות באגודת אחזקות

רשות המיסים פרסמה באתר האינטרנט את החלטת המיסוי בעניין "פידיון זכויות באגודת אחזקות אגודה שיתופית חקלאית" להלן החלטת המיסוי:
03-01-2016
רשות המיסים פרסמה באתר האינטרנט את החלטת המיסוי בעניין "פידיון זכויות באגודת אחזקות אגודה שיתופית חקלאית" להלן החלטת המיסוי:
002-2016

תעריפי מים לשנת 2016

רשות המים פרסמה את התיקונים לכללי המים לעניין תעריפי המים לשנת 2016, להלן התעריפים :
05-01-2016
רשות המים פרסמה את התיקונים לכללי המים לעניין תעריפי המים לשנת 2016, להלן התעריפים :
002-2016

תעריפי מים לשנת 2016

רשות המים פרסמה את התיקונים לכללי המים לעניין תעריפי המים לשנת 2016, להלן התעריפים :
05-01-2016
רשות המים פרסמה את התיקונים לכללי המים לעניין תעריפי המים לשנת 2016, להלן התעריפים :
123-2015

האצת שיווק מגרשי ההרחבה באזורי עדיפות

על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה, במקום זאת מעבירה הרשות חלף היטל השבחה בשיעור 12% מתשלומי דמי החכירה המהוונים, אשר באזורי עדיפות לאומית הינם מופחתים או אפסיים.
31-12-2015
על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה, במקום זאת מעבירה הרשות חלף היטל השבחה בשיעור 12% מתשלומי דמי החכירה המהוונים, אשר באזורי עדיפות לאומית הינם מופחתים או אפסיים.
125-2015

האצת שיווק מגרשי ההרחבה באזורי עדיפות

על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה, במקום זאת מעבירה הרשות חלף היטל השבחה בשיעור 12% מתשלומי דמי החכירה המהוונים, אשר באזורי עדיפות לאומית הינם מופחתים או אפסיים.
31-12-2015
על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה, במקום זאת מעבירה הרשות חלף היטל השבחה בשיעור 12% מתשלומי דמי החכירה המהוונים, אשר באזורי עדיפות לאומית הינם מופחתים או אפסיים.
122-2015

עדכוני חקיקת מס מחוק ההתייעלות הכלכלית

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו – 2015, אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית ביום ה- 19 בנובמבר 2015.
29-12-2015
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו – 2015, אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית ביום ה- 19 בנובמבר 2015.
121-2015

הקצאת מים לחקלאות 2016-2018

  בהמשך לשימוע שערכה מועצת רשות המים לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע בכלל הארץ לשנים 2018, 2017, 2016 גובשו מספר תיקונים שמובאים לעיון והערות הציבור, להלן עיקרי התיקונים:
27-12-2015
  בהמשך לשימוע שערכה מועצת רשות המים לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע בכלל הארץ לשנים 2018, 2017, 2016 גובשו מספר תיקונים שמובאים לעיון והערות הציבור, להלן עיקרי התיקונים:
124-2015

עדכוני חקיקת מס מחוק ההתייעלות הכלכלית

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו – 2015, אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית ביום ה- 19 בנובמבר 2015. החוק כולל, בין היתר, שינויים בחקיקת המס, אשר נפרט להלן בתמצית:
29-12-2015
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו – 2015, אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית ביום ה- 19 בנובמבר 2015. החוק כולל, בין היתר, שינויים בחקיקת המס, אשר נפרט להלן בתמצית:
123-2015

הקצאת מים לחקלאות 2016-2018

בהמשך לשימוע שערכה מועצת רשות המים לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע בכלל הארץ לשנים 2018, 2017, 2016 גובשו מספר תיקונים שמובאים לעיון והערות הציבור, להלן עיקרי התיקונים:
27-12-2015
בהמשך לשימוע שערכה מועצת רשות המים לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע בכלל הארץ לשנים 2018, 2017, 2016 גובשו מספר תיקונים שמובאים לעיון והערות הציבור, להלן עיקרי התיקונים:
120-2015

לסכום ההנחה בקרקע לחיילי המילואים יתווסף מע"מ

בהסכם פשרה שהוגש לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במעמד כבוד השופט אליהו בכר, בעניין הוספת סכום המע"מ להנחה של 50,000 ש"ח לה זכאים חיילי מילואים בגין הקצאת קרקע לבנייה למגורים בבניה נמוכה מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1218. (יוסף סיידו (להלן "המבקשת") נגד רשות מקרקעי ישראל (להן "רמ"י"), ת.צ 12079-05-14).
22-12-2015
בהסכם פשרה שהוגש לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במעמד כבוד השופט אליהו בכר, בעניין הוספת סכום המע"מ להנחה של 50,000 ש"ח לה זכאים חיילי מילואים בגין הקצאת קרקע לבנייה למגורים בבניה נמוכה מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1218. (יוסף סיידו (להלן "המבקשת") נגד רשות מקרקעי ישראל (להן "רמ"י"), ת.צ 12079-05-14).
119-2015

מימוש זכויות בחלקת המגורים בנחלה - סוגיות במיסוי

להלן סוגיות במיסוי זכויות בחלקת המגורים בנחלה במימוש החלטה 1399 לרבות תוספת היחידה השלישית.
16-12-2015
להלן סוגיות במיסוי זכויות בחלקת המגורים בנחלה במימוש החלטה 1399 לרבות תוספת היחידה השלישית.
122-2015

לסכום ההנחה בקרקע לחיילי המילואים יתווסף מע"מ

בהסכם פשרה שהוגש לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במעמד כבוד השופט אליהו בכר, בעניין הוספת סכום המע"מ להנחה של 50,000 ש"ח לה זכאים חיילי מילואים בגין הקצאת קרקע לבנייה למגורים בבניה נמוכה מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1218. (יוסף סיידו (להלן "המבקשת") נגד רשות מקרקעי ישראל (להן "רמ"י"), ת.צ 12079-05-14).
22-12-2015
בהסכם פשרה שהוגש לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במעמד כבוד השופט אליהו בכר, בעניין הוספת סכום המע"מ להנחה של 50,000 ש"ח לה זכאים חיילי מילואים בגין הקצאת קרקע לבנייה למגורים בבניה נמוכה מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1218. (יוסף סיידו (להלן "המבקשת") נגד רשות מקרקעי ישראל (להן "רמ"י"), ת.צ 12079-05-14).
121-2015

עדכון מפת הטבות המס ליישובים

ביום 24.11.2015 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מפת הטבות המס ליישובים בפריפריה. מפת ההטבות החדשה תיכנס לתוקף החל מה- 1 בינואר 2016.עפ"י המתווה 403 רשויות בצפון ובדרום יזכו להטבות מס בשיעורים משתנים.
10-12-2015
ביום 24.11.2015 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מפת הטבות המס ליישובים בפריפריה. מפת ההטבות החדשה תיכנס לתוקף החל מה- 1 בינואר 2016.עפ"י המתווה 403 רשויות בצפון ובדרום יזכו להטבות מס בשיעורים משתנים.
120-2015

הקצאת מים לישובים כפריים לגינון ציבורי בתעריף מופחת

בעקבות החלטת מועצת רשות המים, ישובים כפריים יהיו זכאים להקצאת מים לגינון ציבורי בתעריף מופחת. להערכות מוקדמת, טרם פרסום הכללים ברשומות, הוציאה רשות המים הנחיות להגשת בקשות להקצאות לגינון.
06-12-2015
בעקבות החלטת מועצת רשות המים, ישובים כפריים יהיו זכאים להקצאת מים לגינון ציבורי בתעריף מופחת. להערכות מוקדמת, טרם פרסום הכללים ברשומות, הוציאה רשות המים הנחיות להגשת בקשות להקצאות לגינון.
118-2015

אישורי מס רכישה לרישום הנחלות בטאבו - מהלכה למעשה

אישורי מיסוי מקרקעין על רכישת הנחלה נדרשים להסדרת הרישום בטאבו של נחלה. אישורי מיסים על הזכויות בנחלה לעת רכישתה הינם שלב חשוב בהערכות למיזעור תשלומי מס הרכישה ביישום החלטה 1399 בעניין מימוש הזכויות בחלקת המגורים בנחלה.
13-12-2015
אישורי מיסוי מקרקעין על רכישת הנחלה נדרשים להסדרת הרישום בטאבו של נחלה. אישורי מיסים על הזכויות בנחלה לעת רכישתה הינם שלב חשוב בהערכות למיזעור תשלומי מס הרכישה ביישום החלטה 1399 בעניין מימוש הזכויות בחלקת המגורים בנחלה.
117-2015

ניתן לערער על החלטת ועדת השגות בחישוב דמי הסכמה

בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב, נדון ערעורה של רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י) נגד צבי ושבע קרני (להלן: "המשיבה"), ע"י כבוד השופטת רות לבהר שרון, שיוצגו ע"י עו"ד עודד שמעון, (29018-11-14), בעניין תשלום שווי הפרש בגין "דמי הסכמה" ששולמו ביתר לרמ"י. בית המשפט קיבל את טענת המשיבה וקבע כי ניתן למנות שמאי מטעם בית המשפט לבחינת הטעות שנפלה בועדת ההשגות של רמ"י וכי ניתן להתערב בהחלטת ועדת ההשגות של רמ"י, שכן מדובר בהחלטה מנהלתית ויש אפשרות לערער עליה.
11-12-2015
בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב, נדון ערעורה של רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י) נגד צבי ושבע קרני (להלן: "המשיבה"), ע"י כבוד השופטת רות לבהר שרון, שיוצגו ע"י עו"ד עודד שמעון, (29018-11-14), בעניין תשלום שווי הפרש בגין "דמי הסכמה" ששולמו ביתר לרמ"י. בית המשפט קיבל את טענת המשיבה וקבע כי ניתן למנות שמאי מטעם בית המשפט לבחינת הטעות שנפלה בועדת ההשגות של רמ"י וכי ניתן להתערב בהחלטת ועדת ההשגות של רמ"י, שכן מדובר בהחלטה מנהלתית ויש אפשרות לערער עליה.
116-2015

עדכון מפת הטבות המס ליישובים

ביום 24.11.2015 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מפת הטבות המס ליישובים בפריפריה. מפת ההטבות החדשה תיכנס לתוקף החל מה- 1 בינואר 2016.עפ"י המתווה 403 רשויות בצפון ובדרום יזכו להטבות מס בשיעורים משתנים.
10-12-2015
ביום 24.11.2015 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מפת הטבות המס ליישובים בפריפריה. מפת ההטבות החדשה תיכנס לתוקף החל מה- 1 בינואר 2016.עפ"י המתווה 403 רשויות בצפון ובדרום יזכו להטבות מס בשיעורים משתנים.
115-2015

הקצאת מים לישובים כפריים לגינון ציבורי בתעריף מופחת

בעקבות החלטת מועצת רשות המים, ישובים כפריים יהיו זכאים להקצאת מים לגינון ציבורי בתעריף מופחת. להערכות מוקדמת, טרם פרסום הכללים ברשומות, הוציאה רשות המים הנחיות להגשת בקשות להקצאות לגינון.
06-12-2015
בעקבות החלטת מועצת רשות המים, ישובים כפריים יהיו זכאים להקצאת מים לגינון ציבורי בתעריף מופחת. להערכות מוקדמת, טרם פרסום הכללים ברשומות, הוציאה רשות המים הנחיות להגשת בקשות להקצאות לגינון.
114-2015

עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים – תיקון לתמ"א 35

בישיבה מיום 1.12.2015 אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה, את התיקון לתמ"א 35 המאפשר בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
02-12-2015
בישיבה מיום 1.12.2015 אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה, את התיקון לתמ"א 35 המאפשר בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
113-2015

סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי

להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי:
29-11-2015
להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי:
112-2015

סוגיות משנת 2015 בנושאי מיסוי מקרקעין

להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי מיסוי מקרקעין:
26-11-2015
להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי מיסוי מקרקעין:
111-2015

סוגיות משנת 2015 בנושאי רשות מקרקעי ישראל

להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י):
24-11-2015
להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י):
119-2015

עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים – תיקון לתמ"א 35

בישיבה מיום 1.12.2015 אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה, את התיקון לתמ"א 35 המאפשר בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
02-12-2015
בישיבה מיום 1.12.2015 אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה, את התיקון לתמ"א 35 המאפשר בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
118-2015

סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי

להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי :
29-11-2015
להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי :
117-2015

סוגיות משנת 2015 בנושאי מיסוי מקרקעין

להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי מיסוי מקרקעין:
26-11-2015
להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי מיסוי מקרקעין:
116-2015

סוגיות משנת 2015 בנושאי רשות מקרקעי ישראל

להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י):
24-11-2015
להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י):
115-2015

הפרשי גמלאות מחליפות שכר לשנים 2003-2008

בתאריך 24 ליוני 2014, שלח המוסד לביטוח לאומי אל הקיבוצים והמושבים השיתופיים הודעות בדבר הפרשי דמי ביטוח (לחובה ולזכות) לשנים 2003-2008. בשונה משנים קודמות בהם הקיבוץ זוכה/חויב בהפרשי גמלאות במקביל לחיוב/זיכוי בהפרשי דמי הביטוח, החליט המוסד לביטוח לאומי כי חברים הזכאים להפרשי גמלאות, ידרשו להגיש תביעה פרטנית להפרשי גמלה בה יוכלו לבקש כי הפרשי הגמלה ישולמו לחשבונם הפרטי ולא יקוזזו מהפרשי דמי הביטוח בהם חויב הקיבוץ.
22-11-2015
בתאריך 24 ליוני 2014, שלח המוסד לביטוח לאומי אל הקיבוצים והמושבים השיתופיים הודעות בדבר הפרשי דמי ביטוח (לחובה ולזכות) לשנים 2003-2008. בשונה משנים קודמות בהם הקיבוץ זוכה/חויב בהפרשי גמלאות במקביל לחיוב/זיכוי בהפרשי דמי הביטוח, החליט המוסד לביטוח לאומי כי חברים הזכאים להפרשי גמלאות, ידרשו להגיש תביעה פרטנית להפרשי גמלה בה יוכלו לבקש כי הפרשי הגמלה ישולמו לחשבונם הפרטי ולא יקוזזו מהפרשי דמי הביטוח בהם חויב הקיבוץ.
110-2015

איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים-החלטה 1445

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 27 באוקטובר 2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה, ביום 22 בנובמבר 2015 ומספרה הוא 1445.
22-11-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 27 באוקטובר 2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה, ביום 22 בנובמבר 2015 ומספרה הוא 1445.
109-2015

פיצוי עבור קרקעות שלא נכללו במפורש במשבצת הנחלות

בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב, נדונה תביעתו של מושב משמר השבעה, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "התובע ו/או המושב), נגד שר האוצר ורשות מקרקעי ישראל (להלן: "הנתבעים") , ע"י כבוד השופטת דניה קרית מאיר (ת"א 1995-04). בית המשפט פסק כי המושב אינו זכאי לחכור קרקע חלופית מרשות מקרקעי ישראל ואין הוא זכאי לפיצוי מכוח החלטה 343 של רמ"י. זאת מאחר שלפי פסיקתו השטח נשוא התובענה אינו חלק משטח המשבצת של המושב ולא הוחכר לו בתנאי נחלה.
20-11-2015
בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב, נדונה תביעתו של מושב משמר השבעה, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "התובע ו/או המושב), נגד שר האוצר ורשות מקרקעי ישראל (להלן: "הנתבעים") , ע"י כבוד השופטת דניה קרית מאיר (ת"א 1995-04). בית המשפט פסק כי המושב אינו זכאי לחכור קרקע חלופית מרשות מקרקעי ישראל ואין הוא זכאי לפיצוי מכוח החלטה 343 של רמ"י. זאת מאחר שלפי פסיקתו השטח נשוא התובענה אינו חלק משטח המשבצת של המושב ולא הוחכר לו בתנאי נחלה.
108-2015

הנחה נוספת בהקצאת מגרשים באזורי עדיפות – החלטה 1443

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 27 לאוקטובר 2015, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1274 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 8 בנובמבר 2015 ומספרה הוא 1443.על פי ההחלטה החדשה תנתן בין השאר הנחה נוספת בדרך של הפחתת שיעור דמי החכירה ב- 10% בהקצאת מגרשים צמודי קרקע למחוסרי דיור באזורי עדיפות לאומית א' ו- ב'.
18-11-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 27 לאוקטובר 2015, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1274 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 8 בנובמבר 2015 ומספרה הוא 1443.על פי ההחלטה החדשה תנתן בין השאר הנחה נוספת בדרך של הפחתת שיעור דמי החכירה ב- 10% בהקצאת מגרשים צמודי קרקע למחוסרי דיור באזורי עדיפות לאומית א' ו- ב'.