כותרת מאמר מספר מאמר
077-2005

תביעה להחזר דמי ביטוח לאומי לקיבוצים

בעקבות פרשנות מוטעית של המוסד לביטוח לאומי לפיה יש להחיל את הוראות חוק שכר מינימום התשמ"ז- 1987 (להלן "חוק שכר מינימום") לעניין קביעת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי של חבר קיבוץ, שילמו הקיבוצים תשלומי יתר החל מ- 1.4.1999 בסכומי עתק של מאות מיליוני ₪.
14-09-2005
בעקבות פרשנות מוטעית של המוסד לביטוח לאומי לפיה יש להחיל את הוראות חוק שכר מינימום התשמ"ז- 1987 (להלן "חוק שכר מינימום") לעניין קביעת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי של חבר קיבוץ, שילמו הקיבוצים תשלומי יתר החל מ- 1.4.1999 בסכומי עתק של מאות מיליוני ₪.
076-2005

תשלום דמי היתר - על פי החוזה בלבד

ביום 7 באוגוסט 2005, ניתן פס"ד בבימ"ש השלום בעניין יגר הניה נגד ממ"י, הפ (258/03). ביהמ"ש נדרש לשאלה:
12-09-2005
ביום 7 באוגוסט 2005, ניתן פס"ד בבימ"ש השלום בעניין יגר הניה נגד ממ"י, הפ (258/03). ביהמ"ש נדרש לשאלה:
075-2005

תנאים לקיומה של התיישנות במקרקעין

ביום 14 באוגוסט, 2005 ניתן פס"ד בביהמ"ש המחוזי בת"א, ע"א 3394/02 ממ"י נגד וליד אלדח, אשר הבהיר מהם התנאים לקיומה של התיישנות במקרקעין וקבע כי אלה לא התקיימו באותו עניין.
08-09-2005
ביום 14 באוגוסט, 2005 ניתן פס"ד בביהמ"ש המחוזי בת"א, ע"א 3394/02 ממ"י נגד וליד אלדח, אשר הבהיר מהם התנאים לקיומה של התיישנות במקרקעין וקבע כי אלה לא התקיימו באותו עניין.
074-2005

רפורמה נוספת במס - תיקון 147

בעקבות המלצות ועדת קפוטא-מצא, הוועדה לרפורמה במס, נכנס לתוקפו החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 (להלן: "תיקון 147") אשר מהווה צעד נוסף ברפורמות המס שעברו לאחרונה וכולל בתוכו תיקונים ישירים ועקיפים בכל הקשור לתחומי מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף וביטוח לאומי.
04-09-2005
בעקבות המלצות ועדת קפוטא-מצא, הוועדה לרפורמה במס, נכנס לתוקפו החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 (להלן: "תיקון 147") אשר מהווה צעד נוסף ברפורמות המס שעברו לאחרונה וכולל בתוכו תיקונים ישירים ועקיפים בכל הקשור לתחומי מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף וביטוח לאומי.
073-2005

הטבת מס לבעלי תואר אקדמאי ולעובד שחזר לעבודה

תיקון 147 לפקודת מס הכנסה קובע שורה של הוראות מיסוי חדשות ביניהם הענקת מחצית נקודת זיכוי ממס נוספת לסטודנטים בעלי תואר אקדמי לאחר שנכנסו למעגל העבודה. נדגיש כי תחולת הטבת מס הזו כפי שתפורט בהמשך היא מיום 1.7.2005.
31-08-2005
תיקון 147 לפקודת מס הכנסה קובע שורה של הוראות מיסוי חדשות ביניהם הענקת מחצית נקודת זיכוי ממס נוספת לסטודנטים בעלי תואר אקדמי לאחר שנכנסו למעגל העבודה. נדגיש כי תחולת הטבת מס הזו כפי שתפורט בהמשך היא מיום 1.7.2005.
072-2005

מועד אחרון לעסקאות במתחם התפר עפ"י 737

1) על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין הארכת המועד לביצוע עסקאות הרחבה למגורים על פי החלטה 737 (החלטות מס': 972,1003 ). ניתן לבצע עסקאות עפ"י החלטה 737 ביישובי מתחם התפר עד 5.2.2007 . עסקאות אלו כוללות גם מכירת מגרשים לכיסוי חובות על פי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב -1992.
28-08-2005
1) על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין הארכת המועד לביצוע עסקאות הרחבה למגורים על פי החלטה 737 (החלטות מס': 972,1003 ). ניתן לבצע עסקאות עפ"י החלטה 737 ביישובי מתחם התפר עד 5.2.2007 . עסקאות אלו כוללות גם מכירת מגרשים לכיסוי חובות על פי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב -1992.
071-2005

אישור הסכם מכירה שניתן בטעות

ביום 14 ביולי 2005, אימץ ביהמ"ש העליון את פסיקת ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, בעניין ה"פ (ב"ש)8016/03 דגני פניאל נגד מנהל מקרקעי ישראל ובאר טוביה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן: 'דגני' ו'המושב' בהתאמה), אשר ביטלה את רישומי ממ"י לגבי העברת זכויות בחלק מנחלה.
26-08-2005
ביום 14 ביולי 2005, אימץ ביהמ"ש העליון את פסיקת ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, בעניין ה"פ (ב"ש)8016/03 דגני פניאל נגד מנהל מקרקעי ישראל ובאר טוביה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן: 'דגני' ו'המושב' בהתאמה), אשר ביטלה את רישומי ממ"י לגבי העברת זכויות בחלק מנחלה.
070-2005

הפחתת מס הרכישה לדירת מגורים יחידה

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה אשר התקבל בכנסת ביום 25.7.2005 התקבלה גם הוראת שעה אשר תיקנה באופן עקיף את חוק מיסוי מקרקעין בעניין מס הרכישה ברכישת דירת מגורים יחידה לעניין סעיף 9(ג1א) לחוק מיסוי מקרקעין. על פי התיקון, יופחת מס הרכישה החל על רכישת דירת מגורים יחידה.
24-08-2005
במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה אשר התקבל בכנסת ביום 25.7.2005 התקבלה גם הוראת שעה אשר תיקנה באופן עקיף את חוק מיסוי מקרקעין בעניין מס הרכישה ברכישת דירת מגורים יחידה לעניין סעיף 9(ג1א) לחוק מיסוי מקרקעין. על פי התיקון, יופחת מס הרכישה החל על רכישת דירת מגורים יחידה.
069-2005

שינוי שיעור מע"מ

בצו שנחתם ע"י שר האוצר מכוח סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף יורד שיעור המע"מ מ- 17% ל- 16.5% החל מיום 1.9.05. אנו ממליצים, לנסות ולתכנן עסקאות גדולות כך ששיעור המס יעמוד של 16.5% ולא על 17% במקרים שניתן. להלן מובא נוסח הבהרות רשות המיסים לגבי שינוי המע"מ.
22-08-2005
בצו שנחתם ע"י שר האוצר מכוח סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף יורד שיעור המע"מ מ- 17% ל- 16.5% החל מיום 1.9.05. אנו ממליצים, לנסות ולתכנן עסקאות גדולות כך ששיעור המס יעמוד של 16.5% ולא על 17% במקרים שניתן. להלן מובא נוסח הבהרות רשות המיסים לגבי שינוי המע"מ.
068-2005

התייחסות המינהל להפרה בחוזה המשבצת

הנהלת המינהל החליטה לאחרונה בעניין : "מתן שירותים לישובים חקלאיים אשר מפרים את חוזה המשבצת " כדלקמן: ( החלטת הנהלה- 1351 )
18-08-2005
הנהלת המינהל החליטה לאחרונה בעניין : "מתן שירותים לישובים חקלאיים אשר מפרים את חוזה המשבצת " כדלקמן: ( החלטת הנהלה- 1351 )
067-2005

איוש נחלות במושבים - חריגת המינהל מסמכותו

המאבק על שמירת הזכויות בנחלות שטרם אוישו במושבים טרם הסתיים. להלן עמדת הועדה הבין מושבית שהועברה לכל חברי מועצת מקרקעי ישראל לקראת הדיון הקרוב בנושא. הועדה הבין מושבית מסתמכת בין השאר על חו"ד משפטית מפורטת שנערכה על ידי עו"ד חיים פרוכטר אשר צורפה לנייר העמדה.
15-08-2005
המאבק על שמירת הזכויות בנחלות שטרם אוישו במושבים טרם הסתיים. להלן עמדת הועדה הבין מושבית שהועברה לכל חברי מועצת מקרקעי ישראל לקראת הדיון הקרוב בנושא. הועדה הבין מושבית מסתמכת בין השאר על חו"ד משפטית מפורטת שנערכה על ידי עו"ד חיים פרוכטר אשר צורפה לנייר העמדה.
066-2005

זכויות בעלים משותפים במקרקעי המדינה בהחלטה 727

ביהמ"ש המחוזי בת"א בעניין ת.א. 2300/00 גיטלין דורפמן נגד מנהל מקרקעי ישראל, דן בשאלה האם בהיות התובעים חוכרים במשותף בחלקה, בשטח של 57 דונם, הפיצוי מגיע לכל אחד בנפרד, כחוכר שהשיב את הקרקע לממ"י במסגרת החלטה 727, בתנאי נחלה או כעמדת המינהל פיצוי כחוכר אחד דהינו פיצוי בתנאי נחלה עד 30 דונם ועל היתרה פיצוי כמעבד עונתי.
12-08-2005
ביהמ"ש המחוזי בת"א בעניין ת.א. 2300/00 גיטלין דורפמן נגד מנהל מקרקעי ישראל, דן בשאלה האם בהיות התובעים חוכרים במשותף בחלקה, בשטח של 57 דונם, הפיצוי מגיע לכל אחד בנפרד, כחוכר שהשיב את הקרקע לממ"י במסגרת החלטה 727, בתנאי נחלה או כעמדת המינהל פיצוי כחוכר אחד דהינו פיצוי בתנאי נחלה עד 30 דונם ועל היתרה פיצוי כמעבד עונתי.
065-2005

עידוד השקעות הון בחקלאות - 2005

א. במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2005 תוקצב סך של 76.8 מלש"ח בהרשאה להתחייב. התקציב כולל: · תקציב פתוח רגיל 56.9 מלש"ח. · תקציב למפעלים לטיפול ראשוני של תוצרת חקלאית 5.2 מלש"ח. · ייעול שימוש במים כולל שיקום רשתות 14.7 מלש"ח · רפורמה ברפת לפי כתבי אישור
08-08-2005
א. במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2005 תוקצב סך של 76.8 מלש"ח בהרשאה להתחייב. התקציב כולל: · תקציב פתוח רגיל 56.9 מלש"ח. · תקציב למפעלים לטיפול ראשוני של תוצרת חקלאית 5.2 מלש"ח. · ייעול שימוש במים כולל שיקום רשתות 14.7 מלש"ח · רפורמה ברפת לפי כתבי אישור
064-2005

תחולת החלטות מועצת מקרקעי ישראל על חוזי חכירה פרטניים

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל חתם ב- 27/7/05 על החלטת המועצה מישיבתה מיום 27 ביולי 2005 בעניין תחולת החלטות מועצת מקרקעי ישראל על חוזי חכירה פרטניים.
04-08-2005
יו"ר מועצת מקרקעי ישראל חתם ב- 27/7/05 על החלטת המועצה מישיבתה מיום 27 ביולי 2005 בעניין תחולת החלטות מועצת מקרקעי ישראל על חוזי חכירה פרטניים.
063-2005

עדכונים בביטוח לאומי

ב-25 ליולי 2005 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, התשס"ה-2005. יחד עם השינויים במערכת המיסוי, חוקקו השינויים הבאים בחוק ביטוח לאומי ובחוק ביטוח בריאות, במטרה להגדיל את הפרוגרסיביות של גביית דמי הביטוח ובמטרה להפחית את דמי הביטוח המשולמים בידי בעלי ההכנסות הנמוכות והבינוניות ולהגדיל את הכנסתם הפנויה:
01-08-2005
ב-25 ליולי 2005 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, התשס"ה-2005. יחד עם השינויים במערכת המיסוי, חוקקו השינויים הבאים בחוק ביטוח לאומי ובחוק ביטוח בריאות, במטרה להגדיל את הפרוגרסיביות של גביית דמי הביטוח ובמטרה להפחית את דמי הביטוח המשולמים בידי בעלי ההכנסות הנמוכות והבינוניות ולהגדיל את הכנסתם הפנויה:
062-2005

הפחתה בדמי ביטוח לאומי מיולי 2005

החל במשכורת יולי 2005, שמועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח עבורה יחול ב-15/8/2005, הופחתו שיעורי דמי הביטוח שעל המעסיק להפריש בעבור עובדיו (בשיעורי הניכוי משכר העובד לא חל כל שינוי).
31-07-2005
החל במשכורת יולי 2005, שמועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח עבורה יחול ב-15/8/2005, הופחתו שיעורי דמי הביטוח שעל המעסיק להפריש בעבור עובדיו (בשיעורי הניכוי משכר העובד לא חל כל שינוי).
061-2005

מכירת והקצאת מגרשים בהרחבה לפי 737 - עדכון

בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 27.07.2005 להלן עדכון מועדי הוראות המעבר למכירה ו/או להקצאת מגרשים על פי החלטה 737
28-07-2005
בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 27.07.2005 להלן עדכון מועדי הוראות המעבר למכירה ו/או להקצאת מגרשים על פי החלטה 737
060-2005

הקצאת קרקע למערכות אגירה להשבת מי קולחין

א) למרות העדיפות הגבוהה שקבעה הממשלה להקמת מפעלים להשבת מי קולחין, טרם הוסדר נושא הקצאת המקרקעין ממשבצת החקלאות לאגודת מי קולחין.
21-07-2005
א) למרות העדיפות הגבוהה שקבעה הממשלה להקמת מפעלים להשבת מי קולחין, טרם הוסדר נושא הקצאת המקרקעין ממשבצת החקלאות לאגודת מי קולחין.
059-2005

מענק עבודה מועדפת לחיילים משוחריים בתעשייה

בתאריך 13.12.02 התקבל בכנסת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 58) התשס"ג – 2002 (ראה חוזרנו 45/2004). התיקון לחוק הוסיף לרשימת העבודות המוגדרות כעבודה מועדפת והמזכות במענק עבודה מועדפת, בין היתר, שורה של עבודות במפעלי התעשייה.
19-07-2005
בתאריך 13.12.02 התקבל בכנסת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 58) התשס"ג – 2002 (ראה חוזרנו 45/2004). התיקון לחוק הוסיף לרשימת העבודות המוגדרות כעבודה מועדפת והמזכות במענק עבודה מועדפת, בין היתר, שורה של עבודות במפעלי התעשייה.
058-2005

תוקף ההנחה ממס מכירה

תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין, קבע במסגרת הוראת שעה, בסעיף 48א1, הנחה זמנית למשך ה"תקופה הקובעת", לגבי מכירת זכות במקרקעין שרכישתה נעשתה לפני יום 7.11.2001. ההנחה הינה בשיעור של 20% למכירה בתקופה שבין 7.11.2001-31.12.2002, והנחה של 10% לתקופה שבין 1.1.2003-31.12.2003.
14-07-2005
תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין, קבע במסגרת הוראת שעה, בסעיף 48א1, הנחה זמנית למשך ה"תקופה הקובעת", לגבי מכירת זכות במקרקעין שרכישתה נעשתה לפני יום 7.11.2001. ההנחה הינה בשיעור של 20% למכירה בתקופה שבין 7.11.2001-31.12.2002, והנחה של 10% לתקופה שבין 1.1.2003-31.12.2003.
057-2005

עדכון קצבאות ביטוח לאומי 2005

בחוק ההסדרים לשנת 2005 התקבלו מספר תיקונים בחוק הביטוח הלאומי (ראה חוזרנו מס' 56/2005) אשר חלקם משפיעים על גובה הגמלאות
12-07-2005
בחוק ההסדרים לשנת 2005 התקבלו מספר תיקונים בחוק הביטוח הלאומי (ראה חוזרנו מס' 56/2005) אשר חלקם משפיעים על גובה הגמלאות
056-2005

קצבאות ביטוח לאומי בשנת 2005

בחוק תוכנית ההבראה למשק הישראלי ממאי 2003, נקבעו כללי עדכון מיוחדים לגמלאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי, לפיהם יתעדכנו חלק מהגמלאות בינואר 2005 ע"פ עליית מדד המחירים לצרכן של 2004 ושאר הגמלאות יתעדכנו רק אם מדד המחירים של שנת 2004 עלה ב- 5% לפחות.
10-07-2005
בחוק תוכנית ההבראה למשק הישראלי ממאי 2003, נקבעו כללי עדכון מיוחדים לגמלאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי, לפיהם יתעדכנו חלק מהגמלאות בינואר 2005 ע"פ עליית מדד המחירים לצרכן של 2004 ושאר הגמלאות יתעדכנו רק אם מדד המחירים של שנת 2004 עלה ב- 5% לפחות.
055-2005

היבטי מיסוי ביישום החלטה 979 בקיבוץ

להלן טבלה שהוגשה על ידי משרד האוצר "לועדת הבר" ובה היבטי מיסוי ביישום החלטה 979 בקיבוץ. נציין כי טרם התקבל אישור מרשות המסים לתוצאות המס שבטבלה.
07-07-2005
להלן טבלה שהוגשה על ידי משרד האוצר "לועדת הבר" ובה היבטי מיסוי ביישום החלטה 979 בקיבוץ. נציין כי טרם התקבל אישור מרשות המסים לתוצאות המס שבטבלה.
054-2005

ביטוח בריאות ממלכתי לתושב ששהה מחוץ לישראל

ביום כ"א באייר התשס"ה (30 במאי 2005), התקבל בכנסת תיקון מס' 31 לסעיף 58 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשס"ה – 2005, בדבר הגבלת זכותו של תושב ששהה מחוץ לישראל. תיקון זה פורסם בספר החוקים ביום 6 ביוני 2005.
01-07-2005
ביום כ"א באייר התשס"ה (30 במאי 2005), התקבל בכנסת תיקון מס' 31 לסעיף 58 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשס"ה – 2005, בדבר הגבלת זכותו של תושב ששהה מחוץ לישראל. תיקון זה פורסם בספר החוקים ביום 6 ביוני 2005.
053-2005

חוקיות היטל העסקת עובדים זרים

ביום 29.5.03 נחקק חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג – 2003. מטרתו היתה, בין היתר, לבצע רפורמות בענפי המשק, להשיג יעדי התקציב ולצמצם את הגרעון הממשלתי.
27-06-2005
ביום 29.5.03 נחקק חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג – 2003. מטרתו היתה, בין היתר, לבצע רפורמות בענפי המשק, להשיג יעדי התקציב ולצמצם את הגרעון הממשלתי.
052-2005

הטבות מס ליישובי עוטף עזה והערבה

ביום 21 ביוני 2005, אישרה הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 146), התשס"ה – 2005. במסגרת התיקון, תוקן סעיף 11(ב) לפקודה, שעניינו הטבת מס בישובים, ונקבע כי תושבי היישובים המצויים בטווח של 7 ק"מ מגבול רצועת עזה וישובים נוספים, שהיו במשך כל שנת המס תושבי אותם ישובים, זכאים לזיכוי ממס באותה שנה, בשיעור של 13% מהכנסתם החייבת מיגיעה אישית, עד לסכום של 129,840 ₪.
24-06-2005
ביום 21 ביוני 2005, אישרה הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 146), התשס"ה – 2005. במסגרת התיקון, תוקן סעיף 11(ב) לפקודה, שעניינו הטבת מס בישובים, ונקבע כי תושבי היישובים המצויים בטווח של 7 ק"מ מגבול רצועת עזה וישובים נוספים, שהיו במשך כל שנת המס תושבי אותם ישובים, זכאים לזיכוי ממס באותה שנה, בשיעור של 13% מהכנסתם החייבת מיגיעה אישית, עד לסכום של 129,840 ₪.
051-2005

שינויים בביטוח לאומי- קיבוץ שיתופי

הנהלת המוסד לביטוח לאומי דנה לאחרונה בשינויים בביטוח לאומי ביחס לחברי קיבוצים . בחוזר זה נעסוק בשינויים בקיבוץ השיתופי (מסורתי ). הצעות המוסד לביטוח לאומי מחייבות שינוי חקיקה בכנסת.
22-06-2005
הנהלת המוסד לביטוח לאומי דנה לאחרונה בשינויים בביטוח לאומי ביחס לחברי קיבוצים . בחוזר זה נעסוק בשינויים בקיבוץ השיתופי (מסורתי ). הצעות המוסד לביטוח לאומי מחייבות שינוי חקיקה בכנסת.
050-2005

שינויים בביטוח לאומי במעמד חבר קיבוץ מתחדש

כללי לאחרונה דנה הנהלת המוסד לביטוח לאומי בשינויים במעמד חבר הקיבוץ המתחדש. בשינויים המוצעים ע"י המוסד לביטוח לאומי נשמרת מסגרת הדיווח של הקיבוץ עבור כל חבריו על אף שהאחריות להכנסת החברים הועברה אליהם . הצעת המוסד לביטוח לאומי מחייבת שינויי חקיקה בכנסת .
20-06-2005
כללי לאחרונה דנה הנהלת המוסד לביטוח לאומי בשינויים במעמד חבר הקיבוץ המתחדש. בשינויים המוצעים ע"י המוסד לביטוח לאומי נשמרת מסגרת הדיווח של הקיבוץ עבור כל חבריו על אף שהאחריות להכנסת החברים הועברה אליהם . הצעת המוסד לביטוח לאומי מחייבת שינויי חקיקה בכנסת .
049-2005

הסתמכות על הוראות מקצועיות של רשויות המס

לא אחת נדרשו בתי המשפט ובכללם ועדות ערר, לדון בתקפותה של הוראה מקצועית של רשויות המס ועד כמה הן מחויבות לה. פסק הדין האחרון המתייחס לסוגיה זו הוא עמ"ש 106/99, חברה לבניין מריו לזניק בע"מ ואח' נגד מנהל מס שבח מקרקעין תל אביב (להלן: "לזניק").
15-06-2005
לא אחת נדרשו בתי המשפט ובכללם ועדות ערר, לדון בתקפותה של הוראה מקצועית של רשויות המס ועד כמה הן מחויבות לה. פסק הדין האחרון המתייחס לסוגיה זו הוא עמ"ש 106/99, חברה לבניין מריו לזניק בע"מ ואח' נגד מנהל מס שבח מקרקעין תל אביב (להלן: "לזניק").
048-2005

שווי מכירה לעניין מס שבח בחליפין

מס שבח הוא מקרה מיוחד של מס המוטל על רווח הון והוא מוטל על הסכום שבו עלה שוויה של הזכות במקרקעין במהלך התקופה מאז רכישתה ועד מכירתה. השבח החייב במס מבוסס על ההפרש שבין שווי המכירה לבין שווי הרכישה.
08-06-2005
מס שבח הוא מקרה מיוחד של מס המוטל על רווח הון והוא מוטל על הסכום שבו עלה שוויה של הזכות במקרקעין במהלך התקופה מאז רכישתה ועד מכירתה. השבח החייב במס מבוסס על ההפרש שבין שווי המכירה לבין שווי הרכישה.
047-2005

מענק עבודה מועדפת לחיילים משוחררים בקיבוץ

סעיף 174א לחוק הביטוח הלאומי קובע כי חייל משוחרר חבר קיבוץ או מושב שיתופי, העובד בקיבוץ או במושב, שהשתחרר משרות סדיר ביום 01.04.1995 או לאחריו, זכאי למענק עבודה מועדפת ככל חייל משוחרר אחר.
05-06-2005
סעיף 174א לחוק הביטוח הלאומי קובע כי חייל משוחרר חבר קיבוץ או מושב שיתופי, העובד בקיבוץ או במושב, שהשתחרר משרות סדיר ביום 01.04.1995 או לאחריו, זכאי למענק עבודה מועדפת ככל חייל משוחרר אחר.
046-2005

כללים חדשים לפיצויים עבור קרקע חקלאית

להלן החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1023 מישיבתה מיום 2 במאי 2005 הקובעת כללים חדשים לפיצוי בעד קרקע חקלאית המושבת לחזקת מינהל מקרקעי ישראל:
26-05-2005
להלן החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1023 מישיבתה מיום 2 במאי 2005 הקובעת כללים חדשים לפיצוי בעד קרקע חקלאית המושבת לחזקת מינהל מקרקעי ישראל:
045-2005

אישור מייצג בביטוח לאומי

בתאריך 15 למאי 2005, הופיעו במחשב מערכת המייצגים של המוסד לביטוח לאומי הודעות לקיבוצים ולמושבים שיתופיים להם יותר ממייצג אחד. בהודעות נאמר כי על הקיבוץ לבחור במייצג אחד בלבד ולהחזיר את תשובתו למוסד לא יאוחר מ- 30 יום מיום קבלת ההודעה. בנוסף נאמר כי במידה ולא תתקבל תשובה במועד, יבוטלו כל יפויי הכוח שניתנו למייצגים.
22-05-2005
בתאריך 15 למאי 2005, הופיעו במחשב מערכת המייצגים של המוסד לביטוח לאומי הודעות לקיבוצים ולמושבים שיתופיים להם יותר ממייצג אחד. בהודעות נאמר כי על הקיבוץ לבחור במייצג אחד בלבד ולהחזיר את תשובתו למוסד לא יאוחר מ- 30 יום מיום קבלת ההודעה. בנוסף נאמר כי במידה ולא תתקבל תשובה במועד, יבוטלו כל יפויי הכוח שניתנו למייצגים.
044-2005

הטלה ראשונה של ארנונה ע"י ועד מקומי

הנחיות שהוציא משרד הפנים (ב-15/5/05) דנות בהטלה ראשונה של ארנונה כללית ע"י ועד מקומי המחוייבת באישור שרי הפנים והאוצר:
16-05-2005
הנחיות שהוציא משרד הפנים (ב-15/5/05) דנות בהטלה ראשונה של ארנונה כללית ע"י ועד מקומי המחוייבת באישור שרי הפנים והאוצר:
043-2005

יתרונות מול חסרונות בחוזה חכירה לדורות

חכירה לדורות מוגדרת בחוק המקרקעין כשכירות לתקופה של למעלה מעשרים וחמש שנים. להלן נבחין את היתרונות מול החסרונות של חוזי החכירה לדורות בשלושה היבטים: רישום בפנקסי המקרקעין, היטל השבחה, מיסוי מקרקעין.
09-05-2005
חכירה לדורות מוגדרת בחוק המקרקעין כשכירות לתקופה של למעלה מעשרים וחמש שנים. להלן נבחין את היתרונות מול החסרונות של חוזי החכירה לדורות בשלושה היבטים: רישום בפנקסי המקרקעין, היטל השבחה, מיסוי מקרקעין.
042-2005

הפרשי הצמדה על פיגור בתשלום פיצויי קצוץ מכסות המים

בעקבות פסק ביניים מיום 15.8.99 (ת"א 890/94) בו קבע כבוד השופט דוד חשין כי יש לחייב את המדינה בתשלום הפרשי הצמדה על הפיגור בתשלום הפיצויים שנגרם על ידה,: (ראו חוזרנו 109/2003 "תביעת הפרשי הצמדה על פיצויי מים- עדכון)" והדיונים בין באי כח התובעים קרי משרדנו על ידי עורכי הדין מיכל שקד, ורד גרטל ומיכה קירש לבין מדינת ישראל באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים ניתן ביום 1.5.05 פסק דין על ידי השופט דוד חשין סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים לעניין חישוב הפרשי ההצמדה והריבית.
04-05-2005
בעקבות פסק ביניים מיום 15.8.99 (ת"א 890/94) בו קבע כבוד השופט דוד חשין כי יש לחייב את המדינה בתשלום הפרשי הצמדה על הפיגור בתשלום הפיצויים שנגרם על ידה,: (ראו חוזרנו 109/2003 "תביעת הפרשי הצמדה על פיצויי מים- עדכון)" והדיונים בין באי כח התובעים קרי משרדנו על ידי עורכי הדין מיכל שקד, ורד גרטל ומיכה קירש לבין מדינת ישראל באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים ניתן ביום 1.5.05 פסק דין על ידי השופט דוד חשין סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים לעניין חישוב הפרשי ההצמדה והריבית.
041-2005

החלטת מ.מ.י להארכת הוראות מעבר 737, 727, 717

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.5.2005 הוחלט לקבל את הצעתו מר יוסי ישי מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהאריך את המועד האחרון לביצוע עסקאות על פי החלטה 737 למגרשים בהרחבות בקיבוצים ובמושבים שתמורת מכירתם מיועדת לכיסוי חובות על פי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב -1992 –עד 1.01.2006 (ראו חוזרנו 39/05).
03-05-2005
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.5.2005 הוחלט לקבל את הצעתו מר יוסי ישי מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהאריך את המועד האחרון לביצוע עסקאות על פי החלטה 737 למגרשים בהרחבות בקיבוצים ובמושבים שתמורת מכירתם מיועדת לכיסוי חובות על פי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב -1992 –עד 1.01.2006 (ראו חוזרנו 39/05).
040-2005

הפקעת הנחלות שטרם אויישו- הצעת מ.מ.י

על סדר יומה של מועצת מקרקעי ישראל מונחת הצעת מינהל מקרקעי ישראל להלאים/להפקיע את הנחלות שטרם אוישו במושבים. הנימוק לפגיעה חסרת התקדים בזכויות מוקנות של המושבים אשר החזיקו הנחלות שטרם אוישו עשרות שנים ושילמו עליהם את מלוא מחירם ניתן בדברי ההסבר שצורפו להצעת ההחלטה כדלקמן:
05-02-2005
על סדר יומה של מועצת מקרקעי ישראל מונחת הצעת מינהל מקרקעי ישראל להלאים/להפקיע את הנחלות שטרם אוישו במושבים. הנימוק לפגיעה חסרת התקדים בזכויות מוקנות של המושבים אשר החזיקו הנחלות שטרם אוישו עשרות שנים ושילמו עליהם את מלוא מחירם ניתן בדברי ההסבר שצורפו להצעת ההחלטה כדלקמן:
039-2005

הנחות בארנונה

בראשית 2005 פורסמו תיקונים לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") . במרץ 2005, פורסמו תיקונים נוספים לתקנות. להלן סקירה של ההוראות המעודכנות ( שתוקפן הוא החל מינואר 2005):
01-05-2005
בראשית 2005 פורסמו תיקונים לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") . במרץ 2005, פורסמו תיקונים נוספים לתקנות. להלן סקירה של ההוראות המעודכנות ( שתוקפן הוא החל מינואר 2005):
038-2005

שינויים בחוק הביטוח הלאומי

חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה) התשס"ה-2005, התקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' התשס"ה (29 במרס 2005). להלן עיקרי השינויים בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995:
28-04-2005
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה) התשס"ה-2005, התקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' התשס"ה (29 במרס 2005). להלן עיקרי השינויים בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995:
037-2005

השפעת הקמת כפר גמלאים על הזכויות בחלקת המגורים

בשנים האחרונות התפתחה המודעות לאיכות חיים בגיל השלישי ולשינוי בתוחלת החיים , כתוצאה מכך נוצרה תנופת פיתוח של דיור מוגן ובתי אבות בכלל מדינת ישראל .
27-04-2005
בשנים האחרונות התפתחה המודעות לאיכות חיים בגיל השלישי ולשינוי בתוחלת החיים , כתוצאה מכך נוצרה תנופת פיתוח של דיור מוגן ובתי אבות בכלל מדינת ישראל .
036-2005

שינויים בזכויות משקי העזר

להלן דיון בנושא זכויות משקי עזר המופיע בהחלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 1261.
26-04-2005
להלן דיון בנושא זכויות משקי עזר המופיע בהחלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 1261.
035-2005

הסדר מקרקעי מיוחדים בתוכנית ההתנתקות

במטרה להעמיד כלים למימוש תכנית ההתנתקות נתכנסה מועצת מקרקעי ישראל ישיבה מיוחדת ב- 18.4/2005 . להלן דברי ההסבר שנלוו להחלטה מס' 1019 " החלטה בעניין קביעת הזכויות למתיישבים המיועדים לפינוי במסגרת יישום תכנית ההתנתקות" הנוסח המלא של ההחלטה רצ"ב בנספח לחוזרנו.
25-04-2005
במטרה להעמיד כלים למימוש תכנית ההתנתקות נתכנסה מועצת מקרקעי ישראל ישיבה מיוחדת ב- 18.4/2005 . להלן דברי ההסבר שנלוו להחלטה מס' 1019 " החלטה בעניין קביעת הזכויות למתיישבים המיועדים לפינוי במסגרת יישום תכנית ההתנתקות" הנוסח המלא של ההחלטה רצ"ב בנספח לחוזרנו.
034-2005

חוק מיסוי מקרקעין- תיקון 55

תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין אשר הוחל ב – 7.11.2001 קבע שורה של הטבות והקלות מס במסגרת תיקון החוק ובמסגרת הוראות שעה לתקופה קצובה כפי שמפורט בחוזרינו מספר 20/02, 24/02, 30/02.
21-04-2005
תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין אשר הוחל ב – 7.11.2001 קבע שורה של הטבות והקלות מס במסגרת תיקון החוק ובמסגרת הוראות שעה לתקופה קצובה כפי שמפורט בחוזרינו מספר 20/02, 24/02, 30/02.
033-2005

הארכת מועדים לביצוע עסקאות 737, 727, 717

על סדר יומה של מועצת מקרקעי ישראל, לקראת ישיבתה ביום 2.5.2005, מונחת הצעה להאריך בשישה חודשים את המועד האחרון לביצוע עסקאות על פי החלטות 727, 717, כלומר עד 10.11.2005.
20-04-2005
על סדר יומה של מועצת מקרקעי ישראל, לקראת ישיבתה ביום 2.5.2005, מונחת הצעה להאריך בשישה חודשים את המועד האחרון לביצוע עסקאות על פי החלטות 727, 717, כלומר עד 10.11.2005.
032-2005

חיובי ארנונה- עדכון

בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה - 2005 נכללים תיקונים בנושאי חיובי ארנונה: להלן סקירת עיקרי התיקונים המתייחסים למגזר ההתיישבותי.
17-04-2005
בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה - 2005 נכללים תיקונים בנושאי חיובי ארנונה: להלן סקירת עיקרי התיקונים המתייחסים למגזר ההתיישבותי.
031-2005

החזר מע"מ בהרחבה לפי החלטה 737 סעיף 10 (ג')

מסלול הרחבה למגורים לפי סעיף 10(ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 737, לפיו "החכרת מגרשי המגורים בהרחבה, כולם או מקצתם, תעשה לפי כללי החלטת מועצה 727", קובע אך ורק כי כללי החכרת המגרשים בהרחבה יהיו לפי כללי ההחכרה שנקבעו בהחלטה 727, קרי השלב האחרון בלבד שהוא שיווק המגרשים ע"י המינהל.
10-04-2005
מסלול הרחבה למגורים לפי סעיף 10(ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 737, לפיו "החכרת מגרשי המגורים בהרחבה, כולם או מקצתם, תעשה לפי כללי החלטת מועצה 727", קובע אך ורק כי כללי החכרת המגרשים בהרחבה יהיו לפי כללי ההחכרה שנקבעו בהחלטה 727, קרי השלב האחרון בלבד שהוא שיווק המגרשים ע"י המינהל.
030-2005

שיטת הדיווח הכספי וניהול החשבונות בוועדים מקומיים

בסעיף 134ד (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ד - 2004 נקבע: "חשבונות ועד מקומי יתנהלו בהתאם להוראות החלות על חשבונות המועצה" מהאמור לעיל עולה כי נדרש כי השיטה החשבונאית לדיווח כספי בוועד מקומי תהיה זהה לזו הנהוגה ברשויות מקומיות והנקבעת על ידי משרד הפנים.
06-04-2005
בסעיף 134ד (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ד - 2004 נקבע: "חשבונות ועד מקומי יתנהלו בהתאם להוראות החלות על חשבונות המועצה" מהאמור לעיל עולה כי נדרש כי השיטה החשבונאית לדיווח כספי בוועד מקומי תהיה זהה לזו הנהוגה ברשויות מקומיות והנקבעת על ידי משרד הפנים.
029-2005

חובות דמי חכירה למינהל מקרקעי ישראל.

להלן הודעה שפורסמה על ידי מינהל מקרקעי ישראל ב- 4.4.2005, שכותרתה "המינהל יגיש תביעות כנגד אגודות חקלאיות בגין אי תשלום דמי חכירה - סך החובות מסתכם בכ- 200 מיליון שקלים:
05-04-2005
להלן הודעה שפורסמה על ידי מינהל מקרקעי ישראל ב- 4.4.2005, שכותרתה "המינהל יגיש תביעות כנגד אגודות חקלאיות בגין אי תשלום דמי חכירה - סך החובות מסתכם בכ- 200 מיליון שקלים:
028-2005

המשך שיווק מגרשים עם צימרים בגליל ובגולן

מינהל מקרקעי ישראל החליט לחזור בו מדרישתו לערוך מכרז לשיווק מגרשים עם צימרים שמקורם בקרקעות המושבים והקיבוצים בצפון.
04-04-2005
מינהל מקרקעי ישראל החליט לחזור בו מדרישתו לערוך מכרז לשיווק מגרשים עם צימרים שמקורם בקרקעות המושבים והקיבוצים בצפון.
027-2005

הארכת ההקלות במס בהסדרי החובות עד ל- 31.12.2006

הכנסת אישרה ביום 29.3.2005 את חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה) התשס"ה - 2005.
31-03-2005
הכנסת אישרה ביום 29.3.2005 את חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה) התשס"ה - 2005.
026-2005

הרפורמה בחוק עידוד השקעות הון בתעשייה

הכנסת אישרה ביום 29.3.2005 את חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה – 2005. במסגרת החוק בוצעה רפורמה מקיפה בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959 שעיקרה הרחבת המסלול החלופי של פטור ממס תוך ניתוקו ממיגבלת התקציב והעברת הטיפול בו ממינהלת מרכז השקעות לרשות המיסים.
30-03-2005
הכנסת אישרה ביום 29.3.2005 את חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה – 2005. במסגרת החוק בוצעה רפורמה מקיפה בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959 שעיקרה הרחבת המסלול החלופי של פטור ממס תוך ניתוקו ממיגבלת התקציב והעברת הטיפול בו ממינהלת מרכז השקעות לרשות המיסים.
025-2005

עדכון מועדי הוראות מעבר- 737, 727, 717

בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1003 מיום 6.6.2004 פרסם האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל ב- 23.3.2005 את השינוי במועדים לביצוע עסקאות לפי החלטות 737, 727, 717.
24-03-2005
בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1003 מיום 6.6.2004 פרסם האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל ב- 23.3.2005 את השינוי במועדים לביצוע עסקאות לפי החלטות 737, 727, 717.
024-2005

מבצע להסדר חובות מיסוי מקרקעין

בימים אלה מקיימת רשות המיסים מבצע אכיפה כלל ארצי לגביית כל חובות מיסי המקרקעין (מס שבח, מס רכישה, מס מכירה ומס רכוש) אשר יימשך כחודשיים ובמהלכן תבוצענה פעילויות אכיפה מוגברות לרבות הוצאה לפועל, רישום עיקולים וביצועם בפועל על רכבים, מטלטלין ונכסי נדל"ן.
21-03-2005
בימים אלה מקיימת רשות המיסים מבצע אכיפה כלל ארצי לגביית כל חובות מיסי המקרקעין (מס שבח, מס רכישה, מס מכירה ומס רכוש) אשר יימשך כחודשיים ובמהלכן תבוצענה פעילויות אכיפה מוגברות לרבות הוצאה לפועל, רישום עיקולים וביצועם בפועל על רכבים, מטלטלין ונכסי נדל"ן.
023-2005

היטלי הפקה ומענקים למפיקי מים- עדכון

בשנת 2004 הוגשה עתירה לבג"צ לעניין הכללים מכוח סעיף 160 (ב) (3) לחוק המים התשי"ט- 1959 הדן במתן מענקים שישולמו בתמיכה במפיקי מים שעלות ההפקה שלהם גבוהה לשנים 1999- 2004.
17-03-2005
בשנת 2004 הוגשה עתירה לבג"צ לעניין הכללים מכוח סעיף 160 (ב) (3) לחוק המים התשי"ט- 1959 הדן במתן מענקים שישולמו בתמיכה במפיקי מים שעלות ההפקה שלהם גבוהה לשנים 1999- 2004.
022-2005

הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2004

בימים אלה נערכים הדוחות הכספיים לשנת 2004. להשלמת הנתונים הדרושים לעריכת הדוחות הכספיים הפצנו חוברת "הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2004" ובה מחירים נורמטיביים שסוכמו עם נציבות מס הכנסה והנחיות נוספות הנוגעות למאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים
13-03-2005
בימים אלה נערכים הדוחות הכספיים לשנת 2004. להשלמת הנתונים הדרושים לעריכת הדוחות הכספיים הפצנו חוברת "הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2004" ובה מחירים נורמטיביים שסוכמו עם נציבות מס הכנסה והנחיות נוספות הנוגעות למאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים
021-2005

החמרה נוספת במיסוי עובדים זרים

בקובץ התקנות 6375 מ- 28.2.2005 פורסמו תיקונים לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט – 1979 אשר תוקנו בחתימת שר האוצר.
10-03-2005
בקובץ התקנות 6375 מ- 28.2.2005 פורסמו תיקונים לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט – 1979 אשר תוקנו בחתימת שר האוצר.
020-2005

שינוי יעוד של קרקע חקלאית אינו חייב בהיטל השבחה

חוזי פיתוח שחותם מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") עם מקבלי זכויות קיים סעיף הקובע שהיטל השבחה יחול על רוכש הזכויות.
08-03-2005
חוזי פיתוח שחותם מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") עם מקבלי זכויות קיים סעיף הקובע שהיטל השבחה יחול על רוכש הזכויות.
019-2005

השוואת זכויות חלקת המגורים בנחלה לקרקע עירונית

החלטה מספר 1 של מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלה בשנת 1965 בעקבות דו"ח "הועדה לבדיקת מדיניות הקרקע בישראל" מיום 5.7.1964 בראשה עמד יוסף וויץ והחלטת הממשלה שבאה בעקבותיה קבעה את הזכויות של המגזר החקלאי והמגזר העירוני במקרקעי המדינה. החלטה זו היא החלטה מכוננת המחייבת את מועצת מקרקעי ישראל ואת כל הגורמים לנהוג לפיה.
04-03-2005
החלטה מספר 1 של מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלה בשנת 1965 בעקבות דו"ח "הועדה לבדיקת מדיניות הקרקע בישראל" מיום 5.7.1964 בראשה עמד יוסף וויץ והחלטת הממשלה שבאה בעקבותיה קבעה את הזכויות של המגזר החקלאי והמגזר העירוני במקרקעי המדינה. החלטה זו היא החלטה מכוננת המחייבת את מועצת מקרקעי ישראל ואת כל הגורמים לנהוג לפיה.
018-2005

כללים חדשים להרחבה בדרך של בניה מרוכזת

בעקבות הצורך החיוני לביצוע הרחבות בישובים שאוכלוסייתם מזדקנת מחד ונוכח הכדאיות הכלכלית הנמוכה ולעיתים קרובות השלילית בביצוע הרחבות על פי החלטה 959 של מועצת מקרקעי ישראל קבעה הנהלת המינהל כללים חדשים לביצוע הרחבות בדרך של בניה מרוכזת.
03-03-2005
בעקבות הצורך החיוני לביצוע הרחבות בישובים שאוכלוסייתם מזדקנת מחד ונוכח הכדאיות הכלכלית הנמוכה ולעיתים קרובות השלילית בביצוע הרחבות על פי החלטה 959 של מועצת מקרקעי ישראל קבעה הנהלת המינהל כללים חדשים לביצוע הרחבות בדרך של בניה מרוכזת.
017-2005

קצבת שארים ותוספת תלויים מיוני 1999

בקובץ התקנות מס' 6367 מתאריך 03/02/2005 פורסם כי תקנה 5א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), התשל"ז –1976 – בטלה ותקנה 1א לתקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), התשל"ו- 1975 תוקנה.
18-02-2005
בקובץ התקנות מס' 6367 מתאריך 03/02/2005 פורסם כי תקנה 5א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), התשל"ז –1976 – בטלה ותקנה 1א לתקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), התשל"ו- 1975 תוקנה.
016-2005

הארכת הפטור מדמי ביטוח לאומי למתגייס

הוראות סעיף 351(יא)(2ב) לחוק הביטוח הלאומי קובעות פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למתגייס שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, שהכנסתו אינה עולה על ההכנסה המזערית, ובתנאי שהחל את שירותו הצבאי לפני גיל 21 ( ראה חוזר 47/2004).
16-02-2005
הוראות סעיף 351(יא)(2ב) לחוק הביטוח הלאומי קובעות פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למתגייס שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, שהכנסתו אינה עולה על ההכנסה המזערית, ובתנאי שהחל את שירותו הצבאי לפני גיל 21 ( ראה חוזר 47/2004).
015-2005

מס בולים על מסמכים

חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961 (להלן: החוק) מטיל על מסמך בכתב, שנחתם בישראל, או שנחתם מחוץ לישראל והוא מתייחס לנכס או לדבר אחר שבישראל או למעשה שנעשה או עומד להיעשות בישראל, חבות במס בולים בשיעורים שבין 1.5% - 0.4%.
14-02-2005
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961 (להלן: החוק) מטיל על מסמך בכתב, שנחתם בישראל, או שנחתם מחוץ לישראל והוא מתייחס לנכס או לדבר אחר שבישראל או למעשה שנעשה או עומד להיעשות בישראל, חבות במס בולים בשיעורים שבין 1.5% - 0.4%.
014-2005

החלטה 979- הזכויות בחלקות המגורים

חוו"ד של עו"ד רון רוגין קובעת כי החלטה 979 נכנסה לתוקף עם חתימתו של יו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ב- 4.11.2003, וזאת על אף מסקנתו של היועץ המשפטי לממשלה "שאין שר האוצר רשאי לאשר ההחלטה בנוסחה הנוכחי" וכי יש לפעול להקמת צוות בין משרדי אשר יגיש המלצות באשר לשינוים ולתיקונים בנוסחה הנוכחי של החלטה 979.
08-02-2005
חוו"ד של עו"ד רון רוגין קובעת כי החלטה 979 נכנסה לתוקף עם חתימתו של יו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ב- 4.11.2003, וזאת על אף מסקנתו של היועץ המשפטי לממשלה "שאין שר האוצר רשאי לאשר ההחלטה בנוסחה הנוכחי" וכי יש לפעול להקמת צוות בין משרדי אשר יגיש המלצות באשר לשינוים ולתיקונים בנוסחה הנוכחי של החלטה 979.
013-2005

ועדים מקומיים- סוגיות מיסוי וחשבונאות

בסעיף 134ד (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון) התשס"ד - 2004 נקבע: "חשבונות ועד מקומי יתנהלו בהתאם להוראות החלות על חשבונות המועצה" מהאמור לעיל עולה כי נדרש כי השיטה החשבונאית לדיווח כספי בוועד מקומי תהיה זהה לזו הנהוגה ברשויות מקומיות והנקבעת על ידי משרד הפנים.
04-02-2005
בסעיף 134ד (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון) התשס"ד - 2004 נקבע: "חשבונות ועד מקומי יתנהלו בהתאם להוראות החלות על חשבונות המועצה" מהאמור לעיל עולה כי נדרש כי השיטה החשבונאית לדיווח כספי בוועד מקומי תהיה זהה לזו הנהוגה ברשויות מקומיות והנקבעת על ידי משרד הפנים.
012-2005

הארכת מועדי הוראות המעבר לעסקאות לפי 737

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1003, בדבר הארכת מועדי הוראות המעבר הקבועים בהחלטה מספר 972 נקבע, כי עקב עיכובים שנגרמו כתוצאה מהדיון בבג"צ, יוארך ה"מועד הקובע" ב- 7 חודשים ושמונה ימים. בסיפא של החלטה 1003 נקבע כי "פירוט המועדים המעודכנים יפורסם בהוראת אגף חקלאי". עד כה טרם פורסמה הוראת האגף החקלאי.
01-02-2005
בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1003, בדבר הארכת מועדי הוראות המעבר הקבועים בהחלטה מספר 972 נקבע, כי עקב עיכובים שנגרמו כתוצאה מהדיון בבג"צ, יוארך ה"מועד הקובע" ב- 7 חודשים ושמונה ימים. בסיפא של החלטה 1003 נקבע כי "פירוט המועדים המעודכנים יפורסם בהוראת אגף חקלאי". עד כה טרם פורסמה הוראת האגף החקלאי.
011-2005

הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי 2005

סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד , ואת האגודה בה הוא חבר כמעסיקתו, במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה , ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.
31-01-2005
סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד , ואת האגודה בה הוא חבר כמעסיקתו, במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה , ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.
010-2005

הקצאת קרקע למפעלי מים

החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 896 ו- 910 ביטלו החלטת המועצה הקודמת מספר 482 וקבעו העקרונות והכללים לטפל בהחכרת קרקע למפעלי מים. אגף שיווק וכלכלה במינהל מקרקעי ישראל פירסם ב- 26.1.05 הנחיות בקשר להקצאת קרקע לטיהור ואגירת מי שופכין, אגירת מי נגר, מתקני מים וביוב (הוראת אגף שו"כ מספר 11) כדלקמן:
28-01-2005
החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 896 ו- 910 ביטלו החלטת המועצה הקודמת מספר 482 וקבעו העקרונות והכללים לטפל בהחכרת קרקע למפעלי מים. אגף שיווק וכלכלה במינהל מקרקעי ישראל פירסם ב- 26.1.05 הנחיות בקשר להקצאת קרקע לטיהור ואגירת מי שופכין, אגירת מי נגר, מתקני מים וביוב (הוראת אגף שו"כ מספר 11) כדלקמן:
009-2005

השינויים במדיניות הקרקע העירונית

חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, אשר אישרה את ההסכם עם חברות המלח לשינוי יעוד קרקעותיהם הנמצאות בתחום שיפוט עירוני, העלתה מחדש את הויכוח הנצחי מהי "קרקע עירונית" המזכה חוכריה בזכויות משמעותיות לשינוי יעוד ומהי "קרקע חקלאית" שנגזר על חוכריה בעקבות בג"צ הקרקעות (244/00) להסתפק אך ורק בפיצוי כספי נמוך יחסית.
25-01-2005
חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, אשר אישרה את ההסכם עם חברות המלח לשינוי יעוד קרקעותיהם הנמצאות בתחום שיפוט עירוני, העלתה מחדש את הויכוח הנצחי מהי "קרקע עירונית" המזכה חוכריה בזכויות משמעותיות לשינוי יעוד ומהי "קרקע חקלאית" שנגזר על חוכריה בעקבות בג"צ הקרקעות (244/00) להסתפק אך ורק בפיצוי כספי נמוך יחסית.
008-2005

חיובי ארנונה לשנת 2005

את הודעות החיוב בארנונה לשנת 2005 שנשלחו לאחרונה יש לבדוק בהקדם האפשרי. לרשות החייבים בארנונה עומדים 90 יום מיום קבלת הודעת החיוב השנתית או מ-1/1/2005, לפי המאוחר מביניהם, על מנת להגיש השגה על חיוב הארנונה. לעניין זה ראו חוזרנו 23/2004. שלושה נושאים עיקריים יש לבדוק עם קבלת הודעת החיוב:
20-01-2005
את הודעות החיוב בארנונה לשנת 2005 שנשלחו לאחרונה יש לבדוק בהקדם האפשרי. לרשות החייבים בארנונה עומדים 90 יום מיום קבלת הודעת החיוב השנתית או מ-1/1/2005, לפי המאוחר מביניהם, על מנת להגיש השגה על חיוב הארנונה. לעניין זה ראו חוזרנו 23/2004. שלושה נושאים עיקריים יש לבדוק עם קבלת הודעת החיוב:
007-2005

מחזיק בר רשות אינו חייב בהיטל השבחה

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין בלוך ע"י השופט יצחק עמית שקבע שמחזיק שזכויותיו הן זכויות בר רשות אינו חייב בהיטל השבחה. פסיקה זו מהווה חיזוק נוסף לעמדתינו משכבר הימים לפיה אין לחייב בהיטל השבחה את חברי המושבים והקיבוצים שזכויותיהם זכויות בר רשות. להלן נביא את עיקרי פסק הדין.
15-01-2005
לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין בלוך ע"י השופט יצחק עמית שקבע שמחזיק שזכויותיו הן זכויות בר רשות אינו חייב בהיטל השבחה. פסיקה זו מהווה חיזוק נוסף לעמדתינו משכבר הימים לפיה אין לחייב בהיטל השבחה את חברי המושבים והקיבוצים שזכויותיהם זכויות בר רשות. להלן נביא את עיקרי פסק הדין.
006-2005

תחילת יישום התיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)

בהתאם לתיקון לצו כפי שפורט בחוזר המשרד מספר 78/2004 תחולת התיקון לצו נדחתה ליום 1 בינואר 2005.
12-01-2005
בהתאם לתיקון לצו כפי שפורט בחוזר המשרד מספר 78/2004 תחולת התיקון לצו נדחתה ליום 1 בינואר 2005.
005-2005

תחולת הסכמי פשרה בארנונה

פס"ד שניתן בבית המשפט העליון דן בתחולה העתידית של הסכמי פשרה בנושאי ארנונה. ב-1991 נכרת הסכם פשרה בין המערערות לבין המשיבה הנוגע לחיובי הארנונה של המערערות. בשנת 2000 ביקשה המשיבה לפתוח את ההסכם ולחייב את המערערות בארנונה באופן שונה מהאמור בהסכם.
10-01-2005
פס"ד שניתן בבית המשפט העליון דן בתחולה העתידית של הסכמי פשרה בנושאי ארנונה. ב-1991 נכרת הסכם פשרה בין המערערות לבין המשיבה הנוגע לחיובי הארנונה של המערערות. בשנת 2000 ביקשה המשיבה לפתוח את ההסכם ולחייב את המערערות בארנונה באופן שונה מהאמור בהסכם.
004-2005

ניכוי הכנסות מדמי אבטלה של חבר קיבוץ

סעיף 176 לחוק הביטוח הלאומי קובע, כי הזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד, תנוכה ההכנסה הממוצעת היומית מהעבודה או ממשלח היד מדמי האבטלה המגיעים לו ליום.
07-01-2005
סעיף 176 לחוק הביטוח הלאומי קובע, כי הזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד, תנוכה ההכנסה הממוצעת היומית מהעבודה או ממשלח היד מדמי האבטלה המגיעים לו ליום.
003-2005

אישור פטור מניכוי מס במקור/ ניהול ספרים

בימים אלה, מנפיקה רשות המיסים אישורי פטור מניכוי מס במקור/אישור ניהול ספרים לשנתיים נוספות לאחר שהאישורים שניתנו לפני כשנתיים עומדים לפוג ביום 31.3.2005.
06-01-2005
בימים אלה, מנפיקה רשות המיסים אישורי פטור מניכוי מס במקור/אישור ניהול ספרים לשנתיים נוספות לאחר שהאישורים שניתנו לפני כשנתיים עומדים לפוג ביום 31.3.2005.
002-2005

הפיכת שומות מס לסופיות

סעיף 145 (א) לפקודת מס הכנסה קובע: "(1) מסר אדם דו"ח לפי סעיף 131, יראו את הדו"ח כקביעת הכנסה בידי אותו אדם (להלן- שומה עצמית) ופקיד השומה ישלח לו הודעה בדבר סכום המס שהוא חייב בו על פי הדו"ח; דין הודעה כאמור כדין הודעת שומה לפי סעיף 149. (2) פקיד השומה רשאי, בתוך שלוש שנים שלוש מתום שנת המס שבה נמסר לו הדו"ח, ובאישור הנציב – תוך ארבע שנים מתום שנת המס כאמור, לבדוק אותו ולעשות אחת מאלה:
04-01-2005
סעיף 145 (א) לפקודת מס הכנסה קובע: "(1) מסר אדם דו"ח לפי סעיף 131, יראו את הדו"ח כקביעת הכנסה בידי אותו אדם (להלן- שומה עצמית) ופקיד השומה ישלח לו הודעה בדבר סכום המס שהוא חייב בו על פי הדו"ח; דין הודעה כאמור כדין הודעת שומה לפי סעיף 149. (2) פקיד השומה רשאי, בתוך שלוש שנים שלוש מתום שנת המס שבה נמסר לו הדו"ח, ובאישור הנציב – תוך ארבע שנים מתום שנת המס כאמור, לבדוק אותו ולעשות אחת מאלה:
001-2005

שמירת מערכת החשבונות ומסמכיה

להלן ההנחיות הקבועות בהוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות) בדבר שמירת מערכת החשבונות ומסמכיה:
02-01-2005
להלן ההנחיות הקבועות בהוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות) בדבר שמירת מערכת החשבונות ומסמכיה:
107-2004

דמי שימוש חורג במקרקעי המדינה

הנהלת מינהל מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 17.11.2004 דנה בסוגיית שיעור דמי השימוש שיש לגבות בגין התקופה שקדמה לאשור עסקה במינהל, בה נעשה שימוש בקרקע ללא אישור המינהל.
30-12-2004
הנהלת מינהל מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 17.11.2004 דנה בסוגיית שיעור דמי השימוש שיש לגבות בגין התקופה שקדמה לאשור עסקה במינהל, בה נעשה שימוש בקרקע ללא אישור המינהל.
106-2004

ניכוי דמי הסכמה ששולמו לסוכנות היהודית

תשלום דמי ההסכמה לסוכנות היהודית (להלן "הסוכנות") נובע מהנחיות מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") אשר דורש את הסכמת הסוכנות לגריעת שטח ממשבצת האגודה.
28-12-2004
תשלום דמי ההסכמה לסוכנות היהודית (להלן "הסוכנות") נובע מהנחיות מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") אשר דורש את הסכמת הסוכנות לגריעת שטח ממשבצת האגודה.
105-2004

מכירת מקרקעין שתמורתה מיועדת להשקעות מוניציפליות

לאחרונה ניתן פסק דין בועדת ערר מס שבח מקרקעין בעניין מזור – מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן: מזור), הקובע כי מכירת בתי מגורים בתחום המושב אשר נעשו ע"י האגודה השיתופית אינן פטורות ממס שבח לפי סעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג- 1963, למרות שהתמורה מהמכירה יועדה להשקעות מוניציפליות.
24-12-2004
לאחרונה ניתן פסק דין בועדת ערר מס שבח מקרקעין בעניין מזור – מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן: מזור), הקובע כי מכירת בתי מגורים בתחום המושב אשר נעשו ע"י האגודה השיתופית אינן פטורות ממס שבח לפי סעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג- 1963, למרות שהתמורה מהמכירה יועדה להשקעות מוניציפליות.
104-2004

הארכת מועדי הוראות המעבר 972 – הבהרות

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1003, בדבר הארכת מועדי הוראות המעבר הקבועים בהחלטה מספר 972 נקבע, כי עקב עיכובים שנגרמו כתוצאה מהדיון בבג"צ, יוארך ה"מועד הקובע" ב- 7 חודשים ושמונה ימים, ליום 10.5.2004.
22-12-2004
בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1003, בדבר הארכת מועדי הוראות המעבר הקבועים בהחלטה מספר 972 נקבע, כי עקב עיכובים שנגרמו כתוצאה מהדיון בבג"צ, יוארך ה"מועד הקובע" ב- 7 חודשים ושמונה ימים, ליום 10.5.2004.
103-2004

שינוי סיווג קיבוץ למושב – עקרונות לבדיקת תוכניות

בישיבת ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר מיום 1.12.2004, אושר סופית מסמך העקרונות לבדיקת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב. למסמך זה חשיבות רבה לקידום מהלך שינוי סיווג הקיבוץ למושב.
20-12-2004
בישיבת ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר מיום 1.12.2004, אושר סופית מסמך העקרונות לבדיקת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב. למסמך זה חשיבות רבה לקידום מהלך שינוי סיווג הקיבוץ למושב.
102-2004

ניכוי מס תשומות בגין ג'יפ המועסק בתנאי שדה

סעיף 38 לחוק מע"מ מתיר לעוסק לנכות מהמס בו הוא חייב את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין.
15-12-2004
סעיף 38 לחוק מע"מ מתיר לעוסק לנכות מהמס בו הוא חייב את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין.
101-2004

תשלום קצבאות שאירים ארבע שנים לאחור

כתוצאה מפעילות משרדנו יחד עם משרד עו"ד רון רוגין ומשרד עו"ד אטיאס פרוכטר למיצוי מלוא הזכויות של אלמנים חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים ולקבלת תוספת תלויים לבני זוג של נכים (הפעילות בוצעה הן בבג"צ והן באופן ישיר מול המוסד לביטוח לאומי), החליטה ביום 13/12/04 ועדת העבודה הרווחה והבריאות לבטל את תקנה 5א ולשנות את תקנה 1א החל מ- 1 ביוני 1999.
13-12-2004
כתוצאה מפעילות משרדנו יחד עם משרד עו"ד רון רוגין ומשרד עו"ד אטיאס פרוכטר למיצוי מלוא הזכויות של אלמנים חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים ולקבלת תוספת תלויים לבני זוג של נכים (הפעילות בוצעה הן בבג"צ והן באופן ישיר מול המוסד לביטוח לאומי), החליטה ביום 13/12/04 ועדת העבודה הרווחה והבריאות לבטל את תקנה 5א ולשנות את תקנה 1א החל מ- 1 ביוני 1999.
100-2004

מועד הדיווח על הכנסה ממחילת חובות

סעיף 2 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א - 1990 קובע כי:
09-12-2004
סעיף 2 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א - 1990 קובע כי:
099-2004

שינויים מוצעים בחוק הביטוח הלאומי משנת 2005

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 מוצע לתקן, בין השאר, את חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995. להלן עיקרי השינויים המוצעים בהצעת החוק הנ"ל:
05-12-2004
במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 מוצע לתקן, בין השאר, את חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995. להלן עיקרי השינויים המוצעים בהצעת החוק הנ"ל:
098-2004

שינוי סיווג קיבוץ למושב – המלצות ועדת עוזי קרן

לאור חילוקי הדעות שנתגלו בדיוני הועדה וחוסר הסבירות הקיצוני של המלצת רוב חברי הועדה שלא הסתמכו על חוו"ד משפטית של עו"ד מיכל שקד,
02-12-2004
לאור חילוקי הדעות שנתגלו בדיוני הועדה וחוסר הסבירות הקיצוני של המלצת רוב חברי הועדה שלא הסתמכו על חוו"ד משפטית של עו"ד מיכל שקד,
097-2004

תחולת השימוש החקלאי במקרקעי המדינה

חוזי החכירה במקרקעי המדינה של חוכרים במגזר החקלאי קובעים את מטרות החכירה בין השאר ל"משק החקלאי".
30-11-2004
חוזי החכירה במקרקעי המדינה של חוכרים במגזר החקלאי קובעים את מטרות החכירה בין השאר ל"משק החקלאי".
096-2004

הערכות ותכנון המס לתום שנת 2004

החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2004 :
28-11-2004
החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2004 :
095-2004

אומדן מס לשנת 2004

להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות שונות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2004 רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.
26-11-2004
להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות שונות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2004 רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.
094-2004

הפקדות בקרנות השתלמות לשנת 2004

תחום קרנות ההשתלמות עבר בשנה הקודמת שינויים משמעותיים. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים לקרנות השתלמות, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
24-11-2004
תחום קרנות ההשתלמות עבר בשנה הקודמת שינויים משמעותיים. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים לקרנות השתלמות, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
093-2004

הפקדות בקופות גמל לתגמולים לשנת 2004

תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל ולתגמולים, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
22-11-2004
תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל ולתגמולים, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
092-2004

הפקדות בקופת גמל לקיצבה לשנת 2004

תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל לקיצבה, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
18-11-2004
תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל לקיצבה, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
091-2004

מיסוי חברי קיבוץ במעמד של עצמאות כלכלית

בחוזרנו מספר 41/2004 "בקשה לתיאום המס לחברי קיבוץ מתחדש" הובא הנוהל שגובש על ידי מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה, בעניין תאום מס משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ מתחדש.
16-11-2004
בחוזרנו מספר 41/2004 "בקשה לתיאום המס לחברי קיבוץ מתחדש" הובא הנוהל שגובש על ידי מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה, בעניין תאום מס משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ מתחדש.
090-2004

שיעבוד מניית החבר לאגודתו השיתופית

סעיף 24(1) לפקודת האגודות השיתופיות קובע:
12-11-2004
סעיף 24(1) לפקודת האגודות השיתופיות קובע:
089-2004

מיסוי עובדים זרים- הבהרות

לאחרונה הופצו הודעות לפיהן סוכם עם מנהל הרשות למיסים כי יינתנו ¼2 נקודות זיכוי ממס לעובדים זרים בחישוב המס על שכרים החל מ- 1.1.2003 ועד 31.12.2006.
10-11-2004
לאחרונה הופצו הודעות לפיהן סוכם עם מנהל הרשות למיסים כי יינתנו ¼2 נקודות זיכוי ממס לעובדים זרים בחישוב המס על שכרים החל מ- 1.1.2003 ועד 31.12.2006.
088-2004

עקרונות לשינוי סיווג קיבוץ למושב

בישיבת ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר מיום 3.11.04, גובש מסמך הרשות לתכנון בנושא העקרונות לבחינת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב בועדת הפרוגרמות.
08-11-2004
בישיבת ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר מיום 3.11.04, גובש מסמך הרשות לתכנון בנושא העקרונות לבחינת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב בועדת הפרוגרמות.
087-2004

הארכת תוקף תקנה 4 – שינוי מבנה

בחוזרנו מספר 71/2004 דיווחנו על החלטת הממשלה להאריך את תוקף תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990 (להלן: "התקנות") עד לסוף שנת המס 2006.
01-11-2004
בחוזרנו מספר 71/2004 דיווחנו על החלטת הממשלה להאריך את תוקף תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990 (להלן: "התקנות") עד לסוף שנת המס 2006.
086-2004

הרפורמה בחוק עידוד השקעות הון

במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 תיקוני חקיקה התשס"ה – 2004 שולבה רפורמה רחבת היקף בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959.
28-10-2004
במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 תיקוני חקיקה התשס"ה – 2004 שולבה רפורמה רחבת היקף בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959.
085-2004

הנחת תשלום מרוכז – אגרות רשות השידור

חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 קובע את חובת תשלום האגרה השנתית לרשות השידור, חובה זו חלה על "המחזיק במקלט טלוויזיה" (סעיף 28(א) לחוק).
26-10-2004
חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 קובע את חובת תשלום האגרה השנתית לרשות השידור, חובה זו חלה על "המחזיק במקלט טלוויזיה" (סעיף 28(א) לחוק).