כותרת מאמר מספר מאמר
117-2013

עדכון תמ"א 35 – יחידת דיור שלישית בראש הנחלה

הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) התכנסה ב- 26.11.2013 כדי לדון בתיקונים לתוכנית המתאר הארצית תמ"א 35, בין היתר בנושא היחידה השלישית בראש הנחלה.
28-11-2013
הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) התכנסה ב- 26.11.2013 כדי לדון בתיקונים לתוכנית המתאר הארצית תמ"א 35, בין היתר בנושא היחידה השלישית בראש הנחלה.
116-2013

החוזה החדש המוצע מול החוזה הקיים (חלקה א')

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן-"החוזה החדש). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
26-11-2013
ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן-"החוזה החדש). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
115-2013

החוזה החדש המוצע מול החוזה הקיים (אגודה)

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
24-11-2013
ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
119-2013

הפרשי שומות דמי ביטוח לאומי 2008 – 2003 – עדכון

בימים האחרונים ערך המוסד לביטוח לאומי בעקבות השגותינו חישובים מתוקנים של הפרשי שומות דמי הביטוח לשנים 2003-2008. כתוצאה מהחישובים הופחתו במרבית המקרים החיובים באופן משמעותי.
27-11-2013
בימים האחרונים ערך המוסד לביטוח לאומי בעקבות השגותינו חישובים מתוקנים של הפרשי שומות דמי הביטוח לשנים 2003-2008. כתוצאה מהחישובים הופחתו במרבית המקרים החיובים באופן משמעותי.
118-2013

החוזה החדש המוצע מול החוזה הקיים (אגודה)

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
24-11-2013
ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
114-2013

הקמת מיזם סולארי לפי החלטה 1254 חלה על נחלות חקלאיות בלבד

ביום 19.11.13 ניתן פס"ד בביהמ"ש העליון (מפי כב' השופטים רובינשטיין, עמית וברק-ארז), במסגרת ערעור שהגישה רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) על פסה"ד של ביהמ"ש קמא (ה"פ 10824-02-13 מפעלי צאן ישראליים בע"מ ואח' נ' ממ"י), שעניינו החלת החלטה מס' 1254 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן- החלטה 1245), אשר קבעה תנאים להתקנת מתקנים סולאריים, בפטור ממכרז, בנחלות חקלאיות. בניגוד לקביעת ביהמ"ש קמא, נקבע כי ההחלטה אינה חלה על חוכרים למטרת עיבוד חקלאי "שלא בתנאי נחלה". (ע"א 4547/13 ממ"י נ' מפעלי צאן ישראליים בע"מ).
20-11-2013
ביום 19.11.13 ניתן פס"ד בביהמ"ש העליון (מפי כב' השופטים רובינשטיין, עמית וברק-ארז), במסגרת ערעור שהגישה רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) על פסה"ד של ביהמ"ש קמא (ה"פ 10824-02-13 מפעלי צאן ישראליים בע"מ ואח' נ' ממ"י), שעניינו החלת החלטה מס' 1254 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן- החלטה 1245), אשר קבעה תנאים להתקנת מתקנים סולאריים, בפטור ממכרז, בנחלות חקלאיות. בניגוד לקביעת ביהמ"ש קמא, נקבע כי ההחלטה אינה חלה על חוכרים למטרת עיבוד חקלאי "שלא בתנאי נחלה". (ע"א 4547/13 ממ"י נ' מפעלי צאן ישראליים בע"מ).
113-2013

פטור מהיטל השבחה בגין בניה או הרחבה של דירה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופט נחום שטרנליכט), במסגרת ערעור על שומת היטל השבחה, נדונה בקשה של יורש מקרקעין בהוד השרון למתן פטור, לו ולכל אחד מילדיו (אשר קיבלו חלקים מהמקרקעין), מתשלום היטל השבחה בגין בניית בתי מגורים בהתאם להוראות סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
18-11-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופט נחום שטרנליכט), במסגרת ערעור על שומת היטל השבחה, נדונה בקשה של יורש מקרקעין בהוד השרון למתן פטור, לו ולכל אחד מילדיו (אשר קיבלו חלקים מהמקרקעין), מתשלום היטל השבחה בגין בניית בתי מגורים בהתאם להוראות סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
117-2013

הקמת מיזם סולארי לפי החלטה 1254 חלה על נחלות חקלאיות בלבד

ביום 19.11.13 ניתן פס"ד בביהמ"ש העליון (מפי כב' השופטים רובינשטיין, עמית וברק-ארז), במסגרת ערעור שהגישה רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) על פסה"ד של ביהמ"ש קמא (ה"פ 10824-02-13 מפעלי צאן ישראליים בע"מ ואח' נ' ממ"י), שעניינו החלת החלטה מס' 1254 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן- החלטה 1245), אשר קבעה תנאים להתקנת מתקנים סולאריים, בפטור ממכרז, בנחלות חקלאיות. בניגוד לקביעת ביהמ"ש קמא, נקבע כי ההחלטה אינה חלה על חוכרים למטרת עיבוד חקלאי "שלא בתנאי נחלה". (ע"א 4547/13 ממ"י נ' מפעלי צאן ישראליים בע"מ).
20-11-2013
ביום 19.11.13 ניתן פס"ד בביהמ"ש העליון (מפי כב' השופטים רובינשטיין, עמית וברק-ארז), במסגרת ערעור שהגישה רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) על פסה"ד של ביהמ"ש קמא (ה"פ 10824-02-13 מפעלי צאן ישראליים בע"מ ואח' נ' ממ"י), שעניינו החלת החלטה מס' 1254 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן- החלטה 1245), אשר קבעה תנאים להתקנת מתקנים סולאריים, בפטור ממכרז, בנחלות חקלאיות. בניגוד לקביעת ביהמ"ש קמא, נקבע כי ההחלטה אינה חלה על חוכרים למטרת עיבוד חקלאי "שלא בתנאי נחלה". (ע"א 4547/13 ממ"י נ' מפעלי צאן ישראליים בע"מ).
116-2013

פטור מהיטל השבחה בגין בניה או הרחבה של דירה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופט נחום שטרנליכט), במסגרת ערעור על שומת היטל השבחה, נדונה בקשה של יורש מקרקעין בהוד השרון למתן פטור, לו ולכל אחד מילדיו (אשר קיבלו חלקים מהמקרקעין), מתשלום היטל השבחה בגין בניית בתי מגורים בהתאם להוראות סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
18-11-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופט נחום שטרנליכט), במסגרת ערעור על שומת היטל השבחה, נדונה בקשה של יורש מקרקעין בהוד השרון למתן פטור, לו ולכל אחד מילדיו (אשר קיבלו חלקים מהמקרקעין), מתשלום היטל השבחה בגין בניית בתי מגורים בהתאם להוראות סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
112-2013

פגיעה בפוטנציאל תכנוני ברת פיצוי- עדכון

בעקבות אישור תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז, הוגשו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף השרון תביעות רבות לירידת ערך מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 (להלן: "סעיף 197"), בטענה כי התכנית פגעה במקרקעי העוררים, והביאה לירידת ערכם. בעקבות דחיית התביעות בוועדה המקומית עלה הנושא לדיון בוועדת הערר המחוזית.
14-11-2013
בעקבות אישור תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז, הוגשו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף השרון תביעות רבות לירידת ערך מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 (להלן: "סעיף 197"), בטענה כי התכנית פגעה במקרקעי העוררים, והביאה לירידת ערכם. בעקבות דחיית התביעות בוועדה המקומית עלה הנושא לדיון בוועדת הערר המחוזית.
111-2013

השינויים במיסוי מכירה ורכישה של נחלה ומשק חקלאי

לאחרונה ב- 29.07.2013 חוקקה הכנסת, במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג-2013 (להלן- חוק ההסדרים), את תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשנ"ג- 1963 (להלן- חוק מיסוי מקרקעין).
12-11-2013
לאחרונה ב- 29.07.2013 חוקקה הכנסת, במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג-2013 (להלן- חוק ההסדרים), את תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשנ"ג- 1963 (להלן- חוק מיסוי מקרקעין).
110-2013

חוזה החכירה לדורות הקיים לעומת החוזה המוצע והנחות החדש

הדיון בנוסח חוזי החכירה לדורות החדשים (והנחותים) למושבים ולחבריהם, שהיה אמור לעלות לאישור מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה האחרונה ב-6.11.2013, נדחה, לאחר שלא הושגו הסכמות במספר נושאים מהותיים. יצוין כי ישיבת מועצת מקרקע ישראל הבאה נקבעה ליום 25.12.2013.
12-11-2013
הדיון בנוסח חוזי החכירה לדורות החדשים (והנחותים) למושבים ולחבריהם, שהיה אמור לעלות לאישור מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה האחרונה ב-6.11.2013, נדחה, לאחר שלא הושגו הסכמות במספר נושאים מהותיים. יצוין כי ישיבת מועצת מקרקע ישראל הבאה נקבעה ליום 25.12.2013.
109-2013

תיקון נוסף להחלטת המועצה בעניין בנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן- המועצה) מיום 6.11.13 נתקבלה, בין היתר, הצעת החלטה שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית", המתקנת את החלטה 1271 מיום 26.12.12.
08-11-2013
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן- המועצה) מיום 6.11.13 נתקבלה, בין היתר, הצעת החלטה שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית", המתקנת את החלטה 1271 מיום 26.12.12.
108-2013

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – תשע"ד

1.שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
06-11-2013
1.שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
115-2013

פגיעה בפוטנציאל תכנוני ברת פיצוי- עדכון

בעקבות אישור תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז, הוגשו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף השרון תביעות רבות לירידת ערך מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 (להלן: "סעיף 197"), בטענה כי התכנית פגעה במקרקעי העוררים, והביאה לירידת ערכם. בעקבות דחיית התביעות בוועדה המקומית עלה הנושא לדיון בוועדת הערר המחוזית.
14-11-2013
בעקבות אישור תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז, הוגשו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף השרון תביעות רבות לירידת ערך מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 (להלן: "סעיף 197"), בטענה כי התכנית פגעה במקרקעי העוררים, והביאה לירידת ערכם. בעקבות דחיית התביעות בוועדה המקומית עלה הנושא לדיון בוועדת הערר המחוזית.
114-2013

חוזה החכירה לדורות הקיים לעומת החוזה המוצע והנחות החדש

הדיון בנוסח חוזי החכירה לדורות החדשים (והנחותים) למושבים ולחבריהם, שהיה אמור לעלות לאישור מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה האחרונה ב-6.11.2013, נדחה, לאחר שלא הושגו הסכמות במספר נושאים מהותיים. יצוין כי ישיבת מועצת מקרקע ישראל הבאה נקבעה ליום 25.12.2013.
12-11-2013
הדיון בנוסח חוזי החכירה לדורות החדשים (והנחותים) למושבים ולחבריהם, שהיה אמור לעלות לאישור מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה האחרונה ב-6.11.2013, נדחה, לאחר שלא הושגו הסכמות במספר נושאים מהותיים. יצוין כי ישיבת מועצת מקרקע ישראל הבאה נקבעה ליום 25.12.2013.
113-2013

תיקון נוסף להחלטת המועצה בעניין בנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן- המועצה) מיום 6.11.13 נתקבלה, בין היתר, הצעת החלטה שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית", המתקנת את החלטה 1271 מיום 26.12.12.
08-11-2013
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן- המועצה) מיום 6.11.13 נתקבלה, בין היתר, הצעת החלטה שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית", המתקנת את החלטה 1271 מיום 26.12.12.
112-2013

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – תשע"ד

1.שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
06-11-2013
1.שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
107-2013

עדכון תעריפי מים החל מ – 1.1.2014

לאחרונה פרסמה רשות המים פניה לציבור להשמיע את עמדתו לגבי השינויים המוצעים לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשע"ד 2013 ו- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשע"ד 2013.
04-11-2013
לאחרונה פרסמה רשות המים פניה לציבור להשמיע את עמדתו לגבי השינויים המוצעים לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשע"ד 2013 ו- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשע"ד 2013.
106-2013

הצעה לתקן השמאי הממשלתי הראשי להערכת שווי קרקע חקלאית

ב-16.09.2013 פרסמה, הוועדה לתקינה שמאית של מועצת שמאי המקרקעין, את הצעת התקן מס' 22.00 שעניינה "פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע שיעודה בתכנית מאושרת אינו לבניה ומיועדת לשיווק על בסיס ציפיות לשינוי יעודה" (להלן- הצעת התקן).
01-11-2013
ב-16.09.2013 פרסמה, הוועדה לתקינה שמאית של מועצת שמאי המקרקעין, את הצעת התקן מס' 22.00 שעניינה "פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע שיעודה בתכנית מאושרת אינו לבניה ומיועדת לשיווק על בסיס ציפיות לשינוי יעודה" (להלן- הצעת התקן).
111-2013

עדכון תעריפי מים החל מ – 1.1.2014

לאחרונה פרסמה רשות המים פניה לציבור להשמיע את עמדתו לגבי השינויים המוצעים לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשע"ד 2013 ו- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשע"ד 2013.
04-11-2013
לאחרונה פרסמה רשות המים פניה לציבור להשמיע את עמדתו לגבי השינויים המוצעים לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשע"ד 2013 ו- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשע"ד 2013.
110-2013

הצעה לתקן השמאי הממשלתי הראשי להערכת שווי קרקע חקלאית

ב-16.09.2013 פרסמה, הוועדה לתקינה שמאית של מועצת שמאי המקרקעין, את הצעת התקן מס' 22.00 שעניינה "פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע שיעודה בתכנית מאושרת אינו לבניה ומיועדת לשיווק על בסיס ציפיות לשינוי יעודה" (להלן- הצעת התקן).
01-11-2013
ב-16.09.2013 פרסמה, הוועדה לתקינה שמאית של מועצת שמאי המקרקעין, את הצעת התקן מס' 22.00 שעניינה "פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע שיעודה בתכנית מאושרת אינו לבניה ומיועדת לשיווק על בסיס ציפיות לשינוי יעודה" (להלן- הצעת התקן).
105-2013

פגיעה בהוראות חוזה החכירה לדורות של המושב וחבריו

בחוזרנו מס' 108/2013 – "דיון בהצעת חוזה חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל", האמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 הבאנו לפניכם את נוסח הצעת ההחלטה, דברי ההסבר לה, ואת הערות הועדה הבין מושבית לנוסח הוראות טיוטות חוזי החכירה לדורות לאגודה ולחבריה.
29-10-2013
בחוזרנו מס' 108/2013 – "דיון בהצעת חוזה חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל", האמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 הבאנו לפניכם את נוסח הצעת ההחלטה, דברי ההסבר לה, ואת הערות הועדה הבין מושבית לנוסח הוראות טיוטות חוזי החכירה לדורות לאגודה ולחבריה.
104-2013

דיון בהצעת חוזי חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה שעניינה "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן- "ההצעה"). להצעה צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב. נוסחם המלא של טיוטות החוזים מופיע באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל.
27-10-2013
ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה שעניינה "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן- "ההצעה"). להצעה צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב. נוסחם המלא של טיוטות החוזים מופיע באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל.
109-2013

פגיעה בהוראות חוזה החכירה לדורות של המושב וחבריו

בחוזרנו מס' 108/2013 – "דיון בהצעת חוזה חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל", האמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 הבאנו לפניכם את נוסח הצעת ההחלטה, דברי ההסבר לה, ואת הערות הועדה הבין מושבית לנוסח הוראות טיוטות חוזי החכירה לדורות לאגודה ולחבריה.
29-10-2013
בחוזרנו מס' 108/2013 – "דיון בהצעת חוזה חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל", האמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 הבאנו לפניכם את נוסח הצעת ההחלטה, דברי ההסבר לה, ואת הערות הועדה הבין מושבית לנוסח הוראות טיוטות חוזי החכירה לדורות לאגודה ולחבריה.
108-2013

דיון בהצעת חוזי חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה שעניינה "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן- "ההצעה"). להצעה אשר תועלה לדיון ב-6.11.2013 צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב. נוסחם המלא של טיוטות החוזים מופיע באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל.
27-10-2013
ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה שעניינה "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן- "ההצעה"). להצעה אשר תועלה לדיון ב-6.11.2013 צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב. נוסחם המלא של טיוטות החוזים מופיע באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל.
107-2013

חיסול מפעלי המים בישובים הכפריים - אזהרה

בעת האחרונה מנסה רשות המים לשנות את מדיניות הספקת המים בישובים הכפריים בתחומי המועצות האזוריות, בדיונים משותפים עם מרכז המועצות האזוריות עולה האפשרות למודל תיאגוד של מפעלי המים של הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים, במסגרת המועצה האזורית או במסגרת אחרת.
20-10-2013
בעת האחרונה מנסה רשות המים לשנות את מדיניות הספקת המים בישובים הכפריים בתחומי המועצות האזוריות, בדיונים משותפים עם מרכז המועצות האזוריות עולה האפשרות למודל תיאגוד של מפעלי המים של הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים, במסגרת המועצה האזורית או במסגרת אחרת.
106-2013

תשלום מקדמה למס שבח ע"י רוכש זכות במקרקעין

במסגרת תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג- 1963 (להלן- החוק), נוספו הוראות שעניינם תשלום מקדמה ע"י רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס השבח שהמוכר חייב בו, ביחס לעסקאות שנעשו החל מיום 31.3.11.
15-10-2013
במסגרת תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג- 1963 (להלן- החוק), נוספו הוראות שעניינם תשלום מקדמה ע"י רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס השבח שהמוכר חייב בו, ביחס לעסקאות שנעשו החל מיום 31.3.11.
105-2013

שימוש לחקלאות ולמבני משק בהתאם לחוק התכנון והבניה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי השופט פוגלמן בהסכמת השופטים חיות וסולברג), במסגרת שני ערעורים על פס"ד של ביהמ"ש לעניינים מנהליים אשר אוחדו, עלתה השאלה: האם השימוש שנעשה במקרקעין ע"י אגודה שיתופית חקלאית למטרת מחסן מרכזי למיון ולשיווק ביצים למאכל, אשר שימש משקים רבים מיישובים שונים – הוא שימוש חקלאי מותר, בהתאם לשימושים המותרים בתוכנית אשר חלה על המקרקעין. (עע"מ 4487/12 אביחי סטולרו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון)
13-10-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי השופט פוגלמן בהסכמת השופטים חיות וסולברג), במסגרת שני ערעורים על פס"ד של ביהמ"ש לעניינים מנהליים אשר אוחדו, עלתה השאלה: האם השימוש שנעשה במקרקעין ע"י אגודה שיתופית חקלאית למטרת מחסן מרכזי למיון ולשיווק ביצים למאכל, אשר שימש משקים רבים מיישובים שונים – הוא שימוש חקלאי מותר, בהתאם לשימושים המותרים בתוכנית אשר חלה על המקרקעין. (עע"מ 4487/12 אביחי סטולרו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון)
103-2013

חיסול מפעלי המים בישובים הכפריים - אזהרה

בעת האחרונה מנסה רשות המים לשנות את מדיניות הספקת המים בישובים הכפריים בתחומי המועצות האזוריות, בדיונים משותפים עם מרכז המועצות האזוריות עולה האפשרות למודל תיאגוד של מפעלי המים של הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים, במסגרת המועצה האזורית או במסגרת אחרת.
20-10-2013
בעת האחרונה מנסה רשות המים לשנות את מדיניות הספקת המים בישובים הכפריים בתחומי המועצות האזוריות, בדיונים משותפים עם מרכז המועצות האזוריות עולה האפשרות למודל תיאגוד של מפעלי המים של הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים, במסגרת המועצה האזורית או במסגרת אחרת.
102-2013

תשלום מקדמה למס שבח ע"י רוכש זכות במקרקעין

במסגרת תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג- 1963 (להלן- החוק), נוספו הוראות שעניינם תשלום מקדמה ע"י רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס השבח שהמוכר חייב בו, ביחס לעסקאות שנעשו החל מיום 31.3.11.
15-10-2013
במסגרת תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג- 1963 (להלן- החוק), נוספו הוראות שעניינם תשלום מקדמה ע"י רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס השבח שהמוכר חייב בו, ביחס לעסקאות שנעשו החל מיום 31.3.11.
101-2013

שימוש לחקלאות ולמבני משק בהתאם לחוק התכנון והבניה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי השופט פוגלמן בהסכמת השופטים חיות וסולברג), במסגרת שני ערעורים על פס"ד של ביהמ"ש לעניינים מנהליים אשר אוחדו, עלתה השאלה: האם השימוש שנעשה במקרקעין ע"י אגודה שיתופית חקלאית למטרת מחסן מרכזי למיון ולשיווק ביצים למאכל, אשר שימש משקים רבים מיישובים שונים – הוא שימוש חקלאי מותר, בהתאם לשימושים המותרים בתוכנית אשר חלה על המקרקעין. (עע"מ 4487/12 אביחי סטולרו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון)
13-10-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי השופט פוגלמן בהסכמת השופטים חיות וסולברג), במסגרת שני ערעורים על פס"ד של ביהמ"ש לעניינים מנהליים אשר אוחדו, עלתה השאלה: האם השימוש שנעשה במקרקעין ע"י אגודה שיתופית חקלאית למטרת מחסן מרכזי למיון ולשיווק ביצים למאכל, אשר שימש משקים רבים מיישובים שונים – הוא שימוש חקלאי מותר, בהתאם לשימושים המותרים בתוכנית אשר חלה על המקרקעין. (עע"מ 4487/12 אביחי סטולרו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון)
100-2013

מיסוי אופציה להפסקת חכירה

לאחרונה נדרשה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (בביהמ"ש המחוזי בחיפה) לשאלה האם אופציה שניתנת למחכיר להפסיק את החכירה טרם חלפה תקופת החכירה המצטברת (העולה על 25 שנים), מאיינת את המושג "חכירה לתקופה" שבחוק מיסוי מקרקעין ומוציאה את החכירה מגדר 'זכות במקרקעין'? כן נשאלה השאלה האם הודעת מימוש אופציה לרכישת זכות החכירה ע"י המחכיר, בטרם חלפה תקופת החכירה, מהווה ביטול העסקה וזכות השבה למס הרכישה ששולם בגינה? ו"ע 7439-06-09 מגדל חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חיפה ו"ע 723-05-10 המגן חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חדרה.
11-10-2013
לאחרונה נדרשה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (בביהמ"ש המחוזי בחיפה) לשאלה האם אופציה שניתנת למחכיר להפסיק את החכירה טרם חלפה תקופת החכירה המצטברת (העולה על 25 שנים), מאיינת את המושג "חכירה לתקופה" שבחוק מיסוי מקרקעין ומוציאה את החכירה מגדר 'זכות במקרקעין'? כן נשאלה השאלה האם הודעת מימוש אופציה לרכישת זכות החכירה ע"י המחכיר, בטרם חלפה תקופת החכירה, מהווה ביטול העסקה וזכות השבה למס הרכישה ששולם בגינה? ו"ע 7439-06-09 מגדל חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חיפה ו"ע 723-05-10 המגן חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חדרה.
104-2013

מיסוי אופציה להפסקת חכירה

לאחרונה נדרשה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (בביהמ"ש המחוזי בחיפה) לשאלה האם אופציה שניתנת למחכיר להפסיק את החכירה טרם חלפה תקופת החכירה המצטברת (העולה על 25 שנים), מאיינת את המושג "חכירה לתקופה" שבחוק מיסוי מקרקעין ומוציאה את החכירה מגדר 'זכות במקרקעין'? כן נשאלה השאלה האם הודעת מימוש אופציה לרכישת זכות החכירה ע"י המחכיר, בטרם חלפה תקופת החכירה, מהווה ביטול העסקה וזכות השבה למס הרכישה ששולם בגינה? ו"ע 7439-06-09 מגדל חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חיפה ו"ע 723-05-10 המגן חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חדרה.
11-10-2013
לאחרונה נדרשה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (בביהמ"ש המחוזי בחיפה) לשאלה האם אופציה שניתנת למחכיר להפסיק את החכירה טרם חלפה תקופת החכירה המצטברת (העולה על 25 שנים), מאיינת את המושג "חכירה לתקופה" שבחוק מיסוי מקרקעין ומוציאה את החכירה מגדר 'זכות במקרקעין'? כן נשאלה השאלה האם הודעת מימוש אופציה לרכישת זכות החכירה ע"י המחכיר, בטרם חלפה תקופת החכירה, מהווה ביטול העסקה וזכות השבה למס הרכישה ששולם בגינה? ו"ע 7439-06-09 מגדל חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חיפה ו"ע 723-05-10 המגן חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חדרה.
099-2013

הפעלת משתלה וחוות ליטוף במשק חקלאי במושב

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופטת כרמלה האפט) התקבלה בחלקה תביעתה של רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") כנגד אגודת כפר אז"ר- מושב עובדים להתיישבות חקלאית ושני חברי האגודה (להלן: "הנתבעים"). התובענה הוגשה בגין שימוש חורג שעשו הנתבעים במקרקעין, בין היתר, בכך שהשכירו את הקרקע בתמורה לצדדים שלישיים ועשו שימוש מסחרי בקרקע בהפעלת משתלה, עסק לשזירת פרחים וחוות ליטוף חיות. (ת"א 59250-07 מדינת ישראל נ' עיון יצחק ואח').
07-10-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופטת כרמלה האפט) התקבלה בחלקה תביעתה של רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") כנגד אגודת כפר אז"ר- מושב עובדים להתיישבות חקלאית ושני חברי האגודה (להלן: "הנתבעים"). התובענה הוגשה בגין שימוש חורג שעשו הנתבעים במקרקעין, בין היתר, בכך שהשכירו את הקרקע בתמורה לצדדים שלישיים ועשו שימוש מסחרי בקרקע בהפעלת משתלה, עסק לשזירת פרחים וחוות ליטוף חיות. (ת"א 59250-07 מדינת ישראל נ' עיון יצחק ואח').
098-2013

קביעת כמות מוכרת לספקי מים לשנת הרישוי 2014

בהתאם לכללים, קביעת הכמות המוכרת לספקי מים, 3.5 מ"ק לנפש לחודש, לשנת 2014 תתבסס על מספר הנפשות עפ"י הצהרות הספקים בתוספת 2% מקדם גידול.
04-10-2013
בהתאם לכללים, קביעת הכמות המוכרת לספקי מים, 3.5 מ"ק לנפש לחודש, לשנת 2014 תתבסס על מספר הנפשות עפ"י הצהרות הספקים בתוספת 2% מקדם גידול.
103-2013

הפעלת משתלה וחוות ליטוף במשק חקלאי במושב

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופטת כרמלה האפט) התקבלה בחלקה תביעתה של רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") כנגד אגודת כפר אז"ר- מושב עובדים להתיישבות חקלאית ושני חברי האגודה (להלן: "הנתבעים"). התובענה הוגשה בגין שימוש חורג שעשו הנתבעים במקרקעין, בין היתר, בכך שהשכירו את הקרקע בתמורה לצדדים שלישיים ועשו שימוש מסחרי בקרקע בהפעלת משתלה, עסק לשזירת פרחים וחוות ליטוף חיות. (ת"א 59250-07 מדינת ישראל נ' עיון יצחק ואח').
07-10-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופטת כרמלה האפט) התקבלה בחלקה תביעתה של רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") כנגד אגודת כפר אז"ר- מושב עובדים להתיישבות חקלאית ושני חברי האגודה (להלן: "הנתבעים"). התובענה הוגשה בגין שימוש חורג שעשו הנתבעים במקרקעין, בין היתר, בכך שהשכירו את הקרקע בתמורה לצדדים שלישיים ועשו שימוש מסחרי בקרקע בהפעלת משתלה, עסק לשזירת פרחים וחוות ליטוף חיות. (ת"א 59250-07 מדינת ישראל נ' עיון יצחק ואח').
102-2013

בני זוג לצורך שיוך דירות בקיבוצים

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי השופטת ע' ארבל, בהסכמת השופטים הנדל ו- זילברטל) נקבע כי לשם מענה לשאלה מיהם "בני-זוג" לצורך שיוך דירות בקיבוצים לפי החלטה 751 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י"), יש להשתמש במבחן מהותי המתבסס על מצב הדברים בפועל.
10-06-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי השופטת ע' ארבל, בהסכמת השופטים הנדל ו- זילברטל) נקבע כי לשם מענה לשאלה מיהם "בני-זוג" לצורך שיוך דירות בקיבוצים לפי החלטה 751 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י"), יש להשתמש במבחן מהותי המתבסס על מצב הדברים בפועל.
101-2013

קביעת כמות מוכרת לספקי מים לשנת הרישוי 2014

בהתאם לכללים, קביעת הכמות המוכרת לספקי מים, 3.5 מ"ק לנפש לחודש, לשנת 2014 תתבסס על מספר הנפשות עפ"י הצהרות הספקים בתוספת 2% מקדם גידול.
04-10-2013
בהתאם לכללים, קביעת הכמות המוכרת לספקי מים, 3.5 מ"ק לנפש לחודש, לשנת 2014 תתבסס על מספר הנפשות עפ"י הצהרות הספקים בתוספת 2% מקדם גידול.
097-2013

פגיעה קשה בזכויות חוזי החכירה לדורות של המושב וחבריו - עדכון

בישיבה מיום 10.9.2013, אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) נוסח חוזה חכירה לדורות חדש (לאגודה ולמתיישב) הפוגע קשות בזכויות חוזי החכירה של אגודת המושב וחבריו. נוסח החוזה יובא לאישורה הסופי של מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הקרובה.
02-10-2013
בישיבה מיום 10.9.2013, אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) נוסח חוזה חכירה לדורות חדש (לאגודה ולמתיישב) הפוגע קשות בזכויות חוזי החכירה של אגודת המושב וחבריו. נוסח החוזה יובא לאישורה הסופי של מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הקרובה.
096-2013

ביטול ההכרה ברכיב המוניטין בקביעת ערך הקרקע בישובים חקלאיים

ביום 31.10.2012 קיבל בית משפט השלום בקרית גת את תביעתה של כרמית בריקמן ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י") וקבע כי ערך הקרקע בהרחבות ישובים חקלאיים כולל את מרכיב מוניטין היישוב ("רוח הקהילה"), הנובע מהמרקם האנושי-קהילתי של מתיישביו, זאת בנוסף להשבחות בקרקע שנעשו על ידי חברי האגודה. (ת"א 1464/03 בריקמן ואח' נ' מדינת ישראל).
30-09-2013
ביום 31.10.2012 קיבל בית משפט השלום בקרית גת את תביעתה של כרמית בריקמן ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י") וקבע כי ערך הקרקע בהרחבות ישובים חקלאיים כולל את מרכיב מוניטין היישוב ("רוח הקהילה"), הנובע מהמרקם האנושי-קהילתי של מתיישביו, זאת בנוסף להשבחות בקרקע שנעשו על ידי חברי האגודה. (ת"א 1464/03 בריקמן ואח' נ' מדינת ישראל).
095-2013

מחדל הקפאת איוש הנחלות הפנויות

רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") הקפיאה, בחריגה מסמכות, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות במושבים ברוב אזורי הארץ. כיום, מבקשת רמ"י להיבנות ממחדל ההקפאות ולשווק במכרז את אותן הנחלות שטרם אוישו.
27-09-2013
רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") הקפיאה, בחריגה מסמכות, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות במושבים ברוב אזורי הארץ. כיום, מבקשת רמ"י להיבנות ממחדל ההקפאות ולשווק במכרז את אותן הנחלות שטרם אוישו.
100-2013

ביטול ההכרה ברכיב המוניטין בקביעת ערך הקרקע בישובים חקלאיים

ביום 31.10.2012 קיבל בית משפט השלום בקרית גת את תביעתה של כרמית בריקמן ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י") וקבע כי ערך הקרקע בהרחבות ישובים חקלאיים כולל את מרכיב מוניטין היישוב ("רוח הקהילה"), הנובע מהמרקם האנושי-קהילתי של מתיישביו, זאת בנוסף להשבחות בקרקע שנעשו על ידי חברי האגודה. (ת"א 1464/03 בריקמן ואח' נ' מדינת ישראל).
30-09-2013
ביום 31.10.2012 קיבל בית משפט השלום בקרית גת את תביעתה של כרמית בריקמן ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י") וקבע כי ערך הקרקע בהרחבות ישובים חקלאיים כולל את מרכיב מוניטין היישוב ("רוח הקהילה"), הנובע מהמרקם האנושי-קהילתי של מתיישביו, זאת בנוסף להשבחות בקרקע שנעשו על ידי חברי האגודה. (ת"א 1464/03 בריקמן ואח' נ' מדינת ישראל).
099-2013

הקפאת איוש הנחלות הפנויות – החוטא ייצא נשכר

רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") הקפיאה, בחריגה מסמכות, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות במושבים ברוב אזורי הארץ. כיום, מבקשת רמ"י להיבנות מחטאה ולשווק במכרז את אותן הנחלות שטרם אוישו.
27-09-2013
רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") הקפיאה, בחריגה מסמכות, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות במושבים ברוב אזורי הארץ. כיום, מבקשת רמ"י להיבנות מחטאה ולשווק במכרז את אותן הנחלות שטרם אוישו.
094-2013

אגודה שיתופית רשאית לגבות מיסים למימון שירותים מוניציפאליים נוספים

לאחרונה דחה ביהמ"ש העליון בקשת רשות ערעור של בני זוג (להלן: "המבקשים") המתגוררים בהרחבה של אגודת מושב ניר יפה (להלן: "המושב") וחברים באגודה השיתופית הקהילתית המאגדת את תושבי היישוב (להלן: "האגודה"), אשר סירבו לשלם את מיסי הישוב הנגבים על ידי האגודה, בטענה לחוסר סמכות בגבייתם. ביהמ"ש קבע כי האגודה רשאית לגבות מיסים שנועדו לממן שירותים המהווים תוספת על השירותים המוניציפאליים (רע"א 6499/12 גולן גבאי נ' ניר יפה – מושב עובדים להתיישבות חקלאית).
22-09-2013
לאחרונה דחה ביהמ"ש העליון בקשת רשות ערעור של בני זוג (להלן: "המבקשים") המתגוררים בהרחבה של אגודת מושב ניר יפה (להלן: "המושב") וחברים באגודה השיתופית הקהילתית המאגדת את תושבי היישוב (להלן: "האגודה"), אשר סירבו לשלם את מיסי הישוב הנגבים על ידי האגודה, בטענה לחוסר סמכות בגבייתם. ביהמ"ש קבע כי האגודה רשאית לגבות מיסים שנועדו לממן שירותים המהווים תוספת על השירותים המוניציפאליים (רע"א 6499/12 גולן גבאי נ' ניר יפה – מושב עובדים להתיישבות חקלאית).
093-2013

ניהול בית העלמין ביישוב חקלאי

על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי לא משולמים דמי הקבורה אם אין במועד הקבורה רישיון בר תוקף, לרבות באם התקבל הרישיון לאחר מכן. הרישיון ניתן לתקופה של שנתיים וחידושו מותנה בהגשת בקשה. הבקשה נבדקת באופן מדוקדק ע"י משרד רו"ח ולכן יש חשיבות להקפדה על מילוי מלא ומדויק של הבקשה.
20-09-2013
על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי לא משולמים דמי הקבורה אם אין במועד הקבורה רישיון בר תוקף, לרבות באם התקבל הרישיון לאחר מכן. הרישיון ניתן לתקופה של שנתיים וחידושו מותנה בהגשת בקשה. הבקשה נבדקת באופן מדוקדק ע"י משרד רו"ח ולכן יש חשיבות להקפדה על מילוי מלא ומדויק של הבקשה.
092-2013

קביעת אזורי פיתוח בחקלאות

ועדת הכספים אישרה ב-10/7/2013 את הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א׳ ו-ב׳), התשע״ג -2013, המגדיר אזורי עדיפות לאומית הזכאים להטבות שונות; הטבות במס ומענקים. במסגרת הצו הוגדרו אזורי פיתוח א', ב' לגביהם נקבעה עדיפות בהתאם לייצור תוצרת חקלאית, פריסת ההתיישבות והשגתן של תועלות אקולוגיות.
18-09-2013
ועדת הכספים אישרה ב-10/7/2013 את הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א׳ ו-ב׳), התשע״ג -2013, המגדיר אזורי עדיפות לאומית הזכאים להטבות שונות; הטבות במס ומענקים. במסגרת הצו הוגדרו אזורי פיתוח א', ב' לגביהם נקבעה עדיפות בהתאם לייצור תוצרת חקלאית, פריסת ההתיישבות והשגתן של תועלות אקולוגיות.
098-2013

אגודה שיתופית רשאית לגבות מיסים למימון שירותים מוניציפאליים נוספים

לאחרונה דחה ביהמ"ש העליון בקשת רשות ערעור של בני זוג (להלן: "המבקשים") המתגוררים בהרחבה של אגודת מושב ניר יפה (להלן: "המושב") וחברים באגודה השיתופית הקהילתית המאגדת את תושבי היישוב (להלן: "האגודה"), אשר סירבו לשלם את מיסי הישוב הנגבים על ידי האגודה, בטענה לחוסר סמכות בגבייתם. ביהמ"ש קבע כי האגודה רשאית לגבות מיסים שנועדו לממן שירותים המהווים תוספת על השירותים המוניציפאליים (רע"א 6499/12 גולן גבאי נ' ניר יפה – מושב עובדים להתיישבות חקלאית).
22-09-2013
לאחרונה דחה ביהמ"ש העליון בקשת רשות ערעור של בני זוג (להלן: "המבקשים") המתגוררים בהרחבה של אגודת מושב ניר יפה (להלן: "המושב") וחברים באגודה השיתופית הקהילתית המאגדת את תושבי היישוב (להלן: "האגודה"), אשר סירבו לשלם את מיסי הישוב הנגבים על ידי האגודה, בטענה לחוסר סמכות בגבייתם. ביהמ"ש קבע כי האגודה רשאית לגבות מיסים שנועדו לממן שירותים המהווים תוספת על השירותים המוניציפאליים (רע"א 6499/12 גולן גבאי נ' ניר יפה – מושב עובדים להתיישבות חקלאית).
097-2013

ניהול בית העלמין ביישוב חקלאי

על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי לא משולמים דמי הקבורה אם אין במועד הקבורה רישיון בר תוקף, לרבות באם התקבל הרישיון לאחר מכן. הרישיון ניתן לתקופה של שנתיים וחידושו מותנה בהגשת בקשה. הבקשה נבדקת באופן מדוקדק ע"י משרד רו"ח ולכן יש חשיבות להקפדה על מילוי מלא ומדויק של הבקשה.
20-09-2013
על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי לא משולמים דמי הקבורה אם אין במועד הקבורה רישיון בר תוקף, לרבות באם התקבל הרישיון לאחר מכן. הרישיון ניתן לתקופה של שנתיים וחידושו מותנה בהגשת בקשה. הבקשה נבדקת באופן מדוקדק ע"י משרד רו"ח ולכן יש חשיבות להקפדה על מילוי מלא ומדויק של הבקשה.
096-2013

קביעת אזורי פיתוח בחקלאות

ועדת הכספים אישרה ב-10/7/2013 את הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א׳ ו-ב׳), התשע״ג -2013, המגדיר אזורי עדיפות לאומית הזכאים להטבות שונות; הטבות במס ומענקים. במסגרת הצו הוגדרו אזורי פיתוח א', ב' לגביהם נקבעה עדיפות בהתאם לייצור תוצרת חקלאית, פריסת ההתיישבות והשגתן של תועלות אקולוגיות.
18-09-2013
ועדת הכספים אישרה ב-10/7/2013 את הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א׳ ו-ב׳), התשע״ג -2013, המגדיר אזורי עדיפות לאומית הזכאים להטבות שונות; הטבות במס ומענקים. במסגרת הצו הוגדרו אזורי פיתוח א', ב' לגביהם נקבעה עדיפות בהתאם לייצור תוצרת חקלאית, פריסת ההתיישבות והשגתן של תועלות אקולוגיות.
095-2013

הודעה על הפרשי דמי ביטוח לאומי

כזכור, דרש המוסד לביטוח לאומי, מקיבוצים ומושבים שיתופיים, להגיש לכל המאוחר עד דצמבר 2010, את כל הנתונים לצורך חישוב הפרש דמי ביטוח (עדכון מקדמות) לשנים 2000-2008.
17-09-2013
כזכור, דרש המוסד לביטוח לאומי, מקיבוצים ומושבים שיתופיים, להגיש לכל המאוחר עד דצמבר 2010, את כל הנתונים לצורך חישוב הפרש דמי ביטוח (עדכון מקדמות) לשנים 2000-2008.
091-2013

פגיעה קשה בזכויות חוזי החכירה לדורות של המושב וחבריו

בישיבה מיום 10.9.2013, אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) נוסח חוזה חכירה לדורות חדש (לאגודה ולמתיישב) הפוגע קשות בזכויות חוזי החכירה של אגודת המושב וחבריו. נוסח החוזה יובא לאישורה הסופי של מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הקרובה ביום 3.10.2013.
12-09-2013
בישיבה מיום 10.9.2013, אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) נוסח חוזה חכירה לדורות חדש (לאגודה ולמתיישב) הפוגע קשות בזכויות חוזי החכירה של אגודת המושב וחבריו. נוסח החוזה יובא לאישורה הסופי של מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הקרובה ביום 3.10.2013.
090-2013

חוזה בכייה לדורות למושב ולחבריו בפתחנו

בהמשך להליך המשא ומתן הארוך (והמיותר) הממשיך להתנהל, גם בימים אלו, בין רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לנציגי תנועות ההתיישבות, פורסמו לאחרונה (בתחילת ספטמבר 2013) נוסחי חוזי חכירה נחותים חדשים (לאגודה ולמתיישב), מהם עולה כי בכוונת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לפגוע בזכויות משפטיות מהותיות אשר הוקנו למושבים ולחבריהם בנוסח שאושר בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 416 ועודנו בתוקף.
08-09-2013
בהמשך להליך המשא ומתן הארוך (והמיותר) הממשיך להתנהל, גם בימים אלו, בין רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לנציגי תנועות ההתיישבות, פורסמו לאחרונה (בתחילת ספטמבר 2013) נוסחי חוזי חכירה נחותים חדשים (לאגודה ולמתיישב), מהם עולה כי בכוונת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לפגוע בזכויות משפטיות מהותיות אשר הוקנו למושבים ולחבריהם בנוסח שאושר בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 416 ועודנו בתוקף.
094-2013

"התר אגודות מוטה" – תשע"ד

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כמידי שנה בשנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
01-09-2013
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כמידי שנה בשנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
093-2013

סוגיות בהרחבת מגורים של ישוב חקלאי

לאחרונה מתעוררות בישובים רבים שאלות בנוגע לקידום תב"ע להרחבת הישוב החקלאי למגורים, בעיקר לאור החשש מהוצאת קרקעות אלה ממשבצת האגודה ושיווקם במכרז על ידי רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1271 שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית" שנכנסה לתוקף ביום 26.12.12 (להלן: "החלטה 1271").
25-08-2013
לאחרונה מתעוררות בישובים רבים שאלות בנוגע לקידום תב"ע להרחבת הישוב החקלאי למגורים, בעיקר לאור החשש מהוצאת קרקעות אלה ממשבצת האגודה ושיווקם במכרז על ידי רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1271 שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית" שנכנסה לתוקף ביום 26.12.12 (להלן: "החלטה 1271").
092-2013

חבות בהיטל השבחה עפ"י מהות הזכויות

לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בחיפה (בפני כב' השופט רון סוקול) המרצת פתיחה אשר עיקרה דיון בשאלה מיהו חוכר לדורות החייב בהיטל השבחה לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965; האם רק מי שאוחז בידו הסכם חכירה חתום עם בעל הקרקע, או שמא גם מי שמחזיק במקרקעין מכוח הסכמים מקדימים להסכם החכירה, כגון מחזיק מכוח הסכם פיתוח. (ה"פ 36563-11-11 הוועדה המקומית לתכנון ובניה - שומרון נ' אינג' בר יהודה בע"מ ואח').
20-08-2013
לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בחיפה (בפני כב' השופט רון סוקול) המרצת פתיחה אשר עיקרה דיון בשאלה מיהו חוכר לדורות החייב בהיטל השבחה לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965; האם רק מי שאוחז בידו הסכם חכירה חתום עם בעל הקרקע, או שמא גם מי שמחזיק במקרקעין מכוח הסכמים מקדימים להסכם החכירה, כגון מחזיק מכוח הסכם פיתוח. (ה"פ 36563-11-11 הוועדה המקומית לתכנון ובניה - שומרון נ' אינג' בר יהודה בע"מ ואח').
089-2013

"התר אגודות מוטה" – תשע"ד

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כמידי שנה בשנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
01-09-2013
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כמידי שנה בשנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
088-2013

חוזה החכירה לדורות עפ"י החלטה 416 בתוקף מעל 24 שנים

בעקבות הבלבול והטעויות החוזרות (כפי שאף פורסם לאחרונה) בחרנו לחזור ולחדד בחוזר זה את מדרג היחסים שבין החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 416 (להלן: "החלטה 416") ובין החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 823 (להלן: "החלטה 823") אשר קבעה לפני למעלה מ – 24 שנים את נוסח חוזה החכירה לדורות לאגודת המושב ולחבריה לעניין חלקה א'.
30-08-2013
בעקבות הבלבול והטעויות החוזרות (כפי שאף פורסם לאחרונה) בחרנו לחזור ולחדד בחוזר זה את מדרג היחסים שבין החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 416 (להלן: "החלטה 416") ובין החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 823 (להלן: "החלטה 823") אשר קבעה לפני למעלה מ – 24 שנים את נוסח חוזה החכירה לדורות לאגודת המושב ולחבריה לעניין חלקה א'.
087-2013

סוגיות בהרחבת מגורים של ישוב חקלאי

לאחרונה מתעוררות בישובים רבים שאלות בנוגע לקידום תב"ע להרחבת הישוב החקלאי למגורים, בעיקר לאור החשש מהוצאת קרקעות אלה ממשבצת האגודה ושיווקם במכרז על ידי רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1271 שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית" שנכנסה לתוקף ביום 26.12.12 (להלן: "החלטה 1271").
25-08-2013
לאחרונה מתעוררות בישובים רבים שאלות בנוגע לקידום תב"ע להרחבת הישוב החקלאי למגורים, בעיקר לאור החשש מהוצאת קרקעות אלה ממשבצת האגודה ושיווקם במכרז על ידי רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1271 שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית" שנכנסה לתוקף ביום 26.12.12 (להלן: "החלטה 1271").
086-2013

חבות בהיטל השבחה עפ"י מהות הזכויות

לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בחיפה (בפני כב'' השופט רון סוקול) המרצת פתיחה אשר עיקרה דיון בשאלה מיהו חוכר לדורות החייב בהיטל השבחה לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965; האם רק מי שאוחז בידו הסכם חכירה חתום עם בעל הקרקע, או שמא גם מי שמחזיק במקרקעין מכוח הסכמים מקדימים להסכם החכירה, כגון מחזיק מכוח הסכם פיתוח. (ה"פ 36563-11-11 הוועדה המקומית לתכנון ובניה - שומרון נ'' אינג'' בר יהודה בע"מ ואח'').
20-08-2013
לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בחיפה (בפני כב'' השופט רון סוקול) המרצת פתיחה אשר עיקרה דיון בשאלה מיהו חוכר לדורות החייב בהיטל השבחה לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965; האם רק מי שאוחז בידו הסכם חכירה חתום עם בעל הקרקע, או שמא גם מי שמחזיק במקרקעין מכוח הסכמים מקדימים להסכם החכירה, כגון מחזיק מכוח הסכם פיתוח. (ה"פ 36563-11-11 הוועדה המקומית לתכנון ובניה - שומרון נ'' אינג'' בר יהודה בע"מ ואח'').
085-2013

דרישת רמ"י למיפוי ולתכנון לקראת הסדר זכויות בנחלות לפי 1155

ביום 14.8.13 פורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") טיוטה של "דרישות מיפוי ותכנון עפ"י החלטות המועצה 1155/979/823", הכולל רשימת מסמכים (מיפוי ותכנון) הנדרשים כתנאי להצטרפות מושבים /קיבוצים להסדר זכויות עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1155.
15-08-2013
ביום 14.8.13 פורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") טיוטה של "דרישות מיפוי ותכנון עפ"י החלטות המועצה 1155/979/823", הכולל רשימת מסמכים (מיפוי ותכנון) הנדרשים כתנאי להצטרפות מושבים /קיבוצים להסדר זכויות עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1155.
091-2013

דרישת רמ"י למיפוי ולתכנון לקראת הסדר זכויות לפי 1155

ביום 14.8.13 פורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") טיוטת "דרישות מיפוי ותכנון עפ"י החלטות המועצה 1155/979/823", הכולל רשימת מסמכים (מיפוי ותכנון) הנדרשים כתנאי להצטרפות מושבים/קיבוצים להסדר זכויות עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1155.
15-08-2013
ביום 14.8.13 פורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") טיוטת "דרישות מיפוי ותכנון עפ"י החלטות המועצה 1155/979/823", הכולל רשימת מסמכים (מיפוי ותכנון) הנדרשים כתנאי להצטרפות מושבים/קיבוצים להסדר זכויות עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1155.
090-2013

שימוש לא חקלאי במקרקעי משבצת נחלות

ביהמ"ש השלום בנתניה מפי כבוד השופטת חנה קיציס נעתר לאחרונה לבקשת רמ"י והוציא צו לפינוי קרוואנים משטח נחלה וצו איסור שימוש שאינו חקלאי. ת"א 2640/07 ות"א 19399-08-09 מינהל מקרקעי ישראל נ' 1. עליזה אונגר 2. דני אונגר.
14-08-2013
ביהמ"ש השלום בנתניה מפי כבוד השופטת חנה קיציס נעתר לאחרונה לבקשת רמ"י והוציא צו לפינוי קרוואנים משטח נחלה וצו איסור שימוש שאינו חקלאי. ת"א 2640/07 ות"א 19399-08-09 מינהל מקרקעי ישראל נ' 1. עליזה אונגר 2. דני אונגר.
084-2013

שימוש לא חקלאי במקרקעי משבצת נחלות

ביהמ"ש השלום בנתניה מפי כבוד השופטת חנה קיציס נעתר לאחרונה לבקשת רמ"י והוציא צו לפינוי קרוואנים משטח נחלה וצו איסור שימוש שאינו חקלאי. ת"א 2640/07 ות"א 19399-08-09 מינהל מקרקעי ישראל נ'' 1. עליזה אונגר 2. דני אונגר.
14-08-2013
ביהמ"ש השלום בנתניה מפי כבוד השופטת חנה קיציס נעתר לאחרונה לבקשת רמ"י והוציא צו לפינוי קרוואנים משטח נחלה וצו איסור שימוש שאינו חקלאי. ת"א 2640/07 ות"א 19399-08-09 מינהל מקרקעי ישראל נ'' 1. עליזה אונגר 2. דני אונגר.
083-2013

פגיעה בפוטנציאל תכנוני ברת פיצוי

לאחרונה קיבלה ועדת הערר המחוזית של מחוז מרכז החלטה חשובה, שהובילה לדחיית עשרות תביעות של בעלי קרקע חקלאית בגין ירידת ערך המקרקעין מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן "סעיף 197").
13-08-2013
לאחרונה קיבלה ועדת הערר המחוזית של מחוז מרכז החלטה חשובה, שהובילה לדחיית עשרות תביעות של בעלי קרקע חקלאית בגין ירידת ערך המקרקעין מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן "סעיף 197").
082-2013

אגודת ישוב חקלאי זכאית ליזום תכנית לשינוי יעוד

לאחרונה קיבל ביהמ"ש המחוזי בירושלים, מפי כב' השו' דוד חשין, את עתירתם של כפר כסלון (להלן- "כסלון") וחברת אזורים (להלן- "אזורים"), לבניית מתחם מגורים בחטיבת קרקע בגבעת מצפה נפתוח שממוקמת במבואות המערביים של ירושלים.
11-08-2013
לאחרונה קיבל ביהמ"ש המחוזי בירושלים, מפי כב' השו' דוד חשין, את עתירתם של כפר כסלון (להלן- "כסלון") וחברת אזורים (להלן- "אזורים"), לבניית מתחם מגורים בחטיבת קרקע בגבעת מצפה נפתוח שממוקמת במבואות המערביים של ירושלים.
081-2013

הרחבת חוק תאגידי מים וביוב במרחב הכפרי

להלן עדכונים בעניין הרחבת חוק תאגידי מים וביוב במרחב הכפרי ועדכון צפוי לחשבונות המים של חברת מקורות והיטלי הפקה לשנת 2012.
08-08-2013
להלן עדכונים בעניין הרחבת חוק תאגידי מים וביוב במרחב הכפרי ועדכון צפוי לחשבונות המים של חברת מקורות והיטלי הפקה לשנת 2012.
089-2013

פגיעה בפוטנציאל תכנוני ברת פיצוי

לאחרונה קיבלה ועדת הערר המחוזית של מחוז מרכז החלטה חשובה, שהובילה לדחיית עשרות תביעות של בעלי קרקע חקלאית בגין ירידת ערך המקרקעין מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן "סעיף 197").
13-08-2013
לאחרונה קיבלה ועדת הערר המחוזית של מחוז מרכז החלטה חשובה, שהובילה לדחיית עשרות תביעות של בעלי קרקע חקלאית בגין ירידת ערך המקרקעין מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן "סעיף 197").
088-2013

אגודת ישוב חקלאי זכאית ליזום תכנית לשינוי יעוד

לאחרונה קיבל ביהמ"ש המחוזי בירושלים, מפי כב' השו' דוד חשין, את עתירתם של כפר כסלון (להלן- "כסלון") וחברת אזורים (להלן- "אזורים"), לבניית מתחם מגורים בחטיבת קרקע בגבעת מצפה נפתוח שממוקמת במבואות המערביים של ירושלים.
11-08-2013
לאחרונה קיבל ביהמ"ש המחוזי בירושלים, מפי כב' השו' דוד חשין, את עתירתם של כפר כסלון (להלן- "כסלון") וחברת אזורים (להלן- "אזורים"), לבניית מתחם מגורים בחטיבת קרקע בגבעת מצפה נפתוח שממוקמת במבואות המערביים של ירושלים.
087-2013

הרחבת חוק תאגידי מים וביוב במרחב הכפרי

להלן עדכונים בעניין הרחבת חוק תאגידי מים וביוב במרחב הכפרי ועדכון צפוי לחשבונות המים של חברת מקורות והיטלי הפקה לשנת 2012.
08-08-2013
להלן עדכונים בעניין הרחבת חוק תאגידי מים וביוב במרחב הכפרי ועדכון צפוי לחשבונות המים של חברת מקורות והיטלי הפקה לשנת 2012.
086-2013

עדכון ישובים ואזורי עדיפות לאומית – החלטה 667

בהתאם לחקיקת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2010) התשס"ט - 2009 (להלן – חוק ההתייעלות), החליטה הממשלה, בישיבתה מיום 4.8.13, על עדכון "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית" (להלן- החלטה 667), כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה הקודמת מיום 13.12.09, היא החלטה 1060 (להלן- החלטה 1060).
08-05-2013
בהתאם לחקיקת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2010) התשס"ט - 2009 (להלן – חוק ההתייעלות), החליטה הממשלה, בישיבתה מיום 4.8.13, על עדכון "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית" (להלן- החלטה 667), כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה הקודמת מיום 13.12.09, היא החלטה 1060 (להלן- החלטה 1060).
080-2013

עדכון ישובים ואזורי עדיפות לאומית – החלטה 667

בהתאם לחקיקת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2010) התשס"ט - 2009 (להלן – חוק ההתייעלות), החליטה הממשלה, בישיבתה מיום 4.8.13, על עדכון "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית" (להלן- החלטה 667), כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה הקודמת מיום 13.12.09, היא החלטה 1060 (להלן- החלטה 1060).
05-08-2013
בהתאם לחקיקת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2010) התשס"ט - 2009 (להלן – חוק ההתייעלות), החליטה הממשלה, בישיבתה מיום 4.8.13, על עדכון "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית" (להלן- החלטה 667), כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה הקודמת מיום 13.12.09, היא החלטה 1060 (להלן- החלטה 1060).
079-2013

תיקון חוק מיסוי מקרקעין במסגרת חוק ההסדרים

במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג – 2013 (להלן: "חוק ההסדרים"), שנכנס לתוקפו ביום 29.7.2013, תוקן בין היתר, בתיקון מס' 76, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה ) התשכ"ג-1963 (להלן: "התיקון" ו"החוק" - בהתאמה) וכן הותקנו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "התקנות החדשות"), להלן התיקונים העיקריים ומועדי תחולתם:
01-08-2013
במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג – 2013 (להלן: "חוק ההסדרים"), שנכנס לתוקפו ביום 29.7.2013, תוקן בין היתר, בתיקון מס' 76, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה ) התשכ"ג-1963 (להלן: "התיקון" ו"החוק" - בהתאמה) וכן הותקנו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "התקנות החדשות"), להלן התיקונים העיקריים ומועדי תחולתם:
078-2013

מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים - עדכון

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") מס' 1279, שעניינה "מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים בחלקה א' בנחלה ובשטח המחנה בקיבוץ". הורחבו סוגי שטחי משבצת הנחלות עליהם ניתן להקים מבני מגורים כאמור.
28-07-2013
בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") מס' 1279, שעניינה "מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים בחלקה א' בנחלה ובשטח המחנה בקיבוץ". הורחבו סוגי שטחי משבצת הנחלות עליהם ניתן להקים מבני מגורים כאמור.
085-2013

תיקון חוק מיסוי מקרקעין במסגרת חוק ההסדרים

במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג – 2013 (להלן: "חוק ההסדרים"), שנכנס לתוקפו ביום 29.7.2013, תוקן בין היתר, בתיקון מס' 76, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה ) התשכ"ג-1963 (להלן: "התיקון" ו"החוק" - בהתאמה) וכן הותקנו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "התקנות החדשות"), להלן התיקונים העיקריים ומועדי תחולתם:
01-08-2013
במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג – 2013 (להלן: "חוק ההסדרים"), שנכנס לתוקפו ביום 29.7.2013, תוקן בין היתר, בתיקון מס' 76, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה ) התשכ"ג-1963 (להלן: "התיקון" ו"החוק" - בהתאמה) וכן הותקנו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "התקנות החדשות"), להלן התיקונים העיקריים ומועדי תחולתם:
084-2013

מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים - עדכון

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") מס' 1279, שעניינה "מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים בחלקה א' בנחלה ובשטח המחנה בקיבוץ". הורחבו סוגי שטחי משבצת הנחלות עליהם ניתן להקים מבני מגורים כאמור.
28-07-2013
בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") מס' 1279, שעניינה "מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים בחלקה א' בנחלה ובשטח המחנה בקיבוץ". הורחבו סוגי שטחי משבצת הנחלות עליהם ניתן להקים מבני מגורים כאמור.
077-2013

שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.7.2013 התקבלה החלטת מדיניות חדשה בעלת השלכות רחבות היקף בעניין "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח" – ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.
24-07-2013
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.7.2013 התקבלה החלטת מדיניות חדשה בעלת השלכות רחבות היקף בעניין "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח" – ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.
076-2013

איוש נחלות – עדכון

רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") הקפיאה בחריגה מסמכותה לפני יותר מעשר שנים את איוש הנחלות ברוב אזורי הארץ. בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 3.6.2013 פוזרה ועדת המשנה אשר גיבשה הצעה למדיניות חדשה לאיוש נחלות. במקביל נמסר דיווח ע"י יועמ"ש רמ"י בעניין מדיניות החדשה לאיוש נחלות במושבים אשר תגובש ע"י רמ"י.
21-07-2013
רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") הקפיאה בחריגה מסמכותה לפני יותר מעשר שנים את איוש הנחלות ברוב אזורי הארץ. בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 3.6.2013 פוזרה ועדת המשנה אשר גיבשה הצעה למדיניות חדשה לאיוש נחלות. במקביל נמסר דיווח ע"י יועמ"ש רמ"י בעניין מדיניות החדשה לאיוש נחלות במושבים אשר תגובש ע"י רמ"י.
083-2013

שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.7.2013 התקבלה החלטת מדיניות חדשה בעלת השלכות רחבות היקף בעניין "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח" – ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.
24-07-2013
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.7.2013 התקבלה החלטת מדיניות חדשה בעלת השלכות רחבות היקף בעניין "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח" – ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.
082-2013

ביצוע הפרשי דמי ביטוח לאומי

בישיבה שקיימנו בתחילת החודש עם הנהלת המוסד לביטוח לאומי סוכם כי נתוני ההשלמה אשר נדרשו ע"י המוסד לביטוח לאומי למספר חברי הקיבוץ יוגשו עד ה 31.7.2013 ולאחר מועד זה יתבצעו חישובי הפרשי השומה. באותה ישיבה לובנו נושאים מקצועיים וטכניים בעניין חישוב בסיס ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי, לחבר קיבוץ.
22-07-2013
בישיבה שקיימנו בתחילת החודש עם הנהלת המוסד לביטוח לאומי סוכם כי נתוני ההשלמה אשר נדרשו ע"י המוסד לביטוח לאומי למספר חברי הקיבוץ יוגשו עד ה 31.7.2013 ולאחר מועד זה יתבצעו חישובי הפרשי השומה. באותה ישיבה לובנו נושאים מקצועיים וטכניים בעניין חישוב בסיס ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי, לחבר קיבוץ.
081-2013

ניכוי מדמי אבטלה בשל הכנסה רעיונית של חבר קיבוץ

בפסק דין מיום 30 ביוני 2013, קיבל בית הדין הארצי את ערעור המוסד לביטוח לאומי וקבע כי למרות השינויים שחלו בנתוני הדיווח והתשלום של הקיבוצים למוסד לביטוח לאומי החל משנת 2009, הרי שהמציאות ההסכמית בין הצדדים לא שונתה בפועל, ולפיה המוסד רשאי לנכות מדמי האבטלה להם זכאים המשיבים, כחברי קיבוץ המועסקים על ידי מעסיק חיצוני שאיננו הקיבוץ, 10% בגין הכנסה רעיונית (עבל (ארצי) 74/10 עבל (ארצי) 8977-08-10 המוסד לביטוח לאומי נ' תמר רונן כרמי).
21-07-2013
בפסק דין מיום 30 ביוני 2013, קיבל בית הדין הארצי את ערעור המוסד לביטוח לאומי וקבע כי למרות השינויים שחלו בנתוני הדיווח והתשלום של הקיבוצים למוסד לביטוח לאומי החל משנת 2009, הרי שהמציאות ההסכמית בין הצדדים לא שונתה בפועל, ולפיה המוסד רשאי לנכות מדמי האבטלה להם זכאים המשיבים, כחברי קיבוץ המועסקים על ידי מעסיק חיצוני שאיננו הקיבוץ, 10% בגין הכנסה רעיונית (עבל (ארצי) 74/10 עבל (ארצי) 8977-08-10 המוסד לביטוח לאומי נ' תמר רונן כרמי).
075-2013

החלטה מספר 1285 בעניין סילוק פולשים – עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") שהתקיימה ביום 3.6.13, החליטה המועצה על תיקון החלטה מס' 1259 שעניינה "הפסקת חכירה בקרקע שיועדה שונה למטרת מגורים – הוראת שעה". ההחלטה אושרה בחתימת שר האוצר ביום 16.7.13.
19-07-2013
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") שהתקיימה ביום 3.6.13, החליטה המועצה על תיקון החלטה מס' 1259 שעניינה "הפסקת חכירה בקרקע שיועדה שונה למטרת מגורים – הוראת שעה". ההחלטה אושרה בחתימת שר האוצר ביום 16.7.13.
074-2013

קבורה מסחרית בבית עלמין של קיבוץ

בית משפט השלום בבית שמש הוציא צו זמני לבקשת מינהל מקרקעי ישראל (להלן – "ממ"י") כנגד קיבוץ קרית ענבים וחברת ד' אמות שרותי קבורה בע"מ, האוסר על הקיבוץ או מי מטעמו להתקשר בהתקשרויות למכירת חלקות קבר בבית העלמין של הקיבוץ למי שאינו חבר קיבוץ או תושב הקיבוץ למעט בן משפחה של מי שכבר נקבר בבית העלמין (ת"א 47362-06-13 מינהל מקרקעי ישראל ירושלים נ' קרית ענבים ואח').
18-07-2013
בית משפט השלום בבית שמש הוציא צו זמני לבקשת מינהל מקרקעי ישראל (להלן – "ממ"י") כנגד קיבוץ קרית ענבים וחברת ד' אמות שרותי קבורה בע"מ, האוסר על הקיבוץ או מי מטעמו להתקשר בהתקשרויות למכירת חלקות קבר בבית העלמין של הקיבוץ למי שאינו חבר קיבוץ או תושב הקיבוץ למעט בן משפחה של מי שכבר נקבר בבית העלמין (ת"א 47362-06-13 מינהל מקרקעי ישראל ירושלים נ' קרית ענבים ואח').
073-2013

פיצוי מלא בגין קרקע שהופקעה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון בשבתו כביהמ"ש לערעורים אזרחיים, בפני הרכב של 5 שופטים (כבוד השו': ביניש, ארבל, חיות, פוגלמן ועמית), נפסק כי ככלל נטילת חלקת מקרקעין או חלק ממנה, מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1934 (להלן: "פקודת הדרכים"), ללא פיצוי מלא, מקום שהחלק שנותר בידיו של בעל המקרקעין לא הושבח, גורמת "סבל" לבעל המקרקעין. "סבל" זה מחייב את שר התחבורה להשתמש בסמכותו ולקבוע פיצוי מלא בגין ההפקעה. (ע"א 8622/07 אהוד רוטמן נ' מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ).
16-07-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון בשבתו כביהמ"ש לערעורים אזרחיים, בפני הרכב של 5 שופטים (כבוד השו': ביניש, ארבל, חיות, פוגלמן ועמית), נפסק כי ככלל נטילת חלקת מקרקעין או חלק ממנה, מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1934 (להלן: "פקודת הדרכים"), ללא פיצוי מלא, מקום שהחלק שנותר בידיו של בעל המקרקעין לא הושבח, גורמת "סבל" לבעל המקרקעין. "סבל" זה מחייב את שר התחבורה להשתמש בסמכותו ולקבוע פיצוי מלא בגין ההפקעה. (ע"א 8622/07 אהוד רוטמן נ' מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ).
072-2013

דו"ח הצעות לעדכון תמ"א 35

דו"ח מעקב ועדכון שלב ד' לתמ"א 35 הוצג ב-30.4.2013 ל מנהל התכנון במשרד הפנים. מעיון בדו"ח עולים מספר נושאים בעלי השלכות רחבות על ההתיישבות במרחב הכפרי. יש לציין כי העדכון המתוכנן טרם אושר על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה.
14-07-2013
דו"ח מעקב ועדכון שלב ד' לתמ"א 35 הוצג ב-30.4.2013 ל מנהל התכנון במשרד הפנים. מעיון בדו"ח עולים מספר נושאים בעלי השלכות רחבות על ההתיישבות במרחב הכפרי. יש לציין כי העדכון המתוכנן טרם אושר על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה.
080-2013

החלטה מספר 1285 בעניין סילוק פולשים – עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") שהתקיימה ביום 3.6.13, החליטה המועצה על תיקון החלטה מס' 1259 שעניינה "הפסקת חכירה בקרקע שיועדה שונה למטרת מגורים – הוראת שעה". ההחלטה אושרה בחתימת שר האוצר ביום 16.7.13.
19-07-2013
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") שהתקיימה ביום 3.6.13, החליטה המועצה על תיקון החלטה מס' 1259 שעניינה "הפסקת חכירה בקרקע שיועדה שונה למטרת מגורים – הוראת שעה". ההחלטה אושרה בחתימת שר האוצר ביום 16.7.13.
079-2013

קבורה מסחרית בבית עלמין של קיבוץ

בית משפט השלום בבית שמש הוציא צו זמני לבקשת מינהל מקרקעי ישראל (להלן – "ממ"י") כנגד קיבוץ קרית ענבים וחברת ד' אמות שרותי קבורה בע"מ, האוסר על הקיבוץ או מי מטעמו להתקשר בהתקשרויות למכירת חלקות קבר בבית העלמין של הקיבוץ למי שאינו חבר קיבוץ או תושב הקיבוץ למעט בן משפחה של מי שכבר נקבר בבית העלמין (ת"א 47362-06-13 מינהל מקרקעי ישראל ירושלים נ' קרית ענבים ואח').
18-07-2013
בית משפט השלום בבית שמש הוציא צו זמני לבקשת מינהל מקרקעי ישראל (להלן – "ממ"י") כנגד קיבוץ קרית ענבים וחברת ד' אמות שרותי קבורה בע"מ, האוסר על הקיבוץ או מי מטעמו להתקשר בהתקשרויות למכירת חלקות קבר בבית העלמין של הקיבוץ למי שאינו חבר קיבוץ או תושב הקיבוץ למעט בן משפחה של מי שכבר נקבר בבית העלמין (ת"א 47362-06-13 מינהל מקרקעי ישראל ירושלים נ' קרית ענבים ואח').
078-2013

פיצוי מלא בגין קרקע שהופקעה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון בשבתו כביהמ"ש לערעורים אזרחיים, בפני הרכב של 5 שופטים (כבוד השו': ביניש, ארבל, חיות, פוגלמן ועמית), נפסק כי ככלל נטילת חלקת מקרקעין או חלק ממנה, מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1934 (להלן: "פקודת הדרכים"), ללא פיצוי מלא, מקום שהחלק שנותר בידיו של בעל המקרקעין לא הושבח, גורמת "סבל" לבעל המקרקעין. "סבל" זה מחייב את שר התחבורה להשתמש בסמכותו ולקבוע פיצוי מלא בגין ההפקעה. (ע"א 8622/07 אהוד רוטמן נ' מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ).
16-07-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון בשבתו כביהמ"ש לערעורים אזרחיים, בפני הרכב של 5 שופטים (כבוד השו': ביניש, ארבל, חיות, פוגלמן ועמית), נפסק כי ככלל נטילת חלקת מקרקעין או חלק ממנה, מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1934 (להלן: "פקודת הדרכים"), ללא פיצוי מלא, מקום שהחלק שנותר בידיו של בעל המקרקעין לא הושבח, גורמת "סבל" לבעל המקרקעין. "סבל" זה מחייב את שר התחבורה להשתמש בסמכותו ולקבוע פיצוי מלא בגין ההפקעה. (ע"א 8622/07 אהוד רוטמן נ' מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ).
077-2013

התחייבות לרישום משכנתא על זכויות הקיבוץ

לאחרונה, פנו מספר קיבוצים לרשות מקרקעי ישראל (להלן - רמ"י), בבקשה לקבלת התחייבות לרישום משכנתא על זכויות הקיבוץ בחטיבת קרקע ספציפית מתוך המשבצת, עליה מוקמים בימים אלה בתי מגורים עבור חברים אשר התקבלו לקיבוץ על בסיס מערכת הסכמית.
15-07-2013
לאחרונה, פנו מספר קיבוצים לרשות מקרקעי ישראל (להלן - רמ"י), בבקשה לקבלת התחייבות לרישום משכנתא על זכויות הקיבוץ בחטיבת קרקע ספציפית מתוך המשבצת, עליה מוקמים בימים אלה בתי מגורים עבור חברים אשר התקבלו לקיבוץ על בסיס מערכת הסכמית.
076-2013

דו"ח הצעות לעדכון תמ"א 35

דו"ח מעקב ועדכון שלב ד' לתמ"א 35 הוצג ב-30.4.2013 ל מנהל התכנון במשרד הפנים. מעיון בדו"ח עולים מספר נושאים בעלי השלכות רחבות על ההתיישבות במרחב הכפרי. יש לציין כי העדכון המתוכנן טרם אושר על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה.
14-07-2013
דו"ח מעקב ועדכון שלב ד' לתמ"א 35 הוצג ב-30.4.2013 ל מנהל התכנון במשרד הפנים. מעיון בדו"ח עולים מספר נושאים בעלי השלכות רחבות על ההתיישבות במרחב הכפרי. יש לציין כי העדכון המתוכנן טרם אושר על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה.
071-2013

עדכון תעריפי מים החל מ 1.7.2013

החל מ- 1.7.2013 עודכנו תעריפי המים כדלקמן:
11-07-2013
החל מ- 1.7.2013 עודכנו תעריפי המים כדלקמן:
070-2013

הפסקת שימוש חבר אגודה במקרקעי ציבור

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בצפת מפי כב' השופטת רבקה איזנברג, נתקבלה תביעתה של אגודת מושב מרגליות (להלן "האגודה") לסילוק חברת אגודה, בעלת משק במושב (להלן: "הנתבעת"), ממקרקעי האגודה (שטחי ציבור), בהם השתמשה במשך שנים. (ת"א 23830-01-12 מרגליות מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ נ' סבגי).
07-07-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בצפת מפי כב' השופטת רבקה איזנברג, נתקבלה תביעתה של אגודת מושב מרגליות (להלן "האגודה") לסילוק חברת אגודה, בעלת משק במושב (להלן: "הנתבעת"), ממקרקעי האגודה (שטחי ציבור), בהם השתמשה במשך שנים. (ת"א 23830-01-12 מרגליות מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ נ' סבגי).
069-2013

הקלות בנוהלי ביטוח לאומי למתן גמלת שירותים מיוחדים וקצבת נכות

להלן הקלות בנוהלי ביטוח לאומי למתן גמלת שירותים מיוחדים וקצבת נכות:
03-07-2013
להלן הקלות בנוהלי ביטוח לאומי למתן גמלת שירותים מיוחדים וקצבת נכות:
075-2013

עדכון תעריפי מים החל מ 1.7.2013

החל מ- 1.7.2013 עודכנו תעריפי המים כדלקמן:
11-07-2013
החל מ- 1.7.2013 עודכנו תעריפי המים כדלקמן:
074-2013

בניה למגורים בקיבוצים - הסדר ביניים - עדכונים

להלן מכתבו של עו"ד בנצי ליברמן מנהל רמ"י לתנועה הקיבוצית מיום 7.7.2013 בעניין "בניה למגורים בקיבוצים – הסדר הביניים" (הדגשות במקור).
07-10-2013
להלן מכתבו של עו"ד בנצי ליברמן מנהל רמ"י לתנועה הקיבוצית מיום 7.7.2013 בעניין "בניה למגורים בקיבוצים – הסדר הביניים" (הדגשות במקור).
073-2013

הפסקת שימוש חבר אגודה במקרקעי ציבור

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בצפת מפי כב' השופטת רבקה איזנברג, נתקבלה תביעתה של אגודת מושב מרגליות (להלן "האגודה") לסילוק חברת אגודה, בעלת משק במושב (להלן: "הנתבעת"), ממקרקעי האגודה (שטחי ציבור), בהם השתמשה במשך שנים. (ת"א 23830-01-12 מרגליות מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ נ' סבגי).
07-07-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בצפת מפי כב' השופטת רבקה איזנברג, נתקבלה תביעתה של אגודת מושב מרגליות (להלן "האגודה") לסילוק חברת אגודה, בעלת משק במושב (להלן: "הנתבעת"), ממקרקעי האגודה (שטחי ציבור), בהם השתמשה במשך שנים. (ת"א 23830-01-12 מרגליות מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ נ' סבגי).
072-2013

הקלות בנוהלי ביטוח לאומי למתן גמלת שירותים מיוחדים וקצבת נכות

להלן הקלות בנוהלי ביטוח לאומי למתן גמלת שירותים מיוחדים וקצבת נכות:
03-07-2013
להלן הקלות בנוהלי ביטוח לאומי למתן גמלת שירותים מיוחדים וקצבת נכות:
068-2013

אישור ועד המושב כתנאי מתלה להעברת נחלה במשק חקלאי

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי מפי השופטת הילה גרסטל, נקבע כי שליחת מועמדים לחברות במושב לביצוע מבחני התאמה במכון אבחון לצורך מתן אישור של ועד המושב, מהווה תנאי מתלה – אשר אי עמידה בו מבטלת את הסכם רכישת הנחלה. בנוסף, נקבע כי לאור הרציונל בשליחת המועמדים למכון אבחון – בחינת התאמתם לחיי קהילה, יש להתייחס לזוג נשוי כתא משפחתי אחד ולכן יש לבדוק את שניהם. (ה"פ 25841-03-12)
30-06-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי מפי השופטת הילה גרסטל, נקבע כי שליחת מועמדים לחברות במושב לביצוע מבחני התאמה במכון אבחון לצורך מתן אישור של ועד המושב, מהווה תנאי מתלה – אשר אי עמידה בו מבטלת את הסכם רכישת הנחלה. בנוסף, נקבע כי לאור הרציונל בשליחת המועמדים למכון אבחון – בחינת התאמתם לחיי קהילה, יש להתייחס לזוג נשוי כתא משפחתי אחד ולכן יש לבדוק את שניהם. (ה"פ 25841-03-12)
071-2013

נוהל רמ"י להיתרי בניה בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות

הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) קיבלה ב- 5.6.2013 החלטה בעניין "הסדר ביניים לחתימה על בקשות להיתר בנייה בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות" – החלטת הנהלה מס' 3389.
30-06-2013
הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) קיבלה ב- 5.6.2013 החלטה בעניין "הסדר ביניים לחתימה על בקשות להיתר בנייה בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות" – החלטת הנהלה מס' 3389.
067-2013

תקופת ההתיישנות לתביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

ע"פ פסיקת ביהמ"ש העליון שניתנה לאחרונה, תקופת ההתיישנות בת שלוש השנים להגשת תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך עקב פגיעת תכנית, שלא בדרך הפקעה (לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965), תחל ממועד כניסת התוכנית הפוגעת לתוקף, קרי: בתום 15 ימים ממועד פרסומה (פרסום הודעה ברשומות או בעתון על דבר אישורה).
26-06-2013
ע"פ פסיקת ביהמ"ש העליון שניתנה לאחרונה, תקופת ההתיישנות בת שלוש השנים להגשת תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך עקב פגיעת תכנית, שלא בדרך הפקעה (לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965), תחל ממועד כניסת התוכנית הפוגעת לתוקף, קרי: בתום 15 ימים ממועד פרסומה (פרסום הודעה ברשומות או בעתון על דבר אישורה).