כותרת מאמר מספר מאמר
085-2016

שינויים זמניים"רפורמה בניהול מקרקעי ישראל"

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 5 בספטמבר 2016 הועלתה הצעה לשינויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ראו חוזרנו מס' 82/2016 " צמצום ההטבות בהענקת בעלות במגרשי מגורים".
12-09-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 5 בספטמבר 2016 הועלתה הצעה לשינויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ראו חוזרנו מס' 82/2016 " צמצום ההטבות בהענקת בעלות במגרשי מגורים".
089-2016

שינויים זמניים "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל"

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 5 בספטמבר 2016 הועלתה הצעה לשינויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ראו חוזרנו מס' 86/2016 " צמצום ההטבות בהענקת בעלות במגרשי מגורים".
12-09-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 5 בספטמבר 2016 הועלתה הצעה לשינויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ראו חוזרנו מס' 86/2016 " צמצום ההטבות בהענקת בעלות במגרשי מגורים".
084-2016

עדכון איזורי העדיפות לענף התיירות

ועדת הכספים אישרה ב- 6 לספטמבר 2016 את הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעל תיירות) (הוראת שעה), התשע"ו - 2016, המגדיר מפת עדיפות חדשה לענף התיירות.
09-09-2016
ועדת הכספים אישרה ב- 6 לספטמבר 2016 את הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעל תיירות) (הוראת שעה), התשע"ו - 2016, המגדיר מפת עדיפות חדשה לענף התיירות.
088-2016

עדכון איזורי העדיפות לענף התיירות

ועדת הכספים אישרה ב- 6 לספטמבר 2016 את הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעל תיירות) (הוראת שעה), התשע"ו - 2016, המגדיר מפת עדיפות חדשה לענף התיירות.
09-09-2016
ועדת הכספים אישרה ב- 6 לספטמבר 2016 את הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעל תיירות) (הוראת שעה), התשע"ו - 2016, המגדיר מפת עדיפות חדשה לענף התיירות.
083-2016

מדיניות אחידה למתן הנחות קרקע - שינויים ועדכונים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 5.9.2016 אושרה חלקית ההצעה לשינויים ולעדכון החלטה מס' 1443 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
06-09-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 5.9.2016 אושרה חלקית ההצעה לשינויים ולעדכון החלטה מס' 1443 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
087-2016

מדיניות אחידה למתן הנחות קרקע - שינויים ועדכונים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 5.9.2016 אושרה חלקית ההצעה לשינויים ולעדכון החלטה מס' 1443 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
06-09-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 5.9.2016 אושרה חלקית ההצעה לשינויים ולעדכון החלטה מס' 1443 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
082-2016

צמצום ההטבות בהענקת בעלות במגרשי מגורים

ביום 30.8.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 641 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור הצעת ההחלטה נקבע ליום 5.9.2016.
31-08-2016
ביום 30.8.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 641 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור הצעת ההחלטה נקבע ליום 5.9.2016.
081-2016

הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית

ביום 30.8.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) הצעה מספר 654 "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית". מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור ההחלטה נקבע ליום 5.9.2016.
30-08-2016
ביום 30.8.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) הצעה מספר 654 "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית". מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור ההחלטה נקבע ליום 5.9.2016.
086-2016

צמצום ההטבות בהענקת בעלות במגרשי מגורים

ביום 30.8.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 641 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור הצעת ההחלטה נקבע ליום 5.9.2016.
31-08-2016
ביום 30.8.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 641 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור הצעת ההחלטה נקבע ליום 5.9.2016.
085-2016

הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית

ביום 30.8.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) הצעה מספר 654 "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית". מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור ההחלטה נקבע ליום 5.9.2016.
30-08-2016
ביום 30.8.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) הצעה מספר 654 "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית". מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור ההחלטה נקבע ליום 5.9.2016.
084-2016

אפליה ופגיעה מתמשכת בחברי קיבוץ בחוק הביטוח הלאומי ובתקנותיו

על רקע ההצעה לשינויים בחישוב הכנסת חבר קיבוץ ולגביית דמי ביטוח לאומי מחבר קיבוץ, הגיע הזמן לתקן עיוותים המפלים לרעה ופוגעים בחברי קיבוץ ביחס למבוטחים אחרים:
25-08-2016
על רקע ההצעה לשינויים בחישוב הכנסת חבר קיבוץ ולגביית דמי ביטוח לאומי מחבר קיבוץ, הגיע הזמן לתקן עיוותים המפלים לרעה ופוגעים בחברי קיבוץ ביחס למבוטחים אחרים:
083-2016

תחולת החלטות היוון זכויות חלקת המגורים - ממועד אישורן כדין

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (ת"א 22744-03-14 ), שירה גרא וגולן אזרד נגד רשות מקרקעי ישראל, על ידי כבוד השופטת רבקה למלשטריך-לטר , נקבע כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין היוון הזכויות בחלקת המגורים (979 ועדכוניה), יחולו ממועד אישורן כדין, כלומר, ממועד חתימת שר האוצר עליהן.
23-08-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (ת"א 22744-03-14 ), שירה גרא וגולן אזרד נגד רשות מקרקעי ישראל, על ידי כבוד השופטת רבקה למלשטריך-לטר , נקבע כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין היוון הזכויות בחלקת המגורים (979 ועדכוניה), יחולו ממועד אישורן כדין, כלומר, ממועד חתימת שר האוצר עליהן.
080-2016

תחולת החלטות היוון זכויות חלקת המגורים - ממועד אישורן כדין

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (ת"א 22744-03-14 ), שירה גרא וגולן אזרד נגד רשות מקרקעי ישראל, על ידי כבוד השופטת רבקה למלשטריך-לטר , נקבע כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין היוון הזכויות בחלקת המגורים (979 ועדכוניה), יחולו ממועד אישורן כדין, כלומר, ממועד חתימת שר האוצר עליהן.
23-08-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (ת"א 22744-03-14 ), שירה גרא וגולן אזרד נגד רשות מקרקעי ישראל, על ידי כבוד השופטת רבקה למלשטריך-לטר , נקבע כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין היוון הזכויות בחלקת המגורים (979 ועדכוניה), יחולו ממועד אישורן כדין, כלומר, ממועד חתימת שר האוצר עליהן.
079-2016

מס שבח על פיצויים עבור הפסקת חכירה - עמדת רשות המיסים

בעקבות החלטת ממשלת ישראל להגדיל את היצע הדיור על מנת להוזיל את מחירי הדיור נדרשו אגודת ישובים חקלאים (מושבים וקיבוצים) להפסיק חכירת קרקעות ולהשיבם לרשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") על מנת לפתח ולהקים שכונות מגורים ותעסוקה.
22-08-2016
בעקבות החלטת ממשלת ישראל להגדיל את היצע הדיור על מנת להוזיל את מחירי הדיור נדרשו אגודת ישובים חקלאים (מושבים וקיבוצים) להפסיק חכירת קרקעות ולהשיבם לרשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") על מנת לפתח ולהקים שכונות מגורים ותעסוקה.
078-2016

תביעת בעלות של בעלי הזכויות בנחלות במושב

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי לוד (ת"א 9106-02-08), אגרנוב ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) ואח'', על ידי כבוד השופט יעקב שינמן, נדחתה תביעתם של בעלי הזכויות בנחלה מצאצאי תושבי מושב כפר ורבורג לתקן את רישום הזכויות במקרקעין לבעלות.
14-08-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי לוד (ת"א 9106-02-08), אגרנוב ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) ואח'', על ידי כבוד השופט יעקב שינמן, נדחתה תביעתם של בעלי הזכויות בנחלה מצאצאי תושבי מושב כפר ורבורג לתקן את רישום הזכויות במקרקעין לבעלות.
082-2016

מס שבח על פיצויים עבור הפסקת חכירה - עמדת רשות המיסים

בעקבות החלטת ממשלת ישראל להגדיל את היצע הדיור על מנת להוזיל את מחירי הדיור נדרשו אגודת ישובים חקלאים (קיבוצים ומושבים) להפסיק חכירת קרקעות ולהשיבם לרשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") על מנת לפתח ולהקים שכונות מגורים ותעסוקה.
22-08-2016
בעקבות החלטת ממשלת ישראל להגדיל את היצע הדיור על מנת להוזיל את מחירי הדיור נדרשו אגודת ישובים חקלאים (קיבוצים ומושבים) להפסיק חכירת קרקעות ולהשיבם לרשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") על מנת לפתח ולהקים שכונות מגורים ותעסוקה.
081-2016

החזר דמי חכירה מהוונים בגין היטל השבחה על תוספות בניה בקיבוץ

בישיבת הנהלת רמ"י מיום 27.7.2016 התקבלה החלטת הנהלה מס' 3998 בעניין "החזר היטל השבחה בתוספת בניה לבית מגורים בקיבוץ – דיווח".
18-08-2016
בישיבת הנהלת רמ"י מיום 27.7.2016 התקבלה החלטת הנהלה מס' 3998 בעניין "החזר היטל השבחה בתוספת בניה לבית מגורים בקיבוץ – דיווח".
080-2016

תביעת בעלות של בעלי הזכויות בנחלות במושב

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי לוד (ת"א 9106-02-08), אגרנוב ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) ואח'', על ידי כבוד השופט יעקב שינמן, נדחתה תביעתם של בעלי הזכויות בנחלה מצאצאי תושבי מושב כפר ורבורג לתקן את רישום הזכויות במקרקעין לבעלות.
14-08-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי לוד (ת"א 9106-02-08), אגרנוב ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) ואח'', על ידי כבוד השופט יעקב שינמן, נדחתה תביעתם של בעלי הזכויות בנחלה מצאצאי תושבי מושב כפר ורבורג לתקן את רישום הזכויות במקרקעין לבעלות.
077-2016

דו"ח אגף חוזים לדורות ברשות מקרקעי ישראל

ביום 1.8.2016 פורסם דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2015 , בו מובא פרוט על פעילות אגף חוזים לדורות כדלקמן:
12-08-2016
ביום 1.8.2016 פורסם דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2015 , בו מובא פרוט על פעילות אגף חוזים לדורות כדלקמן:
076-2016

דו"ח האגף לשימושים חקלאיים ברשות מקרקעי ישראל

ביום 1.8.2016 פורסם דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2015, בו מובא פרוט על פעילות האגף לשימושים חקלאים כדלקמן:
10-08-2016
ביום 1.8.2016 פורסם דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2015, בו מובא פרוט על פעילות האגף לשימושים חקלאים כדלקמן:
079-2016

דו"ח אגף חוזים לדורות ברשות מקרקעי ישראל

ביום 1.8.2016 פורסם דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2015 , בו מובא פרוט על פעילות אגף חוזים לדורות כדלקמן:
12-08-2016
ביום 1.8.2016 פורסם דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2015 , בו מובא פרוט על פעילות אגף חוזים לדורות כדלקמן:
078-2016

דו"ח האגף לשימושים חקלאיים ברשות מקרקעי ישראל

ביום 1.8.2016 פורסם דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2015, בו מובא פרוט על פעילות האגף לשימושים חקלאים כדלקמן:
10-08-2016
ביום 1.8.2016 פורסם דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2015, בו מובא פרוט על פעילות האגף לשימושים חקלאים כדלקמן:
075-2016

הנחות בקרקע לחיילי מילואים - עדכון

בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") מס' 3976 מיום 29.6.2016 "תיקון החלטת מועצה 1261- הנחות בקרקע לחיילי מילואים", אושרו הנחיות בעניין הגדרת "חייל מילואים פעיל" ותחולת ההנחות.
08-08-2016
בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") מס' 3976 מיום 29.6.2016 "תיקון החלטת מועצה 1261- הנחות בקרקע לחיילי מילואים", אושרו הנחיות בעניין הגדרת "חייל מילואים פעיל" ותחולת ההנחות.
077-2016

הנחות בקרקע לחיילי מילואים - עדכון

בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") מס' 3976 מיום 29.6.2016 "תיקון החלטת מועצה 1261- הנחות בקרקע לחיילי מילואים", אושרו הנחיות בעניין הגדרת "חייל מילואים פעיל" ותחולת ההנחות.
08-08-2016
בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") מס' 3976 מיום 29.6.2016 "תיקון החלטת מועצה 1261- הנחות בקרקע לחיילי מילואים", אושרו הנחיות בעניין הגדרת "חייל מילואים פעיל" ותחולת ההנחות.
076-2016

הגדרת מכסת שטחי משבצת נחלות - עמדת רשות מקרקעי ישראל

בחוזר שלהלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") להגדרת מכסת שטחי משבצת נחלות במושב אשר להם השלכות על הגדרת משבצת הנחלות בקיבוץ.
07-08-2016
בחוזר שלהלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") להגדרת מכסת שטחי משבצת נחלות במושב אשר להם השלכות על הגדרת משבצת הנחלות בקיבוץ.
073-2016

הגדרת מכסת שטחי משבצת נחלות-עמדת רשות מקרקעי ישראל

לאחרונה רמ"י החלה לפנות למושבים במטרה להסדיר את כלל שטחי המשבצת, הכוללים את האפשרות להגדיל את שטח המשבצת ולהסדיר את "עודף" המשבצת.
31-07-2016
לאחרונה רמ"י החלה לפנות למושבים במטרה להסדיר את כלל שטחי המשבצת, הכוללים את האפשרות להגדיל את שטח המשבצת ולהסדיר את "עודף" המשבצת.
074-2016

הסדרת שימושים בישובים חקלאיים – הודעת רשות מקרקעי ישראל

ביום 3.8.2016 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא "מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים".
03-08-2016
ביום 3.8.2016 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא "מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים".
075-2016

הצעה לשינויים במיסוי ובביטוח לאומי של קיבוצים וחבריהם

"בטיוטת הצעות החלטה לממשלה שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על תקציב המדינה לשנת 2017 ו-2018" הופצה בין השאר הצעה להערות הציבור עד 8.8.2016 בעניין "הסדרת אופן מיסוי חברי הקיבוץ עבור רשות המיסים ותשלום דמי ביטוח וזכאות לגמלאות עבור המוסד לביטוח לאומי" צוות בכיר ממשרדנו פועל לביטול הגזרות דלהלן לרבות עיוותי מס וביטוח לאומי הפוגעים כיום קשות בקיבוצים ובחבריהם.
04-08-2016
"בטיוטת הצעות החלטה לממשלה שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על תקציב המדינה לשנת 2017 ו-2018" הופצה בין השאר הצעה להערות הציבור עד 8.8.2016 בעניין "הסדרת אופן מיסוי חברי הקיבוץ עבור רשות המיסים ותשלום דמי ביטוח וזכאות לגמלאות עבור המוסד לביטוח לאומי" צוות בכיר ממשרדנו פועל לביטול הגזרות דלהלן לרבות עיוותי מס וביטוח לאומי הפוגעים כיום קשות בקיבוצים ובחבריהם.
074-2016

הסדרת שימושים בישובים חקלאיים – הודעת רמ"י

ביום 3.8.2016 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא "מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים".
03-08-2016
ביום 3.8.2016 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא "מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים".
072-2016

רמ"י מתנה הסדרי פל"ח בויתור על זכויות חכירה היסטוריות

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") מתנה את מימוש החלטה 1458 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים" (להלן: "החלטה 1458") לבעלי חוזה חכירה "היסטורי" בנחלות בויתור על החוזה, בטענה שהחלטה 1458 לא חלה עליהם, וכי הם לא זכאים להקלות וההטבות בהחלטה 1458.
24-07-2016
רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") מתנה את מימוש החלטה 1458 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים" (להלן: "החלטה 1458") לבעלי חוזה חכירה "היסטורי" בנחלות בויתור על החוזה, בטענה שהחלטה 1458 לא חלה עליהם, וכי הם לא זכאים להקלות וההטבות בהחלטה 1458.
071-2016

החזרי תשלומי דמי הסכמה, דמי חכירה מהוונים - החלטה 1464

ביום 6.07.2016 הוגשה עתירה למתן צו על תנאי בבית המשפט העליון (בג"צ 5414/16) ע"י עו"ד אלון נוקראי, ב"כ תנועת המושבים, תנועת האיחוד החקלאי ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") בעניין ביטול ו/או שינוי סעיף 5.4 להחלטה 1464 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית", (להלן: "החלטה 1464 "), בה נקבע כי תתאפשר התחשבנות מחדש לעניין תשלומי דמי הסכמה בקשר להעברת זכויות בנחלה, תוספות בנייה ופיצול מגרש, בקשר לעסקאות בנחלות, החל מיום 9.6.2011 ולא מיום 27.3.2007 שהוא מועד אישור החלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל.
20-07-2016
ביום 6.07.2016 הוגשה עתירה למתן צו על תנאי בבית המשפט העליון (בג"צ 5414/16) ע"י עו"ד אלון נוקראי, ב"כ תנועת המושבים, תנועת האיחוד החקלאי ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") בעניין ביטול ו/או שינוי סעיף 5.4 להחלטה 1464 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית", (להלן: "החלטה 1464 "), בה נקבע כי תתאפשר התחשבנות מחדש לעניין תשלומי דמי הסכמה בקשר להעברת זכויות בנחלה, תוספות בנייה ופיצול מגרש, בקשר לעסקאות בנחלות, החל מיום 9.6.2011 ולא מיום 27.3.2007 שהוא מועד אישור החלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל.
070-2016

ביהמ"ש העליון אישר החלטת אסיפה לחלוקה שיוויונית של מניות תנובה

ביהמ"ש העליון, בפס"ד תקדימי מיום 14.7.2016 שניתן ע"י כב' השופטת ד' ברק-ארז בהסכמת השופטים ס' ג'ובראן וא' שוהם, נתן תוקף להחלטת האסיפה הכללית של מושב בית חנניה לחלוקה שוויונית של פדיון מניות תנובה בין כלל חברי האגודה, וזאת חרף העקרונות שנקבעו ב "בג"ץ ניר בנים", לעניין היות המניות, שנתקבלו על פי מפתח יצרני, נכס של הרפתנים ומשווקי שאר התוצרת החקלאית לתנובה (ע"א 2483/14 צביקה שלומוביץ ואח' נ' בית חנניה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ ואח').
15-07-2016
ביהמ"ש העליון, בפס"ד תקדימי מיום 14.7.2016 שניתן ע"י כב' השופטת ד' ברק-ארז בהסכמת השופטים ס' ג'ובראן וא' שוהם, נתן תוקף להחלטת האסיפה הכללית של מושב בית חנניה לחלוקה שוויונית של פדיון מניות תנובה בין כלל חברי האגודה, וזאת חרף העקרונות שנקבעו ב "בג"ץ ניר בנים", לעניין היות המניות, שנתקבלו על פי מפתח יצרני, נכס של הרפתנים ומשווקי שאר התוצרת החקלאית לתנובה (ע"א 2483/14 צביקה שלומוביץ ואח' נ' בית חנניה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ ואח').
069-2016

פיצויים על השבת מקרקעי משבצת נחלות - עדכון

החלטה 1470 בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 אושר תיקון להחלטת 1426 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה" ההחלטה נחתמה על ידי שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ב 13.7.2016 ומספרה המעודכן - 1470.
14-07-2016
החלטה 1470 בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 אושר תיקון להחלטת 1426 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה" ההחלטה נחתמה על ידי שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ב 13.7.2016 ומספרה המעודכן - 1470.
073-2016

העברת כספי הפרשי גמלאות מחליפות שכר לחברי קיבוצים

בעקבות עדכון בסיסי ההכנסה לחיוב דמי ביטוח לאומי של הקיבוצים והמושבים השיתופיים שנעשה על ידי מנהל הביטוח והגביה לשנים 2003 עד 2008, חויבו רוב הקיבוצים והמושבים השיתופיים בהפרשי דמי ביטוח ומיעוטם זוכו בהפרשי דמי ביטוח.
15-07-2016
בעקבות עדכון בסיסי ההכנסה לחיוב דמי ביטוח לאומי של הקיבוצים והמושבים השיתופיים שנעשה על ידי מנהל הביטוח והגביה לשנים 2003 עד 2008, חויבו רוב הקיבוצים והמושבים השיתופיים בהפרשי דמי ביטוח ומיעוטם זוכו בהפרשי דמי ביטוח.
072-2016

פיצויים על השבת מקרקעי משבצת נחלות - עדכון

החלטה 1470 בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 אושר תיקון להחלטת 1426 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה" ההחלטה נחתמה על ידי שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ב 13.7.2016 ומספרה המעודכן - 1470.
14-07-2016
החלטה 1470 בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 אושר תיקון להחלטת 1426 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה" ההחלטה נחתמה על ידי שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ב 13.7.2016 ומספרה המעודכן - 1470.
071-2016

יחסי עובד - מעביד בקיבוץ מתחדש - בג"ץ בן אהרון

בפסק דין מיום 6 ביולי 2016, דחה בג"ץ את עתירתו של חבר קיבוץ תל יוסף, אבי בן אהרון, להכיר בקיומם של יחסי עובד מעביד בינו לקיבוצו ובינו לענף של הקיבוץ שעבר תאגוד (ראו חוזר 124/2014 "יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש – עתירה לבג"ץ").
12-07-2016
בפסק דין מיום 6 ביולי 2016, דחה בג"ץ את עתירתו של חבר קיבוץ תל יוסף, אבי בן אהרון, להכיר בקיומם של יחסי עובד מעביד בינו לקיבוצו ובינו לענף של הקיבוץ שעבר תאגוד (ראו חוזר 124/2014 "יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש – עתירה לבג"ץ").
068-2016

שימושים מותרים להשכרה בחלקת המגורים במושב

ביום 8.5.2016 נחתמה החלטה 1458 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה". על פי ההחלטה בעל זכויות בנחלה רשאי לקיים בנחלתו שימוש למטרת תעסוקה לא חקלאית בהתאם למספר תנאים המופיעים בהחלטה.
10-07-2016
ביום 8.5.2016 נחתמה החלטה 1458 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה". על פי ההחלטה בעל זכויות בנחלה רשאי לקיים בנחלתו שימוש למטרת תעסוקה לא חקלאית בהתאם למספר תנאים המופיעים בהחלטה.
070-2016

קביעת גודל מינימלי ליחידת דיור לשיוך בקיבוצים ובמושבים שיתופיים

ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל אישרה בישיבתה מיום 13.6.2016 החלטה בעניין קביעת גודל מינמלי ליח"ד לשיוך בקיבוצים ובמושבים שיתופיים המאוכלסים בין 150%-200% ביחס לתקן הנחלות.
10-07-2016
ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל אישרה בישיבתה מיום 13.6.2016 החלטה בעניין קביעת גודל מינמלי ליח"ד לשיוך בקיבוצים ובמושבים שיתופיים המאוכלסים בין 150%-200% ביחס לתקן הנחלות.
067-2016

תעריפי מים החל מ- 1.7.2016

בהתאם לסעיף 112 א' לחוק המים אחת ל 6 חודשים מעודכנים תעריפי המים בהתאם לשינוי במדד משוקלל לפיו חלה ירידה מזערית. להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.07.2016:
07-07-2016
בהתאם לסעיף 112 א' לחוק המים אחת ל 6 חודשים מעודכנים תעריפי המים בהתאם לשינוי במדד משוקלל לפיו חלה ירידה מזערית. להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.07.2016:
069-2016

תעריפי מים החל מ- 1.7.2016

בהתאם לסעיף 112 א' לחוק המים אחת ל 6 חודשים מעודכנים תעריפי המים בהתאם לשינוי במדד משוקלל לפיו חלה ירידה מזערית. להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.07.2016:
07-07-2016
בהתאם לסעיף 112 א' לחוק המים אחת ל 6 חודשים מעודכנים תעריפי המים בהתאם לשינוי במדד משוקלל לפיו חלה ירידה מזערית. להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.07.2016:
068-2016

בג"צ דחה את העתירה כנגד החלטה 1447- "חלופת האגודה"

בפסק דין שניתן ביום 6.7.2016 בבית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, ע"י כבוד השופטים ניל הנדל, נעם סולברג ואורי שהם נדחתה עתירתם של האגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית המזרחית ואח' ( להלן: "העותרים") כנגד מועצת מקרקעי ישראל ואח' (בג"צ 2608/16), בעניין בקשתם לביטול החלטה 1447 של מועצת מקרקעי ישראל "רכישת זכויות למגורים ע"י אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי".
06-07-2016
בפסק דין שניתן ביום 6.7.2016 בבית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, ע"י כבוד השופטים ניל הנדל, נעם סולברג ואורי שהם נדחתה עתירתם של האגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית המזרחית ואח' ( להלן: "העותרים") כנגד מועצת מקרקעי ישראל ואח' (בג"צ 2608/16), בעניין בקשתם לביטול החלטה 1447 של מועצת מקרקעי ישראל "רכישת זכויות למגורים ע"י אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי".
067-2016

התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1472 "התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ" הקובעת כללים להסדרת השימושים בקיבוצים.ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה, ביום 4.7.2016.
06-07-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1472 "התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ" הקובעת כללים להסדרת השימושים בקיבוצים.ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה, ביום 4.7.2016.
066-2016

בניה למגורים בקיבוצים מתחדשים – הסדר ביניים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1473 "בניה למגורים בקיבוצים מתחדשים - הסדר ביניים" בעניין הסדר ביניים לחתימה על בקשות להיתר בנייה להקמת בתי מגורים חדשים בחלקות המגורים בקיבוצים המתחדשים אשר קיבלו החלטה על שיוך.ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה, ביום 4.7.2016.
05-07-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1473 "בניה למגורים בקיבוצים מתחדשים - הסדר ביניים" בעניין הסדר ביניים לחתימה על בקשות להיתר בנייה להקמת בתי מגורים חדשים בחלקות המגורים בקיבוצים המתחדשים אשר קיבלו החלטה על שיוך.ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה, ביום 4.7.2016.
066-2016

פיצוי מוגדל בהשבת קרקע לפי החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.16 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1469 "הוראות בדבר סעיף 29 ג' לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע"ד". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ביום 4.7.2016.
04-07-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.16 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1469 "הוראות בדבר סעיף 29 ג' לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע"ד". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ביום 4.7.2016.
065-2016

פיצוי מוגדל בהשבת קרקע לפי החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.16 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1469 "הוראות בדבר סעיף 29 ג' לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע"ד". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ביום 4.7.2016.
04-07-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.16 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1469 "הוראות בדבר סעיף 29 ג' לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע"ד". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ביום 4.7.2016.
065-2016

תחזוקת מדי מים

בעקבות שאילתות רבות של לקוחות לעניין חובות ספק המים בכל הקשור לתחזוקת מדי מים הננו להבהיר כי כללי מדידת מים (מדי מים ) התשמ"ח -1988 אשר עודכנו לאחרונה דנים בכל הקשור למדידת מים, תחזוקת מדי מים, נוהלי בדיקת מדי מים ועוד.
01-07-2016
בעקבות שאילתות רבות של לקוחות לעניין חובות ספק המים בכל הקשור לתחזוקת מדי מים הננו להבהיר כי כללי מדידת מים (מדי מים ) התשמ"ח -1988 אשר עודכנו לאחרונה דנים בכל הקשור למדידת מים, תחזוקת מדי מים, נוהלי בדיקת מדי מים ועוד.
064-2016

תחזוקת מדי מים

בעקבות שאילתות רבות של לקוחות לעניין חובות ספק המים בכל הקשור לתחזוקת מדי מים הננו להבהיר כי כללי מדידת מים (מדי מים ) התשמ"ח -1988 אשר עודכנו לאחרונה דנים בכל הקשור למדידת מים, תחזוקת מדי מים, נוהלי בדיקת מדי מים ועוד.
01-07-2016
בעקבות שאילתות רבות של לקוחות לעניין חובות ספק המים בכל הקשור לתחזוקת מדי מים הננו להבהיר כי כללי מדידת מים (מדי מים ) התשמ"ח -1988 אשר עודכנו לאחרונה דנים בכל הקשור למדידת מים, תחזוקת מדי מים, נוהלי בדיקת מדי מים ועוד.
064-2016

נוהל חוזה חכירה לדורות לנחלה ולמשבצת חקלאית במושב

להלן עיקרי הנוהל ל"חוזי חכירה לדורות לנחלות ולמשבצות חקלאיות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1311, 823, 476 כפי שאושר ב- 28.06.2016 ע"י שולה בן צבי, מנהלת אגף חוזים לדורות ואפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים.
30-06-2016
להלן עיקרי הנוהל ל"חוזי חכירה לדורות לנחלות ולמשבצות חקלאיות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1311, 823, 476 כפי שאושר ב- 28.06.2016 ע"י שולה בן צבי, מנהלת אגף חוזים לדורות ואפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים.
063-2016

חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של נחלה ולמשבצת המושב

ביום 28.6.16 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") דף מידע בעניין "חתימת חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה, חוזה ליתרת המשבצת החקלאית וחוזה הרשאה זמני במושבי עובדים ובכפרים שיתופים", בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1311, 823, 476.
30-06-2016
ביום 28.6.16 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") דף מידע בעניין "חתימת חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה, חוזה ליתרת המשבצת החקלאית וחוזה הרשאה זמני במושבי עובדים ובכפרים שיתופים", בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1311, 823, 476.
062-2016

תשלום מופחת בעד שאיבת מים נוספת

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) (תיקון) תשע"ו 2016.
29-06-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) (תיקון) תשע"ו 2016.
063-2016

תשלום מופחת בעד שאיבת מים נוספת

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) (תיקון) תשע"ו 2016.
29-06-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) (תיקון) תשע"ו 2016.
061-2016

מעמד שטחים ציבוריים בישוב חקלאי

להלן עמדת המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות בעניין מעמד השטחים הציבוריים בישוב חקלאי כפי שהוצג לרשות מקרקעי ישראל:
29-06-2016
להלן עמדת המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות בעניין מעמד השטחים הציבוריים בישוב חקלאי כפי שהוצג לרשות מקרקעי ישראל:
062-2016

מעמד שטחים ציבוריים בישוב חקלאי

להלן עמדת המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות בעניין מעמד השטחים הציבוריים בישוב חקלאי כפי שהוצג לרשות מקרקעי ישראל:
28-06-2016
להלן עמדת המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות בעניין מעמד השטחים הציבוריים בישוב חקלאי כפי שהוצג לרשות מקרקעי ישראל:
060-2016

עדכוני ביטוח לאומי

הגדלת שכר המינימום החל מיולי 2016
29-06-2016
הגדלת שכר המינימום החל מיולי 2016
061-2016

עדכוני ביטוח לאומי

הגדלת שכר המינימום החל מיולי 2016
26-06-2016
הגדלת שכר המינימום החל מיולי 2016
060-2016

מיסוי קצבאות חברי קיבוץ

ברצוננו להפנות תשומת הלב להנחיה שהוצאה לאחרונה ע"י מר גדי הילמן, רו"ח מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים בעניין מיסוי קצבאות חברי קיבוצים. להלן ההנחיה: "1. במידה והקיבוץ הינו מתחדש והקיבוץ שינה את אורחות חייו ותקציב החבר תלוי בהכנסת החבר הן משכר ממעסיק החיצוני או שהתקציב נקבע בהתאם לתמחור המשרה בקיבוץ. ככל שבמקרה כאמור, הקיבוץ ידווח למס הכנסה בשלב השומה העצמית על הכנסת כל חבר וחבר בנפרד יהיה ניתן להפיק את האישורים המבוקשים. קרי יהיה ניתן לתת פטורים אישיים בהתאם לפקודת מס הכנסה, על הכנסת כל חבר וחבר מיגיעתו האישית, בכפוף לזכאותו של כל חבר באופן פרטני. 2. במידה והקיבוץ לא…
24-06-2016
ברצוננו להפנות תשומת הלב להנחיה שהוצאה לאחרונה ע"י מר גדי הילמן, רו"ח מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים בעניין מיסוי קצבאות חברי קיבוצים. להלן ההנחיה: "1. במידה והקיבוץ הינו מתחדש והקיבוץ שינה את אורחות חייו ותקציב החבר תלוי בהכנסת החבר הן משכר ממעסיק החיצוני או שהתקציב נקבע בהתאם לתמחור המשרה בקיבוץ. ככל שבמקרה כאמור, הקיבוץ ידווח למס הכנסה בשלב השומה העצמית על הכנסת כל חבר וחבר בנפרד יהיה ניתן להפיק את האישורים המבוקשים. קרי יהיה ניתן לתת פטורים אישיים בהתאם לפקודת מס הכנסה, על הכנסת כל חבר וחבר מיגיעתו האישית, בכפוף לזכאותו של כל חבר באופן פרטני. 2. במידה והקיבוץ לא…
058-2016

נוהל הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים

בתאריך 9.06.2015 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") נוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".הנוהל מסתמך על נחלטת הנהלת רמ"י מס' 3741 מיום 2.6.2015.
22-06-2016
בתאריך 9.06.2015 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") נוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".הנוהל מסתמך על נחלטת הנהלת רמ"י מס' 3741 מיום 2.6.2015.
057-2016

הטבות בתחום הבינוי והשיכון לפי אזורי עדיפות לאומית

ממשלת ישראל דנה ביום 13 ביוני 2016 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, והחליטה כדלקמן:
20-06-2016
ממשלת ישראל דנה ביום 13 ביוני 2016 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, והחליטה כדלקמן:
059-2016

נוהל הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים

בתאריך 9.06.2015 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") נוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".הנוהל מסתמך על נחלטת הנהלת רמ"י מס' 3741 מיום 2.6.2015.
22-06-2016
בתאריך 9.06.2015 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") נוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".הנוהל מסתמך על נחלטת הנהלת רמ"י מס' 3741 מיום 2.6.2015.
058-2016

הטבות בתחום הבינוי והשיכון לפי אזורי עדיפות לאומית

ממשלת ישראל דנה ביום 13 ביוני 2016 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, והחליטה כדלקמן:
20-06-2016
ממשלת ישראל דנה ביום 13 ביוני 2016 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, והחליטה כדלקמן:
056-2016

הסדרת השימושים בקרקע חקלאית

בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י תחת הכותרת "הסדרת השימושים בקרקע חקלאית", הובאו יעדים ומשימות כדלקמן:
14-06-2016
בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י תחת הכותרת "הסדרת השימושים בקרקע חקלאית", הובאו יעדים ומשימות כדלקמן:
057-2016

הסדרת השימושים בקרקע חקלאית

בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י תחת הכותרת "הסדרת השימושים בקרקע חקלאית", הובאו יעדים ומשימות כדלקמן:
14-06-2016
בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י תחת הכותרת "הסדרת השימושים בקרקע חקלאית", הובאו יעדים ומשימות כדלקמן:
055-2016

פעילות החתימה על חוזים לדורות

בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י הובאה הסקירה הבאה תחת הכותרת "זרקור על פעילות החתימה על חוזים לדורות":
09-06-2016
בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י הובאה הסקירה הבאה תחת הכותרת "זרקור על פעילות החתימה על חוזים לדורות":
056-2016

פעילות החתימה על חוזים לדורות

בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י הובאה הסקירה הבאה תחת הכותרת "זרקור על פעילות החתימה על חוזים לדורות":
09-06-2016
בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י הובאה הסקירה הבאה תחת הכותרת "זרקור על פעילות החתימה על חוזים לדורות":
054-2016

הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים

לאחרונה פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") "דף מידע לפונה – הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".דף המידע מתווה בקווים כלליים את האפשרויות העומדות בפני אגודות חקלאיות ביישובים שיתופיים המפעילות או מחזיקות תחנת דלק פנימית.
03-06-2016
לאחרונה פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") "דף מידע לפונה – הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".דף המידע מתווה בקווים כלליים את האפשרויות העומדות בפני אגודות חקלאיות ביישובים שיתופיים המפעילות או מחזיקות תחנת דלק פנימית.
055-2016

הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים

לאחרונה פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") "דף מידע לפונה – הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".דף המידע מתווה בקווים כלליים את האפשרויות העומדות בפני אגודות חקלאיות ביישובים שיתופיים המפעילות או מחזיקות תחנת דלק פנימית.
05-06-2016
לאחרונה פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") "דף מידע לפונה – הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".דף המידע מתווה בקווים כלליים את האפשרויות העומדות בפני אגודות חקלאיות ביישובים שיתופיים המפעילות או מחזיקות תחנת דלק פנימית.
053-2016

פיצוי מוגדל בהשבת קרקע במסגרת תוכנית רחבת היקף לדיור

ביום 2.6.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה להחלטה למועצת מקרקעי ישראל בדבר פיצוי בגין השבת קרקע לרמ"י לעניין תוכניות רחבות היקף לדיור. ההצעה להחלטה באה בעקבות תיקון מספר 3 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (להלן "התיקון לחוק"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 15.6.2016.
03-06-2016
ביום 2.6.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה להחלטה למועצת מקרקעי ישראל בדבר פיצוי בגין השבת קרקע לרמ"י לעניין תוכניות רחבות היקף לדיור. ההצעה להחלטה באה בעקבות תיקון מספר 3 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (להלן "התיקון לחוק"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 15.6.2016.
054-2016

פיצוי מוגדל בהשבת קרקע במסגרת תוכנית רחבת היקף לדיור

ביום 2.6.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה להחלטה למועצת מקרקעי ישראל בדבר פיצוי בגין השבת קרקע לרמ"י לעניין תוכניות רחבות היקף לדיור. ההצעה להחלטה באה בעקבות תיקון מספר 3 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (להלן "התיקון לחוק"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 15.6.2016.
03-06-2016
ביום 2.6.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה להחלטה למועצת מקרקעי ישראל בדבר פיצוי בגין השבת קרקע לרמ"י לעניין תוכניות רחבות היקף לדיור. ההצעה להחלטה באה בעקבות תיקון מספר 3 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (להלן "התיקון לחוק"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 15.6.2016.
053-2016

אספקת מים לצרכי כבאות והצלה

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (אספקת מים לכבאות והצלה) התשע"ו – 2016.
30-05-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (אספקת מים לכבאות והצלה) התשע"ו – 2016.
052-2016

נוהל המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים

להלן עיקרי הנוהל מעודכן להמרת נחלות פניות למגרשי מגורים על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1445 כפי שאושר ב- 25.5.2016 ע"י משה אהרוני, סגן מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים, ואפרת שטראוס, מנהלת אגף בכירה ואגף תורה ונהלים.
02-06-2016
להלן עיקרי הנוהל מעודכן להמרת נחלות פניות למגרשי מגורים על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1445 כפי שאושר ב- 25.5.2016 ע"י משה אהרוני, סגן מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים, ואפרת שטראוס, מנהלת אגף בכירה ואגף תורה ונהלים.
051-2016

אספקת מים לצרכי כבאות והצלה

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (אספקת מים לכבאות והצלה) התשע"ו – 2016.
30-05-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (אספקת מים לכבאות והצלה) התשע"ו – 2016.
052-2016

קיבוצים ימשיכו לשלם דמי ביטוח לאומי לפחות על פי שכר המינימום

בפסק דין מיום 20 במאי 2016, דחה בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, את ערעורם של 32 קיבוצים ומושבים שיתופיים כנגד קביעת הכנסה מזערית לחבר ומושב שיתופי על בסיס שכר המינימום.
22-05-2016
בפסק דין מיום 20 במאי 2016, דחה בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, את ערעורם של 32 קיבוצים ומושבים שיתופיים כנגד קביעת הכנסה מזערית לחבר ומושב שיתופי על בסיס שכר המינימום.
050-2016

הספקת מים למערכת הארצית

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"ו – 2016. בחוזר 26/2016 "שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016" פרסמנו בהרחבה את השינויים בתעריפי היטלי ההפקה בעקבות אישור ועדת הכספים של הכנסת.
20-05-2016
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"ו – 2016. בחוזר 26/2016 "שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016" פרסמנו בהרחבה את השינויים בתעריפי היטלי ההפקה בעקבות אישור ועדת הכספים של הכנסת.
051-2016

הספקת מים למערכת הארצית

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"ו – 2016. בחוזר 26/2016 "שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016" פרסמנו בהרחבה את השינויים בתעריפי היטלי ההפקה בעקבות אישור ועדת הכספים של הכנסת.
20-05-2016
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"ו – 2016. בחוזר 26/2016 "שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016" פרסמנו בהרחבה את השינויים בתעריפי היטלי ההפקה בעקבות אישור ועדת הכספים של הכנסת.
050-2016

ביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שיווקי הקרקע בתחומם

בישיבת הממשלה מיום 15.5.2016 התקבלה הצעה להחלטה של שר הבינוי והשיכון והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שווקי הקרקע בתחומה. להלן ההחלטה מתוך סיכום ישיבת הממשלה:
16-05-2016
בישיבת הממשלה מיום 15.5.2016 התקבלה הצעה להחלטה של שר הבינוי והשיכון והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שווקי הקרקע בתחומה. להלן ההחלטה מתוך סיכום ישיבת הממשלה:
049-2016

ביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שיווקי הקרקע בתחומם

בישיבת הממשלה מיום 15.5.2016 התקבלה הצעה להחלטה של שר הבינוי והשיכון והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שווקי הקרקע בתחומה. להלן ההחלטה מתוך סיכום ישיבת הממשלה:
16-05-2016
בישיבת הממשלה מיום 15.5.2016 התקבלה הצעה להחלטה של שר הבינוי והשיכון והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שווקי הקרקע בתחומה. להלן ההחלטה מתוך סיכום ישיבת הממשלה:
048-2016

בתקופת הסכם פיתוח יחול היטל השבחה

בפסק דין שניתן ב- 10.5.2016 בבית המשפט העליון בר"ם 468/14, הוינגמן ובניו נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון, ו-ע"א 7084/13 ובר יהודה בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון ואח', בפני הרכב השופטים דפנה ברק ארז, יורם דנציגר ואורי שהם בוטלה "הלכת קנית" ונקבע כי במידה ואושרה תוכנית משביחה על קרקע המוחזקת על ידי יזם בתקופת הסכם פיתוח, על היזם יהיה לשלם היטל השבחה וכיוצא מזה היזם ייחשב כחוכר לדורות גם לצורך החלת ההחלטות לעניין "דמי היתר", "הפרשי ערך" והחזר היטל ההשבחה ששילם.
15-05-2016
בפסק דין שניתן ב- 10.5.2016 בבית המשפט העליון בר"ם 468/14, הוינגמן ובניו נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון, ו-ע"א 7084/13 ובר יהודה בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון ואח', בפני הרכב השופטים דפנה ברק ארז, יורם דנציגר ואורי שהם בוטלה "הלכת קנית" ונקבע כי במידה ואושרה תוכנית משביחה על קרקע המוחזקת על ידי יזם בתקופת הסכם פיתוח, על היזם יהיה לשלם היטל השבחה וכיוצא מזה היזם ייחשב כחוכר לדורות גם לצורך החלת ההחלטות לעניין "דמי היתר", "הפרשי ערך" והחזר היטל ההשבחה ששילם.
049-2016

בתקופת הסכם פיתוח יחול היטל השבחה

בפסק דין שניתן ב- 10.5.2016 בבית המשפט העליון בר"ם 468/14, הוינגמן ובניו נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון, ו-ע"א 7084/13 ובר יהודה בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון ואח', בפני הרכב השופטים דפנה ברק ארז, יורם דנציגר ואורי שהם בוטלה "הלכת קנית" ונקבע כי במידה ואושרה תוכנית משביחה על קרקע המוחזקת על ידי יזם בתקופת הסכם פיתוח, על היזם יהיה לשלם היטל השבחה וכיוצא מזה היזם ייחשב כחוכר לדורות גם לצורך החלת ההחלטות לעניין "דמי היתר", "הפרשי ערך" והחזר היטל ההשבחה ששילם.
15-05-2016
בפסק דין שניתן ב- 10.5.2016 בבית המשפט העליון בר"ם 468/14, הוינגמן ובניו נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון, ו-ע"א 7084/13 ובר יהודה בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון ואח', בפני הרכב השופטים דפנה ברק ארז, יורם דנציגר ואורי שהם בוטלה "הלכת קנית" ונקבע כי במידה ואושרה תוכנית משביחה על קרקע המוחזקת על ידי יזם בתקופת הסכם פיתוח, על היזם יהיה לשלם היטל השבחה וכיוצא מזה היזם ייחשב כחוכר לדורות גם לצורך החלת ההחלטות לעניין "דמי היתר", "הפרשי ערך" והחזר היטל ההשבחה ששילם.
047-2016

עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים

המועצה הארצית לתכנון ולבניה בישיבתה מיום 10.5.2016 דנה בנושא "תמ"א 1/35/ב: יישובים כפריים הכלולים בלוח 2". המועצה אישרה את המלצות הולנת"ע מתאריך 15.11.2015 המאפשרות בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
13-05-2016
המועצה הארצית לתכנון ולבניה בישיבתה מיום 10.5.2016 דנה בנושא "תמ"א 1/35/ב: יישובים כפריים הכלולים בלוח 2". המועצה אישרה את המלצות הולנת"ע מתאריך 15.11.2015 המאפשרות בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
048-2016

עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים

המועצה הארצית לתכנון ולבניה בישיבתה מיום 10.5.2016 דנה בנושא "תמ"א 1/35/ב: יישובים כפריים הכלולים בלוח 2". המועצה אישרה את המלצות הולנת"ע מתאריך 15.11.2015 המאפשרות בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
13-05-2016
המועצה הארצית לתכנון ולבניה בישיבתה מיום 10.5.2016 דנה בנושא "תמ"א 1/35/ב: יישובים כפריים הכלולים בלוח 2". המועצה אישרה את המלצות הולנת"ע מתאריך 15.11.2015 המאפשרות בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
046-2016

שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.4.2016 אושר תיקון החלטת מועצה מספר 1265 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה". ההחלטה נכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב - 8.5.2016 ומספרה החדש 1458.
09-05-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.4.2016 אושר תיקון החלטת מועצה מספר 1265 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה". ההחלטה נכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב - 8.5.2016 ומספרה החדש 1458.
045-2016

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושב – עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.4.2016 הוחלט לתקן את החלטת מועצה מספר 1399 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית".ההחלטה החדשה שמספרה 1464 נכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 8.5.2016, להלן התיקונים שאושרו:
09-05-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.4.2016 הוחלט לתקן את החלטת מועצה מספר 1399 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית".ההחלטה החדשה שמספרה 1464 נכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 8.5.2016, להלן התיקונים שאושרו:
047-2016

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראת מיום 18.4.2016 אושר תיקון להחלטת מועצה מספר 1411 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם קיבוץ או מושב שיתופי". החלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה, ביום 8.5.2016 ומספרה 1456. 
09-05-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראת מיום 18.4.2016 אושר תיקון להחלטת מועצה מספר 1411 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם קיבוץ או מושב שיתופי". החלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה, ביום 8.5.2016 ומספרה 1456. 
044-2016

החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושר תיקון להחלטת מועצה מספר 1226"החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים". החלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה, מר משה כחלון, ביום 8.5.2016 ומספרה כעת 1455.
09-05-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושר תיקון להחלטת מועצה מספר 1226"החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים". החלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה, מר משה כחלון, ביום 8.5.2016 ומספרה כעת 1455.
046-2016

החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושר תיקון להחלטת מועצה מספר 1226"החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים". החלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה, מר משה כחלון, ביום 8.5.2016 ומספרה כעת 1455.
09-05-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושר תיקון להחלטת מועצה מספר 1226"החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים". החלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה, מר משה כחלון, ביום 8.5.2016 ומספרה כעת 1455.
043-2016

זכאות חוכרת לדורות לפיצויי הפקעה למרות אי חידוש החוזה

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (58421-05-12) "ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ נגד המועצה המקומית בנימינה ואח'", בפני כבוד השופטת שושנה שטמר, נדרש בית המשפט לקבוע האם חוכרת לדורות בנכס מקרקעין שבו החכירה הסתיימה, והמקרקעין הועברו לרשות המועצה המקומית, לאחר שהפרה הוראות מסוימות, זכאית לפיצויי הפקעה.
06-05-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (58421-05-12) "ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ נגד המועצה המקומית בנימינה ואח'", בפני כבוד השופטת שושנה שטמר, נדרש בית המשפט לקבוע האם חוכרת לדורות בנכס מקרקעין שבו החכירה הסתיימה, והמקרקעין הועברו לרשות המועצה המקומית, לאחר שהפרה הוראות מסוימות, זכאית לפיצויי הפקעה.
045-2016

זכאות חוכרת לדורות לפיצויי הפקעה למרות אי חידוש החוזה

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (58421-05-12) "ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ נגד המועצה המקומית בנימינה ואח'", בפני כבוד השופטת שושנה שטמר, נדרש בית המשפט לקבוע האם חוכרת לדורות בנכס מקרקעין שבו החכירה הסתיימה, והמקרקעין הועברו לרשות המועצה המקומית, לאחר שהפרה הוראות מסוימות, זכאית לפיצויי הפקעה.
06-05-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (58421-05-12) "ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ נגד המועצה המקומית בנימינה ואח'", בפני כבוד השופטת שושנה שטמר, נדרש בית המשפט לקבוע האם חוכרת לדורות בנכס מקרקעין שבו החכירה הסתיימה, והמקרקעין הועברו לרשות המועצה המקומית, לאחר שהפרה הוראות מסוימות, זכאית לפיצויי הפקעה.
042-2016

דרישת רמ"י להחזר קרקעות שעובדו שנים ארוכות ושאינן במשבצת

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום בחיפה בין רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לבין קיבוץ שער העמקים (להלן: "הקיבוץ") , בפני כבוד השופטת אילת דגן (ת"א 14361-01-12 ) נקבע כי על הקיבוץ להחזיר לרמ"י קרקע שניתנה לו לפני עשרות שנים לצורך גידולי שדה, ודחה את טענת הקיבוץ כי זכותו במקרקעין השתכללה לכדי "זכות חכירה לדורות".
01-05-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום בחיפה בין רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לבין קיבוץ שער העמקים (להלן: "הקיבוץ") , בפני כבוד השופטת אילת דגן (ת"א 14361-01-12 ) נקבע כי על הקיבוץ להחזיר לרמ"י קרקע שניתנה לו לפני עשרות שנים לצורך גידולי שדה, ודחה את טענת הקיבוץ כי זכותו במקרקעין השתכללה לכדי "זכות חכירה לדורות".
044-2016

דרישת רמ"י להחזר קרקעות שעובדו שנים ארוכות ושאינן במשבצת

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום בחיפה בין רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לבין קיבוץ שער העמקים (להלן: "הקיבוץ") , בפני כבוד השופטת אילת דגן (ת"א 14361-01-12 ) נקבע כי על הקיבוץ להחזיר לרמ"י קרקע שניתנה לו לפני עשרות שנים לצורך גידולי שדה, ודחה את טענת הקיבוץ כי זכותו במקרקעין השתכללה לכדי "זכות חכירה לדורות".
01-05-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום בחיפה בין רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לבין קיבוץ שער העמקים (להלן: "הקיבוץ") , בפני כבוד השופטת אילת דגן (ת"א 14361-01-12 ) נקבע כי על הקיבוץ להחזיר לרמ"י קרקע שניתנה לו לפני עשרות שנים לצורך גידולי שדה, ודחה את טענת הקיבוץ כי זכותו במקרקעין השתכללה לכדי "זכות חכירה לדורות".
041-2016

אורכה אחרונה לסיום בניה לבעלי הסכם פיתוח עם רמ"י

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי"), פרסמה הודעה ב- 20.4.2016 בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1424, "ביטול עסקאות ומתן ארוכות לביצוען", לפיה האורכה האחרונה לבעלי הסכם פיתוח לסיום הבנייה במקרקעין שהקצתה רמ"י, בפטור ממכרז, מסתיימת ביום 31.12.2016. להלן עיקרי ההודעה:
24-04-2016
רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי"), פרסמה הודעה ב- 20.4.2016 בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1424, "ביטול עסקאות ומתן ארוכות לביצוען", לפיה האורכה האחרונה לבעלי הסכם פיתוח לסיום הבנייה במקרקעין שהקצתה רמ"י, בפטור ממכרז, מסתיימת ביום 31.12.2016. להלן עיקרי ההודעה:
040-2016

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור – השלכות מיידיות

החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) התשע"ו- 2016 , פורסם בספר החוקים מס' 2543 מיום 6.4.2016.נוכח הפיצוי המוגדל שנקבע בחוק מוצע לכל מי שנמצא בהליכי מימוש של החלטה 1426 לדרוש להחיל עליו את הפיצוי המוגדל.
20-04-2016
החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) התשע"ו- 2016 , פורסם בספר החוקים מס' 2543 מיום 6.4.2016.נוכח הפיצוי המוגדל שנקבע בחוק מוצע לכל מי שנמצא בהליכי מימוש של החלטה 1426 לדרוש להחיל עליו את הפיצוי המוגדל.
043-2016

אורכה אחרונה לסיום בניה לבעלי הסכם פיתוח עם רמ"י

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי"), פרסמה הודעה ב- 20.4.2016 בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1424, "ביטול עסקאות ומתן ארוכות לביצוען", לפיה האורכה האחרונה לבעלי הסכם פיתוח לסיום הבנייה במקרקעין שהקצתה רמ"י, בפטור ממכרז, מסתיימת ביום 31.12.2016. להלן עיקרי ההודעה:
24-04-2016
רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי"), פרסמה הודעה ב- 20.4.2016 בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1424, "ביטול עסקאות ומתן ארוכות לביצוען", לפיה האורכה האחרונה לבעלי הסכם פיתוח לסיום הבנייה במקרקעין שהקצתה רמ"י, בפטור ממכרז, מסתיימת ביום 31.12.2016. להלן עיקרי ההודעה:
042-2016

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור – השלכות מיידיות

החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) התשע"ו- 2016 , פורסם בספר החוקים מס' 2543 מיום 6.4.2016.נוכח הפיצוי המוגדל שנקבע בחוק מוצע לכל מי שנמצא בהליכי מימוש של החלטה 1426 לדרוש להחיל עליו את הפיצוי המוגדל.
20-04-2016
החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) התשע"ו- 2016 , פורסם בספר החוקים מס' 2543 מיום 6.4.2016.נוכח הפיצוי המוגדל שנקבע בחוק מוצע לכל מי שנמצא בהליכי מימוש של החלטה 1426 לדרוש להחיל עליו את הפיצוי המוגדל.
039-2016

כללי ניתוק אספקת מים ביתיים לישוב חקלאי

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה) 2016.
17-04-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה) 2016.
041-2016

כללי ניתוק אספקת מים ביתיים לישוב חקלאי

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה) 2016.
17-04-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה) 2016.
038-2016

הצעה לחייב חוכרי מגרשים בהרחבות במלוא זכויות התב"ע

ביום 14.4.16 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") הצעה מספר 619 לתיקון החלטה 1450 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש-תשלום דמי היתר". (להלן:"ההצעה").
14-04-2016
ביום 14.4.16 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") הצעה מספר 619 לתיקון החלטה 1450 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש-תשלום דמי היתר". (להלן:"ההצעה").
037-2016

הגדלה למפרע של דמי הקבורה במרחב הכפרי

המאבק המשפטי הציבורי: רצף המאבק 1. מאז שנת 2004 - ברציפות - מתקיים, מאבק משפטי וציבורי בהובלה המשפטית של עו"ד רון רוגין, להסרת עיוות ההפליה לרעה בכל הנוגע לדמי הקבורה, המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לגופים בהתיישבות (דוגמת קיבוצים, מושבים עובדים וכפריים שיתופיים, ישובים קהילתיים, מועצות דתיות במועצות אזוריות) העוסקים בהבאת הנפטר אל בית עולמים. במסגרת מאבק זה, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון: בג"ץ 10357/04 קיבוץ נחשולים ואח' נ. שר הרווחה והמוסד לביטוח לאומי (להלן - העתירה המקורית).
08-04-2016
המאבק המשפטי הציבורי: רצף המאבק 1. מאז שנת 2004 - ברציפות - מתקיים, מאבק משפטי וציבורי בהובלה המשפטית של עו"ד רון רוגין, להסרת עיוות ההפליה לרעה בכל הנוגע לדמי הקבורה, המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לגופים בהתיישבות (דוגמת קיבוצים, מושבים עובדים וכפריים שיתופיים, ישובים קהילתיים, מועצות דתיות במועצות אזוריות) העוסקים בהבאת הנפטר אל בית עולמים. במסגרת מאבק זה, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון: בג"ץ 10357/04 קיבוץ נחשולים ואח' נ. שר הרווחה והמוסד לביטוח לאומי (להלן - העתירה המקורית).
040-2016

הצעה לחייב חוכרי מגרשים בהרחבות במלוא זכויות התב"ע

ביום 14.4.16 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") הצעה מספר 619 לתיקון החלטה 1450 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש-תשלום דמי היתר". (להלן:"ההצעה").
14-04-2016
ביום 14.4.16 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") הצעה מספר 619 לתיקון החלטה 1450 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש-תשלום דמי היתר". (להלן:"ההצעה").
039-2016

הרחבת הסדר הביניים לבניה למגורים בקיבוץ מתחדש

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתקיים ביום 18.4.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לעדכון הסדר הביניים שנקבע בהחלטה 1425 בדבר בנייה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטה מועצת מקרקעי ישראל 751.
12-04-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתקיים ביום 18.4.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לעדכון הסדר הביניים שנקבע בהחלטה 1425 בדבר בנייה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטה מועצת מקרקעי ישראל 751.
038-2016

הגדלה למפרע של דמי הקבורה במרחב הכפרי

המאבק המשפטי הציבורי: רצף המאבק 1. מאז שנת 2004 - ברציפות - מתקיים, מאבק משפטי וציבורי בהובלה המשפטית של עו"ד רון רוגין, להסרת עיוות ההפליה לרעה בכל הנוגע לדמי הקבורה, המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לגופים בהתיישבות (דוגמת קיבוצים, מושבים עובדים וכפריים שיתופיים, ישובים קהילתיים, מועצות דתיות במועצות אזוריות) העוסקים בהבאת הנפטר אל בית עולמים. במסגרת מאבק זה, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון: בג"ץ 10357/04 קיבוץ נחשולים ואח' נ. שר הרווחה והמוסד לביטוח לאומי (להלן - העתירה המקורית).
08-04-2016
המאבק המשפטי הציבורי: רצף המאבק 1. מאז שנת 2004 - ברציפות - מתקיים, מאבק משפטי וציבורי בהובלה המשפטית של עו"ד רון רוגין, להסרת עיוות ההפליה לרעה בכל הנוגע לדמי הקבורה, המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לגופים בהתיישבות (דוגמת קיבוצים, מושבים עובדים וכפריים שיתופיים, ישובים קהילתיים, מועצות דתיות במועצות אזוריות) העוסקים בהבאת הנפטר אל בית עולמים. במסגרת מאבק זה, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון: בג"ץ 10357/04 קיבוץ נחשולים ואח' נ. שר הרווחה והמוסד לביטוח לאומי (להלן - העתירה המקורית).